[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
در باره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
اعضای هیأت علمی::
آموزش دانشکده::
تحصیلات تکمیلی دانشکده::
امور دانشجویان::
امور پژوهش::
آزمایشگاههای دانشکده::
امکانات و تسهیلات دانشکده::
اخبار و رویداد ها::
تماس با ما::
::
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی مصوب نیمسال دوم 1402-1401
 

..
اطلاعیه آموزش

اطلاعیه شرایط فارغ التحصیلی

اطلاعیه شرکت در امتحان فارغ التحصیلی

اطلاعیه مقطع کارشناسی
اطلاعیه مرخصی تحصیلی
اطلاعیه مقطع دکترا
 

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
ارزیابی سایت دانشکده مواد :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آخرین اخبار پایگاه

AWT IMAGE


AWT IMAGE

..
کتابخانه مرکزی

AWT IMAGE

کتابخانه مرکزی 

دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: دکتر بیژن افتخاری یکتا ::

  AWT IMAGE

  دکتر بیژن افتخاری یکتا

  رتبه علمی: استاد

  سال تولد: 1340 هجری شمسی

  محل تحصیل: ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - مهندسی مواد - سرامیک

  سال اخذ مدرک تحصیلی: 1377 هجری شمسی

  تلفن تماس: 73228873

  دورنگار: 77240480

پست الکترونیکی: beftekhariiust.ac.irgoogle scholar: Eftekhari yekta,B.
 • کارشناسی ارشد، مهندسی مواد - سرامیک، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1370 هجری شمسی
 • کارشناسی، مهندسی مواد - سرامیک، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1366 هجری شمسی

    اشتغال:

    عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، از سال 1383 تا کنون

    زمینه‌های تدریس:

    آزمایشگاه متالوگرافی، آزمایشگاه شیشه، تکنولوژی سرامیک های ساختمانی، فر ایند ساخت سرامیکها، خواص مواد پیشرفته، سرامیکهای مهندسی غیر اکسیدی

    زمینه تحقیقیاتی مورد علاقه:

    شیشه سرامیک، فرایندهای سرامیکی

    سایر سوابق آموزشی و پژوهشی:

    محل کار

    واحد سازمانی

    نوع مسئولیت

    سال شروع

    سال پایان

  شرکت چینی ایران(ایرانا) کنترل کیفیت رئیس واحد کنترل کیفیت

    1367

    1367

  شرکت چینی ایران(ایرانا) آزمایشگاه مدیر آزمایشگاه و تحقیقات

    1367

    1370

  پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک عضو هیات علمی

    1371

    1383

  پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک مدیر گروه سرامیک های سیلیکاتی

    1375

    1379

  پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک معاون پژوهشکده سرامیک

    1377

    1383

  دانشگاه علم و صنعت ایران معاونت آموزشی مدیر دفتر برنامه ریزی درسی

    1386

    1388

  دانشگاه علم و صنعت ایران گروه سرامیک عضو هیات علمی

    1383

    تاکنون

    سوابق تدریس دانشگاهی:

    نام درس تدریس شده

    محل تدریس

    سال شروع

    سال پایان

  تکنولوژی سرامیک های ساختمانی

    دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1371

    تاکنون

  فرایند های قبل از پخت

    دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف

    1378

    1379

  فرایند های قبل از پخت واحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

    1377

    1383

  خواص مکانیکی-حرارتی سرامیک ها واحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

    1384

    1384

  خواص مکانیکی-حرارتی سرامیک ها دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1383

    1384

  خواص مواد پیشرفته دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1383

    تاکنون

  سرامیک های غیر اکسیدی واحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

    1380

    1383

  تئوری شیشه پیشرفته واحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

    1385

    1386

  تئوری شیشه پیشرفته تربیت مدرس

    1384

    1386

  تئوری شیشه پیشرفته دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علوم و تحقیقات

    1387

    تاکنون

  سرامیک های غیر اکسیدی دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1383

    1387

  فرایند ساخت سرامیک ها 2 دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

    1385

    تاکنون


    مقالات چاپ شده در مجلات علمی – لاتین

  Ahmadi, S., Yekta, B.E., Sarpoolaky, H., Aghaei, A., "Preparation of monolithic transparent mullite-based glass-ceramics by the sol–gel method", Journal of Non-Crystalline Solids, 2022, 575, 121186
  Sohrabi, M., Yekta, B.E., Rezaie, H.R., Naimi-Jamal, M.R., "The influence of 3-glycidyloxypropyl trimethoxysilane on the rheological and in-vitro behavior of injectable composites containing 64S bioactive glass, chitosan, and gelatin", Journal of Applied Polymer Science, 2021, 138(38), 50963
  Gogajeh, N.N., Javadpour, J., Yekta, B.E., "Low-temperature synthesis of bioactive glass-ceramic microspheres: Effect of processing parameters on the size and morphology", Ceramics International, 2021, 47(14), pp. 19895–19905
  Sohrabi, M., Yekta, B.E., Rezaie, H., ...Miola, M., Rimondini, L., "The effect of magnesium on bioactivity, rheology and biology behaviors of injectable bioactive glass-gelatin-3-glycidyloxypropyl trimethoxysilane nanocomposite-paste for small bone defects repair", Ceramics International, 2021, 47(9), pp. 12526–12536
  Mehrabi, R., Rezaie, H.R., Eftekhari Yekta, B., "The effect of mineralizer addition and temperature on synthesis of malayaitepink pigment", Pigment and Resin Technology, 2021
  M Sohrabi, B Eftekhari Yekta, H Rezaie, MR Naimi-Jamal, A Kumar, ..."Enhancing mechanical properties and biological performances of injectable bioactive glass by gelatin and chitosan for bone small defect repair, Biomedicines 8 (12), 616, 2020
  M Sohrabi, B Eftekhari Yekta, HR Rezaie, MR Naimi‐Jamal, "Rheology, injectability, and bioactivity of bioactive glass containing chitosan/gelatin, nano pastes", Journal of Applied Polymer Science 137 (41), 49240, 2020
  S Abdollahi, BE Yekta, "Prediction of foaming temperature of glass in the presence of various oxidizers via thermodynamics route", Ceramics International 46 (16), 25626-25632, 2020
  S Mokhtari, BE Yekta, V Marghussian, PT Ahmadi, "Synthesis and characterization of biodegradable AZ31/calcium phosphate glass composites for orthopedic applications", Advanced Composites and Hybrid Materials 3 (3), 390-401, 2020
  P Shahsavari, BE Yekta, VK Marghussian, "High Strength Pyroxene-Based Glass-Ceramic Foams in the Presence of Fe", Iranian Journal of Materials Science & Engineering 17 (3), 2020
  A Ashjari, BE Yekta, HR Rezaie, "Crystallization and optical properties of alumino-silicate and alumino-borosilicate glasses containing indium tin oxide", Journal of the European Ceramic Society 40 (4), 1368-1375, 2020
  M Kheirkhah Gareh Bolagh, B Eftekhari Yekta, S Banijamali, "Semi-Conducting Glazes Based on Cassiterite Crystalline Phase for Porcelain Insulators Applications: Phase Evolution, Microstructure and Electrical Properties", Transactions of the Indian Ceramic Society 78 (4), 227-231, 2019
  Torab Ahmadi, P., Eftekhari Yekta, B., Mohammadi, H., Golestani-Fard, F., "Thermal and crystallization behavior of SiO 2 -PbF 2 glass system in the presence of ErF 3 and Al 2 O 3", Journal of the American Ceramic Society, 102(6), pp. 3411-3425, 2019
  Fallah Vostakola, M., Mirkazemi, S.M., Eftekhari Yekta, B., "Structural, morphological, and optical properties of W-doped VO 2 thin films prepared by sol-gel spin coating method", International Journal of Applied Ceramic Technology,16(3), pp. 943-950, 2019
  Heidari, S., Hooshmand, T., Yekta, B.E., (...), Noshiri, N., Tahriri, M., "Effect of addition of titanium on structural, mechanical and biological properties of 45S5 glass-ceramic", Ceramics International, 44(10), pp. 11682-11692, 2018
  Maghouli, G., Eftekhari Yekta, B., "Effect of P2 O5 on crystallization behavior and chemical resistance of dental glasses in the Li2 O-SiO2 -ZrO2 system", Iranian Journal of Materials Science and Engineering, 15(1), pp. 17-23, 2018
  Marefati, M.T., Hadian, A.M., Hooshmand, T., Yekta, B.E., Koohkan, R., "Wettability of zirconia by feldspathic veneer in dental restorations: Effect of firing atmosphere and surface roughness", Ceramics International,44(4), pp. 4307-4312, 2018
  Bazli, L., Eftekhari Yekta, B., Khavandi, A., "Preparation and Characterization of Sn-Containing Glasses for Brachytherapy Applications", Transactions of the Indian Ceramic Society, 76(4), pp. 242-246, 2017
  Mohaghegh, Eftekhari Yekta, B., Marghusian, V.K., Khosraviani, A., "Effect of solarization on mechanical properties of lithium silicate glass-ceramics", Journal of the Australian Ceramic Society, Volume 53, Issue 2, 1 October 2017, Pages 385-390
  Mohaghegh, E., Nemati, A., Eftekhari Yekta, B., Banijamali, S., "Effects of Fe2O3 content on ionic conductivity of Li2O-TiO2-P2O5 glasses and glass-ceramics", Materials Chemistry and Physics, Volume 190, 1 April 2017, Pages 8-16
  Vostakola, M.F., Yekta, B.E., Mirkazemi, S.M., "The Effects of Vanadium Pentoxide to Oxalic Acid Ratio and Different Atmospheres on the Formation of VO2 Nanopowders Synthesized via Sol–Gel Method", Journal of Electronic Materials,46(11), pp. 6689-6697, 2017
  Ghaebi Panah, N., Alizadeh, P., Eftekhari Yekta, B., "Preparation and characterization of mesoporous electrospun (SiO2)0.59(CaO)0.36−x(P2O5)0.05(TiO2)x glasses (x = 0 and 0.05 mol%", Journal of Porous Materials, Volume 23, Issue 3, 1 June 2016, Pages 753-759
  Ghaebi Panah, N., Alizadeh, P., Eftekhari Yekta, B., Motakef-Kazemi, N., "Preparation and in-vitro characterization of electrospun bioactive glass nanotubes as mesoporous carriers for ibuprofen", Ceramics International, February 05, 2016

  S. Jafari , A.Beitollahi , B.EftekhariYekta , T.Ohkubo , ViktoriaBudinsky , Mie Marsilius, S.Mollazadeh, GiselherHerzer, K.Hono,”Three-dimensional atom probe analysis and magnetic properties of Fe85Cu1Si2B8P4 melt spun ribbons, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 401(2016)1123–1129.

  M. Nazari, F.Golestani Fard, R.Bayati, B. Eftekhari Yekta, “Enhanced photocatalytic activity in anodized Wo3-loaded TiO2 nanotubes”, Superlattices and Micristructures,80(2015)91-101.

  Neda Ghaebi Panah,Bijan Eftekhari Yekta,Vahak Marghussian,Elnaz Mohaghegh,” Effects of TiO2 and P2O5 on solarization and crystallization of photosensitive lithium silicate glass,j ournal of Non-Crystalline Solids, Volume 430, 15 December 2015, Pages 25-30.

  Maziar Montazerian, José Fabián Schneider, Bijan Eftekhari Yekta, Vahak Kaspari Marghussian, Alisson Mendes Rodrigues, Edgar Dutra Zanotto, "Sol-gel synthesis, structure, sintering and properties of bioactive and inert nano apatite-zirconia glass-ceramics", Ceramics International, Volume 41, Issue 9, Part A, November 2015, Pages 11024-11045.

  Maziar Montazeriana, , Bijan Eftekhari Yekta, Vahak Kaspari Marghussian, Caroline Faria Bellani, Renato Luiz Siqueira, Edgar Dutra Zanotto, Bioactivity and cell proliferation in radiopaque gel-derived CaO-P2O5-SiO2-ZrO2 glass and glass-ceramic powders, Materials Science and Engineering C, 55 (2015) 436–447.

  E. Mohamed, P. Shahsavari, B. Eftekhari-Yekta and V. K. Marghussian, "Preparation and Characterization of Glass Ceramic Foams Produced from Copper Slag", Trans. Ind. Ceram. Soc., vol. 74, no. 1, pp. 1-5 (2015).

  P. Tabrizian, B. Eftekhari Yekta, M. Kord, "Crystallization Behaviour of Willemite Crystalline Glazes in Presence of NiO, TiO2 and Fe2O3", Indian Ceramic Society, 2014, 43-47

    M. H. Imanieh, I. R. Martín, J. Gonzalez-Platas, B. Eftekhari Yekta, V. K.Marghussian, and S. Shakhesi, “Behavior of Yb 3+ and Er 3+ during Heat Treatment in Oxyfluoride Glass Ceramics”, Journal of Nanomaterials,Volume 2014, Article ID 171045, 10 pages.

  Mohammad H. Imanieh, Inocencio R. Martín, Bijan Eftekhari Yekta, "Investigation on Crystallization and Optical Properties of Ca1−xLaxF2+x Glass-Ceramics", Journal of the American Ceramic Society 02/2014

    Z. Khalkhali, B.Eftekhari Yekta and V.K.Marghussian, "Crystallization and sinterability of lithium disilicate-based glasses as dental bridge composition", J. Ceram. Sci. Tech. , xx [xx] xx (2014) , printed, DOI: 10.4416/JCST2013-00030.

    C. Pérez-Rodríguez, M.H. Imanieh, L.L Martín, S. Ríos, I.R. Martín, Bijan EftekhariYekta, “ Study of the focusing effect of silica microspheres on the upconversion of Er3+–Yb3+ codoped glass ceramics ”, Journal of Alloys and Compounds, Volume 576, 5 November 2013, Pages 363-368.

    S. Banijamali , B. EftekhariYekta , A.R. Aghaei,” Self-patterning of porosities in the CaO–Al2O3–TiO2–P2O5 glass–ceramics via ion exchange and acid leaching process ”, Journal of Non-Crystalline Solids, Volume 380, 15 November 2013, Pages 114-122.

    B.Eftekhari Yekta, and Z.Hamnabard,” Mechanical properties and machinability of fluorphlogopite -gehlenite glass ceramics”, J. Ceram. Sci. Tech. , 04 [04] 193-196 (2013).

    A.Molazemhosseini, H.Torani,A.Khavandi, B.Eftekhari Yekta,”Tribological performance of PEEK based hybrid composites reinforced with short carbon fibers and nano-silica”,Wear,303,1-2,2013,397-404.

    F. Khorasanizadeh, B. Eftekhari Yekta and Y. Safaei-Naeini,” Bioresorbable CaO-P2O5-Na2O-TiO2 glass ceramics for bone regeneration application”, Iranian Journal of Materials Science & Engineering Vol. 10, Number 1, Maech 2013,18-27.

    M.Fatahi Bafghi, B.Eftekhari Yekta and H.A. Mehrabi," Crystallization behavior, mechanical properties and chemical resistance of leucite - fluoroapatite glass ceramic glazes", international Journal of Applied Glass Science, 4 [3] 266–273 (2013).

    Mohammad Hassan Imanieh , Bijan Eftekhari Yekta, V. Marghussian, Saeed Shakhesi, I.R. Martín, “Crystallization of nano calcium fluoride in CaF2-Al2O3-SiO2 system ”, Solid State Sciences 17 (2013) 76-82.

    S. Mollazadeh, B. Eftekhari Yekta, J. Javadpour, A. Yusefi and T.S. Jafarzadeh," The role of TiO2, ZrO2, BaO and SiO2 On the mechanical properties and crystallization behavior of fluorapatite-mullite glass-ceramics",j. non-cryst.solids,361(2013)70-77.

    Zahra Khalkhali, Zohreh Hamnabard, Bijan Eftekhari Yekta, Marzieh Nasiri, and Elham Khatibi, "Sintering Behavior and Machinability of Phlogopite Glass - Ceramics Containing Fe2O3", Journal of Materials Engineering and Performance , (2013) 22:528–535 .

    M.H.Imanieh, I.R. Martín , B. Eftekhari Yekta , J. Gonzalez-Platasand A. Hernández Creus,” Investigation on crystallization and behavior of Yb3+ and Er3+ during heat treatment of novel transparent glass ceramics containing Ca1-xLaxF2+x nano-crystals”. J.Am.Ceram. Soc., printed, doi: 10.1111/jace.12012.

    Mohammad H.Imanieh,Inocencio R. Martı´, Bijan Eftekhari Yekta, Vahak K. Marghussian,and Saeed Shakhesi ,"Improved cooperative emission in ytterbium doped oxyfluoride glass–ceramics containing CaF2 nano-crystals ",J.Am.Cer.Soc.,(2012)1-7.

    H. R. Ahmadi Mooghari, Ali Nemati and B. Eftekhari Yekta, Z. Hamnabard," The Effects of SiO2 and K2O on glass forming ability and Structure of CaO-TiO2-P2O5 Glass system", Ceramics International, 38(2012)3281-3290.

    M.R. Tohidifar, P. Alizadeh, P. Riello b, B. Eftekhari-yekta, A. R. Aghaei, "Sol-gel preparation and characterization of nano-crystalline lithium-mica glass-ceramic ",Ceramics international,38(2012)2813-2821.

    M.H. Imanieh, Bijan Eftekhari Yekta, Vahak Marghussian, I.R. Martín , A. Hernández Creus, Saeed Shakhesi and Esmaeil Eslami, Effect of alumina content and heat treatment on microstructure and upconversion emission of Er3+ ions in oxyfluoride glass–ceramics", Journal of rare earth , Vol. 30, No. 12, Dec. 2012, P. 1228 -1234.

    S. Banijamali, B. Eftekhari Yekta, and, A.R.Aghaei, ” Crystallization behavior of CaO-Al2O3-TiO2-P2O5 glass system in the presence of ionic and metallic silvers", J .non-Cryst. Solids, 358(2012)303-309.

    N. Hamedani Golshan, B. Eftekhari Yekta, V. K. Marghussian ,"Crystallization and Optical Properties of Transparent Mullite Glass Ceramic", j.Optical Materials, 34(2012)596-599.

    H.Bartar Esfahani, B. Eftekhari Yekta and V.K.Marghussian,"Rheology and gelation behavior of gel- cast cordierite-based glass suspensions " , Ceramics International, 38 (2012) 1175–1179.

    H. Bartar Esfahani, B. Eftekhari Yekta, V.K. marghussian," sintering, crystallization and mechanical properties of a gel-cast cordierite glass-ceramic body", j. Ceramics International, 38 (2012) 1523–1527 .

    S. Banijamali, A. R. Aghaei, B. Eftekhari Yekta,"Non-isothermal kinetic study on crystallization behavior and microstructure of a silver doped calcium aluminophosphate glass", j. Ceramics International, 38(2012)2395-2402.

   Z. Khalkhali, B. Eftekhari yekta , V.K.Marghussian ,"Mechanical and chemical properties of Zr and P-doped lithium disilicate glass ceramics in dental restorations", International Journal of Applied Ceramic Technology , 9 [3] 497–506 (2012).

    N. Hamedani Golshan, B. Eftekhari Yekta, V. K. Marghussian ,"Crystallization and Optical Properties of Transparent Mullite Glass Ceramic", j.Optical Materials, in press.

  Rezvani, V.K. Marghussian, B. Eftekhari Yekta, “Crystal Nucleation and Growth Rates, Time–Temperature Transformation Diagram, and Mechanical Properties of a SiO2–Al2O3–CaO–MgO–(R2O) Glass in the Presence of Cr2O3, Fe2O3, and TiO2 Nucleant”, International Journal of Applied Ceramic Technology, 8(1), 2011, pp. 152-162.

    H.Bartar Esfahani, B. Eftekhari Yekta and V.K.Marghussian," Rheology and gelation behavior of gel- cast cordierite-based glass suspensions ", Ceramics International,in press.

    Z. Khalkhali, B. Eftekhari yekta , V.K.Marghussian ,"Mechanical and chemical properties of Zr and P-doped lithium disilicate glass ceramics in dental restorations", International Journal of Applied Ceramic Technology , in press.

    H.Bartar Esfahani, B. Eftekhari Yekta, V.K. marghussian," sintering, crystallization and mechanical properties of a gel-cast cordierite glass-ceramic body", j. Ceramics International, in press.

    S.Hasheminia, A. Nemati, B. Eftekhari Yekta and P. Alizadeh," Preparation and characterization of diopside based glass-ceramic foams",accepted.

    S.Banijamali, B.Eftekhari Yekta, and, A.R.Aghaei, ” Crystallization behavior of CaO-Al2O3-TiO2-P2O5 glass system in the presence of ionic and metallic silvers", J .non-Cryst. Solids, accepted.

  G.Abolfathi,B.Eftekhari Yekta," Synthesis of Dental Fluoroapatite Glass-Ceramic Glazes" J.Ceramics- Silikaty, accepted.

    B. Eftekhari Yekta, M.H. Imanieh, and V.K. Marghussian, "Effect of Ce, Sb and Sn on Mechanism and Activation Energy for Crystallization of an X-ray Irradiated Photosensitive glass", Advances in Applied Ceramics, 2011 VOL 110 NO 1,49-53 .

  M.H. Imanieh, B. Eftekhari Yekta, and V.K. Marghussian, "Effect of Ce, Sb and Sn on solarization and crystallization of an X-ray irradiated photosensitive glass ", J. Int. Appl. Ceram. Technol., 7(2010), pp. 104-110
  S. Mashayekh, B. Eftekhari Yekta, V. K. Marghussian, “precipitation of AgCl crystals on the surface of alumina-borosilicate glass by ion-exchange”, Ceramics – Silik á ty,54 (4), 2010, pp. 357-361.
  M. Rezvani, V.K. Marghussian, B.Eftekhari Yekta, "Determination of crystallization kinetics in a SiO2-Al2O3-CaO-MgO-(R2O) glass in the presence of Cr2O3, Fe2O3 and TiO2 nucleants", J. Int. Applied Engineering Ceramics, accepted
  B. Eftekhari Yekta, Z.Hamnabard, "Mechanical properties and machinability of fluorphlogopite -gehlenite glass ceramics”, submitted to the J. Compounds and Alloys
  B. Eftekhari Yekta, M.H. Imanieh, and V.K. Marghussian, "Effect of Ce, Sb and Sn on Mechanism and Activation Energy for Crystallization of an X-ray Irradiated Photosensitive glass", submitted to Solid State Physics
  S. Mashayekh, B. Eftekhari Yekta, V.K.Marghussian, "Crystallization of Nano-Size AgCl particles on the Surface of Ion-Exchanged Alumino-Borosilicate Glass by Post-Heat treatment", submitted to the Solid state physics
  P. Alizadeh, B. Eftekhari Yekta and T. Javadi," Preparation of Machinable Bioactive Mica-Diopside-Fluoroapatite Glass-Ceramics", ceramics International,accepted
  S. Banijamali, A.R. Aghaei, B.Eftekhari Yekta, "Improving of glass-forming and crystallization behavior of Cao-Al2O3-TiO2-P2O5 glass system" ,Journal of non-Crys. Solids, 356 (2010) 1569-1575.
  S. Ahmadi, A. Aghaei, B. Eftekhari Yekta, "Synthesis of Y(Al,Cr)O3 red pigments by co-precipitation method and their interaction with glazes" , Ceramics International, 35(2009), pp. 3485-3488
  S. Banijamali, B. Eftekhari Yekta, H.Rezaei, V.K.marghussian, "Crystallization and sintering characteristics of CaO-Al2O3-SiO2 glasses in presence of TiO2, CaF2 and ZrO2" , Thermochimica acta, 488(2009), pp. 60-5
  M. Cord, V.K. Marghussian, B. Eftekhari Yekta, A. Bahrami, "Phase separation, Crystallization and Leaching of Micro-porous Glass Ceramics in the CaO-TiO2-P2O5 System" , Non-cryst.solids, 355(2009), pp. 141-147
  M. Yousefi, P. Alizadeh, B. Eftekhari Yekta, F. Molaie, M. Montazerian, "Synthesis and characterization of diopside glass-ceramic matrix composite reinforced with aluminium titanate", Ceramics International, 35(2009), pp. 1447-52
  E. Khatibi, P. Khosh Akhlagh, P. Akbar Shahi, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian," Effect of Kaolin on the sintering and machinability of fluor-phlogopite glass-ceramics", Advances in Applied Ceramics, vol.108, 4(2009), pp. 249-52
  V.K. Marghussian, U. Balazadegan, B. Eftekhari Yekta, "The effect of BaO and Al2O3 addition on the crystallization behavior of cordierite glass ceramics in the presence of V2O5 nucleant" , J. Eur. Ceram. Soc, 29(2009), pp. 39-46
  M. Rezvani, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, "Mechanical and Chemical Properties of SiO2-Al2O3-CaO-MgO (R2O) Glass Ceramics in the Presence of Various Nucleating Agents", Iranian J. Mat. Sci. Eng., No.1, Vol.5(2008)pp. 15-21
  M. Montazerian, P. Alizadeh, B. Eftekhari Yekta, "Processing and Properties of a Mica-Apatite Glass-Ceramic Reinforced with Y-PSZ Particles", J. Eur. Ceram. Soc., 28(2008), pp. 2693-9
  M. Montazerian , P. Alizadeh , B. Eftekhari Yekta," Pressureless Sintering and Mechanical Properties of Mica Glass-Ceramic/Y-PSZ Composite" ,J. Eur. Ceram. Soc. , 28(2008), pp. 2687-92
  M .H. Imanieh, B.Eftekhari Yekta, V. Marghussian, A.R. Aghaei, " Effect of X-ray irradiation on solarization and crystallization of photosensitive glasses containing Ce, Sb, Sn and Ag ", J. non-crystalline solids, 354(2008), pp. 3752-55
  P. Alizade, B. Eftekhari Yekta, T. Javadi, "Sintering Behavior and Mechanical Properties of the Mica-Diopside Machinable Glass-Ceramics", J. Eur. Cer. Soc. , 28(2008), pp. 1569-73
  S. Khatib Zadeh, M. Samedani, B. Eftekhari Yekta, S.Hasheminia, "Effect of Sintering and Melt Casting Methods on Properties of a Machinable Fluor-phlogopite Glass-Ceramic", J. Mat. proc. Tech. ,203(2008), pp. 113-6
  S. Banijamali, B. Eftekhari Yekta, H. Rezaei, V.K. marghussian, "Effect of CaF2 on sintering and crystallization behavior of CaO-Al2O3-SiO2 glass-ceramic system", Advances in Applied Ceramics, No.2, Vol.107(2008), pp. 101-5
  B. Eftekhari Yekta, M. Tamizifar, N. Rahimi, "Synthesis of a zircon – cadmium sulfo selenide pigment by a sol- gel technique", japanian j. Cer. Soc ,115[11](2007), pp.757-60
  B. Eftekhari Yekta, T. Ebadzadeh, N. Ameri Mahabad, "Preparation of porous cordierite bodies for use in catalytic converters" , Advances in Applied Ceramics, No.5, Vol.106(2007), pp. 276-80
  B. Eftekhari Yekta, T. Ebadzade, N. Ameri, "Rheological study of cordierite paste during extrusion", Advances in Applied Ceramics, No.1 ,Vol.106(2007), pp.1-4
  B. Eftekhari Yekta, P. Alizade, L. Rezazade, "Synthesis of glass-ceramic glazes in the ZnO-Al2O3-SiO2-ZrO2 system", J. Eur. Ceram. Soc. , 27(2007), pp. 2311-2315
  S. Banijamali, H. Rezaei, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, " Sinterability and crystallization behavior of glass-ceramic tiles in the system CaF2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2", Ceramics international, 32(2007), pp. 1557-61
  P. Alizade, S. Yousefi, B. Eftekhari Yekta, F. Molaei, N. Ghaforian, "Sintering behavior of SiO2-CaO-MgO(Na2O) glass-ceramic system", Ceramic International, vol.33, No.5(2007), pp. 767-771
  B. Eftekhari Yekta, P. Alizade, L.Rezazadeh, "Floor tile glass-ceramic glaze for improvement of glaze surface properties", J. Eur. Ceram. Soc. , No.16, Vol.26(2006), pp. 3809-3812
  B. Eftekhari Yekta, V.K.Marghussian, "The comparison of mechanical properties of sintered β quartz.ss and gahnite glass ceramics in ZnO-Al2O3-SiO2 system", Iranian J. Mat. Sci. Eng. , No.2, Vol.2(2005), pp. 23-27
  B. Eftekhari Yekta, P. Alizade, "Effect of CaF2 and Cr2O3 on crystallization and mechanical properties of glasses in SiO2-CaO-Fe2O3-(Al2O3) system", Glass Technology, No.5, Vol.46(2005), pp. 347-350
  M. Rezvani, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, "Utilization of DTA in the determination of crystallization mechanism in SiO2-Al2O3-CaO-MgO-(R2O) glasses in presence of various nucleants", J. Eur. Ceram. Soc. ,Vol.25(2005), pp. 1525-1530
  B. Eftekhari Yekta, S. Hashemi Nia, P. Alizade, "The effect of B2O3,PbO and P2O5 on the sintering and machinability of fluormica glass-ceramics", J. Eur. Cerm. Soc., Vol.25(2005), pp. 899-902
  M. Rezvani, B. Eftekhari Yekta, M. Solati Hashjin, V.K. Marghussian, "Effect of Cr2O3,Fe2O3,And TiO2 nucleants on the crystallization behavior of SiO2-Al2O3-CaO-MgO-(R2O) glass ceramics", Ceramics International, Vol.31(2005), pp. 75-80
  P. Alizade, B. Eftekhari Yekta, A. Gervei, "Effect of Fe2O3 addition on the sinterability and machinability of glass-ceramic in the system MgO-Al2O3-CaO-SiO2-P2O5", J. Eur. Ceram. Soc. , Vol.22(2004), pp. 3529-3533
  B. Eftekhari Yekta, S. Hashemi Nia, P. Alizade, "The Influence of TiO2,Cr2O3 and ZrO2 on the sintering and machinability of fluor-phlogopite glass-ceramics", Brit. Ceram. Trans. , No.5, Vol.103 (2004), pp. 235-237
  B. Eftekhari Yekta, B. Tabatabaei, S. Hashemi Nia, "Preparation of acid resistant glass and glass-ceamics containing copper slag", Industrial Ceramics ,No.2, Vol.24(2004), pp. 217-222
  A. Aghaei, C. Falamaki, B. Eftekhari Yekta, M. Shafiei Ajarani, "Effect of seeding on the synthesis of B4C by the magnesio-thermic reductipn route", Industrial Ceramics, No.2, Vol.22(2002), pp. 121-124
  B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, "Effect of PbO, B2O3, and P2O5 on the sinterability of β quartz.ss and gahnite glass ceramics", J. Mat. Sci. , Vol.36(2002), pp. 477-483

    مقالات چاپ شده در مجلات علمی-فارسی

  سحر جعفری، علی بیت الهی، بیژن افتخاری یکتا،تاداگاتسو اوکوبو، گیز هیر هرزر و کاززوهیرو هونو،" بررسی اثرفسفر بر ریز ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن"، نشریه مهندسی متالورژی و مواد،بهار و تابستان1394، سال 26، شماره 2، 99-85.

  شیما معصومی؛ حسین سرپولکی، بیژن افتخاری یکتا و منصور سلطانیه،" بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب"، مواد پیشرفته در مهندسی، پاییز 1393 صفحات 75-84.

  سارا احمدی، بیژن افتخاری یکتا، حسین سرپولکی، علیرضا آقایی،" بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص بدنه های شیشه اکسی نیتریدی سنتز شده به روش سل ژل"، مهندسی متالورژی و مواد، 1393، شماره 2.

  مهدی سلیمان زاده، بیژن افتخاری یکتا و واهاک مارقوسیان،" بررسی اثر افزودن اکسیدهای مختلف بر مکانیزم اپال شدن و مقاومت شیمیایی شیشه های اپال خودبخودی حاوی اکسید روی"، نشریه علمی- پژوهشی علم و مهندسی سرامیک، جلد2، شماره 1، بهار 1392.

  ندا غائبی پناه، پروین علیزاده، بیژن افتخاری یکتا،"سنتز نانو بیو الیاف شیشه ای مزوپور با سطح ویژه بالا به روش الکتروریسی"، نشریه علمی- پژوهشی علم و مهندسی سرامیک، جلد2، شماره 3، پاییز 1392.

  الناز محقق، علی نعمتی، بیژن افتخاری یکتا و سارا بنی جمالی،"بررسی رفتار شیشه سازی و تبلور شیشه سرامیک سیستم 45Li2O-xTiO2-(55-x)P2O5""، نشریه علمی- پژوهشی علم و مهندسی سرامیک، جلد2، شماره 31، پاییز 1392.

  ارشیا خسرویانی، واهاک مارقوسیان، بیژن افتخاری یکتا، "بررسی اثر ترکیب بر رفتار زینتر پذیری، تبلور و خواص مکانیکی شیشه سرامیک های تخریب پذیر سیستم P2O5-CaO-R2O-RʹO " نشریه علمی- پژوهشی علم و مهندسی سرامیک، شماره 2، 1391، 50-41.

  سارا احمدی، علیرضا آقایی، بیژن افتخاری یکتا، "سنتز رنگدانه قرمز Y(Al,Cr)O3 بررسی واکنش لعاب و رنگدانه"، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

    مینا ضرابیان، بیژن افتخاری یکتا، ابوالفضل ثقفی، حسین ملایی، "پیش بینی استحکام میانگین کاشی به کمک مدول وایبول"، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

  مرضیه کرد، واهاک مارقوسیان، بیژن افتخاری یکتا، "بررسی اثر جایگزینی اکسید زیرکونیوم به جای اکسید تیتانیوم بر مقاومت شیمیایی و توزیع تخلخل های شیشه سرامیک های نانو متخلخل سیستم CaO-TiO2-ZrO2-P2O5 "، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388
  الهه داوری، پگاه امامقلی زاده، حسین سرپولکی، بیژن افتخاری یکتا، "بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تبلور شیشه- سرامیک کاناسیتی"، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

    پیام شهسواری، علیرضا زندی کریمی، بیژن افتخاری یکتا و واهاک مارقوسیان،"بررسی فرایند تبلور در سطح مشترک شیشه سرامیک های دایوپساید-فلوئورومیکا، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

  زهرا خلخالی، واهاک مارقوسیان، بیژن افتخاری یکتا،" سنتز و بررسی زینتر پذیری شیشه سرامیک های دندانی لیتیم سیلیکاتی، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت1388

    سارا احمدی، علیرضا آقایی و بیژن افتخاری یکتا، "سنتز رنگدانه قرمز به روش خود احتراقی محلول"، نشریه علوم وفناوری رنگ، 1388

  بیژن افتخاری یکتا، الهام خطیبی، "لعاب های شیشه سرامیکی پخت سریع،ویژگی ها،کاربرد و انواع آنها"، ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت 1386
  تناز جوادی ،پروین علیزاده، بیژن افتخاری یکتا، "بررسی رفتار زینترینگ و خواص مکانیکی شیشه سرامیک های ماشینکاری شونده میکا-دایوپساید"، ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت 1386
  الهام خطیبی، پرستو خوش اخلاق، پریسا اکبر شاهی، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان، "بررسی اثر کائولن بر زینتر پذیری و قابلیت ماشینکاری شیشه سرامیک های فلورومیکا"، ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت 1386
  محمدحسن ایمانیه، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان، قاسم کاوه ای، "بررسی اثر سریم،آنتیموان و قلع بر قابلیت سولاریزیشن شیشه های لیتیم-سیلیکاتی حاوی نقره در اثر پرتوهای ایکس" ،ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت 1386
  سارا بنی جمالی، حمید رضا رضایی، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان، حسین قصاعی، " بررسی اثر CaF2 بر رفتار تبلور کاشی های شیشه سرامیکی سیستم کلسیم – آلمینیوم-سیلیسیم" ، مجله انجمن سرامیک ایران، شماره 1، بهار 1384
  صدیقه خطیب زاده، بیژن افتخاری یکتا، ماندانا شیخانی، بهزاد طباطبایی، "ساخت شیشه سرامیک تراشکاری شونده میکای فلوئور" ،مجله انجمن سرامیک ایران، شماره 1، بهار 1384
  ندا عامری مهاباد، بیژن افتخاری یکتا، تورج عبادزاده، "بررسی رفتار رئولوژی خمیر کوردیریتی در هنگام اکستروژن"، پنجمین کنگره سرامیک ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر1383

    لیلا رضا زاده، بیژن افتخاری یکتا، پروین علیزاده، "تهیه لعاب شِشه سرامیک به منظور بهبود سختی سطح لعاب"، پنجمین کنگره سرامیک ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر1383

  بیژن افتخاری یکتا ، ماندانا شیخانی، سید بهزاد طباطبائی، "بررسی اثر آسیاب بر ویژگی های مکانیکی – فیزیکی رنگدانه آبی وانادیم زیرکن" ، پنجمین کنگره سرامیک ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر 1383
  سوسن هاشمی نیا، بیژن افتخاری یکتا، "زینترینگ و بررسی خواص شیشه – سرامیک های ماشینکاری شونده فلور میکا" ، چهارمین کنگره سرامیک ایران ،مشهد 1381

    مقالات ارائه شده در مجامع علمی-فارسی

    مهدی فتاحی بافقی، بیژن افتخاری یکتا و حمید احمد محرابی " بررسی تبلور فلوروآپاتیت در شیشه سرامیک دندانی لویسیت- آپاتیت "، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    مهدی فتاحی بافقی، بیژن افتخاری یکتا و حمید احمد محرابی ، " بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی شیشه سرامیک دندانی لویسیت- فلوروآپاتیت"، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    بهارک بهداروند، بیژن افتخاری یکتا و علی نعمتی "تهیه لعاب دندانی نانوآپاتیت-کاناسیتی، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    زهرا خلخالی، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،" بررسی اثر جوانخ زاهای p2O5 و ZrO2 بر قابلیت تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های دندنای لیتیم دی سیلیکاتی"، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    محمد علی محرری، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،" بررسی اثر عامل جوانه زای CaF2 بر رفتار تبلور شیشه سرامیک های سیستم CMAS ، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    نگار همدانی گلشن، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،" بررسی رفتار تبلور و ریز ساختار شیشه سرامیک مولایتی شفاف نانو ساختار، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    سارا بنی جمالی، علیرضا آقایی و بیژن افتخاری یکتا، بررسی فرایند تعویض یونی بر رفتار تبلور شیشه های سیستم CaO-Al2O3-TiO2-P2O5 ، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    سیده آریدیس احدی، سومیترا فخر آور، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان،"بررسی فرایند تعویض یونی بر خواص مکانیکی و مدول وایبول شیشه – سرامیک های دایکور، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت 1390.

    مقالات ارائه شده در مجامع علمی – لاتین

  M. Montazerian, P. Alizadeh, B. Eftekhari Yekta, "Viscous flow sintering of mica glass-ceramic composite", in Global roadmap for ceramics, ICC2 procedings, Verona, June 29-July 4, 2008
  M. Montazerian, P. Alizadeh, B.Eftekhari Yekta,"Viscous sintering and mechanical properties of mica-apatite glass-ceramic reinforced with zirconia particles", in Global roadmap for ceramics,ICC2 procedings, Verona, June 29- July 4, 2008

    کتب منتشر شده

    نام کتاب

    نام نویسندگان

    سال چاپ

    محاسبات در سرامیک

    بیژن افتخاری یکتا

    1374

    جوایز و افتخارات

    عنوان

    سازمان اعطاء کننده

    سال

    ساخت لعاب شیشه سرامیک به منظور بهبود سختی سطح لعاب کاشی

    اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

    84

    ساخت بدنه کوردیریتی متخلل برای کاربر پایه کاتالیستی اگزوز خودرو

    اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

    84

    روش جدید اندازه گیری خواص رئولوژی خمیرهای سرامیکی

    اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

    84

  ساخت کاشی های شیشه سرامیکی بدون لعاب

    اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

  84

    قراردادهای صنعتی در دست اجرا

    عنوان قرارداد

    طرف قرارداد

    سال شروع

    سال پایان

    بررسی خطوط تولید شرکت کاشی سعدی

  کاشی سعدی

    1372

    1383

  بررسی و ساخت بوته های دیرگداز زیرکنی وزارت معادن و فلزات

    1373

    1374

  بررسی روش های ساخت فیلتر دیرگداز لانه زنبوری جهت پالایش مذاب فلز وزارت معادن و فلزات

    1374

    1375

  بررسی و ساخت ساختار های لانه زنبوری جهت استفاده به عنوان پایه کاتالیست و فیلتردیرگداز با استفاده از اکسترودر طرح ملی

    1377

    1380

  بررسی و ساخت شیشه فتو کروم طرح ملی

    1377

    1381

  ساخت شیشه و شیشه سرامیک از سرباره مس سر چشمه کرمان وزارت معادن و فلزات

    1378

    1379

  تدوین دانش فنی ساخت آجر های فرمیک شاموتی نسوز نیرو

    1380

    1380

  امکان سنجی ساخت قطعات آلومیناییTarget coordinator-TC صنایع هوایی وزارت دفاع

    1381

    1382

    بررسی سازوکار تبلور بلورک های نانو سایز

    ستاد نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    1384

    1386

دفعات مشاهده: 26385 بار   |   دفعات چاپ: 2591 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 221 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 53 queries by YEKTAWEB 4612