[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
معرفی دفتر::
معرفی افراد::
پروژه های در دست طراحی ::
پروژه های در دست اجرا ::
پروژه های خاتمه یافته::
مناقصات::
اخبار و آگهی ها::
آلبوم تصاویر::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
تماس با دفتر

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان حیدرخانی،خیابان ملک لو، درب ورودی شماره ۳ دانشگاه علم و صنعت، دفتر نظارت بر طرح های عمرانی.

تلفن تماس: ۷۷۲۴۰۴۲۴ - ۷۷۲۴۰۳۸۲  

فاکس: ۷۷۲۴۰۳۹۶
پست الکترونیک: construction.iust@gmail.com

..
:: بایگانی بخش کتابخانه مرکزی دانشگاه: ::
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه تا پایان سال 95

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) تا پایان سال 95، معادل 92.07 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

img_yw_news
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه آبان ماه 95

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در آبان ماه 95، معادل 84.14 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهریور ماه سال 95

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) تا پایان سال 94، معادل 87.77 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در این بین ابنیه 91.57 درصد، تاسیسات برقی 76.08 درصد، تاسیسات مکانیکی 86.42 درصد و سایر عملیات اضافه بر پیمان 64.65 درصد پیشرفت داشته اند.

img_yw_news
یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۵ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه تا پایان سال 94

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) تا پایان سال 94، معادل 79.15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این درصد پیشرفت فیزیکی شامل اجرای کرتین وال ها و سقف های شیشه ای، سنگ نما، اجرای آسانسور و دیگر کارهای تخصصی می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهریور ماه 94

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) شهریور ماه سال 94، معادل 69.01 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در سال 93 اقدامات لازم برای مناقصه پیمانکار اصلی پروژه انجام شد و شرکت قدرکار به عنوان پیمانکار اصلی انتخاب شد.

img_yw_news
جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۳ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه تا پایان سال 92

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) تا پایان سال 92، معادل 51.05 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 88.74 درصد پیشرفت در بخش کارهای عمومی پروژه و 20.21 درصد در بخش نازک کاری توسط پیمانکار انجام شده است. 

img_yw_news
جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهریور ماه 91

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در شهریور ماه 91، معادل 71.50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. علاوه بر عملیات های قبلی، ساخت اسکلت فلزی، نصب اسکلت فلزی و اجرای دیوار های بتنی پروژه خاتمه یافته است.  92 درصد اجرای سقف و 41 درصد از اجرای سفت کاری توسط پیمانکار انجام پذیرفته است. تاسیسات مکانیکی فاز اول و دوم نیز هر کدام دارای 17.6 و 11 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه تیر ماه 90

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در خرداد ماه 90، معادل 32.43 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. خاکبرداری گود، عملیات نیلینگ، عایقکاری گود و اجرای فونداسیون پروژه خاتمه یافته است.  77 درصد ساخت اسکلت و 11.2 درصد از نصب اسکلت توسط پیمانکار انجام پذیرفته است. اجرای دیوارهای حائل و برشی پروژه نیز دارای 17.6 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد. 

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه اردیبهشت ماه 90

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در اردیبهشت ماه 90، معادل 20.17 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. خاکبرداری گود و عملیات نیلینگ پروژه خاتمه یافته است.   عملیات عایقکاری گود در مراحل انتهایی میباشد. 86 درصد از فونداسیون و 23 درصد ساخت اسکلت توسط پیمانکار انجام پذیرفته است. نصب اسکلت پروژه از انتهای اردیبهشت ماه 90 آغاز گردید. 

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه خرداد ماه 90

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در خرداد ماه 90، معادل 27.38 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. خاکبرداری گود، عملیات نیلینگ، عایقکاری گود و اجرای فونداسیون پروژه خاتمه یافته است.  66 درصد ساخت اسکلت و 10 درصد از نصب اسکلت توسط پیمانکار انجام پذیرفته است. اجرای دیوارهای حائل و برشی پروژه در خرداد ماه 90 آغاز و دارای 9 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد. 

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه فروردین ماه 90

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در فروردین ماه 90، معادل 14.2 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. خاکبرداری گود و عملیات نیلینگ پروژه خاتمه یافته است.  53 درصد از عملیات عایقکاری گود، 3 درصد از فونداسیون و ساخت اسکلت توسط پیمانکار انجام پذیرفته است. ساخت اسکلت پروژه از فروردین ماه 90 آغاز گردیده است. 

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه اسفند ماه 89

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در اسفند ماه 89، معادل 14.2 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 88 درصد از خاکبرداری گود، 95 درصد عملیات نیلینگ پروژه و  44 درصد از عملیات عایقکاری گود توسط پیمانکار انجام پذیرفته است. اجرای فونداسیون پروژه از اسفند ماه 89 آغاز گردیده است. 

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه بهمن ماه 89

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در بهمن ماه 89، معادل 9.23 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 60 درصد از خاکبرداری گود، 73 درصد از عملیات نیلینگ و 32 درصد از عملیات عایقکاری گود توسط پیمانکار انجام پذیرفته است. 

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه دی ماه 89

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در آذر ماه 89، معادل 5.23 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 32 درصد از خاکبرداری گود، 30 درصد از عملیات نیلینگ و 9 درصد از عملیات عایقکاری گود توسط پیمانکار انجام پذیرفته است. 

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ -

آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه آذر 89

پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا (ع) در آذر ماه 89، معادل 3 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. انجام تجهیز کارگاه توسط پیمانکار،  اتمام خاکبرداری مرحله اول، ورود پیمانکار جزء نیلینگ­کار به کارگاه جهت انجام فعالیت نیلینگ (سازه­های نگهبان) پروژه و انجام عملیات رگلاژ و قائم نمودن دیواره­ها جهت ترانشه و نیلینگ از فعالیتهای صورت گرفته تا انتهای آذرماه می باشد. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 4555