[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دانشجویان دکتری ::
 | تاریخ ارسال: 1393/10/14 | 

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۱/۹/۲۰
 

نام و نام خانوادگی اساتید راهنما ایمیل
حسین جلیلوند دکتر فرزانه فیضی hosseinjalilvandhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
فریبا محمدی نجاتی دکتر شاهرخ شاه حسینی f.mnejati۶۵yahoo.com
مریم احمدی دکتر سید مهدی علوی m_ahmadi_۶۶_۸۶http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
مجتبی بابایی دکتر سلمان موحدی راد babaie۲۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
بهنوش برزگر دکتر فرزانه فیضی B_barzegarhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png chemeng.iust.ac.ir
عادل شریفی دکتر سید حسن هاشم آبادی adelsharifi۶۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
مرضیه مطیعی پور دکتر محمدرضا مقبلی/ دکتر محمد باقر لاریجانی marmar_star۶۸http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
فاطمه اوشنی دکتر رضا نوروزبیگی/ دکتر علی کارگری oshani۱۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
ایسان میری زاده دکتر پریسا حجازی aysan.m۸۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
بهنوش مشتری دکتر سید حسن هاشم آبادی/ دکتر یحیی زمانی bmoshtarihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
زهرا کریمی دکتر احمد رهبر zahra.karimiyhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
فرزاد نیازمهر دکتر مهدی عصاره /دکتر محمد رضا مقبلی f.niazmehrhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
محمد نوری دکتر محمد تقی صادقی m۱nourihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
محمد امین غوثی دکتر مسعود جمشیدی Amin.ghowsigmail.com
امین رضا انصاری دکتر شاهرخ شاه حسینی aminreza.ansarihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
مصطفی سعیدی دکتر محمدرضا مقبلی/دکتر امید وحیدی mstf.saeedihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png chmail.ir
احمدرضا مهدوی دکتر محمد امین ثباتی ahmadreza.۷mordadhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
مجید لطفی دکتر احمد رهبر malotfihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
مسعود کرم زاده دکتر سلمان موحدی راد masoudkaramzadehhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
سید امیر حسین عارف دکتر شاهرخ شاه حسینی amir.aref.۱۳۶۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
زهرا زنگنه دکتر تورج محمدی z_zangeneh۲۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
محسن ادهمی دکتر سلمان موحدی راد Mohsenad۲۵۶http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
حیدرجاودانی اصفهانی دکتر شاهرح شاه حسینی/دکتر قائمی heidar.j.esfahanihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
عاطفه فراهانی دکتر مسعود جمشیدی/ دکتر معصومه فروتن atefefarahani۲۰۱۷http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
عطیه سادات کچویی دکتر سوسن روشن ضمیر a.s.sadatkachooeihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
مریم آفرین دکتر فرشته نعیم پور m.afarin۸۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
مهدیه حاجی اقراری دکتر پریسا حجازی Hajieghrari_mhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
مرتضی قربان دوست دکتر محمد فصیحی M_Ghorbandoust۶۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
محمد حیدری فرد دکتر نوراله کثیری Mohammad_heydarifardhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
ناصر باباجانی دکتر تورج محمدی Nasser.۱۹۹۱.babajani۵۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
وحید کردزاده کرمانی دکتر اشرفی زاده/ دکتر مسعود مددالهی kordzadeh۲۰۰۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
علی بهبودی دکتر تورج محمدی Behboudi.suthttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
یاسمن حسین زاده دکتر فرزانه فیضی/دکتر مهدی عصاره Yasaman_hz_۱۹۹۱http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
هستی فرهنگ نیا دکتر احمد رهبر ir.hfarhangniahttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
حمید محمد سلیمانی دکتر محمد تقی صادقی Hamid.soleimani۹۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
جعفر شفقت دکتر سلمان موحدی راد shafaghatjafar۷۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
محمد نیازی دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده m.niazi۵۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
مهران رضایی دکتر فرزانه فیضی Mehranrezaee.۲۸۷۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
طاهره جنگجوی شالدهی دکتر سوسن روشن ضمیر tjangjoohttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
سید رضا تقوی دکتر شاهرخ شاه حسینی rezataghavi۱۹۸۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
علی عباسی کلیشمی دکتر احمد رهبر Ali_abbasi۰۱http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
محمد علی خدام دکتر رضا نوروزبیگی m.a.khoddamhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png alumni.ut.ac.ir
هاله مهدوی ثابت دکتر رضا نوروزبیگی halehmahdavihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
سعیده رعیت دوست دکتر محمدرضا مقبلی saeede.doosthttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
ترانه سادات قریشی دکتر فرشته نعیم پور tarane.ghoreyshi.۷۲۲۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
صبا کاظمی دکتر سید مهدی علوی/ دکتر مهران رضایی saba.kazemi۹۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
سعید نائینی محمدی دکتر احمد رهبر saeednm۵۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
سعید قاسم زاده باریکی دکتر سلمان موحدی راد saeed.ghb۷۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
سمیرا احمدی دکتر نوراله کثیری/ دکتر امیر حسین خلیلی S_ahmadi۵۸۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
زهرا کایید دکتر شاهرخ شاه حسینی zahrakaeed۱۳۷۲http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png yahoo.com
صابر مقدم دکتر فروغ عاملی/دکتر محمد رضا مقبلی saber.moghadamhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png mail.um.ac.ir
پیام مرگان دکتر سید حسن هاشم آبادی payammarganhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
سبحان فراهانی دکتر محمد امین ثباتی Farahani_sobhan yahoo.com
سیده مریم تیموری دکتر سید مهدی علوی Maryamteymoori۳۱http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
مژگان دریکوندی دکتر مسعود جمشیدی mozhgan.dirikvandihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
مهدی خطیبی دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده mehdi.۱۲۰۳khhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
مهناز منتظری دکتر رضا نوروز بیگی mahnaz.mnt.۱۰۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
رضا شاه کرمی دکتر محمد تقی صادقی Shkaramireza۱۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
بهادر دریای سلامه دکتر سلمان موحدی راد bahador.daryayesalamehttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
شانلی نظامی دکتر احد قائمی shanli.nezamihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
محمد محسن نژاد دکتر رضا نوروز بیگی mohamadmohsennejadhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
نسیم صباح دکتر فرشته نعیم پور nas.sabahhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png ymail.com
سمیه کلبادی نژاد دکتر احد قائمی so.kolbadinejadhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
سعید سراج دکتر تورج محمدی saeedseraj.cegmail.com
نسترن طالبلو دکتر شاهرخ شاه حسینی nastaran۱۹۹۰taleblougmail.com
سید موسی موسوی دکتر محمد فصیحی mousa۱۸۴۷۳yahoo.com
مهدی رستمی دکتر محمد تقی صادقی mehdirostami۲۲۱gmail.com
محمد صادق خدادادی دکتر احد قائمی
m.khodadadiariaoil.com
حسن اسعدی دکتر محمد امین ثباتی Hassan.Asaadi۷۷gmail.com
سحر شهریاری دکتر نوراله کثیری h.sahar.shahriarigmail.com
امین فراهانی دکتر احمد رهبر aminfarahani۹۳yahoo.com
فرزاد معظمی دکتر احد قائمی- دکتر امید وحیدی fmoikyahoo.com
زهرا خوانساری ورکانه دکتر شاهرخ شاه حسینی zahrakhansari۶۸gmail.com
فاطمه رستمی دکتر امین بازیاری rostami.fatemehgmail.com
مهدی روح اللهی دکتر تورج محمدی M.rouhollahi۷۶gmail.com
آرین افشاری دکترسیدحسن هاشم آبادی aryan.afshari۹۸gmail.com
جواد بنی اسدی دکتر علیرضا همتی/ دکتر تورج محمدی javadbaniasadiyahoo.com
داور الهامی فر دکتر محمد فصیحی davaria۲۶۳۳gmail.com
فرنوش تبرخون دکتر مهران رضایی farnooshtabarkhoongmail.com
نفیسه نوذری دکتر امید وحیدی nozarigmail.com
علی حقیقت دکتر علیرضا همتی/ دکتر احد قائمی ali۱۱۰hggmail.com

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفعات مشاهده: 47542 بار   |   دفعات چاپ: 2036 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 50 queries by YEKTAWEB 4555