تست تبدیل

 | تاریخ ارسال: 1395/4/21 | 

۱. شهرام جدید، کریم محمدی و سید محمدرضا موسوی، “طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیر و پردازشگر مولفه های توان و ضریب توان در محیط های غیر سینوسی“، هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص۲۹۲-۲۹۹، ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ .

۲. شهرام جدید، سید محمدرضا موسوی و ابوالفضل سلامی، “طراحی و ساخت Cos فی متر میکروپروسسوری برای وارد کردن اتوماتیک پله های مختلف بانک های خازنی“، چهل و یکمین کنفرانس منطقه ای مشترک دانشگاه و شرکت برق منطقه ای مازندران، ۱۸ اسفندماه ۱۳۷۹ .

۳. کریم محمدی، محمد رضا جاهد مطلق و سید محمدرضا موسوی، “بهبود خطای موقعیت در گیرنده های ارزان قیمت GPS با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی“، دومین کنفرانس سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص۱۶۶-۱۷۳، ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۳۸۰.

۴. سید محمدرضا موسوی، کریم محمدی و احمد قلعه نویی، “بهبود خطای موقعیت در گیرنده های ارزان قیمت GPS با استفاده از منطق فازی“، سومین همایش مجموعه های فازی و کاربرد های آن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص۱۷۱-۱۷۹، ۲۹ و ۳۰ خردادماه ۱۳۸۰ .

۵. سید محمدرضا موسوی، کریم محمدی و محمد حسین رفان، “طراحی دقیق نقشه های دیجیتالی با استفاده از منطق فازی و نگاشت موقعیت یک متحرک بر روی آنان“، چهارمین همایش مجموعه های فازی و کاربردهای آن، دانشگاه مازندارن، ص۲۴۱-۲۵۰، ۷ و ۸ خرداد ۱۳۸۲.

۶. سید محمدرضا موسوی، کریم محمدی، محمد رضا فراست، محمود اسدپور و سید علی رضا حسینی، “طراحی و پیاده سازی یک روش مقابله با اهداف کاذب مادون قرمز با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه“، ششمین کنفرانس سیستم های هوشمند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۴ تا ۵ آذرماه ۱۳۸۳.

۷. سید محمدرضا موسوی، محمود اسدپور و رضا خلیلی، “مقایسه عملکرد دو روش ضدجمینگ مادون قرمز با استفاده از سیستم فازی و شبکه عصبی“، اولین گنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۷-۹ شهریور ۱۳۸۶.

۸. سید محمدرضا موسوی، “یک روش موثر در انتخاب زیرمجموعه بهینه از ماهواره های GPS با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی“، دومین گنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۷-۹ آبان ماه ۱۳۸۷ .

۹. سید محمدرضا موسوی، هدی نبوی و مهسا میرزائی پور، “دسته بندی زیرمجموعه بهینه از ماهواره های GPS با استفاده از شبکه عصبی احتمالی“، دومین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۲۲-۲۳ آبان ماه ۱۳۸۷ .

۱۰. مجید شمس الدینی، سید محمدرضا موسوی و اسلام کشاورز، “استفاده از الگوریتم ژنتیک در یافتن پارامترهای کنترل کننده های پس فاز و پیش فاز یک AUV با جرم متغیر“، هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۲۹ بهمن - ۱ اسفند ۱۳۸۷.

۱۱. سید محمدرضا موسوی، “ارزیابی عملکرد دو روش مقابله با اهداف کاذب مادون قرمز با استفاده از تخمین های شبکه عصبی و فیلتر کالمن“، سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند، دانشگاه یزد، ص۶۶۵-۶۷۲، ۲۴-۲۶ تیرماه ۱۳۸۸.

۱۲. سید محمدرضا موسوی، حمید فرخی و آزاده نخعی، “پیش بینی تصحیحات GPS تفاضلی با استفاده از فیلتر کالمن“، همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی (GIS)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ص۱۴۱-۱۴۸، ۱-۲ آذر ماه ۱۳۸۸.

۱۳. سید محمدرضا موسوی و هادی قربانی، “محاسبه سریع فاکتور آرایش هندسی ماهواره های GPS با استفاده از شبکه های عصبی Sigma-Pi و Pi-Sigma “، همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی (GIS)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ص۲۱۳-۲۱۹، ۱-۲ آذر ماه ۱۳۸۸.

۱۴. سید محمدرضا موسوی، مریم سرخی، حمید امیرمعینی و محمد دیودبند، “پیش بینی اصلاحات GPS تفاضلی با استفاده از الگوریتم های تکاملی“، همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی (GIS)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ص۴۶۱-۴۶۹، ۱-۲ آذر ماه ۱۳۸۸ .

۱۵. سید محمدرضا موسوی، “تحلیل تاثیر جمرهای مادون قرمز بر روی سیگنال های حلقه ردیابی“، سومین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۲۴-۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ .

۱۶. سید محمدرضا موسوی و محمد دیوبند، “تحلیل شبکه عصبی مبتنی بر موجک آموزش یافته با الگوریتم PSO برای پیش بینی بلادرنگ خطاها در گیرنده های تک فرکانسه GPS “، سومین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۲۴-۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ .

۱۷. فردیس نخعی، عباس سام و سید محمدرضا موسوی، “پیش بینی ارتفاع لایه کف سلول فلوتاسیون ستونی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی“، دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ص۱-۷، ۱۴-۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ .

۱۸. فردیس نخعی، عباس سام و سید محمدرضا موسوی، “پیش بینی عیار مس و آهن کنسانتره سلول فلوتاسیون ستونی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی“، همایش صنایع معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، خرداد ماه ۱۳۸۹ .

۱۹. مهدی باقری، سید محمدرضا موسوی و کریم محمدی، “طراحی فیلتر تصویر برای حذف نویز ضربه‌ای با استفاده از سخت‌افزار تکامل‌پذیر“، ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۵-۶ آبان ماه ۱۳۸۹ .

۲۰. سید محمدرضا موسوی، “استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر موجک در مدل سازی دقیقGPS GDOP“، چهارمین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۰ آذر ماه ۱۳۸۹ .

۲۱. سید محمدرضا موسوی، “تقریب تاخیر زمانی یونسفر در گیرنده های تک فرکانسه GPS با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چندلایه“، چهارمین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۰ آذر ماه ۱۳۸۹ .

۲۲. مهدی باقری، سید محمدرضا موسوی و کریم محمدی، “استفاده از نرخ جهش پویا در تکامل مدارات دیجیتال ترکیبی“، چهارمین کنفرانس بین المللی داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۰ آذر ماه ۱۳۸۹ .

۲۳. فردیس نخعی، عباس سام و سید محمدرضا موسوی، “بهبود خطای اندازه گیری ارتفاع لایه کف در ستون های فلوتاسیون صنعتی“، دومین همایش معدن چرخ‌صنعت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ۶-۸ آذر ماه ۱۳۸۹ .

۲۴. فردیس نخعی، عباس سام و سید محمدرضا موسوی، “تعیین زمان ماند مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی نیمه صنعتی مجتمع مس سرچشمه“، دومین همایش معدن چرخ‌صنعت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ۶-۸ آذر ماه ۱۳۸۹ .

۲۵. فردیس نخعی، عباس سام، سید محمدرضا موسوی و محمد علی شهریاری، “پیش بینی عیار مولیبدن کنسانتره ستون فلوتاسیون واحد نیمه صنعتی مجتمع مس سرچشمه با استفاده از شبکه های عصبی“، دومین همایش معدن چرخ‌صنعت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ۶-۸ آذر ماه ۱۳۸۹ .

۲۶. فردیس نخعی، عباس سام، سید محمدرضا موسوی و محمد علی شهریاری، “بهبود خطای اندازه گیری ارتفاع لایه کف در ستون های فلوتاسیون صنعتی“، اولین همایش ملی مس، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اردیبهشت ۱۳۹۰.

۲۷. فردیس نخعی، عباس سام، سید محمد علی محمدی و سید محمدرضا موسوی، “کاربرد شبکه های عصبی برای پیش بینی عملکرد متالورژیکی ستون های فلوتاسیون (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه)“، اولین کنگره جهانی مس، تهران، ۲-۴ آبان ماه ۱۳۹۰.

۲۸. علیرضا خوش­سعادت، حسین بابایی، سید محمدرضا موسوی و عبدالرضا رحمتی، “طراحی کنترل­کننده هوشمند بر مبنای استفاده از شبکه­های عصبی و منطق فازی برای کنترل گشتاور موتور FSTP-BLDC“، دومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون، شیراز، ۶-۸ دی ماه ۱۳۹۰.

۲۹. علیرضا خوش­سعادت، سید محمدرضا موسوی و عبدالرضا رحمتی، “طراحی کنترل کننده عصبی- فازی تطبیقی برای کنترل سرعت موتور BLDC به کاررفته در ماهواره ها و رادارهای نظامی“، پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران، ۲۱-۲۰ دی ماه ۱۳۹۰.

۳۰. شراره قرخلر، سید محمدرضا موسوی و رضا عسکری مقدم، “کاهش خطای ناوبری GPS با استفاده از تطبیق نقشه فازی“، پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران، ۲۱-۲۰ دی ماه ۱۳۹۰.

۳۱. شراره قرخلر، سید محمدرضا موسوی و رضا عسکری مقدم، “افزایش دقت مسیریابی GPS با استفاده از تطبیق نقشه بر اساس سیستم فازی“، یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری، ۴-۲ اسفند ماه ۱۳۹۰.

۳۲. فاطمه شفیعی و سید محمدرضا موسوی، “پیش بینی بهینه تصحیحات GPS تفاضلی با استفاده از فیلتر کالمن فازی“، یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری، ۴-۲ اسفند ماه ۱۳۹۰.

۳۳. مریم سلامت مقدسی و سید محمدرضا موسوی، “ارائه الگوریتمی به منظور متوسط گیری نقطه ای فازی روی داده های مکانی گیرنده های GPS“، یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری، ۴-۲ اسفند ماه ۱۳۹۰.

۳۴. محبوبه صادقیان و سید محمدرضا موسوی، “بهبود دقت ناوبری GPS تفاضلی با استفاده از فیلتر کالمن تنظیم شده با الگوریتم ژنتیک“، یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری، ۴-۲ اسفند ماه ۱۳۹۰.

۳۵. سید محمدرضا موسوی و پروین کشاورز افشار ،“مدلسازی تاخیر زمانی یونسفر ماهواره های GPS با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه تعلیم یافته با الگوریتم ژنتیک“، کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ۱۷ الی ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۱.

۳۶. عبدالله امیرخانی شهرکی، سید محمدرضا موسوی و شهریار برادران شکوهی، “کاربرد نگاشت های ادراکی فازی در آسیب شناسی ضایعات اینتراداکتال سینه“، دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، ۲ الی ۴ آبان ماه ۱۳۹۱.

۳۷. سید محمدرضا موسوی، مینا دانش پژوه، نرجس راحمی نوش آبادی و علی اصغر عابدی، “تعیین دقیق موقعیت گیرنده های GPS در سرعت های خیلی بالا با استفاده از ترکیب روش حداقل مربعات بازگشتی و منطق فازی“، دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱-۳ اسفند ماه ۱۳۹۱.

۳۸. سید محمدرضا موسوی، نیما حسین­زاده، سید رامین علی­کیا امیری و محمدجواد رضایی، “ارائه روشی برای آشکارسازی و جبران سیگنال فریب GPS با استفاده از فیلتر کالمن“، دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱-۳ اسفند ماه ۱۳۹۱.

۳۹. سیدرامین علی کیاامیری، سیدمحمدرضا موسوی، محمد جواد رضایی و نیما حسین زاده، “ارائه روشی مبتنی بر شبکه­های عصبی به ­ منظور مقابله با سیگنال فریب در GPS“، کنفرانس الکترونیک و فرصت های فرارو، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۵-۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۱.

۴۰. حمزه علیمحمدی، امیر صادق روشن ضمیر و سید محمدرضا موسوی، “ارائه الگوریتم های هزینه محور و زمان محور در تخصیص منابع جمینگ راداری"، دومین همایش سراسری فناوری سیستم‌های راداری، ۳۰ بهمن - ۲ اسفند ماه ۱۳۹۱.

۴۱. عبدالله امیرخانی، میثم نیازی و سید محمدرضا موسوی، “طراحی یک فیلتر حذف کننده چندکاناله با استفاده از تشدیدگرهای حلقوی و میکروکاواک ها“، بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ، ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲.

۴۲. سید محمدرضا موسوی و حمزه علیمحمدی، “بررسی شاخص های عملیاتی در تعیین محدوده اثربخشی اختلال راداری“، ششمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ۱۳۹۲.

۴۳. محمد جواد رضائی، سید محمدرضا موسوی و شهریار برادران شکوهی، “ارائه روشی به منظور حذف اختلال در گیرنده های GPS به کمک تبدیل موجک“، ششمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ۱۳۹۲.

۴۴. محمد شهلایی، سید ولی زارع، سید محمدرضا موسوی و مجید اخوت، “شبیه سازی و ارزیابی تاثیر اخلال نویز و فریب بر علیه رادار جستجوگر“، ششمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ۱۳۹۲.

۴۵. سید محمدرضا موسوی، زهرا نصرپویا، محمد جواد رضائی و علی اصغر عابدی، “ارائه روشی برای مقابل با فریب در GPS به کمک فیلتر کالمن“، ششمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ۱۳۹۲.

۴۶. محمد شهلایی، حمزه علیمحمدی و سید محمدرضا موسوی، "بررسی تاکتیک ها و تکنیک های رایج در سازماندهی نظامی اخلال راداری"، ششمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ۱۳۹۲ .

۴۷. حمزه علیمحمدی، سید محمدرضا موسوی، امیرصادق روشن ضمیر، علی محمدی و علی آذربر، "الگوریتم ارائه تخصیص منابع ضدکروز در سامانه های پدافندی"، هفتمین کنفرانس فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ۱۳۹۲ .

۴۸. سید محمدرضا موسوی، آوا هدایتی پور و محمدجواد رضایی، "ارائه روشی برای کاهش اختلال در گیرنده های GPS با استفاده از فیلتر کالمن"، اولین گنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، گرگان، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ .

۴۹. محمد حسین رفان، سید محمدرضا موسوی و مقدس محمدی، "الگوریتم تطبیق نقشه با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر فیلتر کالمن به منظور افزایش دقت موقعیت یابی GPS در سیستم های حمل و نقل هوشمند، اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، گرگان، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ .

۵۰.مریم موسوی موید، سید محمدرضا موسوی و امیر طباطبایی، "کاهش خطای موقعیت یابی توسط سیستم ترکیبی GPS و GLONASS با استفاده فیلتر کالمن فازی"، نخسین کنفرانس ملی ناوبری، دانشگاه صنعتی شریف، ۲۹-۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ .

۵۱. مریم معاضدی، امیررضا بازیار و سید محمدرضا موسوی، "کنترل کانال ها و انتخاب ماهواره های مناسب بعد از آشکارسازی بلادرنگ حمله فریب در گیرنده های تک فرکانسه GPS"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، سارمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، ۱۹-۲۱ اسفند ۱۳۹۳ .

۵۲. زهرا شخم زن و سید محمدرضا موسوی، "کاهش فریب در سیگنال GPS با استفاده از شبکه عصبی در گیرنده های تک فرکانسه"، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن، ۲۸-۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ .

۵۳. زهرا نقیب، علی صدر، سید محمدرضا موسوی و مریم معاضدی، "ارائه الگوریتم RAIM بهبودیافته به منظور مقابله با اختلال فریب GPS در سامانه حمل و نقل ریلی"، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن، ۲۸-۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ .

۵۴. فاطمه فخاری، سید محمدرضا موسوی و محمدحسین بیسجردی، "ادغام تصاویر موج میلیمتری و تصاویر مرئی با استفاده از روش های هرمی برمبنای یک روش یکپارچه و وفقی وابسته به همسایگی با ارتقا غیرخطی"، نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴ .

۵۵. مهدی نصیری، سید محمدرضا موسوی و ستار میرزاکوچکی، "آشکارسازی هدف نقطه ای در تصویر مادون قرمز با استفاده از سیستم توجه بصری انسان"، نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴ .

۵۶. اکرم محسنی، عبدالله امیرخانی، سید محمدرضا موسوی و فرشته محمدی زاده، "استفاده از نگاشت های ادراکی فازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک کد حقیقی برای طبقه بندی ضایعات مجرایی سینه"، دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش، ۲۰ و ۲۱ آبان ۱۳۹۴.

۵۷. سید محمدرضا موسوی، یوسف حاتم خانی، مهتاب شعبانی و محمد خویشه، "رمزنگاری تصویر با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته"، چهارمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، ۲۵ و ۲۶ فرودین ماه ۱۳۹۵.

۵۸. سید محمدرضا موسوی، مهتاب شعبانی و یوسف حاتم خانی، "پیش‌بینی فواصل زمانی زمین‌لرزه‌های بزرگ در بندرعباس با استفاده از شبکه‌‌ عصبی بازگشتی"، هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، دانشگاه تهران، ۲۱-۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۹. فرشته السادات سید مروستی، مهدی نصیری و سید محمدرضا موسوی، آشکارسازی هدف کوچک کم نور در تصاویر مادون قرمز با استفاده از تبدیل های مورفولوژی، کنفرانس بین المللی مهندسی برق، دانشگاه تهران، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵.


دفعات مشاهده: 6692 بار   |   دفعات چاپ: 1259 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

  تمامی حقوق برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.