برگشت به دانشگاه علم و صنعت ایران
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره ما::
اخبار و اطلاعیه ها::
بیمه::
وام::
مسافرت ها::
تعاونی::
امکانات دانشگاه::
بهداشت و سلامت::
تصاویر::
گوناگون::
ارتباط با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: صدور احکام ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری اعضای غیرهیات‌علمی ::
 | تاریخ ارسال: 1399/12/10 | 
احکام ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری اعضای غیرهیات‌علمی دانشگاه‌ها صادر شد.
به استناد تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ ت ۵۸۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیات وزیران و دستورالعمل شماره ۴۶۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین حقوق بازنشستگی / وظیفه بازنشستگان دانشگاه از تاریخ اجرا افزایش یافت.


 


بخشنامه حذف سقف، افزایش امتیازات جداول و برقراری حق مدیریت در همسان سازی حقوق بازنشستگان (بخشنامه شماره ۴۶۱۰۴۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شریعتمداری- وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برادر ارجمند امیر سرتیپ حاتمی- وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

در اجرای بند (۶) تصویبنامه شماره ۷۶۳۶۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران و به استناد ماده (۷) دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ به منظور رفع مشکلات اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اصلاحات و الحاقات دستورالعمل های قبلی به شرح زیر ابلاغ می گردد:

۱- امتیازات جدول گروه‌های بیست گانه ابلاغی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ برای بازنشستگان آن دسته از دستگاه های اجرایی که میانگین ۹۰ درصد اقلام حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان آنها از امتیازات جدول مذکور بیشتر می باشد و همچنین مدرسین بازنشسته دانشگاه ها با اعمال ضریب ۱/۱۵ محاسبه می گردد.

۲- با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جداول امتیازات بازنشستگان غیرهیئت علمی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فنآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه فنی و حرفه ای به تفکیک به شرح جداول پیوست ابلاغ می گردد. همچنین جداول امتیازات فوق العاده مدیریت برای بازنشستگان دستگاه های فوق الذکر که دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی آنان در سمت های مدیریتی بوده است بر اساس جداول ابلاغی پیوست به امتیاز حقوق مشمولان اضافه می گردد. امتیازات فوق العاده مدیریت بازنشستگانی که در طول سنوات خدمت دارای حداقل دو سال سمت مدیریتی بوده اند و بازنشستگان سایر مراکز و مؤسسات مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اعلام بالاترین مقام اجرایی، توسط کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و صندوق بازنشستگی ذیربط تعیین و برای اجرا به صندوق مربوطه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- گروه های (پایه) تشویقی مازاد بر ۲ پایه با ارائه اسناد و مدارک مثبته و همچنین مفاد تبصره (۳) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان مشمول این بند نیز اعمال می گردد.

تبصره ۲- مشمولان این بند از شمولیت ماده ۲ دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ خارج می گردند.

۳- جدول امتیازات اعضای هیئت علمی و گروه های قضایی نیروهای مسلح برای اجرا از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ به شرح جدول پیوست ابلاغ می گردد.

۴- با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده یک دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ بند (۳) ابلاغیه شماره ۳۸۲۸۵۴ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ لغو می گردد.

۵- سایر مفاد نامه‌های ابلاغی شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹، ۳۸۲۸۵۴ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ و ۳۸۵۳۸۶ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ به قوت خود باقی است.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
 

حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‎ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فنآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹

  امتیاز
مقدماتی مهارتی رتبه ۳ رتبه ۲ رتبه ۱
فوق دیپلم و کمتر ۱۵.۵۰۰ ۱۶.۵۰۰ ۱۷.۵۰۰ ۰ -
لیسانس ۱۸.۰۰۰ ۱۹.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۱.۵۰۰ ۲۳.۰۰۰
فوق لیسانس ۲۰.۵۰۰ ۲۱.۵۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۲۴.۵۰۰ ۲۶.۰۰۰
دکتری ۲۲.۵۰۰ ۲۴.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰ ۲۸.۵۰۰


فوق‌العاده مدیریت اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فنآوری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در سال ۱۳۹۹

  امتیاز حق مدیریت
کارشناس مسئول یا عناوین همتراز رییس اداره/ گروه یا عناوین همتراز معاون مدیرکل/ معاون مدیر مدیرکل/ مدیر
فوق دیپلم و کمتر ۲.۰۰۰ ۴.۵۰۰ - -
لیسانس ۲.۵۰۰ ۵.۰۰۰ ۹.۰۰۰ ۱۶.۵۰۰
فوق‌لیسانس ۲.۷۵۰ ۶.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰۰ ۱۸.۵۰۰
دکتری ۳.۰۰۰ ۶.۵۰۰ ۱۱.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰


حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۹

  امتیاز
مقدماتی مهارتی رتبه ۳ رتبه ۲ رتبه ۱
فوق دیپلم و کمتر ۱۹.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰    
لیسانس ۲۵.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰ ۲۷.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰ ۲۹.۵۰۰
فوق لیسانس ۲۷.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰ ۳۰.۵۰۰ ۳۲.۰۰۰
دکتری ۲۸.۰۰۰ ۲۹.۵۰۰ ۳۱.۰۰۰ ۳۲.۵۰۰ ۳۴.۰۰۰


فوق‌العاده مدیریت اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۹

  امتیاز حق مدیریت
کارشناس مسئول یا عناوین همتراز رییس اداره/ گروه یا عناوین همتراز معاون مدیر کل/ معاون مدیر مدیر کل/ مدیر
فوق‌دیپلم و کمتر ۳.۲۰۰ ۴.۷۰۰    
لیسانس ۳.۷۰۰ ۵.۵۰۰ ۷.۵۰۰ ۱۱.۶۰۰
فوق لیسانس ۴.۲۰۰ ۶.۲۰۰ ۸.۵۰۰ ۱۳.۲۰۰
دکتری ۴.۷۰۰ ۶.۹۰۰ ۹.۵۰۰ ۱۴.۶۰۰


حقوق و مزایای مشمول کسوربازنشستگی غیرهیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال ۱۳۹۹

  امتیاز
مقدماتی مهارتی رتبه ۳ رتبه ۲ رتبه ۱
فوق‌دیپلم و کمتر ۱۶.۵۰۰ ۱۷.۵۰۰ ۱۸.۵۰۰    
لیسانس ۱۹.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰ ۲۱.۵۰۰ ۲۲.۶۰۰  
فوق لیسانس ۲۲.۰۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۲۴.۰۰۰ ۲۵.۵۰۰ ۲۷.۵۰۰
دکتری ۲۴.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۶.۵۰۰ ۲۸.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰


فوق‌العاده مدیریت اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال ۱۳۹۹

  امتیاز حق مدیریت
کارشناس مسئول یا عناوین همتراز رییس اداره/ گروه یا عناوین همتراز معاون مدیرکل/ معاون مدیر مدیرکل/ مدیر
فوق‌دیپلم و کمتر ۱.۸۰۰ ۴.۰۰۰ ۶.۵۰۰ ۱۱.۰۰۰
لیسانس ۲.۱۰۰ ۴.۵۰۰ ۷.۶۰۰ ۱۲.۹۰۰
فوق لیسانس ۲.۵۰۰ ۵.۰۰۰ ۸.۷۰۰ ۱۴.۷۰۰
دکتری ۳.۰۰۰ ۵.۵۰۰ ۹.۶۰۰ ۱۶.۰۰۰
 
 جدول امتیازات بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران هیئت علمی و قضایی نیروهای مسلح
مرتبه علمی اعضای هیئت علمی امتیاز
مربی، آموزشیار و پژوهشیار ۴۱.۶۰۰
مربی ۴۲.۵۰۰
استادیار ۵۳.۷۰۰
دانشیار ۵۷.۰۰۰
استاد ۵۷.۸۰۰
گروه‌های قضایی امتیاز
۱ ۱۸.۰۰۰
۲ ۲۰۴۰۰
۳ ۲۸۶۰۰
۴ ۳۱۴۰۰
۵ ۳۷۵۰۰
۶ ۴۰۵۰۰
۷ ۴۴۵۰۰
۸ ۴۴۸۰۰
۹ ۴۸۹۰۰
۱۰ ۵۲۶۰۰
۱۱ ۵۷۳۰۰

آخرین حکم ترمیم حقوق سالیانه از طریق منوی (دریافت حکم ترمیم سالیانه) در سایت صندوق بازنشستگی کشوری با وارد کردن شماره دفترکل و شماره ملی بازنشسته اصلی قابل مشاهده ، چاپ و یا ذخیره آن بصورت عکس می باشد . دریافت سایر احکام حقوقی از جمله آخرین حکم صادره، حکم اصلاحی، حکم برقراری و غیره از منوی ( دریافت احکام حقوقی از طریق ارسال به پست الکترونیک ) مقدور می باشد. در این حالت حکم درخواست شده به صندوق الکترونیکی بازنشسته ارسال می شود.

برای مشاهده،دانلود و چاپ احکام بازنشستگان کشوری کلیک کنید

دفعات مشاهده: 5088 بار   |   دفعات چاپ: 259 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم وصنعت ایران میباشد .هرگونه برداشت با ذکر منبع ، بلامانع است.

Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4570