[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
معرفی افراد ::
امور آموزش::
امور پژوهش::
فضاهای تحقیقاتی::
زمینه تحقیقاتی اساتید::
دانشجویان ::
اخبار::
پایگاههای مرتبط و لینکها ::
آلبوم تصاویر::
دروس عمومی::
::
::
Parallel Computing Laboratory

AWT IMAGE

Parallel Computing Laboratory

..
گنجینه کتاب های دیجتال

کتب،مقالات،پایان نامه ها

..
ویدئوها
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
سایت دانشکده ریاضی را چگونه ارزیابی می نمایید.
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
RSS

RSS

..
:: شرح وظایف مدیران و اعضائ هیات علمی ::

AWT IMAGE

شرح وظایف مدیران دانشکده و اعضای هیأت علمی

1-رئیس دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رسد استعدادهای تحصیلی
-ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی ، اداری و مالی دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده
-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تعابعه
-پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده
-نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
-ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
-پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروه به رئیس دانشگاه
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با معانین دانشگاه جهت اجرای مقررت و ضوابط مربوط در دانشکده
-نظارت بر عملکرد کادر غیرهیأت علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه
-بررسی و برآورد نیازهای مالی ، استخدامی تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقالات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه
-شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراهای به اعضای هیأت علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط

2-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
-اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب
-برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
-نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
-تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی
-رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی
-ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها
-نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیان ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
-نظارت بر کلیه فعالت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ظوابط و مقررات مربوط
-نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
-شرکت د جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

3-معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده
-اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه
-نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروه ها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها
-تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
-نظارت بر کلیه فعالیت های اساتید و دانشجویان دانشکده
-ارزشیابی عملرکد پژوهشی سالیانه اعضای هیأت علمی دانشکده
-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل های پژوهشی
-ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف ، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب
-ایجاد هماهنگی و ارتباط با صناعی و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
-نظارت بر حسب اجرای قراردادها و طرح های تحقیقاتی مصوب دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی
-نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاس برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
-بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورس ها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویت ها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده
-بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه
-بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی ، تجهیزاتی
-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده
-نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده
-بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان
-نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمی های داخلی دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوره هزینه کردن آن مطابق مقبرات
-نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده در پایان سال مالی
-تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
-بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای بنامه های دانشجویی مطابق مقررات مربوطه
-اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده
-اجیاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه در دانشکده

4-مدیر گروه آموزشی
-تهیه برنامه اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش

آن به رئیس دانشکده
-ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
-تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
-تشکیل و اداریه جلسات شورای گروه و ارسال گزاش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه

ها و آئین‌نامه‌ها مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است
-پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
-انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
-پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس داشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
-ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده
-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی
-پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه ها و آزمایش گاه های تحت سرپرستی به رئیس دانشکده
-بررسی و تأیید مدارک ترفبعات افقی و عمودی اعضای هیأت علمی گروه

5-اهم وظایف اعضای هیأت علمی آموزشی
-تدریس موظف 8 تا 12 واحد نظری یا معادل عملی آن بر اساس آئین نامه مصوب شورای دانشگاه
-انجام تحقیقات بنیادی یا کاربردی
-راهنمائی و پاسخگویی به سئوالات دانشجویان
-سرپرستی و انام امور مربوط به کارآموزی و کارورزی دانشجویان
-راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی
-ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها یا انجام عملیات صحرایی
-حضور در شوراها و کمیته ها و هیات های ممتحنه
-قبول دعوت مراکز علمی وابسته به دانشگاه یا دانشکده جهت ارائه خدمات علمی و تخصصی
-حضور حداقل 40 ساعت در هفته در دانشگاه
-انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر گروه با رئیس دانشکده یا مسئولین دانشگاه


6-اهم وظایف اعضای هیأت علمی و پژوهشی
-اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه طبق ارجاع گروه
-ارائه خدمات علمی ، آزمایشگاهی به دانشگاه و خارج از دانشگاه بر اساس مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه طبق ارجاع گروه
-انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی طبق برنامه گروه
-شرکت در سمینارها و کنفرانسها و مجامع علمی و تخصصی طبق نظریه گروه
-شرکت در شوراهای دانشگاه و خارج از دانشگاه به تشخیص گروه
-تدریس حداکثر 4 ساعت در هفته
-حضور حداقل 40 ساعت در هفته در دانشگاه
-انجام سایر اموری که از طرف مدیر گروه ، رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه ارجاع می شود .

دفعات مشاهده: 32026 بار   |   دفعات چاپ: 2200 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 216 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 52 queries by YEKTAWEB 4263