[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
سرویس های صنعتی
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه فارسی د.عدل پرور ::

  مشخصات فردی:

  نام خانوادگی: عدل پرور

  نام: محمدرضا

  تخصص: عمران

  رتبه علمی: استادیار

  تلفن داخلی: 3506

  تاریخ تولد: 1334

  E-mail:

  Adlparvar_m@yahoo.com

  Adlparvar@iust.ac.ir

 

  سوایق آموزشی:

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترا در رشته عمران از کشور انگلستان متخصص بتن های پیش ساخت

 

  سوابق شغلی:

  -

  سوایق تدریس دانشگاهی:

 

  1 - تدریس در دانشکده عمران دانشگاه آزاد واحد اراک، دانشگاه علم و صنعت ایران (1374 – 1371) .

  2 - تدریس در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سمنان ( 1376 – 1374 ) .

  3 - تدریس در دانشکده مهندسی راه آهن و دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم ( از سال 1377 ادامه دارد ) .

  4 - راه اندازی و تدریس در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم (از سال 1380 ادامه دارد).

 

  نمونه گزارشات و مقالات و کتب منتشر شده:

  - جزوات درسی تدوین شده

  1 - جزوه درس متره و برآورد در راه آهن (دانشگاه علم و صنعت ایران )

  2 - جزوه درس سازه بتن آرمه (1) بر اساس استاندارد ACI (آئین نامه بتن آمریکا) و تبدیل آن در محیط دیجیتال

  3 - جزوه درس سازه بتن آرمه (2) بر اساس استاندارد ACI (آئین نامه بتن آمریکا) و تبدیل آن در محیط دیجیتال

  4 - جزوه درس سازه بتن آرمه (1) بر اساس استاندارد آبا (آئین نامه بتن ایران) و تبدیل آن در محیط دیجیتال

  5 - جزوه درس سازه بتن آرمه (1) بر اساس استاندارد آبا (آئین نامه بتن ایران) و تبدیل آن در محیط دیجیتال

  6 - جزوه درس رسم فنی و نقشه کشی در راه آهن (دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه قم) و تبدیل آن در محیط دیجیتال

  7 - جزوه درس تکنولوژی بتن (دانشگاه علم و صنعت ایران) و تبدیل آن در محیط دیجیتال

  8 - مجموعه درسی پلسازی راه آهن ، جهت برگزاری سمینار استخدامی در گروه خط و ابنیه ، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، سال 1377 و تبدیل آن در محیط دیجیتال

 

  - کتاب

  1- ترجمه کتاب تحت عنوان “ راهنمای سیستم ساخت و ساز خشک ( درای وال ) ” ، چاپ اول 1380 مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

  2- تالیف کتاب تحت عنوان " زلزله و سبک سازی در صنعت ساختمان" ، چاپ اول، 1386، مرکز انتشارات دانشگاه قم، کد 68 مسلسل 72.

  3- تالیف کتاب تحت عنوان " مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بتنی کوتاه" ، چاپ اول، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1386.

 

  - مقالات ارائه و چاپ شده در کنفرانسها ، سمینارها ، مجلات و مجامع علمی و بین لمللی به زبان انگلیسی :

 

  1 ADLPARVAR M.R.  Torsional Behavior of Joints & Members in precast Concrete structures “ phD Thesis submitted, July, 1991 .

  2 ADLPARVAR M.R. and ELLIOTT K.S.  Composite action in precast concrete edge beams in torsion “, Report No: NUCE/ST/10 – 89 Nottingham University, Feb. 1989.

  3 ADLPARVAR M.R.  Non – composite behavior of precast concrete edge beam in torsion, bending and shear “, 2nd International Conference on Reconstruction of War – Damaged Area , University of Tehran , Iran , 24 – 31 May 1990 .

  4 ADLPARVAR M.R. “ Torsional Behavior of Joints and Members in precast Concrete edge beams in multistory structural buildings “ , 8th , Congregation of Iranian students studying abroad , 14th July. 1991 Tehran, Iran .

  5 ELLIOTT K.S. , DAVIES G. and ADLPARVAR M.R. “ Torsional behavior of joints and members in precast concrete structures “, perform No: 2, Report to Precast Concrete Frame Association, May 1992.

  6 ELLIOTT K.S. , DAVIES G., OMAR W. , MAHDI A. and ADLPARVAR M.R. “ Results and design recommendations from research on precast concrete frames “, FIP Symposium, Budapest, Hungary, 1992.

  7 ELLIOTT K.S. , DAVIES G. and ADLPARVAR M.R. “ Torsional behavior of precast concrete edge beams and connections “, FIP publication, 1992.

  8 ELLIOTT K.S. , DAVIES G. and ADLPARVAR M.R. “ Precast concrete edge beam and beam – to – column joints in torsion “, 14th International Congress of precast Concrete Industry, BIBM 93, Washington D.C., Proceeding, pp220-226, publication, 1992.

  9 ADLPARVAR M.R. “ The effect of torsion on the precast concrete edge beam and beam – column connections “, FIP symposium, Kyoto, Japan, 1993.

