[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره معاونت ::
مدیریت‌ها::
آئین‌نامه‌ها ::
تفاهم‌نامه‌های همکاری::
سازمان های بین المللی::
امکانات و فرصت ها::
اخبار ::
تسهیلات پایگاه::
کارگروه ملی همکاری با آلمان::
روز علم ایران و آلمان ::
اخذ روادید مهمانان خارجی::
برقراری ارتباط::
::
کاتالوگ انگلیسی دانشگاه

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دوره های آموزشی ICTP

AWT IMAGE

دوره های آموزشی

مرکز فیزیک نظری پروفسور عبدالسلام

..
RSS

AWT IMAGE

..
تبادل دانشجو (IAESTE)

AWT IMAGE

..
:: دانشگاه علم وصنعت ایران؛ برترین دانشگاه‌ کشور در حوزه‌ی موضوعی کسب و کار و اقتصاد بر اساس رتبه بندی تایمز ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | 
دانشگاه علم وصنعت ایران؛ برترین دانشگاه‌ کشور در حوزه‌ی موضوعی کسب و کار و اقتصاد بر اساس رتبه بندی تایمز

در رتبه بندی حوزه‌ی موضوعی موسسه‌ی تایمز برای سال 2020، دانشگاه علم وصنعت ایران برای نخستین بار در حوزه‌ی کسب و کار و اقتصاد حضور یافته و در بین 251 تا 300  دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است. 
به گزارش معاونت بین الملل دانشگاه، مؤسسه‌ی تایمز  علاوه بر رتبه بندی کلی، دانشگاه‌های جهان را بر اساس 11 حوزه‌ی موضوعی شامل علوم اجتماعی، اقتصاد کسب و کار، آموزش، حقوق، هنر و علوم‌انسانی، علوم‌زیستی، علوم‌فیزیک، روانشناسی، علوم بالینی و بهداشت، مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر رتبه بندی می‌نماید.  
حوزه‌ی موضوعی کسب و کار و اقتصاد در رتبه بندی تایمز شامل رشته‌های مدیریت و کسب و کار، حسابداری و مالی، و اقتصاد و اقتصادسنجی است.   
در متدولوژی رتبه بندی دانشگاه‌ها بر اساس حوزه‌ی موضوعی،  موسسه تایمز شاخص های  رتبه بندی کلی دانشگاه‌های جهان  (آموزش، پژوهش، استنادات، وجهه بین المللی، درآمد صنعتی) را  ملاک ارزیابی دانشگاه ها قرار می دهد  ولی امتیازات اختصاص یافته به برخی از شاخص‌ها با رتبه بندی کلی متفاوت است. به طوری‌که در حوزه‌ی موضوعی کسب وکار واقتصاد به وزن آموزش، پژوهش، و وجهه بین‌المللی اضافه و از وزن استنادات کاسته شده است. در آمد صنعتی نیز نسبت به وزن آن در رتبه بندی جهانی یکسان ولی نسبت به حوزه‌های مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر از وزن آن کاسته شده است.  
دو معیار تولیدات علمی و تعداد اعضای هیات علمی نیز برای راه یافتن دانشگاههای جهان در رتبه بندی تایمز بر اساس حوزه موضوعی توسط موسسه تایمز در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب  در رتبه‌بندی 2020 شرط قرار گرفتن دانشگاه‌ها در فهرست دانشگاه‌های رتبه‌بندی شده توسط تایمز در حوزه‌ی کسب و کار و اقتصاد، داشتن 200 مقاله در بازه‌ی پنج ساله  می‌باشد. ( این رقم برای قرارگرفتن در رتبه‌بندی کلی تعداد 1000 مقاله است). شرط دیگر تعداد 50 عضو هیات علمی و یا نسبت 5% به کل اعضای هیات علمی دانشگاه می‌باشد.  
شایان ذکر است علاوه بر واجد بودن شرایطی که به آن اشاره شد، با اقدام دانشگاه‌ جهت تفکیک  آمار مربوط به تعداد اعضای هیات علمی، دانشجویان، درآمد و غیره در حوزه‌‌های مهندسی صنایع و مهندسی پیشرفت و ارائه‌ی آن در زمان جمع آوری آمار توسط موسسه‌ی تایمز، زمینه‌ی قرار گرفتن در فهرست دانشگاه‌های رتبه بندی شده در این حوزه فراهم شد.
رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در این حوزه‌ی موضوعی توسط موسسه‌ی تایمز از سال 2017  با رتبه‌بندی 100 دانشگاه جهان آغاز شده است. دانشگاه‌های ایران در این حوزه‌ی موضوعی از سال 2019 در فهرست دانشگاه‌های جهان ظاهر شده اند که فقط شامل دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان بوده است.
در رتبه بندی موضوعی کسب و کار و اقتصاد توسط موسسه‌ی تایمز برای سال 2020 با  حضور 632  دانشگاه از سراسر جهان، چهار دانشگاه کشور که در صدر آن دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشد، قرار دارند. سه دانشگاه دیگر شامل دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان  می‌باشند.
:: جایگاه دانشگاه علم وصنعت ایران در رتبه بندی موضوعی تایمز ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۱ | 
 
