[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزش ::
امور پژوهش::
اخبار دانشکده::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی::
ارتباط با صنعت::
تماس با ما::
گروه های دانشجویی::
::
اطلاع‌رسانی در پیام‌رسان‌ها

 
..
مراکز تحقیقاتی و پزوهشی
..
پیوند با سیستم های دانشگاه

AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
گواهینامه HSE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
درج نظر
به نظر شما کمبودهای سایت دانشکده برق چیست و برای رفع آن ها چه اقداماتی باید انجام شود؟ برای درج نظر کلیک نمایید.
..
:: ISI Papers ::
 | تاریخ ارسال: 1394/12/17 | 

1. A. Cheldavi, “Optimum design of N-sheet capacitive Jaumann absorbers,” IEICE Trans. Fundamentals, vol. E82-A, No. 4, pp. 704-706, April. 1999.

2. A. Cheldavi, M. Kamarei and S. safavi Naeini, “First order approximation of the exact solution of arbitrary nonuniform transmission lines: application in high speed integrated circuits,” IEICE Trans. Electron., vol. E82-c, no. 12, pp. 1-7, Dec. 1999.

3. A. cheldavi, H. oraizi and M. kamarei, “Time-domain analysis of transmission lines,”Int. Jornal ofEngineering Science, vol.9, no. 4, pp. 1-23, 1998.

4. A. cheldavi, M. kamarei and S. Safavi Naeini, “Analysis of coupled transmission lines with power law characteristic impedance,” IEEE Trans. Electromagn. Compat.,vol. 42, No. 3, pp. 308-312, Aug. 2000.

5.A. Cheldavi, “Fraequency domain analysis of coupled transmission lines with exponential power law characteristic impedance,"IEEE Trans. on Microwave Theory Tech., Vol. 49, No. 1, pp. 197-199, Jan. 2001.

6. A. Cheldavi, G. Rezai-rad, “Modeling of nonuniform coupled transmission lines Interconnect using genetic algorithms,”IEICE Trans. Fondumentals, Electronics, Communications and computer Science, Vol.E83-A, No. 10, pp. 2023-2034, Oct. 2000.

7. A. Cheldavi and G. Rezaei-Rad, “ Analysis of coupled transmission lines with linear tapered characteristic impedance,” Int. Jornal ofEngineering Science, Vol. 13, No. 1, 2002, pp. 63-73.

8. A. Cheldavi and G. Rezaei-Rad, “ An efficient discrete time-domain method for simulation and analysis of arbitrary nonuniform transmission lines,” Int. Jornal ofEngineering Science, 2002.

9.A. Cheldavi and G. Rezaei-Rad, “Radiation from Exponential Transmission Lines,“ Int. Jornal of Communication Engineering, 2002.

10. Ahmad Cheldavi, and Mohamad Khalaj Amir Hoseini, “ Time Domain Analysis of Circulant Symmetric Transmission Lines” Int. Jourrnal of Electromagnetic Waves and Application, Vol. 16, No. 7, pp. 977-994, 2002.

11. Ahmad Cheldavi, “Radiated Emission from Transmission Lines: Exact Time Domain Analysis” Int. Journal of Eng. Science, 2003.

12. Ahmad Cheldavi,” Radiation from coupled multiconductor transmission lines” IEE Proc.-Gener. ransm. Distrib., Vol. 150, No. 1,Vol.150, No.4, pp.279-284, Aug. 2003.

17.Ahmad Cheldavi,”Field Coupling to Nonuniform Coupled Microstrip Transmission Lines." International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering Published by John Wiley & Sons, Inc, 2003.

18.Ahmad Cheldavi and Mohamad Khalaj Amir Hoseini, “Nonuniform circulant symmetric microstrip transmission lines ,” IEE Proc.-Microwave, Antennas and Propagation,Nov. 2003 .

19. . Mohamad Khalaj Amir Hoseini, Ahmad Cheldavi “Time domain analysis of circulant symmetric coupled transmission lines"IEE Proc.-Microwave, Antennas and Propagation,Vol. 150, No. 5, Oct. 2003.

20. A. Cheldavi," Spice Compatible Model for Multiconductor Transmission Lines Excited by External EM Field," Int. Journal Of Engineering. 2004.

 21. A. Cheldavi, M. M. danaei,"Capacitive Flux Comperession Generator," Int. Journal Of Engineering. 2004.

 22. Ahmad Cheldavi, " Exact Analysis of Externally Excited Coupled Transmission Lines with Linear Tapered Characteristic Impedance" Int. Jornal of Engineering Science, Vol. 13, No. 4, 2002, pp. 113-121.

 23. M. Khalaj-Amirhosseini and A. Cheldavi, "Efficient Interconnect Design Using Grounded-Lines", J. of Electromagn. Waves and Appl., Vol. 17, No.9, pp.1289-1300, 2003.

 24. M. Khalaj-Amirhosseini and A. Cheldavi, "The Use of Grounded Lines in Nonuniform Interconnect," J. of Electromagn. Waves and Appl., Vol. 18, No.5, pp.637-647, 2004.

 25. A. Cheldavi , D. Ansari and M. Khalaj-Amirhosseini "Electromagnetic Coupling to Circulant Symmetric Multi-Conductor Microstrip Line” Chapter 10 of Progress in Electromagnetic Research PIER 49, pp. 189-201, 2004.

 26. M. Khalaj-Amirhosseini and A. Cheldavi, "Optimum Design of Microstrip RF Interconnects" J. of Electromagn. Waves and Appl., Vol. 18, No.12, pp.1707-1715, 2004.

 27. M. Khalaj-Amirhosseini and A. Cheldavi, " A New Two-Dimensional Analysis of Microstrip Lines Using Rigorously Coupled Multi-Conductor Strips Model" J. of Electromagn. Waves and Appl., Vol. 18, No.6, pp.809-825, 2004.

 28. M. Khalaj-Amirhosseini and A. Cheldavi, "Analysis of Circular Symmetric Coupled Strip and Microstrip Transmission Lines” Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Vol.28, No. B3, pp. 365-372, 2004.

 29. A. Cheldavi, and D. Ansari, “ Efficient Frequency-Domain Modelling and Simulation of Nonuniform Coupled Transmission Lines:Application in Transient Analysis of VLSI Circuit”, Can. J. Elect. Comput. Eng., Vol. 29, No. 3, July 2004.

 30. A Cheldavi , G Rezaei Rad , Mahmoud Kamreh , The effect of external electromagnetic field on coupled lossless microstrip transmission lines, International Journal of Communication Engineering, 2004/01/21, 2, 2

 31. M. Khalaj-Amirhosseini , D. Ansari, and A. Cheldavi,” Field Coupling to Circulant Symmetric Microstrip TL”, IEEE Trans. EMC, Vol. 47, No. 2, pp. 263-273, May 2005.

 32. M. Khalaj-Amirhosseini and A. Cheldavi, “Matched Interconnect Design Using Groun-Surronded Microstrip Line”, IEE Proc.-Circuits Devices Syst., Vol. 152, No. 1, Feb. 2005.

 33. M. Khalaj-Amirhosseini and A. Cheldavi, “Matched Interconnect Design Using Groun-Surronded Microstrip Line”, IEE Proc.-Circuits Devices Syst., Vol. 152, No. 1, Feb. 2005.

 34. G. Rezai-Rad and A.Cheldavi, “Discrete Time-Domain Analysis of Nonuniform Lossless Coupled Transmission Lines”, Journal of Circuits, Systems, and Computers, Vol. 14, No. 5, (2005), pp. 973-986.

 35. R. Pazoki, and A. Cheldavi, “A New Technique to Find the MEI Coefficients in the Time Domain:Self Metron Techniques” Progress in Electromagnetic Research, PIER 56, pp. 53-66, 2005.

 36. M. Hashemi Nasab, and A. Cheldavi, “A simple model for two orthogonal microstrip interconnects in different layers” To be published in J. of Electromagn. Waves and Appl., 2005.

 37. M. Khalaj-Amirhosseini and A. Cheldavi, “Wideband and Efficient Microstrip Interconnects Using Multi-Segmented Ground and Open Traces”, Progress in Electromagnetic Research, PIER 55, pp. 33-46, 2005

 38. A. Cheldavi “Comparison of Exact Analysis and Steplines Approximation for Externally Excited Exponential Transmission Line”, International Journal of Engineering, Vol. 18, No. 1, Feb. 2005, pp. 17-25.

 39. A. Cheldavi, "RESPONSEOF CIRCULAR SYMMETRIC MULTICONDUCTOR....", IEEE Trans. EMC, 2005.

 40. Amirhosseni, M.K. ; Ansari, D. ; Cheldavi , A. " Response of circular symmetric multiconductor microstrip line to an electromagnetic field “ Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on Volume: 47 , Issue: 2 DOI: 10.1109/TEMC.2005.847380 Publication Year: 2005 , Page(s): 263 - 273

 41. M. Hashemi Nasab, and A. Cheldavi, “A simple model for two orthogonal microstrip interconnects in different layers” J. of Electromagn. Waves and Appl., PIER 59, 2006

 42. A. Cheldavi, and P. Nayeri, “Circular Symmetric Multiconductor V-Shaped Transmission Lines: A New Type of Microwave Interconnects,” Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol. 20, No. 4, 2006, pp. 461-474.

 43. A. Cheldavi, and A. Arshadi, “A Simple Model for the Orthogonal Coupled Strip Lines in Multilayer PCB: Quasi-TEM Approach”, Progress in Electromagnetic Research, PIER 59, 2006, pp. 39-50.

 44. M. kazeroni, and A. Cheldavi,"Simulation, Analysis, Design and Applications of Array Defected Microstrip Structure (ADMS) Filters Using Rigorously Coupled Multi-Strip (RCMS) Method", Progress in Electromagnetic Research, PIER 63, 2006, pp. 193-207.

 45. A. Cheldavi, and A. Arshadi, “Simple and Novel Model for Edged Microstrip Lines (EMTL)", Progress in Electromagnetic Research, PIER 65, 2006, pp. 247-259.

 46. A. Cheldavi, and A. Arshadi, “Coupling Model for the Two Orthogonal Microstrip Lines in Two Layer PCB Board (Quasi-TEM Approach)", Progress in Electromagnetic Research, PIER 60, 2006, pp. 153-163.

 47. A. Cheldavi, and P. Nayeri, “Analysis of V Transmission Lines Response to External Electromagnetic Field,” Progress in Electromagnetic Research, PIER 68, 2007, pp. 297-315.

 48. Emad Al-Naser, Ahmad Cheldavi,” The effect of external EM waves on a confocal elliptical multiconductor transmission line structure ”, IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2008.

 49. Hamid Khodabakhshi, Ahmad Cheldavi, “Response of Coplanar Transmission Lines to an Incident EM Field,” International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 2008.pp157-267

 50. Hamid Khodabakhshi, Ahmad Cheldavi, “ EM Field Coupling to Non Uniform Microstrip Lines Using Coupled Multi-Conductor Strips Model ” Progress In Electromagnetic Research, PIER B, Vol 17, 309-326, 2009.

 51. A. Cheldavi," Analysis, Modeling, and Design of Cascaded Defected Microstrip forPlanar Circuits", John Wiley Journal, 2009

 52.M. Kazerooni, A.Cheldavi, M. Kamarei, “ Unit Length Parameters Transition Sharpness and Levelof Radiation in Defected Microstrip Structure," Piers M, Vol. 10, PP.93-102, 2009

 53.The Effect of an External Electromagnetic Field on Orthogonal Coupled Microstrip Transmission Lines Mohssen Baqerian;Ali Arshadi;Ahmad Cheldavi PIER C , 2009, DOI: 10.2528/PIERC09062603

 54. Hamid Khodabakhshi, Ahmad Cheldavi, “Numerical Analysis of Human Head Interaction with PIFA Antennas in Cellular Mobile Communications,” Progress in Electromagnetic Research B, vol. 22, pp-359-377, 2010.

 55. Hamid Khodabakhshi, Ahmad Cheldavi, “Irradiation of a Six-Layered Spherical Model of Human Head in the Near Field of a Half-Wave Dipole Antenna” IEEE Trans. Micrwave Theory and Tech., vol. 58, no. 3, pp. 680-690, March 2010.

 56. M. Kazerooni, a. Cheldavi, M. Kamarei, “ Crosstalk and Electromagnetic Noise Investigation for a Coupled Pair of Microstrip Lines with a Break in Ground Structure,” IET Microwave, antennas & Propagation, vol 4, Issue 9, pp. 1336-1346, Sep. 2010.

 57. M. Kazerooni, M.A. salari. A. Cheldavi, M. Kamarei, “ Radiation Improvement of Wide band MultiRing Microstrip Antenna Using Break in Ground Structure," Microwave & Optical Technology Letters, Vol. 52, No.7,July 2010, pp. 1645-1647.

 58. M. Kazerooni, N.P. Gandji, A. Cheldavi, M. Kamarei, “Harmonics Blocking in the Inset FedMicrostrip Patch Antenna Using Cascaded Defected Microstrip Structure,"Int. Journal of RF & Microwave-Aided Engineering, Vol. 20, No.6, Nov. 2010,pp. 603-610.

 59 . M. Kazerooni, a.Cheldavi, M. Kamarei, "Analysis, Modeling and Design of Cascaded DefectedMicrostrip for Planar Circuits" John Willey Journal, 2010.

 60. Hamid Khodabakhshi, Ahmad Cheldavi,“Numerical Analysis of Human Head Interaction with PIFA Antennas in CellularMobile Communications,” Progress in Electromagnetic Research B, vol. 22,pp-359-377, 2010.

 61. HamidKhodabakhshi, Ahmad Cheldavi, “Irradiation of a Six-Layered Spherical Model ofHuman Head in the Near Field of a Half-Wave Dipole Antenna” IEEE Trans. Micrwave Theory and Tech., vol. 58, no. 3,pp. 680-690, March 2010.

 62. M. Kazerooni, A.Cheldavi, M. Kamarei, “Crosstalk and Electromagnetic Noise Investigation for aCoupled Pair of Microstrip Lines with a Break in Ground Structure,” IETMicrowave, antennas & Propagation, vol 4, Issue 9, pp. 1336-1346, Sep.2010.

 63. Sayed Mohammad Javad Razavi;Mohammad Khalaj-Amirhosseini;Ahmad Cheldavi “Minimum Usage of Ferrite Tiles in Anechoic Chambers “ PIER B , 2010, DOI: 10.2528/PIERB09122102

 64. A. Cheldavi, "ANovel Method for Crosstalk Reduction in Coupled Pair Microstrip Lines",International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 2011.

 65. M. Kazerooni, M. A.Salari, A. Cheldavi, M. Kamarei, “A Novel Method for crosstalk Reduction inCoupled Pair Microstrip Lines," Int. Journal of RF & Microwave-AidedEngineering, Vol. 22, No.2, March. 2012, pp. 167-174

 66. Siroos Bahrami;Ahmad Cheldavi;Ali Abdolali “ Moving Target Tracking Using Time Reversal Method “ PIER M , 2012, DOI: 10.2528/PIERM12041801

 67.Siroos Bahrami, Ahmad Cheldavi , Ali Abdolali: Ultrawideband Time-Reversal Imaging With Frequency Domain Sampling. IEEE Geosci. Remote Sensing Lett. 11(3): 597-601 (2014)

 68. S. Bahrami, A. Cheldavi & A. AbdolaliAnalytical SVD for reconstruction of the radiating current in inverse EM scattering “ Journal of Electromagnetic Waves and Applications Volume 28, Issue 16, 2014 pp 2074-2087

دفعات مشاهده: 1318 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 51 queries by YEKTAWEB 4570