آخرین اخبار
رویدادها
9 بهمن
شروع انتخاب واحد
16 بهمن
شروع کلاس ها
23 بهمن
حذف و اخذ
30 بهمن
حذف اضطراری
11 خرداد
پایان کلاس‌ها
22 خرداد
شروع امتحانات
23 تیر
پایان مهلت قفل نمرات
آموزش
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : زهرا عبداله پهلوان عنوان پایان نامه : برخی قضایای نقطه ثابت در فضاهای متریک مرتب جزئی و کاربرد آن ...
جلسه دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی : سارا چاروقچی  عنوان پایان نامه : طرح های تسهیم راز تصویری بر مبنای روابط بازگشتی خطی همگن با ...
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : مینا ارجنه عنوان پایان نامه : کاربرد نظریه گراف در بازارهای مالی استاد راهنما:  جناب آقای دکتر مهدی ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان