مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1401/3/29 | 
 
دکتر سمانه مشهدی
ریاست دانشکده 
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۶۳ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۶۳


 
دکتر جلیل رشیدی نیا
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۸۷ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۸۷
دکتر رضا احمدی
معاون پژوهشی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۹۳ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۹۳


 

دکتر محبوبه مولوی
عربشاهی

رئیس اداره امور آموزشی
دانشکده ریاضی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۶۴ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۶۴
 

دکتر سمیه سعیدی نژاد

مدیر گروه ریاضی محض
صفحه شخصی 
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۰۴(۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۰۴


 

دکتر رضا احمدی

مدیر گروه ریاضی کاربردی
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۹۳ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۹۳


 

دکتر جواد وحیدی

مدیر گروه علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۴ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۲۴


 

دکتر جواد وحیدی
مدیر فرهنگی دانشکده ریاضی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۴ (۹۸۲۱+)
داخلی: ۵۴۲۴


 
 
اساتید مشاور ورودی ۱۴۰۰
 

دکتر رضا سعادتی
استاد مشاور دانشجویان ریاضیات و کاربردها
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۲۱ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۲۱

دکتر سمیه سعیدی نژاد
استاد مشاور دانشجویان علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۰۴ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۰۴

اساتید مشاور ورودی ۱۴۰۱
 

دکتر اکبر دهقان نژاد
استاد مشاور دانشجویان ریاضیات و کاربردها
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۰۶ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۰۶

دکتر سمانه مشهدی
استاد مشاور دانشجویان علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
تلفن: ۷۳۲۲۵۴۶۳ (۹۸۲۱+) داخلی: ۵۴۶۳ 

دفعات مشاهده: 3911 بار   |   دفعات چاپ: 117 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر