نظرسنجي خوابگاه
[ برگشت به فرم ]

بسمه تعالی

دانشجوی گرامی

از آنجا که نظرات ارزشمند شما بعنوان دانشجویانی که مستقیما با مسائل و مشکلات برخورد دارید برای مدیریت امور خوابگاهها حائز اهمیت و راهگشا است، خواهشمند است با نظرات و پیشنهادات خود ما را در بالا بردن سطح کیفی خدمات یاری فرمایید

- مشخصات دانشجو:

1 نام و نام خانوادگی (اختیاری)
2 شماره دانشجویی (اختیاری)
3 نام خوابگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
داخل (برادران)
داخل (خواهران)
حكيميه
جشنواره
مجیدیه
رشید
فرجام
ولیعصر
4 سال ورود
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
92
91
90
89
88
87
86
5 مقطع
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
- سوالات نظرسنجی:
6 تا چه میزان اطلاع رساني و راهنمائي های لازم بصورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات خوابگاهی صورت می پذیرد؟

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
7 تا چه حد برخورد کارکنان مدیریت امور خوابگاه ها مطلوب است و پاسخگوی نیاز شما می باشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
8 فعالیت سرپرست خوابگاه را چه طور ارزیابی می کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
9 نظافت و بهداشت خوابگاه را چطور می بینید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
10 امکانات و وضعیت خوابگاه را نسبت به سال گذشته چگونه می بینید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
11 امکانات ورزشی خوابگاه تا چه حد پاسخگوی نیاز دانشجویان می باشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی متوسط
12 امكانات انفورماتیک خوابگاه تا چه حد مطلوب شماست ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
13 تا چه اندازه سرمايش و گرمايش خوابگاه در فصل های مورد نظر به صورت مطلوب ارائه می شود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
14 فرآیند اسکان مکانیزه را چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
15 سایت مدیریت امور خوابگاه ها برای اطلاع رسانی بهتر و ارتباط بیشتر با شماست؛ آن را چه طور ارزیابی می کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
16 نحوه آشنایی خود را با صندوق رفاه و خدمات بفرمایید:
17 آیا با سیستم گلستان و خدمات آن آشنایی دارید و این سیستم را چه طور ارزیابی می کنید:
18 لطفا نواقص و نارسایی های خوابگاه ها را با رویکرد سازنده خود انعکاس دهید: