[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

کانال تلگرام تحصیلات تکمیلی  دانشکده

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
..
برنامه کلاس
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: حبیب نژاد ::
AWT IMAGE

  

  نام: دکتر محرم حبیب نژاد کورایم

  رتبه علمی: استاد ممتاز

  تلفن: ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ داخلی: ۸۹۰۴

  فاکس: ۷۷۲۴۰۴۸۸

  پست الکترونیکی : hkorayem AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  

دانشگاه های محل تحصیل 

  

 • دکترا ، دانشگاه ولنگنگ استرالیا
 • فوق لیسانس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
 • لیسانس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران 

    

    زمینه های تحقیقاتی 

 • رباتیک
 • نانو رباتیک
 • دینامیک تجربی

Positions held (including research fellowships, professional experience etc.)
 • ۲۰۱۹- present:     Distinguished Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
 • ۲۰۰۳- ۲۰۱۹:Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
 • ۱۹۹۸-۲۰۰۳:Associate Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
 • ۱۹۹۴-۱۹۹۸:Assistant Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
 • ۱۹۹۵-۲۰۱۹:Part Time Professor, Mech. Eng. Dept., Azad University
 • ۱۹۹۳-۱۹۹۴:Research Assistant & Lab Supervisor, University of Wollongong, Wollongong, Northfield Ave, ۲۵۲۲, NSW, Australia
 • ۱۹۸۱-۱۹۸۵:Design and Work as a Machinist in University Laboratory, Tehran Polytechnic University, Tehran, Iran
 • ۱۹۸۶-۱۹۸۹:Research Fellow in Shahabadi Research Center, Tehran, Iran

  Academic Qualifications:

 • ۱۹۹۰- ۱۹۹۴: University of Wollongong, Wollongong, Australia, Received PhD. in the Applied Mechanics.
TOPIC: Dynamics of flexible manipulators and applications to determine load carrying capacity.
 • ۱۹۸۶- ۱۹۸۸: Tehran Polytechnic University of Technology, Tehran, Iran, Received M.Sc. in the Solid Mechanics.

  Courses: Advance Numerical Method Continuum Mechanics, Theory of Plates and Shells, Seminar, Advance Mathematics. Finite Element, Advance Vibration, Gas Dynamics, Robotic Project.

 • ۱۹۸۰- ۱۹۸۶: B.E., Tehran Polytechnic University of Technology, Tehran, Iran.
Courses (Major): Dynamics, Thermodynamics, Strength of Materials, Design of Machine Elements, Fluid Mechanics, Machine Dynamics, Heat Transfer, Materials Science, Methods of Engineering Design, Automatic Control, Measurement and Control Systems, Manufacturing Methods, Design of Machine Tools, and Bearing and Lubrication, etc.

 

  Professional Teaching Experience:

 • ۱۹۹۴ - present: Mechanics of Solids I, Mechanics of Solids II, Mechanics of Solids Lab, Robotics, Dynamics, Advanced Dynamics, Advanced Mathematics, Mathematica, Iran University of Science & Technology.
 • ۱۹۹۰-۱۹۹۴: PhD student and Part-time Tutor (Teaching Assistant) in Dynamics, Mechanics of Solids, Experimental Engineering, Control System, Engineering Dynamics, Machine Dynamics, etc, University of Wollongong, Australia

 

  Memberships in Professional Societies:

 

 • Member of ISME, Iran
 • Reviewer for Journal of Dynamic System, Measurement and Control (ASME)
 • Reviewer for AmirKabir Journal of Science & Technology
 • Reviewer for Iranian Journal of Science & Technology
 • Reviewer for International Journal of Engineering
 • Reviewer for Mechanism and Machine Theory
 • Reviewer for Acta Astronatica
 • Reviewer for Advanced Applied Mathematics and Mechanics
 • Reviewer for Advanced Engineering Informatics
 • Reviewer for Advanced Robotic Systems
 • Reviewer for Advances in Mechanical Engineering
 • Reviewer for Analyst
 • Reviewer for Anti-Cancer
 • Reviewer for Applied Mathematical Modeling
 • Reviewer for Applied Mathematics and Mechanics
 • Reviewer for Applied Surface Science
 • Reviewer for Arabian Journal
 • Reviewer for International Journal of Aerospace Engineering
 • Reviewer for Asian Journal
 • Reviewer for Automotive Technology
 • Reviewer for Biomechanics
 • Reviewer for Biophy
 • Reviewer for Colloids and Surface A
 • Reviewer for International of Control
 • Reviewer for Engineering Computation
 • Reviewer for Engineering Science and Technology
 • Reviewer for IEEE Accees
 • Reviewer for IEEE Automatica Sinica
 • Reviewer for IEEE Cybermetrics
 • Reviewer for IEEE Industrial Electronics
 • Reviewer for IEEE Industrial Informatics
 • Reviewer for IEEE Medecal Robotics
 • Reviewer for IEEE Neural Networks
 • Reviewer for IEEE Robotics & Automation
 • Reviewer for IEEE Robotics & Automation letter
 • Reviewer for IEEE Systems, Man and Cybermetrics
 • Reviewer for IMech Part C, J, and K
 • Reviewer for Industrial Robot
 • Reviewer for Intelligent Robotics System
 • Reviewer for Iranian J of Science and Technology
 • Reviewer for ISA Transaction
 • Reviewer for Mathematical Problem in Engineering
 • Reviewer for Mesurement Sci & Tech.
 • Reviewer for Mech Advenced Material
 • Reviewer for Mechanical Science
 • Reviewer for Mechanical Systems and Signal Procesing
 • Reviewer for Mechanics Based Design
 • Reviewer for Mechanics Materials
 • Reviewer for Mechanism and Machine Theory
 • Reviewer for Mechatronics
 • Reviewer for Micromechanics and Microengineering
 • Reviewer for Nanomaterial
 • Reviewer for Ninlinear Dynamics
 • Reviewer for Optimal Control Application and Method
 • Reviewer for Physica D and E
 • Reviewer for Powder Technology
 • Reviewer for Precision Engineering
 • Reviewer for Robotics and Autonomus
 • Reviewer for Robotica
 • Reviewer for Robust and Nonlinear Control
 • Reviewer for Scientia China
 • Reviewer for Scientia Iranica
 • Reviewer for Shock and Vibration
 • Reviewer for Simulation
 • Reviewer for System and Control Eng Part I
 • Reviewer for System Science
 • Reviewer for Tribology International
 • Reviewer for Ultramicroscopy
 • Reviewer for Vibration and Acoustics
 • Reviewer for Vibration and Control

 

 

  Administration / Management:

  I was chairman of the Sixth Annual Mechanical Engineering Conference and Third International Mechanical Engineering Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers to be held at Iran University of Science & Technology, May ۱۹۹۸. Chairman of the Third Annual Research Seminar to be held at Iran University of Science & Tech. ۱۹۹۹. Chairman of the Fourth Annual Research Seminar to be held at Iran University of Science & Technology, June ۲۰۰۰. Chairman of the Researches on Third Development Seminar to be held at Iran University of Science & Technology, ۲۰۰۰.

 

  Management (including Budget Management)

  I have been managing of ۳۰ externally funded projects over a period of ۱۸ years which includes budgeting and managing research assistants, supervising ۲۰۰ postgraduate student and taking responsibilities for ordering materials and equipment’s and budgeting their requirements in relation to funds.

 

 • ۲۰۱۵-present Journals Coordenator of Iran Uni. of Science & Technology
 • ۲۰۱۰- ۲۰۱۲ Postgraduate Coordenator of Mech. Eng. Dept., Iran Uni. of Science & Technology
 • ۲۰۰۸- ۲۰۱۰ Head of Mech. Eng. Dept., Iran University of Science & Technology
 • ۲۰۰۶- ۲۰۰۸ Chair of Solid Design Department, Iran University of Science & Technology
 • ۱۹۹۸- ۲۰۰۴ University General Research Coordinator, Iran University of Science & Technology
 • ۱۹۹۴- ۱۹۹۸ Associate Dean for Research in Mechanical Engineering Department, Iran University of Science & Technology.
 • ۱۹۹۴- ۱۹۹۸ Engineering Faculty Representative on Liberty Committee.
 • ۱۹۹۵- ۱۹۹۷ Engineering Faculty Representative to Department of Biomechanics.
 • ۱۹۹۴- ۱۹۹۷ Coordinator for Research Fund, Seminars.
 • ۱۹۹۴- ۲۰۰۰ Acted as a Member of Automotive Committee in Ministry of Industry.

 

 

  PUBLICATIONS

 

  I. Paper in International Journals:

 • [۱] Y. Yao, M. H. Korayem, and A. Basu, “Maximum Allowable Load of Flexible Manipulator for a Given Dynamic Trajectory,” International Journal of Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. ۱۰, No. ۴, pp. ۳۰۱-۳۰۹, ۱۹۹۳.
 • [۲] M. H. Korayem, Y. Yao, and A. Basu, “Application of Symbolic Manipulation to Inverse Dynamics and Kinematics of Elastic Robot,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۹, No. ۴, pp. ۳۴۳-۳۵۰, ۱۹۹۴.
 • [۳] M. H. Korayem, and A. Basu, “Formulation and Numerical Solution of Elastic Robotic Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities,” Robotica Journal, Vol. ۱۲, No. ۴, pp. ۲۵۳-۲۶۱, ۱۹۹۴.
 • [۴] M. H. Korayem, “Automated Symbolic Modeling of Flexible Manipulators with Application in Trajectory Optimization,” International Journal of Eng. Science, Vol. ۵, No. la, pp. ۱۷–۳۴, ۱۹۹۴.
 • [۵] M. H. Korayem, and Basu, A., “Dynamic Load Carrying Capacity of Robotic Manipulators with Joint Elasticity Imposing Accuracy Constraints,” Robotics and Autonomous Systems, Vol. ۱۳, No. ۳, pp. ۲۱۹-۲۲۹, September ۱۹۹۴.
 • [۶] M. H. Korayem, and A. Basu, “Optimal Load of Robotic Manipulator with Joint Elasticity Using Accuracy and Actuator Constraints,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۱۰, No. ۶, pp. ۴۲۷ - ۴۳۵, ۱۹۹۵.
 • [۷] M. H. Korayem, “PC-Based Symbolic Modeling and Dynamic Simulation for Flexible Manipulators,” Amirkabir Journal of Science & Technology, Vol. ۶, No. ۲۴, pp. ۳۷- ۴۹, ۱۹۹۵.
 • [۸] M. H. Korayem, and A. Basu, “Automated Fast Symbolic Modeling of Robotic Manipulators with Compliant Links,” International Journal on Scientific Computing & Modeling, Vol. ۲۲, No. ۹, pp. ۴۱- ۵۵, ۱۹۹۵.
 • [۹] M. H. Korayem, “The Kinematics of Closed Loop Robotic Manipulators Using Kane’s Method, “International Journal of Engineering Science, Vol. ۶, No. la, pp. ۱۱- ۲۶, ۱۹۹۵.
 • [ ۱۰ ] M. H. Korayem , “Optimal Trajectory of Flexible Manipulator with Maximum Load Carrying Capacity,” International Journal of Engineering, Vol. ۸, No. ۴, pp. ۲۲۱- ۲۳۲, ۱۹۹۵.
 • [۱۱] M. Esmaili, F. Naghdy, and M. H. Korayem, “Soft Fruit Grading and Handling: A Robotic Approach,” Iranian Journal of Science and Technology, Vol. ۲۰, No. ۳, pp. ۲۹۹ - ۳۱۷, ۱۹۹۶.
 • [۱۲] M. H. Korayem, and A. Basu, “The Effect of Friction on the Formulation and Numerical Solution of Elastic Manipulators,” Amirkabir Journal of Science & Technology, Vol. ۶, No. ۲۴, pp. ۳۷- ۴۹, ۱۹۹۶.
 • [۱۳] M. H. Korayem, “Dynamic Analysis of Robotic Manipulators with Flexible Link,” International Journal of Engineering Science, Vol. ۶, No. la, pp. ۱۱- ۲۶, ۱۹۹۷.
 • [۱۴] M. H. Korayem, “Experimental Investigation and Mathematical Models for Gas Metal Arc Welding Process,” International Journal of Engineering Science, ۱۹۹۷.
 • [۱۵] M. H. Korayem, “The Influence of Changing a Robot’s Geometrical Parameters on its Optimal Dynamic Performance,” International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۰, No. ۵, pp. ۱۰۷-۱۲۱, ۱۹۹۹.
 • [۱۶] م. حبیب نژاد، "تجزیه و تحلیل رفتار دینامیکی ربات تحت مسیرهای متفاوت سرعت"، مجله بین المللی علوم مهندسی، شماره ۶، جلد ۱۱ صفحه ۱۴۹-۱۴۵، ۱۳۷۹.
 • [۱۷] M. H. Korayem, “Simulation and Experimental Development of Atlas II Robot”, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۱, No. ۵, pp. ۴۱-۵۰, ۲۰۰۰.
 • [۱۸] M. H. Korayem, “Kinematics and Dynamic Modeling of the Human Shoulder,” International Journal of Engineering, Vol. ۱۴, No. ۳, pp. ۲۴۷-۲۵۴, ۲۰۰۱.
 • [۱۹] M. H. Korayem, “A Robotic Software Package for Autonomous Wheeled Mobile Robot” International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۲, No. ۲, pp. ۱۵۱-۱۶۲, ۲۰۰۱.
 • [۲۰] M. H. Korayem, and A. Basu, “An Educational Autonomous Wheeled Mobile Robot: Measurement of Accuracy”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۲۰, No. ۳, pp. ۲۴۶-۲۵۰, ۲۰۰۲.
 • [۲۱] A. Basu, M. H. Korayem, “A New Mechanical Design Optimization of Servomotor with Respect to Performance,” Amirkabir Journal of Science & Technol. , Vol. ۱۳, No. ۵۲, pp. ۱۳۶-۱۴۲, ۲۰۰۲.
 • [۲۲] M. H. Korayem, A. Basu, “Mathematical Modeling and Simulation of Differentially Wheeled Mobile Robots Dynamic Equations”, Int. Journal of Applied Science and Computations, Vol. ۱۰, pp. ۳۰-۳۷, ۲۰۰۳.
 • [۲۳] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “Maximum Allowable Load on Wheeled Mobile Manipulators Imposing Redundancy Constrains”, Iranian J. of Eng., Vol. ۱۶, No۳, pp. ۲۷۹-۲۹۲, ۲۰۰۳.
 • [۲۴] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “Maximum Allowable Load on Wheeled Mobile Manipulators Imposing Redundancy Constrains”, Robotics and Autonomous Systems, No. ۴۴, pp. ۱۵۱-۱۵۹, ۲۰۰۳.
 • [۲۵] M. H. Korayem, and Sh. Kazemi, “An Algorithm for Design of Industrial Robotic Flexible, Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۴, No. ۳, pp.۱-۱۶, ۲۰۰۳.
 • [۲۶] M. H. Korayem, "Implementation of PLC Simulation for Robotics Multimedia Courseware”, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۴, No. ۴, pp. ۴۵-۶۰, ۲۰۰۳.
 • [۲۷] M. H. Korayem, A. Basu, “Modeling of Muscle Activity of the Shoulder Mechanism”, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. ۲۷ B۳ , pp.۴۶۹-۴۸۰, ۲۰۰۳.
 • [۲۸] M. H. Korayem, and Gariblu, “The Effect of Base Replacement on Load Carrying Capacity of Robotic Manipulators,“ International Journal of AMT, Vol.۲۳, No. ۱, pp. ۲۸-۳۸, ۲۰۰۴.
 • [۲۹] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu, “Analysis of Kinematic Redundancy and Constraints on Robotic Mobile Manipulators”, Amirkabir Journal, Vol. ۱۵, No. ۵۷-B, pp. ۱۶-۲۸, ۲۰۰۴.
 • [ ۳۰ ] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu “Optimal Load of Flexible Joint Mobile Manipulators: Considering Overturning Stability Constrains“, Iranian J. of Eng. , Vol. ۱۷, No. ۲, pp. ۱۹۳-۲۰۴, ۲۰۰۴.
 • [۳۱] M. H. Korayem, and Gariblu, “Maximum Allowable Load of Mobile Manipulator for a Given Two End-points of the End-effector”, Int. J. of AMT, Vol. ۲۴, No. ۹-۱۰, pp. ۷۴۳–۷۵۱, ۲۰۰۴.
 • [ ۳۲ ] M. H. Korayem, and Gariblu, “Analysis of Wheeled Mobile Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities”, Robotics and Autonomous Systems, Vol. ۴۸, No. ۲-۳, pp. ۶۳-۷۶, ۲۰۰۴.
 • [ ۳۳ ] M. H. Korayem, H. Gariblu, and A. Basu, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Base Flexible Joint Manipulators,“ International Journal of AMT, Vol. ۲۵, No. ۱-۲, pp. ۶۲-۷۰, ۲۰۰۵.
 • [۳۴] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “The Roll of Base Mobility on DLCC of Robotic Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۵, No. ۴, pp. ۵۳-۶۳, ۲۰۰۴.
 • [ ۳۵ ] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu, “Optimal Trajectory of Mobile Manipulators with Maximum Load Carrying Capacity”, Amirkabir Journal, Vol. ۱۵, No. ۶۰, pp. ۱۶-۲۸, ۲۰۰۵.
 • [ ۳۶ ] M. H. Korayem, K. Khoshhal, A. Aliakbarpour, “Vision Based Robot Simulation and Experiment for Performance Tests of Robot”, Inter. Journal of AMT, Vol.۲۵, No. ۱۱-۱۲, pp. ۱۲۱۸-۱۲۳۱, ۲۰۰۵.
 • [ ۳۷ ] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “Optimal Load of Elastic Joint Mobile Manipulators Imposing Overturning Stability Constraint”, Inter. Journal of AMT, Vol.۲۶, No. ۵, pp. ۶۳۸-۶۴۴, ۲۰۰۵.
 • [ ۳۸ ] M. H. Korayem, T. Bani Rostam, “Experimental Analysis for Measuring Errors in Wheeled Mobile Robots“, Iranian J. of Eng, Vol. ۱۸, No. ۲, pp. ۱۹۳-۲۰۴, ۲۰۰۵.
 • [۳۹] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu “Mathematical Analysis of Kinematic Redundancy and Constraints on Robotic Mobile Manipulators”, Int. Journal of Applied Science and Computations, Vol.۱۲, No. ۲, pp. ۸۳-۹۶, ۲۰۰۵.
 • [ ۴۰ ] M. H. Korayem, H. Gariblu “Wheeled Mobile Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities”, Mobile Robots: New Research, Nova Science Publishers, Inc., pp. ۳۶۹-۳۸۱, ۲۰۰۵.
 • [ ۴۱ ] M. H. Korayem, T. Bani Rostam, and A. Nakhai, “Design, Modeling and Experimental Analysis of Wheeled Mobile Robots”, International Journal of AMT, Vol. ۲۸, No.۳-۴, pp. ۴۰۳-۴۱۶, ۲۰۰۶.
 • [ ۴۲ ] M. H. Korayem, “Effect of Dynamic Balancing on the Performance Characteristics of an Articulated Robot”, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۴, No. ۳, pp.۱-۱۶, ۲۰۰۶.
 • [۴۳] M. H. Korayem, N. Shiehbeiki, and T. Khanali, “ Design, Manufacturing and Experimental Tests of Prismatic Robot for Assembly Line ”, International Journal of AMT, Vol. ۲۹, No.۳-۴, pp. ۳۷۹-۳۸۸, ۲۰۰۶.
 • [ ۴۴ ] M. H. Korayem, F. Davarpanah, H. Gariblu, “Load Carrying Capacity of Flexible Joint Manipulator with Feedback Linearization”, International Journal of AMT, Vol. ۲۹, No.۳-۴, pp. ۳۸۹-۳۹۷, ۲۰۰۶.
 • [ ۴۵ ] M. H. Korayem, S. E. Farahmandpour, and S. A. Hashemi, “Optimal Actuator Sizing and End Point Deformation for Mobile Robotic Manipulators with Elastic Joint Based on Load Criteria”, Inter. Journal of AMT, Vol. ۳۰, No.۳-۴, pp. ۳۵۷-۳۶۸, ۲۰۰۶.
 • [ ۴۶ ] H. Gariblu, M. H. Korayem, “Trajectory Optimization of Flexible Mobile Manipulators”, Robotica Journal, Vol. ۲۴ , Issue ۰۳ , pp ۳۳۳-۳۳۵, ۲۰۰۶.
 • [ ۴۷ ] M. Ghayoumi, P. Porkar and M. H. Korayem , “ Correlation Error Reduction of Images in Stereo Vision with Fuzzy Method and Its Application on Cartesian Robot “, Lecture Notes in Computer Science , Inc., Vol. ۴۳۰۴, pp. ۱۲۷۱-۱۲۷۵, ۲۰۰۶ .
 • [۴۸] M. H. Korayem, and A. Pilechian, “Maximum Allowable Load of Elastic Joint Robots: Sliding Mode Control Approach”, Amirkabir J. of Science & Technol. , Vol. ۱۷, No. ۶۵, pp. ۷۵-۸۲, ۲۰۰۷.
 • [ ۴۹ ] M. H. Korayem, F. Heidari, and A. Aliakbarpour, “Simulation and Experimental Tests of Robot Using Feature-Based and Position-Based Visual S ervoing Approaches “, Industrial Robotics : Programming, Simulation and Applications , Pro literatur Verlag, Inc., pp. ۴۷۱-۴۹۲, ۲۰۰۷ .
