[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
اعضای هیات علمی ::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور فرهنگی::
امور پژوهشی::
کارشناسی ارشد مجازی::
کارشناسی ارشد پردیس::
اخبار و رویدادها::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی ::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
ورود به سایت دروس
دانشجویان روزانه و پردیس
دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی
..
دفاعیه کارشناسی ارشد

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال اول ۹۸-۹۷ ::
 | تاریخ ارسال: 1397/7/14 | 
شماره و گروه درس نام درس نام استاد زمان ارائه/ امتحان
۲۲۱۱۰۰۱_۰۱ مبانی کامپیوتروبرنامه سازی ترکمان رحمانی عادل درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۱) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۰۰۱_۰۲ مبانی کامپیوتروبرنامه سازی موحدی زینب درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۱) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۰۰۱_۰۳ مبانی کامپیوتروبرنامه سازی انتظاری ملکی رضا درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۱) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۰۲۵_۰۲ برنامه سازی پیشرفته اعتمادی سید صالح درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۳) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۰۲۶_۰۱ معماری کامپیوتر سریانی محسن درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۱) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۰۵۰_۰۱ تحلیل و طراحی الگوریتمها نادری حسن درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۶) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۰۵۱_۰۱ الکترونیک دیجیتال مزینی ناصر درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۰۵۳_۰۱ سیگنالها و سیستمها محمدی محمدرضا درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۵) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۰۷۶_۰۱ شبکه های کامپیوتری آنالویی مرتضی درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۹) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۰۸۵_۰۱ مهندسی اینترنت حکمی وصال درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۶) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۰۹۰_۰۱ مهندسی نرم افزار آشتیانی مهرداد درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۱) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۱۳۸_۰۱ مدار منطقی جاهدمطلق محمدرضا درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۳۰) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۱۳۸_۰۲ مدار منطقی بیت الهی حاکم درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۳۰) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۰۱ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ترکاشون رضا درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۰۲ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر قاسمی فیض آبادی فریبرز درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۰۳ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ظهیرپور وحید درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۰۴ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۰۵ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ترکاشون رضا درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۰۶ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر قاسمی فیض آبادی فریبرز درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۰۷ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر قاسمی فیض آبادی فریبرز درس(ت): شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۰۸ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر ظهیرپور وحید درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۰۹ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۷۷_۱۰ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر عزیزجلالی عباس درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۲) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۹۲_۰۱ سیستمهای عامل شریفی محسن درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۳) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۲۹۴_۰۱ مدارهای الکتریکی برنگی رضا درس(ت): شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۴) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۲۹۶_۰۱ ساختمانهای داده رحمانی حسین درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۶) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۹۶_۰۲ ساختمانهای داده اعتمادی سید صالح درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۶) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۹۷_۰۱ روش پژوهش و ارائه زارع پور عیسی درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۹) _ ساعت : ۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۲۲۱۱۲۹۸_۰۱ طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال فلاحتی هاجر درس(ت): شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۳۰) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۲۹۹_۰۱ ریز پردازنده و زبان اسمبلی مشحون هاشم درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۳) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۲۹۹_۰۲ ریز پردازنده و زبان اسمبلی مشحون هاشم درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۳) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۳۰۰_۰۱ هوش مصنوعی و سیستمهای خبره پیله ور محمدطاهر درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۴) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۳۰۰_۰۲ هوش مصنوعی و سیستمهای خبره پیله ور محمدطاهر درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۴) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۳۰۱_۰۱ اصول طراحی کامپایلر پارسا سعید درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۳۰) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۳۰۱_۰۲ اصول طراحی کامپایلر خنجری عین اله درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۳۰) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۳۰۶_۰۱ مبانی شبکه های بی سیم ازهری سیدوحید درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
برقی هادی درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۴) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۳۱۲_۰۱ مبانی بینایی کامپیوتر محمدی محمدرضا درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۱.۰۳) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۳۱۴_۰۱ هم طراحی سخت افزار و نرم افزار بیت الهی حاکم درس(ت): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
درس(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۳) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۳۱۶_۰۱ طراحی سیستمهای شی گرا آشتیانی مهرداد درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۲) _ ساعت : ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱۱۳۱۷_۰۱ روشهای رسمی در مهندسی نرم افزار عبدالهی ازگمی محمد درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۴) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۳۲۷_۰۱ طراحی بازیهای کامپیوتری مینائی بهروز درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۵) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۱۱۳۴۰_۰۱ اینترنت اشیا زارع پور عیسی درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
امتحان(۱۳۹۷.۱۰.۲۳) _ ساعت : ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
 
 
دفعات مشاهده: 1043 بار   |   دفعات چاپ: 178 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 50 queries by YEKTAWEB 4227