  10 ELLIOTT K.S. , DAVIES G. and ADLPARVAR M.R. “ TORSIONAL BEHAVIOUR OF PRECAST CONCRETE EDGE BEAMS AND CONNECTIONS“. Magazine of concrete research, 45, No: 164,pp157-168, Sept. 1992. (ISI)

  11 ADLPARVAR M.R. “Torsional behavior of precast concrete edge beams and connections with and without using hollow core slabs “, 15th International congress of precast concrete Industry, BIBM96, Paris, 1996.

  12 Dr. ADLPARVAR M.R. “The effect of torque on the reinforcement of precast concrete beams with and without column connection “, 16th International congress of precast concrete Industry, BIBM99, venizia May, 25-28, 1996.

  13 – Dr. ADLPARVAR M.R. “Effect of torque in reinforcement of precast concrete members “, International symposium on modern concrete & Infrastructures, BreJing, China, NOV.30 – Dec.2.2000.

  14 Dr. ADLPARVAR M.R. “Test results in composite behavior of slab – beam – column connections in precast concrete constructions “, International symposium on modern concrete & Infrastructures, BreJing, China, NOV.30 – Dec.2.2000.

  15 Dr. ADLPARVAR M.R. and SHABABI M. “The use of precast and prestress concrete elements in construction of Tehran subway “, 17th International congress of precast concrete Industry, BIBM2002, Istanbool, Turkey, 1-4 May, 2002.

  16 Dr. ADLPARVAR M. R. , Dr. VOSOUGHIFAR H.R., Prof. Emaritus Paul REGAN , and J.MOTAMED “Tilt-up as a system of Housing for Reconstruction of Bam after Earthquake.” International Conference on earthquake – A memorial of Bam Disaster. December 28-30, 2004, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, Faculties of Engineering, Literature and Human Science, Economics and Management.

  17 M. R. Adlparvar , Dr. H. R. V osoughifar , Dr. A. Alhussaini , Mr. Jobin Motamed . “investigation on Housing Failure in the Bam earthquake of 26 December 2003”. 11th congress on housing development, Bam.

  18 - M. R. Adlparvar , Dr. H. R. V osoughifar , A. A. KAYHANI, Mr. Jobin Motamed . " Bond test on reinforced in-situ concrte strips in precast and prestressed hollow core slabs". 18th BIBM International Congress 11-14 May 2005, Amsterdam, Netherland.

  19 – M. MOSAFERI, S. M. MOTEVALI ANBARAN, Dr. M. R. ADLPARVAR, Dr. H. R. VOSOUGHIFAR, " Effects of waste Pet Buttles Aggregate on the seismic behaviour of lightweight concrete". 1st International Congress on Earthquake and Light weight Construction, 28-28 Sept. 2005, Technical & Engineering Faculty, Qom University, Iran.

  20 - Dr. M. R. ADLPARVAR, Dr. H. R. VOSOUGHIFAR , Dr. A. RAZMKHAH, " Investigation Seismic Behaviour of Hollow-Core slabs By Various Methods". 1st International Congress on Earthquake and Light weight Construction, 28-28 Sept. 2005, Technical & Engineering Faculty, Qom University, Iran.

  21 - Dr. H. R. VOSOUGHIFAR , Dr. M. R. ADLPARVAR, Eng. J. MOTAMED, Eng. Z. HEIRANY. " Using Spiral shear reinforcement for Concrete Beams near Location with Potential for Seismic Hinges". 1st International Congress on Earthquake and Light weight Construction, 28-28 Sept. 2005, Technical & Engineering Faculty, Qom University, Iran.

  22 - Dr. H. R. VOSOUGHIFAR , Dr. M. R. ADLPARVAR, " Usage Special Truss Moment Frames for Light weight in Building". 1st International Congress on Earthquake and Light weight Construction, 28-28 Sept. 2005, Technical & Engineering Faculty, Qom University, Iran.

  23 – J. MOTAMED, A. WALLS, A, ALHUSSAINI, S.TAPPIN, M. R. ADLPARVAR, " Reconstruction of the Historical Monument of Arge Bam after Earthquake Gamage'. 1st International Congress on Earthquake and Light weight Construction, 28-28 Sept. 2005, Technical & Engineering Faculty, Qom University, Iran.

  24 – J. MOTAMED, . M. R. ADLPARVAR, H. R. VOSOUGHIFAR, " Conceptual Design of an Earthquake Resistant under Ground Radioactive Waste Repository'. 1st International Congress on Earthquake and Light weight Construction, 28-28 Sept. 2005, Technical & Engineering Faculty, Qom University, Iran.

  25 - J. MOTAMED, . M. R. ADLPARVAR, H. R. VOSOUGHIFAR , " Steel Frames with H section Columns and Capacity Designed Welded Beam to Column Connection". 1st International Congress on Earthquake and Light weight Construction, 28-28 Sept. 2005, Technical & Engineering Faculty, Qom University, Iran

  26- J. MOTAMED, . M. R. ADLPARVAR, A, ALHUSSAINI, H. R. VOSOUGHIFAR,RAMAZANI,

  "Retrofitting of earthquake damaged reinforced concrete frame structures",1st International Congress on seismic retrofitting,24-25 april.2006,Tehran,iran.

  27-- J. MOTAMED, . M. R. ADLPARVAR, A, ALHUSSAINI, H. R. VOSOUGHIFAR ,WALLS.

  "Reconstruction and retrofit of the bam historical monument of arge after earthquake damage".1st International Congress on seismic retrofitting,24-25 april.2006,Tehran,iran.

  28- J. MOTAMED, ADLPARVAR, A. ALHUSSAINI, H. R. VOSOUGHIFAR ,DAREJATI,

  RAMEZANI ."repairs and retrofitting of earthquake damaged non low rise buildings engineered".

  1st International Congress on seismic retrofitting,24-25 april.2006,Tehran,iran.

  29- Dr. M. R. ADLPARVAR, Dr. H. R. VOSOUGHIFAR , A. MIRMOEINI. " An overview of precast and prestressed techniques used in the construction of Tehran urban railway", 9th International conference of railway engineering, 20-21 June 2007, London, U.K.

  30- J. MOTAMED, A. ALHUSSAINI, H. R. VOSOUGHIFAR , M. R. ADLPARVAR. " Seismic design of high strength concrete beam – column joints with central vertical bars and confinement bars as shear reinforcement ", 5th International conference on seismology and earthquake engineering, 13-16 May 2007, Tehran, Iran.

  31- Dr. H. R. VOSOUGHIFAR, Dr. M. R. ADLPARVAR, “ Seismic Analysisi of Railway Tunnel for Nuclear Waste Repositoryu Based on Soil Linning Interaction Modified Model”. 10Th International Conference on Application of Advanced Technology in Transportation (AATT), May 28th – 30st, 2008, Athens, Greece.

  32- Dr. M. R. ADLPARVAR, Dr. H. R. VOSOUGHIFAR, “ Visual study on Tehran Rail Public Transportation for Long term Development”. 10Th International Conference on Application of Advanced Technology in Transportation (AATT), May 28th – 30st, 2008, Athens, Greece.

  33- Dr. M. R. ADLPARVAR, Dr. H. R. VOSOUGHIFAR, “ Investigation on the Objective and Principles to design Tehran Urban Railway Networ”. 10Th International Conference on Application of Advanced Technology in Transportation (AATT), May 28th – 30st, 2008, Athens, Greece.

  34- Dr. M. R. ADLPARVAR, Dr. H. R. VOSOUGHIFAR, “ NUMERICAL ANALYSIS OF STRESS DISTRIBUTION IN STEEL CONNECTIONS RETROFITTED WITH SUPPLEMENTARY CONCRETE”. ICASTOR Journal of Engineering, Vol. 2, No. 2, 2008, 57-67, (Research and science Magazine).

  35- Dr. H. R. VOSOUGHIFAR, Dr. M. R. ADLPARVAR, “ SEISMIC ANALYSIS OF TUNNEL SUPPORT BASED ON SOIL LINNING INTERACTION MODIFIED MODEL”. ICASTOR Journal of Engineering, Vol. 2, No. 2, 2008, 89-100, (Research and science Magazine).

  36- A. SHAMSAI, Dr. H. R. VOSOUGHIFAR, Dr. M. R. ADLPARVAR, H. R. RABIEFAR “ COMPARISON BETWEEN NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF WATER HAMMER PHENOMENON”. ICASTOR Journal of Engineering, Vol. 2, No. 3, 2008, 153-161, (Research and Science Magazine).

 

 

 

 

 

  - مقالات ارائه و چاپ شده و شرکت در کنفرانسها و مجامع علمی و بین المللی به زبان فارسی

 

  1 - دکتر محمدرضا عدل پرور “ مطالعه و بررسی رفتار تیرهای کناری پیش ساخته بتنی تحت تأثیر نیروهای مقاوم سقف در اثر ممان چرخشی در اتصال نیم گیردار برای ساختمانهای چند طبقه ” ، هفتمین اردوی دانشجویان خارج از کشور 1368 .

  2 - دکتر افشین طاهری و دکتر محمدرضا عدل پرور “ تأثیر استفاده از مواد افزودنی به سیمان و جایگزینی سیمان در ساختن بتن با مقاومت زیاد ” ، اولین سمینار بین المللی سیمان 1-3 شهریور 1373 ، دانشگاه علم و صنعت ایران .

  3 - دکتر محمدرضا عدل پرور و دکتر افشین طاهری “ تأثیر نوع و مقدار سیمان در پمپاژ بتن ” ، دومین سمینار بین المللی سیمان ، 28-30 آبان 1375 ، مجموعه مقالات بخش فارسی صفحه 472 ، دانشگاه علم و صنعت ایران .

  4 - دکتر محمدرضا عدل پرور “ مطالعه و بررسی تأثیر ممان پیچشی بر روی تیرهای بتنی پیش ساخته کناری ” ، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ، 14-16 اردیبهشت 1376 ، مجموعه مقالات جلد اول صفحه 116 دانشگاه صنعتی شریف . 

  5 - دکتر محمدرضا عدل پرور و مهندس محمدتقی عمادی “ ارزیابی نوع اسکلت سازه در ساختمانهای معمولی و بلند ” ، نخستین همایش ملی ساختمانهای بلند در ایران ، 21-24 مهر 1376 ، مجموعه مقالات جلد دوم صفحه 91 ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران .

  6 - دکتر محمدرضا عدل پرور “ نتایج آزمایش بر روی رفتار ترکیبی سقف ، تیر و ستونهای بتنی پیش ساخته تحت تأثیر بارهای وارده ” اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه ، اردیبهشت 1380 .

  7 - دکتر محمدرضا عدل پرور “ حضور خستگی در تیرهای بتنی پیش تنیده و پیش ساخته در قطعات پلهای راه آهن ” ، ششمین همایش حمل و نقل ریلی ، آبان 1380 .

  8 - دکتر محمدرضا عدل پرور “ سیاستهای تحقیق و توسعه R & D در ایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته دنیا ” ، سومین همایش بین المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ، دی 1380 .

  9 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر “ سبک سازی در صنعت ساختمان برای کاهش اثرات تخریبی زلزله با استفاده از ساختار پانلهای گچی خشک، یازدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران روز جهانی سکونت و توسعه پایدار، 6 و 7 مهرماه 1383 ، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرستان بم.

  10 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر و مهندس علی اکبر گرجی “نحوه عملکرد و رفتار دیوارهای پانل گچی خشک (Dry Wall) در برابر زلزله” ، یازدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران، روز جهانی سکونت و توسعه پایدار، 6 و 7 مهرماه 1383 ، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرستان بم.

  11 - دکتر حمیدرضا وثوقی فر و دکتر محمدرضا عدل پرور “ بهسازی لرزه ای شبکه های تأسیساتی و سیستم های لوله کشی ” یازدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران، روز جهانی سکونت و توسعه پایدار، 6 و 7 مهرماه 1383 ، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرستان بم.

  12 - دکتر حمیدرضا وثوقی فر و دکتر محمدرضا عدل پرور “اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تلفات ناشی از اعضای غیر سازه ای هنگام زلزله” ، یازدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران، روز جهانی سکونت و توسعه پایدار، 6 و 7 مهرماه 1383 ، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرستان بم.

  13 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر و مهندس علی اکبر گرجی “تحلیل دینامیکی دیوارهای پانل گچی خشک در برابر نیروهای زلزله” ، یازدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران، روز جهانی سکونت و توسعه پایدار، 6 و 7 مهرماه 1383 ، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرستان بم.

  14 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر و مهندس علی اکبر گرجی. “ رفتار لرزه ای دیوارهای ساختار گچی خشک بعنوان جدا کننده های سبک در برابر نیروهای زلزله”. کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) 8-10 دیماه 1383، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده های فنی، ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و مدیریت.

  15 - دکتر حمید رضا وثوقی فر و دکتر محمد رضا عدل پرور. “ اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تلفات ناشی از اعضاء غیر سازه ای هنگام زلزله”. کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) 8-10 دیماه 1383، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده های فنی، ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و مدیریت.

  16 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور و مهندس رضا عبدالهی. “ تحلیل سیستم های نوین، برای کاهش نیروی زلزله وارد بر سازه ها”. کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) 8-10 دیماه 1383، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده های فنی، ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و مدیریت.

  17 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، مهندس رضا عبدالهی و دکتر محمد رضا عدل پرور. “ استفاده از حواس اسرار آمیز حیوانات برای پیش بینی زلزله”. کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) 8-10 دیماه 1383، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده های فنی، ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و مدیریت.

  18 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. " همکاری دانشگاه، صنعت و دولت برای دستیابی به فنآوری بومی، جنبش نرم افزاری از طریق تحقیقات ". نخستین کنگره بین المللی نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی ". ایران، تهران، سالن اجلاس سران 24-25 فروردین 1384.

  19 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. " سیاستهای تحقیق و توسعه در ایران و مقایسه آن با کشور های ژاپن و آمریکا برای جنبش نرم افزاری. " نخستین کنگره بین المللی نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی، ایران، تهران، سالن اجلاس سران 24-25 فروردین 1384.

  20 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر، مهندس رضا عبد الهی. " کاهش مصرف انرژی در ایجاد شرایط تهویه مطبوع، بوسیله احداث بادگیر های جدید". نخستین همایش عمران، معماری و شهرسازی کرمان، 27 – 29 فروردین 1384، کرمان.

  21 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر، مهندس رضا عبد الهی. " ایده های جدید برای کاهش محدودیت های باد گیر های سنتی شهر کرمان". نخستین همایش عمران، معماری و شهرسازی کرمان، 27 – 29 فروردین 1384، کرمان.

  22 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر، مهندس رضا عبد الهی. " ارائه مدل ریاضی مناسب برای برذرسی نحوه عملکرد بادگیرهای سرمایشی". نخستین همایش عمران، معماری و شهرسازی کرمان، 27 – 29 فروردین 1384، کرمان.

  23 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر . " راههای کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از زلزله به طریق مدیریت قبل از بحران"، دومین همایش علمی – تحقیقاتی مدیریت امداد ونجات، 21-22 اردیبهشت 1384، تالار امام، بیمارستان امام خمینی.

  24 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. " استفاده از فنآوری اطلاعات براب بکار گیری تجارب زلزله بم و ایجاد دقت و سرعت در مدیریت بحران "، دومین همایش علمی – تحقیقاتی مدیریت امداد ونجات، 21-22 اردیبهشت 1384، تالار امام، بیمارستان امام خمینی.

  25 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. " آسیب دیدن شبکه های آب و فاضلاب هنگام وقوع زلزله و ارتباط آنها با مدیریت امداد ونجات"، دومین همایش علمی – تحقیقاتی مدیریت امداد ونجات، 21-22 اردیبهشت 1384، تالار امام، بیمارستان امام خمینی.

  26 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، مهندس رضا عبدالهی، دکتر محمد رضا عدل پرور. " آسیب شناسی مدیریت امداد رسانی در هنگام وقوع زلزله در کشور ایران با نگاهی به زلزله بم "، دومین همایش علمی – تحقیقاتی مدیریت امداد ونجات، 21-22 اردیبهشت 1384، تالار امام، بیمارستان امام خمینی.

  27 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر و مهندس سعید فرمنش. " شناخت سیستم پانلهای ساختار سیمانی خشک به عنوان مصالح سبک و نوین برای پوشش انواع دیوارها ی داخلی و خارجی جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله." اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان، 6 و 7 مهر 1384، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم .

  28 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. " تردی و استقامت در ستونهای بتنی سبک با کیفیت برتر در اثر نیروی زلزله." اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان، 6 و 7 مهر 1384، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم .

  29 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر و مهندس مهدی شریفی. " بررسی تآثیر سبک سازی بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای موجود. " اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان، 6 و 7 مهر 1384، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم .

  30 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، مهندس رضا عبد الهی، دکتر محمد رضا عدل پرورو دکتر آرش رزمخواه. " معرفی بتن خود متراکم در صنعت سبک سازی. " اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان، 6 و 7 مهر 1384، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم .

  31 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرورو دکتر آرش رزمخواه. " مقاوم سازی ستونهای بتنی مستطیلی با استفاده از پیش تنیدگی برای افزایش مقاومت برشی در برابر نیروهای زلزله. " اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان، 6 و 7 مهر 1384، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم .

  32 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. "کار برد و نقش اطلاعات و فنآوری ( I T ) در بهبود فرآیند R&D و افزایش پروژ ه های موفق با اصلاح روشهای مدیریت تحقیق." پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، 1-2 آذر 1384، سالن اجلاس سران، تهران، ایران.

  33 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر،مهندس شریفی . " ارزیابی کیفی اجرای ساختمانهای مسکونی فولادی وبتنی در شهر تهران جهت مقاوم سازی . " اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای ،5-7 اردیبهشت 1385،سالن همایشهای صداوسیما،تهران ،ایران.

  34 - دکتر محمد رضا عدل پرور، مهندس مهرشاد کتابدار ،مهندس علیرضا اسماعیلی ،دکتر حمید رضا وثوقی فر " بررسی ضعفهای سازه ای وغیر سازه ای پل های بتن مسلح شهر تهران " . اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای ،5-7 اردیبهشت 1385،سالن همایشهای صداوسیما،تهران ،ایران.

  35 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور،مهندس بهروز بهنام . " شناخت دقیق شاخص خرابی لرزه ای گامی در جهت مقاوم سازی جهانی شدن صنعت ساخت." اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای ،5-7 اردیبهشت 1385،سالن همایشهای صداوسیما،تهران ،ایران.

  36 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. "بوجود آمدن دقت در مدیریت بحران با استفاده از فنآوری اطلاعات (استفاده از آمار زلزله بم) ." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی، 24-25 بهمن ماه 1385، تهران، ایران.

  37 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. "ارائه راهکار سیستم های جلوگیری از بروز اختلالات روانی در بازماندگان زلزله ." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی، 24-25 بهمن ماه 1385، تهران، ایران.

  38 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. " ارائه یک روش کیفی در درزهای سدهای RCC برای کنترل تراوش"، فصلنامه علمی-کاربردی اسوه، سال دوم، شماره شش، زمستان 1385.

  39 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. "بررسی سند راهبرد ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) بعنوان استراتژی سرآمدی سازمان ." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرآمدی و سیستم های مدیریت کیفیت، 26-27 خرداد ماه 1386، تهران، ایران.