جایگاه دانشگاه علم وصنعت ایران در رتبه بندی موضوعی تایمز بر اساس دو حوزه‌ی موضوعی مهندسی وفناوری، و علوم کامپیوتر
 
به گزارش معاونت بین الملل دانشگاه، در رتبه بندی حوزه‌های موضوعی موسسه‌ی تایمز برای سال 2020، دانشگاه علم وصنعت ایران در حوزه‌ی موضوعی مهندسی و فناوری نسبت به رتبه بندی 2019 با ارتقاء یافتن به میزان 100 رتبه، در  بین500-401 دانشگاه‌های جهان قرارگرفته است. همچنین با اقدام انجام شده نسبت به تفکیک آمار و اطلاعات مربوط به حوزه‌ی کامپیوتر، دانشگاه برای نخستین بار در حوزه‌ی علوم کامپیوتر حضور یافته و در بین 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است. 
مؤسسه‌ی تایمز  علاوه بر رتبه بندی کلی، دانشگاه‌های جهان را بر اساس 11 حوزه‌ی موضوعی  شامل علوم اجتماعی، اقتصاد کسب و کار، آموزش، حقوق، هنر و علوم‌انسانی، علوم‌زیستی، علوم‌فیزیک، روانشناسی، علوم بالینی و بهداشت، مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر رتبه بندی می‌نماید.
حوزه‌ی موضوعی مهندسی  وفناوری در رتبه بندی تایمز شامل رشته‌های مهندسی عمومی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی عمران است. 

شاخص‌های رتبه بندی موضوعی بر اساس مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر
در متدولوژی رتبه بندی دانشگاهها بر اساس حوزه‌ی موضوعی،  موسسه تایمز شاخص های  رتبه بندی کلی دانشگاه‌های جهان  (آموزش، پژوهش، استنادات، وجهه بین المللی، درآمد صنعتی) را  ملاک ارزیابی دانشگاه ها قرار می دهد  ولی امتیازات اختصاص یافته به برخی از شاخص‌ها با رتبه بندی کلی متفاوت است.  به طوری‌که در رتبه بندی دانشگاه‌ها بر اساس مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر، 5/2 امتیاز از شاخص استنادات کاسته و به درآمد صنعتی افزوده شده است. موسسه‌ی تایمز در توضیح شاخص های انتخابی خود برای رتبه‌بندی  دانشگاه‌ها، توانایی دانشگاه برای کمک به صنعت در نوآوری، اختراع و مشاوره را یکی از اهداف اصلی  دانشگاه ها می داند. رتبه بندی تایمز با این شاخص  و از طریق بررسی میزان درآمد پژوهشی دانشگاه که  از صنعت کسب می‌نماید - با در نظر گرفتن تعداد اعضای هیات علمی آن دانشگاه، در پی  سنجش  انتقال دانش توسط دانشگاه است.  
دو معیار تولیدات علمی و تعداد اعضای هیات علمی نیز برای راه یافتن دانشگاههای جهان در رتبه بندی تایمز بر اساس حوزه موضوعی توسط موسسه تایمز در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب  در رتبه‌بندی 2020 شرط قرار گرفتن دانشگاه‌ها در فهرست دانشگاه‌های رتبه‌بندی شده توسط تایمز در هر یک از حوزه‌های  مهندسی و فناوری و  علوم کامپیوتر، داشتن 500 مقاله در بازه‌ی پنج ساله  می‌باشد. ( این رقم برای قرارگرفتن در رتبه‌بندی کلی تعداد 1000 مقاله است). شرط دیگر تعداد 40 عضو هیات علمی و یا نسبت 4% به کل اعضای هیات علمی دانشگاه برای حوزه‌ی موضوعی مهندسی وفناوری و تعداد 20 عضو هیات علمی و یا نسبت یک درصد به کل اعضای هیات علمی دانشگاه برای حوزه‌ی موضوعی علوم کامپیوتر است.
شایان ذکر است دانشگاه علم وصنعت ایران با توجه به ارائه آمار و اطلاعات در حوزه‌های مختلف از جمله  مهندسی وفناوری، علوم فیزیک، و هنر ( شامل معماری و زبان)  توانسته است برای اولین بار در رتبه بندی 2019 بر حسب موضوع در فهرست دانشگاه‌ های رتبه بندی شده قرار گیرد.
 