 • [ ۵۰ ] M. H. Korayem, F. Heidari, “ Simulation of Visual Servoing Control and Performance Tests of ۶R Robot Using Image-Based and Position-Based Approaches “, Vision Systems, Science Publishers, Inc., ۲۰۰۷ .
 • [۵۱] M. H. Korayem , P. Peydaie, and Azimi “Investigation on Effect of Different Parameters in Wheeled Mobile Robot Error”, International Journal of Engineering Science, Vol. ۲۰, No. ۲, pp. ۱۹۵-۲۱۰, ۲۰۰۷.
 • [۵۲] M. H. Korayem, A. Heidari and A. Nikoobin, “Maximum Allowable Dynamic Load of Flexible ۲-Link Mobile Manipulators Using Finite Element Approach”, JAST, Vol. ۴, No. ۳, pp. ۱-۱۲, ۲۰۰۷.
 • [۵۳] M. H. Korayem, and M. Shokri “Maximum Dynamic Load Carrying Capacity of ۶UPS-Stewart Platform Manipulator”, Scientia Iranica, Vol. ۱۵, No. ۱, pp. ۱۳۱-۱۴۳, ۲۰۰۸.
 • [۵۴] M. H. Korayem, R. Ahmadi, N. Jaafari, Y. Jamali, M. Kiomarsi, and A. Habibnejad “Design, Modeling, Implementation and Experimental Analysis of ۶R Robot”, Inter. Journal of Engineering Science, Vol. ۲۱, No. ۱, pp. ۷۱-۸۴, ۲۰۰۸.
 • [۵۵] M. H. Korayem, and Iravani, “Improvement of ۳P & ۶R Mechanical Robots Reliability and Quality”, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Vol. ۲۴, pp. ۴۷۲-۴۸۷, ۲۰۰۸.
 • [۵۶] M. H. Korayem , A . Heidari, and A. Nikoobin, “Maximum Allowable Load of Flexible Mobile Manipulators Using Finite Element Approach”, Inter. Journal of AMT, Vol. ۳۶, No.۵-۶, pp. ۶۰۶-۶۱۷, ۲۰۰۸.
 • [۵۷] M. H. Korayem, K. Khoshhal, and H. Aliakbarpour, “Vision Based Robot Experiment: Measurementof Path Related Characteristics“, Inter. Journal of Applied Science, Engineering and Technology, Vol. ۲, No. ۴, pp. ۱۷۰-۱۷۴, ۲۰۰۶.
 • [۵۸] M. H. Korayem , and A. Nikoobin, “Maximum Payload for Flexible Joint Manipulators in Point-to-Point Task Using Optimal Control Approach”, Inter. Journal of AMT, Vol. ۳۸, No. ۹, pp. ۱۰۴۵-۱۰۶۰, ۲۰۰۸.
 • [۵۹] M. H. Korayem, R. Haghighi , “Nonlinear Disturbance Observer for Robot Manipulators in ۳D Space”, ICIRA ۲۰۰۸, Part I, Lecture Notes in Computer Science LNAI ۵۳۱۴, pp. ۱۴–۲۳, ۲۰۰۸.
 • [۶۰] M. H. Korayem, H. Rahimi, “Trajectory Optimization of Flexible Mobile Manipulators Using Open-Loop Optimal Control Method”, ICIRA ۲۰۰۸, Part I, Lecture Notes in Computer Science LNAI ۵۳۱۴, pp. ۵۴–۶۳, ۲۰۰۸.
 • [۶۱] M. H. Korayem, V. Ehtemam, R. Sabzevari, M. Madani, and V. Azimirad, “An Intelligent Vision System on a Mobile Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. ۲۱, No. ۳, pp. ۲۷۹-۲۹۴, ۲۰۰۸ .
 • [ ۶۲ ] M. H. Korayem , A . Heidari, and A. Nikoobin, “Maximum Allowable Load of Flexible Mobile Manipulators Using Finite Element Approach”, Inter. Journal of AMT, Vol. ۳۶, No.۹-۱۰, pp. ۱۰۱۰-۱۰۲۱, ۲۰۰۸.
 • [۶۳] M. H. Korayem, S. Nourbakhsh , “۶R Robots; How to Guide and Test Them by Vision?”, Communications in Computer and Information Science CCIS Journal , ۲۰۰۸.
 • [۶۴] F. Mohandesi, M. H. Korayem, “Analysis of a Micro-Nano Manipulator for Tele-Operation”, Proceedings of the ۱st Wseas International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics , pp. ۲۵۵-۲۵۸ , ۲۰۰۸.
 • [ ۶۵ ] M. H. Korayem , and A. Nikoobin, “Formulation and Numerical Solution of Robot Manipulators in Point-to-Point Motion with Maximum Load Carrying Capacity”, Scientia Iranica, Vol. ۱۶, No. ۱, pp. ۱۰۱-۱۰۹, ۲۰۰۹.
 • [ ۶۶ ] M. H. Korayem , and S. F. Heidari , “Simulation and Experiments for a Vision-based control of ۶R Robot”, I nter. Journal of AMT, Vol. ۴۱, No.۳-۴, pp. ۳۶۷-۳۸۵, ۲۰۰۹.
 • [۶۷] M. H. Korayem, A. Nikoobin, and V. Azimi, “Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators: Optimal Control Approach”, Robotica, Vol. ۲۷, No. ۱, pp ۱۴۷-۱۵۹, ۲۰۰۹.
 • [۶۸] M. H. Korayem , and M. Zakeri, “Sensitivity Analysis of Nanoparticles Pushing Critical Conditions in ۲-D Controlled Nanomanipulation Based on AFM”, Inter. Journal of AMT, Vol. ۴۱, No.۷, pp. ۷۱۴-۷۲۶, ۲۰۰۹.
 • [ ۶۹ ] M. H. Korayem , A. Nikoobin, and A. Heidari, “Effect of Payload Variation on the Residual Vibration of Flexible Manipulators at the End of the Given Path ”, Scientia Iranica, Vol. ۱۶, No. ۴, pp. ۳۳۲-۳۴۳, ۲۰۰۹.
 • [ ۷۰ ] M. H. Korayem , A. Hoshiar, and N. Ebrahimi, “ Maximum Allowable Load of Atomic Force Microscope (AFM) Nano Robot ”, International J. of AMT, Vol. ۴۳, No.۷-۸, pp. ۶۹۰-۷۰۰, ۲۰۰۹.
 • [۷۱] M. H. Korayem, A. Nikoobin, and V. Azimi, “Trajectory Optimization of Flexible Link Manipulators in Point-to-Point Motion”, Robotica, Vol. ۲۷, pp. ۸۲۵–۸۴۰, ۲۰۰۹.
 • [۷۲] M. H. Korayem, and A. Nikoobin, “Maximum-Payload Path Planning for Redundant Manipulator Using Indirect Solution of Optimal Control Problem”, International Journal of AMT, Vol. ۴۴, No.۷-۸, pp. ۷۲۵-۷۳۶, ۲۰۰۹.
 • [۷۳] M. H. Korayem, and M. Bamdad, “Dynamic Load Carrying Capacity of Cable-Suspended Parallel Manipulators”, International Journal of AMT, Vol. ۴۴, No. ۷-۸, pp. ۱۱۳۳-۱۱۴۳, ۲۰۰۹.
 • [۷۴] M. H. Korayem, and Sadeghzadeh, “A New Compensation Approach for Creep and Hysteretic Loops in SPM’s Piezotubes”, Inter. Journal of AMT, Vol. ۴۴, No.۷-۸, pp. ۸۲۹-۸۴۰, ۲۰۰۹.
 • [۷۵] M. H. Korayem, and A. M. Shafei, “Motion Equations Proper for Forward Dynamics of Robotic Manipulator with Flexible Links by using Recursive Gibbs-Appell Formulation”, Scientia Iranica, Vol. ۱۶, No. ۶, pp. ۴۷۹-۴۹۵, ۲۰۰۹.
 • [۷۶] M. H. Korayem, R. Haghighi, A. Nikoo bin and A. Alamdari, and A. H. Korayem, "Determining the Maximum Load Carrying Capacity of Flexible Link Manipulators”, Scientia Iranica, Vol. ۱۶, No. ۵, pp. ۴۴۰-۴۵۰, ۲۰۰۹.
 • [۷۷] M. H. Korayem, V. Azimirad, A. Nikoobin and Z. Boroujeni, “Maximum Allowable Load of autonomous mobile manipulator in environment with obstacle considering tip over stability ”, Inter. Journal of AMT, Vol. ۴۶, No.۵-۸, pp. ۸۱۱-۸۲۹, ۲۰۱۰ .
 • [۷۸] اعظم السادات نوربخش ، م. حبیب نژاد، " تست عملکردی ربات ۶ محوره به کمک معادلات س ی نمات ی کی و تع یی ن محدوده کاری آن "، مجله بین المللی علوم ر ی اضی ، شماره ۶، جلد ۱۱ صفحه ۱۴۹-۱۴۵، ۱۳۸۷.
 • [ ۷۹ ] M. H. Korayem , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “ Analysis of Four Wheeled Flexible Joint Robotic Arms with Application on Optimal Motion Design ”, New Advances in Intelligent Decision Technologies, Book Series, Studies in Computational Intelligence , Springer Berlin, Vol. ۱۹۹ , pp. ۱۰۷-۱۱۶, ۲۰۰۹.
 • [۸۰] M. H. Korayem , M. Haghpanahi , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “ Finite Element Method and Optimal Control Theory for Path Planning of Elastic Manipulators ”, New Advances in Intelligent Decision Technologies, Book Series, Studies in Computational Intelligence , Springer Berlin, Vol. ۱۹۹, pp. ۱۱۷-۱۲۶, ۲۰۰۹.
 • [۸۱] F. Mohandesi, M. H. Korayem “ y Kinematics analysis of a ۳-DOF micromanipulator for Micro-Nano Surger ”, ۱۳th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME), Book Series , Springer Berlin Heidelberg, Vol. ۱۲, Issue ۱-۳, pp. ۱۵۷۶-۱۶۷۹, ۲۰۰۹.
 • [ ۸۲ ] M. H. Korayem, M. Haghpanahe, and H. Heidari, “Maximum Allowable Dynamic Load of Flexible Manipulators Undergoing Large Deformation", Scientia Iranica, Vol. ۱۷, No. ۱, pp. ۶۱-۷۴, ۲۰۱۰ .
 • [ ۸۳ ] M. H. Korayem, and A. Nakhaei, “Design and Performance Tests of a Mobile Mechanical Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۹, No.۵-۱, pp. ۱۶۱-۱۷۲, ۲۰۰۹.
 • [۸۴] M. H. Korayem , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “Optimal Motion Generating of Nonholonomic Manipulators with Elastic Revolute Joints in Generalized Point-to-Point Task", Majlesi Journal of Mechanical Engineering, Vol. ۳, No.۲, pp. ۱-۹, ۲۰۱۰.
 • [۸۵] M. H. Korayem, H. Heidari, “Modeling and Testing of Elastic Joints Mobile Mechanical Manipulators”, KNTU Journal of Robotics, Vol. ۱, No.۱, pp. ۱۹-۲۸, ۲۰۰۹.
 • [ ۸۶ ] M. H. Korayem , and M. Irani , “ Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators via Nonlinear Optimal Feedback ”, Scientia Iranica, Vol. ۱۷, No. ۲, pp. ۱۲۱-۱۳۵, ۲۰۱۰ .
 • [۸۷] م. حبیب نژاد، خالد نجفی ، مهدی بامداد " تعیین ماکزیمم ظرفیت حمل بار دینامیکی بین دو نقطه از فضای کاری برای روبات کابلی "، مجله مهندسی مکانیک مجلسی ، شماره ۱، صفحه ۴۰-۳۱، ۱۳۸۸.
 • [۸۸] M. H. Korayem , R. Haghighi, A. H. Korayem, A. Nikoobin, and A. Alamdari, “Determining maximum load carrying capacity of planar flexible-link robot: closed-loop approach”, Robotica, Vol. ۲۸, pp. ۹۵۹-۹۷۳, ۲۰۱۰.
 • [۸۹] M. H. Korayem , M. Bamdad, R. M. Zehtab , and M. Iranpour, “First Experimental Results of Load Carrying Capacity for a Cable-Suspended Planar Manipulator", Majlesi Journal of Mechanical Engineering, Vol. ۳, No. ۴, pp. ۱۱-۱۶, ۲۰۱۰.
 • [۹۰] M. H. Korayem , M. Bamdad , “Stiffness Modeling and Stability Analysis of Cable-Suspended Manipulators with Elastic Cable for Maximum Load Determination”, Kuwait Journal of Science and Engineering, Vol. ۱۳-۱B, pp. ۱۸۱-۲۰۲, ۲۰۱۰.
 • [ ۹۱ ] M. H. Korayem , A. Alamdari , R. Haghighi, and A. H. Korayem, “Determining Maximum Load Carrying Capacity of Robots using Adaptive Robust Neural Controller”, Robotica, Vol. ۲۸, pp. ۱۰۸۳-۱۰۹۳, ۲۰۱۰.
 • [۹۲] M. H. Korayem , and M. Zakeri, “The Effect of Off-end Tip Distance on the Nanomanipulation Based on Rectangular and V-shape Cantilevered AFMs”, International Journal of AMT, Vol. ۵۰, No. ۵-۸, pp. ۵۷۹-۵۸۹, ۲۰۱۰.
 • [ ۹۳ ] M. H. Korayem , Kh. Najafi, and M. Bamdad, “Synthesis of Cable Driven Robots Dynamic Motion with Maximum Load Carrying Capacities: Iterative Linear Programming Approach”, Scientia Iranica, Vol. ۱۷, No. ۳, pp. ۲۲۹-۲۳۹, ۲۰۱۰.
 • [ ۹۴ ] M. H. Korayem , Davarzani, and M. Bamdad, “ Optimal Trajectory Planning with Dynamic Load Carrying Capacity of Flexible Cable-suspended Manipulator ”, Scientia Iranica, Vol. ۱۷, No. ۴, pp. ۳۱۵-۳۲۶, ۲۰۱۰.
 • [ ۹۵ ] M. H. Korayem , A. Alipour , “Nonlinear Vibration of Moving Cables with Variable Tension and Variable Speed", Int. J. of Engineering Science, Vol. ۲۳, No. ۲, pp. ۱۵۷-۱۶۸, ۲۰۱۰.
 • [ ۹۶ ] M. H. Korayem , H. Tourajizadeh , and M. Bamdad, “Dynamic Load Carrying Capacity of Cable Suspended Robot: Robust Feedback Linearization Control Approach”, J Intell Robot Syst Vol. ۶۰ pp. ۳۴۱-۳۶۳, ۲۰۱۰.
 • [ ۹۷ ] M. H. Korayem , V. Azimirad, B. Tabibian and M. Abolhasani , “Analysis and Experimental Study of Non-holonomic Mobile Manipulator in Presence of Obstacles”, Acta Astronautica, Vol. ۶۷, No. ۷-۸, pp. ۶۵۹-۶۷۲, ۲۰۱۰.
 • [ ۹۸ ] M. H. Korayem, A. H. Korayem, F. Heidari, “Simulation of Position Based Visual Control and Performance Tests of ۶R Robot ”, Amirkabir (MISC), Vol. ۴۲, No.۱ , pp. ۱۱-۱۹, ۲۰۱۰.
 • [ ۹۹ ] A. Saderzadeh, M. M. Sanaatiyan, M. H. Korayem, A. Shahri, H. R. Momeni, "Mobile Robot Navigation Error Handling Using an Extended Kalman Filter", International Journal of Advanced Developments in Computer Engineering IJADCE, pp. ۶۱-۷۵, ۲۰۰۹.
 • [۱۰۰] M. H. Korayem , S. Zafari, A. Amanati, M. Damircheli, and N. Ebrahimi, “Analysis and Control of Micro-cantilever in dynamic Mode AFM”, International Journal of AMT, Vol. ۵۰, No. ۹-۱۲, pp. ۹۷۹-۹۹۰, ۲۰۱۰.
 • [۱۰۱] M. H. Korayem, M. Irani, and S. R. Nekoo, “ Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators via Nonlinear Optimal Feedback ”, Scientia Iranica, Vol. ۱۷, No. ۶, pp. ۴۵۶-۴۶۷, ۲۰۱۰.
 • [۱۰۲] M. H. Korayem , and S. Sadeghzadeh , “A Comprehensive Nanomechanical Drift Identification and Prediction for Nanoimaging and Nanomanipulation by AFM”, Scientia Iranica, Vol. ۱۷, No. ۲, pp. ۱۳۳-۱۴۷, ۲۰۱۰.
 • [ ۱۰۳ ] M. H. Korayem , M. Bamdad, A. Akbareh , “ Trajectory Optimization of Cable Parallel Manipulators”, Journal of Industrial Engineering, Vol. ۴, No. ۵, pp. ۲۹-۳۴, ۲۰۱۰.
 • [ ۱۰۴ ] M. H. Korayem , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “The Comparative Assessment of Modelling and Control of Mechanical Manipulator", Advanced Strategies for Robot Manipulators, pp. ۱-۲۶, ۲۰۱۰.
 • [۱۰۵] M. H. Korayem, A. Kavousi, and N. Ebrahimi, “Dynamic Analysis of Tapping-Mode AFM Considering Capillary Force Interactions”, Scientia Iranica, Vol. ۱۸, No. ۱, pp.۱۲۱-۱۲۹, ۲۰۱۱. ۲۶۸۱۵
 • [۱۰۶] M. H. Korayem , H. Rahimi, A. Nikoobin, “ Path Planning of Mobile Elastic Robotic Arms by IndirectApproach of Optimal Control ”, Journal of Advanced Robotic Systems , Vol. ۸, No. ۱, pp ۱۰-۲۰, ۲۰۱۱.
 • [ ۱۰۷ ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, “Indentation analysis of nano-particle using nano-contact mechanics models during nano-manipulation based on atomic force microscopy”, J. of Nanoparticle Research, Vol. ۱۳, No. ۳, pp ۱۰۷۵-۱۰۹۱, ۲۰۱۱.
 • [۱۰۸] M. H. Korayem, and A. Daryani, “A Correction Algorithm for Torque/Rotation Coefficient in Protein Conformation Prediction Using Robotics Methods”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. ۳۶, No. ۵, pp.۸۶۷-۸۷۷, ۲۰۱۱. ۳۵۸۸۹
 • [۱۰۹] M. H. Korayem , V. Vatanjou, and V. Azimi, “New Hierarchical Method for Path Planning of Large-Scale Robots”, Inter. J. of Latin American Applied Research, Vol. ۴۱, No. ۳, pp. ۲۲۵-۲۳۲, ۲۰۱۱.
 • [ ۱۱۰ ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, and S. A Yarijani, “Spring Constant Analysis of the AFM Rectangular, V Shaped and Dagger Cantilever Probes”, Journal of Micro & Nano Letters, Vol .۶, No.۱۲, pp. ۱۰۰۷-۱۰۱۱ , ۲۰۱۱.
 • [ ۱۱۱ ] M. H. Korayem , A. Alipour, “Frequency Analysis of a Cable with Variable Tension and Variable Rotational Speed”, Majlesi J. of Mechanical Engineering, Vol. ۴, No. ۴, pp. ۱-۸, ۲۰۱۱.
 • [ ۱۱۲ ] M. H. Korayem , V. Azimi , and Vatanjou, A. H. K orayem, “Maximum load determination of nonholonomic mobile manipulator using hierarchical optimal C ontrol ”, Robotica, Vol. ۳۰, No. ۱, pp ۵۳-۶۵ , ۲۰۱۱.
 • [ ۱۱۳ ] M. H. Korayem, H. N. Rahimi, “Nonlinear Dynamic Analysis for Elastic Robotic Arm”, Frontiers of Mechanical Engineering, Vol. ۶, No. ۲, pp. ۲۱۹-۲۲۸, ۲۰۱۱.
 • [۱۱۴] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, “Maximum DLCC of Spatial Cable Robot for a Predefined Trajectory within the Workspace Using Closed Loop Optimal Control Approach”, Journal of Intelligent & Robotic Systems: Vol. ۶۳, No. ۱, pp. ۷۵-۹۹, ۲۰۱۱.
 • [۱۱۵] M. H. Korayem, H. Heidari, “Modeling and Testing of Elastic Joints Mobile Mechanical Manipulators”, Inter. Journal of Latin American Applied Research, Vol. ۴۱, pp ۱۵۷-۱۶۳, ۲۰۱۱.
 • [۱۱۶] M. H. Korayem, and M. Zakeri, “Dynamic Modeling of Manipulation of Micro/Nano Particles on Rough Surfaces”, Applied Surface Science, Vol. ۲۵۷, No. ۱۵, pp. ۶۵۰۳-۶۵۱۳, ۲۰۱۱. (۳۵۸۹۰)
 • [۱۱۷] M. H. Korayem, and N. Ebrahimi, “ Nonlinear Dynamics of Tapping-mode Atomic Force Microscopy in Liquid ”, Journal of Applied Physics , Vol. ۱۰۹, No. ۸, pp. ۱-۸, ۲۰۱۱. * ۲۷۴۳۶
 • [ ۱۱۸ ] M. H. Korayem, and N. Jireaei, “ Analysis of the Effect of Mechanical Properties of Liquid and Geometrical Parameters of Cantilever on the Frequency Response Function of AFM ”, Inter. Journal of AMT, Vol. ۵۷, No. ۵-۸, pp. ۴۷۷-۴۸۹, ۲۰۱۱. * ۳۰۲۲۵