  40 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. "استفاده از فنآوری اطلاعات ( IT ) در سر آمدی و توسغه تجارت، آموزش و بهداشت الکترونیک." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرآمدی و سیستم های مدیریت کیفیت، 26-27 خرداد ماه 1386، تهران، ایران.

  41 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. " استفاده از فنآوری اطلاعات ( IT ) در سرآمدی و توسعه تجارت، آموزش و بهداشت الکترونیک"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سر آمدی و سیستم های مدیریت کیفیت، 26-27 خرداد 1386، تهران، ایران.

  42 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. " بررسی سند راهبرد ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) بعموان استراتژی سر آمدی سازمان"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سر آمدی و سیستم های مدیریت کیفیت، 26-27 خرداد 1386، تهران، ایران.

  43 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. " صرفه جوئی انرژی با انتخاب مصالح ن.ین مناسب در صنعت ساختمان"، اولین کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی، 20-21 تیر ماه 1386، مشهد، ایران.

  44 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. " طراحی بادگیر های نوین راهکاری مناسب برای کاهش میزان مصرف انرژی"، اولین کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی، 20-21 تیر ماه 1386، مشهد، ایران.

  45 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. " معرفی سیستم پانلهای ساختار خشک سبک بعنوان راهکاری مناسب جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی برای ساختمانها"، اولین کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی، 20-21 تیر ماه 1386، مشهد، ایران.

  46 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، مهندس منیره موسوی، دکتر محمد رضا عدل پرور، ژوبین معتمد، " ارائه معیار کسیختگی لرزه ای کیفی برای ساختمانهای دارای مصالح بنائی"، کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم، 3و 4 دیماه 1386، کرمان.

  47 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر، ژوبین معتمد، " عملکرد مصالح نوین سبک در صنعت ساختمان برای کاهش اثرات تخریبی زلزله "، کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم، 3و 4 دیماه 1386، کرمان.

  48 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر ژوبین معتمد، علیرضا جهانپور، " یک روش کامل برای تقویت ساختمانهای خشتی ضد زلزله در ایران "، کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران، یادبود زلزله بم، 3و 4 دیماه 1386، کرمان.

  49 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. " کاهش خسارات پدیده تسونامی از طریق مدیریت قبل از بحران "، سومین همایش مقاوم سازی ساختمان، 18-20 اردیبهشت 1387، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

  50 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور، مهندس الهه مقدمی کهی. " مقایسه دو روش تعادل حدی و المان محدود در بررسی پایداری شیروانی های خاکی سدها جهت تصمیم گیری در امر مقاوم سازی "، سومین همایش مقاوم سازی ساختمان، 18-20 اردیبهشت 1387، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

  51 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. " بررسی مدیریت بحران و ارائه راهکارهائی برای کاهش خسارتهای مالی و جانی پس از وقوع زلزله "، سومین همایش مقاوم سازی ساختمان، 18-20 اردیبهشت 1387، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

  52 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. " مدیریت شهری ساختمانهای یک منطقه بر اساس شاخص خرابی بعنوان یک معیار در مقاوم سازی "، همایش یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداری یزد، 25-26 اردیبهشت 1387، یزد.

  53 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر. " تاثیر سبک سازی ساختمان در مدیریت اقتصادی شهری "، همایش یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداری یزد، 25-26 اردیبهشت 1387، یزد.

  54 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر، " سبک سازی و فن آوری نوین در مصالح ساختمانی "، همایش فن آوری های نوین در صنعت ساختمان 6و 7 شهریور ماه 1387، قم، فرهنگسرای جوان.

  55 - دکتر محمد رضا عدل پرور، دکتر حمید رضا وثوقی فر، " سبک سازی و تاثیر آن در کاهش اثرات زلزله "، همایش فن آوری های نوین در صنعت ساختمان 6و 7 شهریور ماه 1387، قم، فرهنگسرای جوان.

  56 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. " فن آوری جداگر های نوین در بخش ساختمان "، همایش فن آوری های نوین در صنعت ساختمان 6و 7 شهریور ماه 1387، قم، فرهنگسرای جوان.

  57 - دکتر حمید رضا وثوقی فر، دکتر محمد رضا عدل پرور. " میرا گر های نوین و نقش آنها در مقاوم سازی "، همایش فن آوری های نوین در صنعت ساختمان 6و 7 شهریور ماه 1387، قم، فرهنگسرای جوان.

 

 

 

  سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی:

  - سخنرانی های علمی

  1- گزارش فنی از رفتار سازه ها در برابر زلزله 5 دیماه 1382 بم. دانشگاه علم و صنعت ایران 1383.

  2- گزارش تحلیل خرابی های بوجود آمده در اثر زلزله 5 دیماه 1382 بم – دانشگاه قم و مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. 1382.

  3- تحلیل استانداردهای بتن در ایران و تولیدات صنعتی بتنی. شهر جدید هشتگرد. 1383.

  4- شرکت در برنامه پرتو، شبکه چهار و بحث پیرامون زلزله و سبک سازی ساختمان، شهریور 1384.

  5- نگاه به زلزله به عنوان یک واقعه طبیعی نه فاجعه، دانشکده عمران، دانشگاه رفسنجان، یازدهم دیماه 1383.

  6- بررسی دیدگاه نخبگان و اندیشمندان برای انباشت پسماندهای هسته ای و راهکارهای مقاوم سازی ابنیه آن، 12 مهرماه 1384

  7- تفاوت بین بتن غلطکی برای کف جاده و آسفالت، روز بتن، 16 مهر ماه 1384.

  8- مشکلات و معضلات شهرداری در ارتباط با زلزله و پیامد های ناشی از آن، شهرداری رفسنجان، 29 آذر ماه 1384.

  9- مقدمات اجرای دومین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی، 29 آذر 1384.

  10- دبیر علمی همایش فن آوری های نویت در صنعت ساختمان 6و 7 شهریور 1387.

  11- کاربرد بتن با مقاومت بالا در طراحی انواع سازه های بتنی 7 ابان ماه 1387 دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران.

  12- نتایج تحقیقات اثر برش در تیر های بتن آرمه 1 آبان 1387 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم.

 

  - شرکت در کنفرانسهای بین المللی

  1 - شرکت در کنفرانس بین المللی بتن 18 – 20 آبان 1371 ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران .

  2 - شرکت در کنگره بین المللی پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان اسلام 27 – 29 اردیبهشت 1372 ، دانشگاه تهران

  3 - شرکت در سمینار بین المللی راه آهن 23 – 25 فروردین 1372 ، دانشگاه علم و صنعت ایران .

  4 - شرکت در همایش انجمن بتن ایران 15-16 مهرماه 1383 ، تهران ، دانشگاه مالک اشتر .

 

  سوابق اجرایی:

  - سوابق اجرائی

  1 - شرکت مهندسین مشاور رمپ در سال 1355 – 1354 کارهای انجام شده شامل تهیه متره بر اساس نقشه های اجرائی پروفیلهای طولی و عرضی راه زابل – زاهدان .

  2 - شرکت کنسرسیوم شه بخت شامل دو شرکت فرانسوی و ایرانی در سال 1356 – 1355 نقشه کشی کلیه لوله کشی های گاز شهر تهران بر اساس کروکی تهیه شده توسط تیم نقشه بردار و کنترل و نظارت توسط شرکت فرانسوی .

  3 - شرکت تونل ساختمان در سال 1357 – 1356 بعنوان سرپرست یکی از کارگاههای مربوط به ساخت کارخانجات تسلیحات ارتش بر اساس نقشه های اجرائی تهیه شده توسط یک شرکت آلمانی تحت نظارت همان شرکت .

  4 - شرکت ایران روف تابل ( وابسته به بنیاد مستضعفان) در سال 1360 – 1359 بعنوان مدیرعامل ، شرکت مذکور از جمله شرکتهای زنجیره های دی ، دی سرا و غیره بود و کار اصلی تولید تایلهائی از ملات ماسه و سیمان و مواد رنگی برای سطوح شیبدار و محل کارخانه در شهرک صنعتی رشت .

  5 - جهاد سازندگی شمیرانات در سال 1361 – 1360 بعنوان مأمور از مهندسی نیروی هوائی در زمان انجام خدمت سربازی به عنوان رئیس بخش اجرائی و ساختمان در این قسمت در مدت یک سال برنامه ریزی جهت ساخت حمام ، منابع آب و لوله کشی و خدمات برق رسانی به روستاهای اطراف شمیرانات با کمک و همیاری مردم به عنوان یک کار عام المنفعه در روزهای تعطیل آخر هفته کارهای اجرائی مفید و مؤثری انجام شد . علاوه بر مواد مذکور ساخت 25 واحد مدرسه طبق نقشه های اجرائی توسعه و تجهیز مدارس کشور در روستاهای کمرد ، واصفجان ، گیلاوند ، صبوکوچک ، صبوبزرگ ، لواسان کوچک ، لواسان بزرگ ، افجه ، اوشن ، فشم و غیره از روستاهای اطراف شمیرانات .

  6 - دفتر فنی بهزیستی استان تهران در سالهای 1364 – 1361 بعنوان رئیس بخش نظارت و متره و برآورد جهت نظارت بر اجرای کلیه واحد های معلولین در اقصی نقاط ایران از جمله تعمیرات مرکز نگهداری در معلولین ذهنی وردآورد ، اجرای نه واحد ساختمان مرکز نگهداری معلولین ذهنی در حسن آباد ، جاده شهریار ، تعمیرات مرکز رفیده در خیابان حکمت ، تعمیرات مرکز حضرت علی در لویزان ، تعمیرات مرکز شهدای هفتم تیر در چهارراه حسابی و چندین مرکز دیگر در استان تهران و اجرای پروژه های متعدد در شهرستانهای یزد ، نجف آباد اصفهان ، کاشان ، اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، سیستان و بلوچستان ، مشهد ، تبریز ، ارومیه ، خوی ، ماکو و غیره .

  7 - ادامه تحصیل جهت دوره دکتری در خارج از کشور بین سالهای 1370 – 1364 .

  8 - دانشگاه علم و صنعت ایران در سالهای 1374 – 1370 بعنوان عضو هیئت علمی دانشکده عمران و مدیر گروه طرحهای عمرانی دانشگاه جهت نظارت و اجرای پروژه های متعددی از قبیل ، نظارت و تکمیل و تحویل موقت و قطعی خوابگاههای داخل دانشگاه ، طراحی و اجرای تکمیل ساختمان دانشکده معارف ، نظارت بر تکمیل ساختمان مجتمع کنفرانس امام خمینی ، طراحی سازه و تکمیل مسجد شهداء دانشگاه ، طراحی و نظارت در ساخت ساختمان پژوهشکده برق و الکترونیک طراحی سازه و اجرای توسعه دانشکده مهندسی شیمی بطور کامل ، طراحی سازه توسعه ساختمان مواد و متالورژی ، خرید 24 واحد آپارتمان جهت خوابگاه دانشجویی در چهارراه رشید و خرید 18 واحد آپارتمان جهت خوابگاه دانشجویی در انتهای جشنواره ، فراهم آوردن امکانات از قبیل خرید زمین از سازمان زمین شهری جهت اجرای خوابگاه دانشجویان حکیمیه تهرانپارس بعنوان نماینده تام الاختیار رئیس وقت دانشگاه و معاونت عمرانی و دفاعی وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی از طریق صندوق رفاه دانشجویان و بصورت وام از بانک صادرات بصورت قرارداد اجاره بشرط تملیک ، نظارت بر کارهای عمرانی حدود 22هزار مترمربع واحد اقماری دانشگاه علم و صنعت ایران در اراک .

  9 - مدیر اجرائی صدور خدمات مهندسی در کشور سریلانکا از طرف سه شرکت کنسرسیوم تولید مسکن ، ونک پار و خانه ( شرکتهای وابسته به سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان و جانبازان ) در سال 1377 – 1376 .

  10 - مدیریت فنی و ساختمان حوزه معاونت اجرائی و اموال سازمان کشاورزی و صنایع غذائی بنیاد مستضعفان و جانبازان ( مؤسسه کشاورزی و باغداری رشد ) و نظارت عالیه بر پروژه انتقال کارخانه زمزم تبریز با هزینه ای معادل 20 میلیارد ریال ، پروژه انتقال کارخانه زمزم گرگان حدود 7 میلیارد ریال . پروژه نوشابه سازی بهنوش گچساران حدود 8 میلیارد ریال ، پروژه تکمیل شرکت آبمیوه و کنسانتره شهد کوهرنگ در شهرکرد حدود 5/2 میلیارد ریال ، مدیریت پروژه های طراحی از قبیل پروژه بهنوش گچساران ، پروژه گاوداری کنگاور کرمانشاه ، پروژه مجتمع فرهنگی تفریحی باغ وسک در دست انجام ، پروژه آماده سازی و تفکیک اراضی واقع در استان گلستان شامل سایت بندر ترکمن ، کلاله ، آزادشهر ، خوروش و روحانی از توابع آق قلا .

  11 - علاوه بر موارد فوق الذکر در بین سالهای 1373 – 1371 بصورت پاره وقت برای نظارت بر پروژه های عمرانی نهاد ریاست جمهوری که در کاخ ها و ساختمانهای موجود در نقاط مختلف تهران و اجرای پروژه ویلایی در کهنه سرای استان مازندران شهرستان نوشهر نیز انجام شده است .

  12 - مدیریت گروه خط و ابنیه دانشکده مهندسی راه آهن از اردیبهشت 1378 لغایت شهریور 1379 .

  13 - معاون آموزشی دانشکده مهندسی راه آهن از شهریور 1379 لغایت بهمن 1380 .

  14 - مدیر دفتر فنی و عمرانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از 24/2/81 لغایت 29/11/82 .

  15 - رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم از دیماه 1382 – ادامه دارد .

 

  شرکت در اجلاس ها یا همایشهای بین المللی:

  - شرکت در کنفرانسهای بین المللی

  1 - شرکت در کنفرانس بین المللی بتن 18 – 20 آبان 1371 ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران .

  2 - شرکت در کنگره بین المللی پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان اسلام 27 – 29 اردیبهشت 1372 ، دانشگاه تهران

  3 - شرکت در سمینار بین المللی راه آهن 23 – 25 فروردین 1372 ، دانشگاه علم و صنعت ایران .

  4 - شرکت در همایش انجمن بتن ایران 15-16 مهرماه 1383 ، تهران ، دانشگاه مالک اشتر .

 

دفعات مشاهده: 16943 بار   |   دفعات چاپ: 5987 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 202 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 68 queries by YEKTAWEB 4570