:: برگزاری بخش دوم کارگاههای آموزشی مکاتبات دانشگاهی به زبان انگلیسی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۴ | 
برگزاری بخش دوم کارگاه های آموزشی تخصصی مکاتبات دانشگاهی به زبان انگلیسی
 
معاونت بین ­الملل دانشگاه با هدف ارتقای سطح دانش لازم برای انجام صحیح مکاتبات آکادمیک و دانشگاهی به زبان انگلیسی، بخش دوم کارگاه­های آموزشی – تخصصی مکاتبات آکادمیک را مهرماه و آبانماه 98 برگزار می کند.
این کارگاه ها توسط دکتر محبوبه تقی­ زاده (عضو هیات علمی گروه زبان­های خارجی دانشگاه)، طی چهار جلسه و با سرفصل ها و در زمان بندی زیر تدریس می شود:
1- دستور زبان انگلیسی برای نوشتن مقالات پژوهشی – چهارشنبه 10 مهر ماه 1398 از  ساعت 8 الی12.
2- واژگان نیمه تخصصی در مقالات پژوهشی– چهارشنبه 17 مهرماه 1398 از ساعت 8 الی 12.
3- عبارتهای استاندارد بخش های مختلف یک مقاله پژوهشی– چهارشنبه 1 آبان ماه 1398 از ساعت 8 الی 12.
4- چگونگی سخنرانی در نشست ها و کنفرانس های بین المللی- چهارشنبه 22 آبان ماه 1398 از ساعت 8 الی 12.
مکان برگزاری و نحوه ثبت نام از طریق فراخوان­های آکادمی بین­الملل دانشگاه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات به سایت اکادمی بین الملل دانشگاه به آدرس الکترونیکی http://ia.iust.ac.ir مراجعه نمایند.
گفتنی است بخش اول کارگاه­های آموزشی تخصصی مکاتبات دانشگاهی با حضور جمعی از مخاطبین دانشگاهی اعم از گروه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشگاه طی دو جلسه چهار ساعته در تیرماه جاری در سرفصل­های «ساختار نگارش ایمیل­ها و مکاتبات دانشگاهی و پژوهشی» و «مکاتبات مربوط به چاپ مقالات پژوهشی»، در محل آمفی تئاتر شهید بهرامی و مجتمع امام خمینی (ره) برگزار گردید. در این دوره همچنین کتابچه خلاصه از محتویات آموزشی از طریق سامانه ثبت نام آکادمی بین­الملل دانشگاه، برای استفاده کاربران و شرکت کنندگان ارسال شد که با استقبال بالایی از حضور و نظرات مخاطبین روبرو شد.
     
بخش دوم این کارگاه ها در تکمیل کارگاه های بخش اول و در تاریخ های اعلام شده در ماه های مهر و آبان برگزار خواهد شد.
:: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم وصنعت ایران در دانشگاه موناش استرالیا از پایان نامه خود دفاع کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۵ | 
مهندس روزبه مولایی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم وصنعت ایران در دانشگاه موناش استرالیا از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کرد.
پیرو توافق دو دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه موناش استرالیا برای همکاری دوجانبه و اعطای بورس پژوهشی به دانشجویان منتخب معرفی شده دانشگاه، یک نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران به استرالیا اعزام شد.
پس از سپری نمودن دوره پژوهشی به مدت 6 ماه در دانشگاه موناش استرالیا و با حضور استاد راهنما، آقای دکتر اصغر حبیب نژاد در آن دانشگاه، آقای مهندس روزبه مولایی دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ دوم مرداد 1398 از پایان نامه خود با عنوان "بررسی تاثیر افزودنی‌ها بر کارایی و خواص مکانیکی بتن چاپگرهای سه بعدی بتن" در حضور اساتید و دیگر پژوهشگران آن دانشگاه با موفقیت دفاع نمود.
این دستاورد مهم که با تعامل ارزنده دانشگاه علم و صنعت ایران با یکی از دانشگاه‌های برتر جهان و با همت و تلاش ارزنده یکی از اساتید جوان دانشگاه حاصل شده را به جامعه علمی و پژوهشی دانشگاه تبریک می گوییم.
 
:: برگزاری جلسه هماهنگی دانشجویان ورودی 97 دانشگاه در دوره مشترک با ENSAM ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۳۰ | 
برگزاری جلسه هماهنگی دانشجویان ورودی 97 دانشگاه در دوره مشترک با ENSAM فرانسه
 
دومین جلسه هماهنگی دانشجویان ورودی 97 دانشگاه در دوره‌های مشترک دانشگاه علم و صنعت ایران با اکول انسام فرانسه، بیست و ششم مردادماه 98 در سالن شورای دانشگاه و با حضور دکتر شاه‌حسینی (معاون بین‌الملل)، دکتر موسوی‌ میرکلایی (مدیر امور آموزش بین‌الملل)، دکتر خاوندی و دکتر شیرین‌بیان و دانشجویان این دوره مشترک برگزار شد.
در این جلسه دانشجویانی از دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی و گیلان که در دوره مشترک با اکول انسام شرکت می‌کنند، نیز حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، اهداف و سابقه دوره در سال‌های گذشته برای دانشجویان بیان شد و پس از آن آخرین وضعیت هر کدام از دانشجویان قبل از اعزام به فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سه دانش‌آموخته سه رشته مختلف که برای انتقال تجربیاتشان به دانشجویان جدید دعوت شده بودند، در طول جلسه و پس از آن به تبادل تجربیات خود پرداختند.
شایان ذکر است دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1394 تا کنون دوره مشترک با اکول انسام فرانسه را در رشته‌های مهندسی مواد مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع برنامه‌ریزی و مدیریت می‌نماید و علاوه بر برگزاری دوره مشترک، برنامه‌ی تبادل استاد و ارائه دروس مشترک را نیز با آن دانشگاه به اجرا گذاشته است.
 
:: سایر مطالب این بخش: ::
:: گردهم‌آیی با دانشجویان کارآموزی خارجی - ۱۳۹۸/۵/۲۸ -
:: برگزاری کارگاه معرفی فرصت­ها و حمایت­های مالی موسسه DAAD - ۱۳۹۸/۴/۱۰ -
:: امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه و دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه - ۱۳۹۸/۴/۵ -
:: برگزاری جلسه داوری طرح‌های مشترک وزارت علوم ایران و آلمان - ۱۳۹۸/۴/۵ -
:: سمینار آشنایی با فرصت‌های مطالعاتی در آلمان و بورسیه‌های DAAD - ۱۳۹۸/۴/۴ -
:: امضای تفاهم نامه با دانشگاه جیائوتونگ پکن - ۱۳۹۸/۳/۲۹ -
:: انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه East China Jiaotong - ۱۳۹۸/۳/۱۳ -
:: نشست هماهنگی پروژه های همکاری دانشگاه های ایران با موسسه لایپنیتز آلمان - ۱۳۹۸/۲/۲۳ -
:: انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه KMUTT تایلند - ۱۳۹۸/۲/۱۸ -
:: حضور رایزن فرهنگی سفارت کشور عراق در ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۹۸/۲/۱۸ -
:: هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان - ۱۳۹۸/۲/۱۰ -
:: ششمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی با دانشمندان برجسته جهان - ۱۳۹۸/۲/۹ -
:: پنجمین جلسه کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی - ۱۳۹۸/۲/۸ -
:: برگزاری نشست مشترک دانشگاه و دانشگاه حمل و نقل سنت پترزبورگ - ۱۳۹۸/۱/۲۷ -
:: بازدید هیات عالی رتبه سوری از دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ -
:: برگزاری نهمین نشست هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاهها - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ -
:: برنامه ریزی برای تعاملات بین ‌المللی یکپارچه در دانشگاه‌ های صنعتی تراز یک کشور - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -
:: فراخوان همکاری‌های پژوهشی مشترک بین ایران و آلمان - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -
:: معرفی برنامه‌های مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت در دانشگاه - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ -
:: توسعه همکاری‌های دانشگاه علم وصنعت ایران و دانشگاه پلی تکنیک سن‌پترزبورگ - ۱۳۹۷/۹/۷ -
:: حضور رییس دانشگاه در چهارمین اجلاس روسای دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه - ۱۳۹۷/۹/۷ -
:: برگزاری کارگاه تخصصی استانداردسازی بین المللی در دانشگاه - ۱۳۹۷/۹/۷ -
:: ملاقات رییس و معاون دانشگاه با معاون اتحادیه روسای دانشگاه‌های آلمان - ۱۳۹۷/۸/۱ -
:: برگزاری کنفرانس همکاری پژوهشی بین ایران و آلمان با حضور روسای دانشگاه‌ها - ۱۳۹۷/۸/۱ -
:: بازدید هیات روسای دانشگاه‌های ایران از دانشگاه فولدای آلمان - ۱۳۹۷/۸/۱ -
:: استقبال شهردار و رئیس دانشگاه فولدا در آلمان از روسای دانشگاه‌های ایران - ۱۳۹۷/۸/۱ -
:: بازدید روسا و معاونین 11 دانشگاه ایران از دانشگاه فنی دارمشتات - ۱۳۹۷/۸/۱ -
:: بازدید هیاتی از دانشگاه Macquarie استرالیا از دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۹۷/۷/۲۱ -
:: نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه بین‌الملل در خصوص تفاهم‌نامه‌هابین‌المللی - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: برگزاری نشست با روسای دانشکده‌ها - ۱۳۹۷/۶/۱۴ -
:: امضای تفاهم نامه با دانشگاه FHM آلمان - ۱۳۹۷/۶/۲۱ -
:: چاپ کتاب مشترک به زبان فارسی با همکاری دانشگاه سامارای روسیه - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: امضاء تفاهم نامه دانشگاه علم وصنعت ایرا ن با دانشگاه فرانسوی - ۱۳۹۷/۳/۳۰ -
:: چهارمین جلسه کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی - ۱۳۹۷/۲/۲۲ -
:: بازدید رئیس دانشگاه پلی تکنیک کابل از دانشگاه - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و دانشگاه پلی تکنیک کابل افغانستان - ۱۳۹۷/۲/۴ -
:: بازدید هیاتی از دانشگاه های سوئد از دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: فراخوان بورس مهندسی لهستان برای سال ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷/۱/۱۸ -
:: جایزه سازمان یونسکو با همکار دولت ژاپن - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: بازدید هیأتی از دانشجویان دانشگاههای لبنان از دانشگاه علم وصنعت ایران - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: برگزاری دو نشست تخصصی با دانشمندان برجسته جهان در دانشگاه - ۱۳۹۶/۹/۱۴ -
:: فراخوان سازمان یونسکو در خصوص بورس پژوهشی شیمی سبز - ۱۳۹۶/۹/۱۴ -
:: حضور هیاتی از راه آهن و شرکت های خدمات ریلی اسپانیا - ۱۳۹۶/۹/۱۴ -
:: سخنرانی پروفسور ایینگ، استاد دانشگاه MIT و برنده جایزه مصطفی - ۱۳۹۶/۹/۱۱ -
:: سخنرانی پروفسور Majed Chergui - ۱۳۹۶/۹/۱۱ -
:: برگزاری همایش ملی - ۱۳۹۶/۹/۷ -
:: برنامه‌ریزی برای حمایت مالی از پروژه‌های علمی مشترک ایران و آلمان - ۱۳۹۶/۸/۳ -
:: برگزاری کارگاه تخصصی حمایت مالی از پروژه‌های علمی مشترک ایران و آلمان - ۱۳۹۶/۸/۳ -
:: دیدار هیات بلند پایه مجارستان با مسئولان دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۹۶/۸/۳ -
Persian site map - English site map - Created in 0.24 seconds with 72 queries by YEKTAWEB 4030