یکشنبه 12 آذر 1402
آخرین اخبار
رویدادها
26 شهریورماه
شروع انتخاب واحد
1 مهرماه
شروع کلاس ها
8 مهرماه
حذف و اخذ
15 مهرماه
حذف اضطراری
14 دی ماه
پایان کلاس‌ها
23 دی ماه
شروع امتحانات
14 بهمن ماه
پایان مهلت قفل نمرات
آموزش
دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی : مینا مقدم زآباد ی عنوان پایان نامه :نظریه های کوهمولوژی از ساختارهای هندسی و جبری مبتنی بر محاسبات کسری ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :منصور غفارنژاد عنوان پایان نامه :نهان نگاری تصویری در حوزه موجک گسسته براساس کدگذاری B‏CH استاد راهنما:  ...
دفاعیه کارشناسی‌ارشد
نام و نام خانوادگی : زهرا حیدری عنوان پایان نامه :رویکردی جدید بر هندسه مختلط‌گونه استاد راهنما:  آقای دکتر اکبر دهقان نژاد ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان