[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده ::
معرفی افراد::
گروه فیزیک حالت جامد::
گروه فیزیک اتمی-مولکولی::
امور آموزش::
امور پژوهش::
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی::
آزمایشگاه های آموزشی::
اخبار و رویدادها::
تسهیلات پایگاه::
انجمن دانش آموختگان فیزیک::
::
جذب پژوهشگر پسا دکتری - 99

..
مقالات جدید سال 2019

..
سخنرانی ها

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت دانشکده فیزیک را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
جستجو

جستجوی پیشرفته
..
اطلاعات تماس
AWT IMAGE
آدرس: تهران، میدان رسالت،خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک
تلفن دفتر دانشکده : 77240477
شماره نمابر : 77240497
تلفن مستقیم آموزش: 77240179 
آموزش-کارشناسی: 73225856    
تحصیلات تکمیلی: 73225892
پست الکترونیک: physics@iust.ac.ir
..
:: دباغ ::

  AWT IMAGE

Google Scholar
نام و نام خانوادگی: فاطمه دباغ کاشانی

  مرتبه علمی: استادیار

  تلفن داخلی:

  فاکس: 77240497

  آدرس پست الکترونیکی:f_dk AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،ایران

  دانشگاه های محل تحصیل:

  دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  • کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  زمینه های تحقیقاتی:

  فوتونیک

  مقالات مجلات:

Golmohammady, S.H., Yousefi, M., Kashani, F.D.
Optik, 138, 416 (2017)  Q2
 
Yousefi, M., Kashani, F.D., Mashal, A.
Laser Physics, 27, 026202  (2017)  Q2
 
Kashani, F.D., Yousefi, M.
Appl Opt., 10, 6311 (2016)  Q2
 
M. Yousefi, S. Golmohammady, A. Mashal, and F. D. Kashani
Journal of the optical society of America A, 32, 1982 (2015)  Q1
 
M. Yousefi, R. Talatian Azad, F. D. Kashani,B. Ghafary
IJSTS, 39, 369 (2015)  Q3
 
F. Bakhtiari, S. Golmohammady, M. Yousefi, F. D. Kashani, B. Ghafary
Laser and particle beams, 33, 463 (2015)  Q1
 
M. Yousefi, F.D. Kashani, Sh. Golmohammady, E. Kazemian, B. Ghafary
Journal of modern optics, 61, 1430 (2014)  Q2
 
F. D. Kashani , M. R. Hedayati Rad, E. Kazemian, A. Kahrizi, M. R. Mahzoun
IJEEE, 10, 1 (2014)  Q2
 
M. Iranpour, B. Ghafary, F.D. Kashani
Optik, 125, 5715 (2014)  Q2
 
F. D. Kashani , M. R. Hedayati Rad, E. Kazemian
IJEEE, 9, 197 (2013)  Q3
 
F.D. Kashani, M. Yousefi, S.H. Golmohammady, M.H. Ghezelayagh, B. Ghafary
Optik, 124, 6679 (2013)  Q2
 
E. Kazemian, F.D. Kashani
Optik, 124, 5184 (2013)  Q2
 
F.D. Kashani, M. R. Hedayati Rad, E. Kazemian, Sh. Golmohammady, M. R. Mahzoun
Optik, 124, 5462 (2013)  Q2
 
Sh. Golmohammady , M. Yousefi , F. D. Kashani, B. Ghafary
Journal of modern optics, 60, 696 (2013)  Q2
 
B. Ghafary , F.D. Kashani, E. Kazemian
IJEEE, 9, 13 (2013)  Q3
 
F.D. Kashani, M. Reza Hedayati Rad, B. Ghafary
Optik, 123, 1317 (2012)  Q2
 
F.D. Kashani, M. Reza Hedayati rad, M. Reza Mahzoun, B. Ghafary
Optik, 123, 879 (2012)  Q2
 
G. Taherabadi, M. Alavynejad, F.D. Kashani, B. Ghafary, M. Yousefi
Optics communications, 285, 2017 (2012)  Q1
 
F. D. Kashani, M. Reza Hedayati Rad, Z. Firozzadeh, M. Reza Mahzoun
J. Opt., 13, 105709 (2011)  Q1
 
M. Reza Hedayati Rad, F.D. Kashani, M.M. Eftekhari, M. Reza Mahzoun
Optics and Laser Technology, 42, 1269 (2010)  Q2
 
F.D. Kashani, M. Alavinejad, B. Ghafary
Optics communication, 282, 4029 (2009)  Q1
 
F.D. Kashani, M. Alavinejad, B. Ghafary
Optica Applicata, 39, 429 (2009)  Q4
 
F.D. Kashani, M. Alavinejad, B. Ghafary
Optics and Laser Technology, 41, 659 (2009)  Q2
 
M. Alavinejad, B. Ghafary, F.D. Kashani
Optics and Lasers in Engineering, 46, 1 (2008)  Q2
 

  مقالات کنفرانس های بین المللی:

 • M. Yousefi , Sh. Golmohammady, F. D. Kashani, B. Ghafary, “Reliability analysis of an underwater optical communication link in Caspian Sea”, 7 Th International Symposium on Telecommunications (IST 2014), Tehran, 9-11 september 2014.
 • Sh. Golmohammady, M. Yousefi, F. D. Kashani, B. Ghafary, “Analysing Underwater Optical Communication Link Parameters of Partially Coherent Gaussian Beam Propagating through Caspian Sea”, 2nd International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2014), 9-11 July 2014, Istanbul.
 • M. Yousefi, Sh. Golmohammady, E. Kazemian, F. D. Kashani “Coherence and Polarization behavior of Aberrated Elliptical Partially Coherent Flat-Topped Laser Beams Propagating through Turbulent Atmosphere”, The 2nd Asian Symposium on Electromagnetic and Photonics Engineering, 28- 30 August, 2013, Tabriz.
 • A. Aghajani, A. Kahrizi, Sh. Golmohammady, H. Shafie, A. Maghoul, F. D. Kashani, E. Kazemian, “Optical design and thermal analysis for a microsatellite camera”, The 2nd Asian Symposium on Electromagnetic and Photonics Engineering, 28- 30 August, 2013, Tabriz.
 • F. D. Kashani , Sh. Golmohammady, “Reliability analysis of the Flat-topped multi-beam FSO communication link”, 6Th International Symposium on Telecommunications (IST2012), 6-8 November 2012, Tehran.
 • F. D. Kashani, E. Kazemian, M. Reza. Hedayati Rad, B. Ghafary, “Propagation Characteristics of Aberrated Divergent Rectangular Partially Coherent Flat-Topped Beam in a Turbulent Atmosphere”, International Conference on Control Engineering and Communication Technology (ICCECT 2012), 7-9 December 2012, Shenyang.
 • F. D. Kashani, M. Reza. Hedayati Rad, MA. Reza. Hedayati Rad, M. Reza Mahzoun, “Reliability analysis of the auto-tracked FSO communication links”, 5Th International Symposium on Telecommunications (IST2010), 4-6 December 2010, Tehran.
 • M. Reza Hedayati Rad, F. D. Kashani, M. Saleh Khandagh Abadi, M. Reza Mahzoun, “The effects of Gaussian Laser Beam Divergence on the BER of FSO Communication Links”, IEEE, IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing(CSNDSP 2010), 21- 23 July 2010, Newcastle, U. K..
 • F. D. Kashani , B. Ghafary, “ Propagation characteristics of aberrated partially coherent flat-topped beam in turbulent atmosphere”, The 2008 IAJC-IJME International Conference, 17- 19 November 2008, Nashville.

 مقالات کنفرانس های ملی:

 •     سیّده سروناز خاتمی، بهنام شریعتی بین­کلایی، فاطمه دباغ کاشانی، سیّد محمّد میرکاظمی، ”تأثیر تغییرات جریان بر پارامترهای لینک مخابرات اپتیکی فضای آزاد( FSO )“، سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران، 11- 13 آذرماه 1393، تهران.
 •   مسعود یوسفی، شعله گل­محمدی نژادی، فاطمه دباغ کاشانی ، بیژن غفاری، ” بررسی و تحلیل رفتار انتشاری باریکه لیزری سرصاف بیضوی همدوس جزئی آستیگمات در اقیانوس متلاطم “، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 8- 10 بهمن­ماه 1392، شیراز.
 •   رضا طلعتیان آزاد، مسعود یوسفی، فاطمه دباغ کاشانی، بیژن غفاری، ” بررسی اثر تغییرات ضریب سوسوزنی بر نرخ خطای بیتِ ارتباطات نوری در فضای آزاد بر اساس انتشار باریکه لیزری سرصاف ناهمدوس در اتمسفر “ ، سومین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران، 17- 18 مهرماه 1392، اصفهان.
 •   امیر آقاجانی، امیر کهریزی، اسماعیل کاظمیان، شعله گل­محمدی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل و بررسی عملکرد سیستم تصویربرداری اپتیکی پهپاد دریاپایه “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   امیر کهریزی، اسماعیل کاظمیان، امیر آقاجانی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل و بررسی سیستم اپتیکی ردیاب ستاره­ای “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   اسماعیل کاظمیان، امیر کهریزی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” طراحی اپتیکی گیرنده لینک مخابرات لیزری دریایی با برد 10 کیلومتر “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   اسماعیل کاظمیان، امیر کهریزی، شعله گل­محمدی نژادی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل و بررسی عملکرد سیستم تصویربرداری زیر آب “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   اسماعیل کاظمیان، امیر کهریزی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل نرخ خطای بیت در لینک مخابراتی زیرآبی امن لیزری در تنگه هرمز “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   اسماعیل کاظمیان، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل لینکهای مخابرات لیزری در فصلهای مختلف در سواحل مَکُران، چابهار “ ، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28- 30 بهمن­ماه 1391، چابهار.
 •   مسعود یوسفی، امیر آقاجانی، امیر کهریزی، فاطمه دباغ کاشانی، بیژن غفاری، ” مطالعه و تحلیل اثر ابیراهی کج­روی بر روی رفتار انتشاری درجه قطبش و درجه طیفی همدوسی باریکه سرصاف مستطیلی با همدوسی جزئی در اتمسفر متلاطم “، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3-5 بهمن­ماه 1391، زاهدان.
 •   شعله گل­محمدی نژادی، امیر کهریزی، اسماعیل کاظمیان، فاطمه دباغ کاشانی، ” تحلیل رفتار انتشاری درجه همدوسی باریکه سرصاف آرایه­ای آستیگمات با الگوهای مختلف آرایه­ای در عبور از اتمسفر متلاطم “، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3-5 بهمن­ماه 1391، زاهدان.
 •   اسماعیل کاظمیان، فاطمه دباغ کاشانی، ” تحلیل لینک مخابرات اپتیکی زیر آب در دریای خزر و مقایسه آن با دریای عمان “، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3-5 بهمن­ماه 1391، زاهدان.
 •   امیر کهریزی، امیر آقاجانی، شعله گل­محمدی نژادی، بیژن غفاری، فاطمه دباغ کاشانی، ” طراحی اپتیکی دوربین پنکروماتیک ماهواره در ارتفاع 500 کیلومتر با قدرت تفکیک 4/4متر “، اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ، 5-6 دی­ماه 1391، تهران.
 •   شعله گل­محمدی نژادی، امیر کهریزی، امیر آقاجانی، فاطمه دباغ کاشانی، ” تحلیل رفتار انتشاری درجه همدوسی باریکه سرصاف آرایه­ای در عبور از اتمسفر متلاطم “، اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ، 5-6 دی­ماه 1391، تهران.
 •   مسعود یوسفی، فاطمه دباغ کاشانی، محمدرضا هدایتی­راد، بیژن غفاری، ” تأثیر ابیراهی کجروی بر روی انتشار باریکه سرصاف مستطیلی با همدوسی جزئی در اتمسفر متلاطم“، چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 18- 20 بهمن­ماه 1390، تبریز.
 •   فاطمه دباغ کاشانی ، محمدرضا هدایتی­راد، بیژن غفاری، محمدرضا محزون، ” مقایسه تحلیلی رفتار انتشاری باریکه گوسی در اتمسفر و آب دریا“، چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 18- 20 بهمن­ماه 1390، تبریز.
 •   جواد حق­شناس، محمدرضا محزون، فاطمه دباغ کاشانی، بیژن غفاری، ” بهینه­سازی پارامتر ساختار ضریب شکست در لایه مرزی با استفاده از پارامترهای تجربی در مدل توده­ای“، هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 19- 21 بهمن­ماه 1389، کرمان.
 •   مسعود یوسفی، فاطمه دباغ کاشانی، محمدرضا هدایتی­راد، بیژن غفاری، ” تحلیل رفتار انتشاری باریکه گوسی یک لیزر نیمه­هادی در اتمسفر متلاطم با مقایسه دو روش ریتو و هویگنس-فرنل تعمیم­یافته“، سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 19- 21 بهمن­ماه 1389، کرمان.
 •   فاطمه دباغ کاشانی ، محمدرضا هدایتی­راد، زینب فیروززاده، محمدرضا محزون،

  “ Analysis of the auto tracking subsystem effects on beam wandering and reliability of FSO communication ”

            سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 19- 21 بهمن­ماه 1389، کرمان.

 •   محمدرضا هدایتی­راد، فاطمه دباغ کاشانی، مهران معمار افتخاری، محمدرضا محزون، ” بررسی تأثیر واگرایی یک باریکه لیزر گوسی بر انتشار آن در فضای آزاد و مجموعه اپتیک یک سیستم مخابرات لیزری( FSO )“، شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 6- 8 بهمن­ماه 1388، یزد.
 •   مریم خونساری­زاده، فاطمه دباغ کاشانی ، بیژن غفاری، ” بررسی جابه‌جایی طول­موج لیزر در اثر تغییرات جریان و دما “، پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 8- 10 بهمن­ماه 1387، اصفهان.
 •   فاطمه دباغ کاشانی ، بیژن غفاری، ” اندازه‌گیری همدوسی فضایی مختلط با استفاده از پوشانه‌های چند روزنه‌ای “، نخستین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 8- 10 بهمن­ماه 1387، اصفهان.
 •   فاطمه دباغ کاشانی، سولماز ترابی، بیژن غفاری، ” بررسی اثر مدولاتور آگوستو اپتیکی بر کیفیت پرتو “، چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 9- 11 بهمن­ماه 1386، رفسنجان.
 •   فاطمه دباغ کاشانی، شهریار برادران شکوهی، بیژن غفاری، ”اندازه­گیری جبهه­موج با استفاده از الگوریتمهای نوین پردازش تصویر“، چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، 25- 26 بهمن­ماه 1385، مشهد مقدس.
 •   فاطمه دباغ کاشانی ، مهدی علوی­نژاد، بیژن غفاری، محاسبه و اندازه گیری جبهه موج به کمک حسگر شیک- هارتمن “، سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ، 17- 19 بهمن­ماه 1385، تهران.  

دفعات مشاهده: 162132 بار   |   دفعات چاپ: 1444 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 106 بار   |   0 نظر
::
Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 55 queries by YEKTAWEB 4122