دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/12/3 | 
  دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده بر اساس معدل نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح زیر است.
کاظم فرقانی
ورودی ۱۴۰۱
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۲۶
فاطمه عبدالهی
ورودی ۱۴۰۱
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۸/۵۳
ایمان قادر
ورودی ۱۴۰۱
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۸/۱۹
درسا عبدی
ورودی ۱۴۰۰
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۵۹
ایلیا فرهنگ فر
ورودی ۱۴۰۰
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۳۳
طاها حسین پوراصلی
ورودی ۱۴۰۰
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۰۵
احسان اسپندار
ورودی ۹۹
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۷۵
مهدی اسداله زاده
ورودی ۹۹
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۱۹
اوا محسنی
ورودی ۹۹
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۸/۹۶
 
نفیسه جلیلوند
ورودی ۱۴۰۱
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۱۱
 
علیرضا خادم دقیق
ورودی ۱۴۰۱
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۱۰
ملینا رضائیان
ورودی ۱۴۰۱
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۸۹
 
بهنام رسولی امیرابادی
ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۴۳
مریم خواجوی سما
ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۴۶
 
سارا نکونظر
ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۶/۴۲
 
ایدا محمودی
ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۹/۲۹
 
محمدصالح جریره
ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۴۸
ارمان بهزادپور
ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۹۸
 
سجاد حیدری نژاد
ورودی ۹۸
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۹/۸۰
سیدعلیرضا قریشی
ورودی ۹۸
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۱۲
نگین نوری خانی
ورودی ۹۸
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۶/۸۶
 
اریا باقری ولوجردی
ورودی ۹۷
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۹/۴۱
رهام خوشبخت مروی
ورودی ۹۷
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۴۱
مینا اسمعیلی باجگانی
ورودی ۹۷
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۴۰ 

دفعات مشاهده: 377 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر