بایگانی بخش معاونت پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ -

معاونت پژوهشی

بدون شک لازمه پیشرفت علمی کشور در گرو انجام تحقیقات علمی در حوزه¬های مختلف علمی از جمله ریاضیات و علوم کامپیوتر است. گذشته از نقش ریاضیات و علوم کامپیوتر در علوم پایه، در دهه¬های اخیر این شاخه از علم نقش بسزایی در احیاء و گسترش سایر علوم چون علوم مهندسی، پزشکی و اقتصاد داشته است. هر چند از دید برخی شاید ریاضیات جایگاه یا سهمی در پیشبرد پروژه¬های تحقیقاتی سایر علوم نداشته باشد علی¬رغم آنکه این علوم در کنه و ذات خود وابسته به علم ریاضی بوده و حتی بخشی از سهم خود را وام¬دار این شاخه از دانش هستند.  اهم برنامه¬های معاونت پژوهشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت به شرح ذیل است: ۱.    معرفی جایگاه و نقش ریاضیات در سایر علوم و صنعت از طریق برگزاری همایش¬ها و سخنرانی¬های علمی و صنعتی ۲.    تعامل با سایر دانشکده¬ها، دانشگاه¬ها و موسسات پژوهشی ۳.    بازدید دانشجویان و همکاران دانشکده از صنعت ۴.    تشویق و ترغیب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاران دانشکده به تولید محصولات کیفی  و همچنین اتباط موثر با صنایع هدف جهت جذب پروژه¬های پژوهشی. موارد تسهیل کننده در تحقق این مهم عبارتند از: ۱.    جذب هیات علمی مستعد با گرایش کاربردی و بین رشته¬ای ۲.    ایجاد رشته¬های کاریردی و گرایش¬های بین رشته¬ای  ۳.    تعامل بیشتر دانشکده با دفتر همکاری¬های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه، پیگیری و اطلاع¬رسانی پیرامون پروژه¬های تعریف شده در صنعت ۴.    ایجاد دفتر تعامل صنعت با دانشکده ۵.    ترغیب و تشویق همکاران دانشکده و سایر دانشکده¬ها جهت انجام پروژه¬های صنعتی مشترک لازم به ذکر است در راستای نیل به اهداف و برنامه¬های تدوین شده، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر آمادگی خود را به منظور همکاری با صنایع اعلام داشته و از افراد مستعد با گرایش¬های کاربردی و بین رشته¬ای دعوت به همکاری می¬نماید. معاون پژوهشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر رضا احمدی