 • [ ۱۱۹ ] S. Samadzadeh, M. H. Korayem, N. Sarli, M. Zareinejad, “ Stability in a ۱-DOF Neural Network-Based Nano-Telemanipulation through Adaptive Tuning of the Haptic Interface Dissipation”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures , Vol. ۶, No. ۴, pp. ۱۹۶۷–۱۹۸۱ ,۲۰۱۱.
 • [ ۱۲۰ ] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, and Homayouni “Semi Analytic Static and Dynamic Response of Laminated Composite Micro and Nano Electromechanical Systems”, Inter. Journal of Mech Sceinces, Vol. ۵۳, pp. ۵۳۶-۵۴۸, ۲۰۱۱. * ۲۶۸۱۵
 • [ ۱۲۱ ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem , “ Atomic force microscopy tip–sample interaction analysis using nanocontact mechanic models ”, Micro Nano Lett. , Vol. ۶, Issue ۹, pp. ۷۹۴–۷۹۸ , ۲۰۱۱.
 • [ ۱۲۲ ] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, and N. Ebrahimi, “Exploring the Tip-Sample Interaction Regimes in the Presence of Hysteretic Forces in the Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, Journal of Applied Physics, Vol. ۱۱۰, No. ۲, pp. ۱- ۱۲, ۲۰۱۱. * ۳۰۴۱۲
 • [ ۱۲۳ ] M. H. Korayem , M. Irani, Rafee, “Maximum Allowable Load of Flexible Joint Mechanical Manipulators using Nonlinear Optimal Controller”, Acta Astronautica, Vol. ۶۹, pp. ۴۵۸-۴۶۹, ۲۰۱۱ .
 • [ ۱۲۴ ] M. H. Korayem , M. Zakeri, and M.M. Aslezaem, “Sensitivity analysis of the manipulation process of driving of nanoparticles on substrates using the AFM with rectangular and V-shaped cantilevers”, Micro & Nano Letters , Vol. ۶, Iss. ۸, pp. ۵۸۶-۵۹۱, ۲۰۱۱ . * ۳۰۸۱۶
 • [ ۱۲۵ ] M. H. Korayem, Sotouteghan, and N. Ebrahimi, “Frequency Response of AFM Microcantilevers Oscillating in a Viscous Liquid: A Comparison of Various Methods”, Scientia Iranica B, Vol. ۱۸, No. ۵, pp.۱۱۱۶-۱۱۲۵ , ۲۰۱۱ . (۳۵۸۹۱)
 • [ ۱۲۶ ] M. H. Korayem , M. Nazemezadeh, and V. Azimi, “ Optimal Trajectory Planning of Mobile Manipulators in Cluttered Environments Considering General Shapes of Obstacles ”, Scientia Iranica, Vol. ۱۸, No.۵, pp.۱۱۳۸-۱۱۴۷, ۲۰۱۱.
 • [ ۱۲۷ ] A. Naebi, M. H. Korayem, F. Hoseinpour, S. Ramadass, M. Hoseinzadeh , “ Simulation of Routing in Nano-manipulation for creating pattern with Atomic Force Microscopy using hybrid GA and PSO-AS Algorithms ” , ICSI, Part I, LNCS ۶۷۲۸, pp. ۶۰۶-۶۱۵ , ۲۰۱۱ .
 • [ ۱۲۸ ] M. H. Korayem, Motaghi, and M. Zakeri, “ Dynamic Modelling of Submerged Nanoparticle Pushing Based on Atomic Force Microscopy in Liquid Medium ”, Journal of Nanoparticle Research,Vol. ۱۳, No. ۱۰ , pp. ۵۰۰۹-۵۰۱۹ , ۲۰۱۱ . * ۳۰۲۲۴
 • [۱۲۹] M. H. Korayem, N. Ebrahimi, and A. H. Korayem, “Modeling and Simulation of Tapping-mode Atomic Force Microscopy in Liquid”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. ۱, Issue ۱, pp. ۱۴–۲۱, ۲۰۱۱. (۳۵۸۹۲)
 • [ ۱۳۰ ] S. Samadzadeh, M. H. Korayem, “ AFM Based Nano Telemanipulation for Indenting on the Human Chromosomes Using the Sliding Mode Impedance Controller”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. ۱, Issue ۱, pp. ۳۰–۳۵ , ۲۰۱۱. (۳۵۸۹۳)
 • [۱۳۱] M. H. Korayem, N. Ebrahimi, “Effects of Geometrical Dimensions on the Response of Resonating Microcantilevers in the Vicinity of a Surface”, Micro & Nano Letters, Vol. ۷, Issue ۱, pp. ۱۵–۱۹, ۲۰۱۲. (۳۵۸۹۴)
 • [ ۱۳۲ ] M. H. Korayem, Jireaei, A. H. Korayem, “ Comparison of Frequency Response of Atomic Force Microscopy Cantilevers Under Tip-Sample Interaction in Air and Liquids ”, Scientia Iranica, Vol. ۱۹, No. ۱, pp.۱۰۶-۱۱۲, ۲۰۱۲. (۳۷۱۲۶)
 • [ ۱۳۳ ] M. H. Korayem , V. Azimirad , and Benabaji, and A. H. Korayem, “ Sensivity Analysis of Flexible Joint Nonholonomic Wheeled Mobile Manipulator in Singular Configuration ”, Acta Astronautica , Vol. ۷ ۲, pp. ۶۲–۷۷ , ۲۰۱۲.
 • [۱۳۴] م حبیب نژاد، م ذاکری، "مدل سازی نانومنیپولیشن دو بعدی نانو ذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی AFM و بررسی پارامتر های هیدرو دینامیکی در آن" مجله پزشکی،۱۳۹۰ ۴۱۱۳۰ Vol ۲۹, No ۱۷۴: Special Issue (Biomedical Eng).
 • [۱۳۵] M. H. Korayem, Esmailzade, N. Rahmani, and Shahkarami, “Nano Manipulation with Rectangular Cantilever of Atomic Force Microscope (AFM) in a Virtual Reality Environment”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. ۷, No. ۲, pp. ۴۳۵–۴۴۵, ۲۰۱۲.
 • [۱۳۶] M. H. Korayem, Rahneshin, and S. Sadeghzadeh, “ Coarse-Grained Molecular Dynamics Simulation of Automatic Nanomanipulation Process: The Effect of Tip Damage on the Positioning Errors ”, J. of Computational Materials Science, Vol. ۶۰, pp. ۲۰۱–۲۱۱ , ۲۰۱۲. ۳۹۲۵۳
 • [ ۱۳۷ ] M. H. Korayem , Bamdad, H. Tourajizadeh, A. H. Korayem, and S. Bayat, “ Analytical Design of Optimal Trajectory with Dynamic Load Carrying Capacity for Cable-suspended Manipulator ”, International Journal of AMT, Vol. ۶۰, No. ۱, pp. ۳۱۷-۳۲۷, ۲۰۱۲.
 • [ ۱۳۸ ] M. H. Korayem , M. Haghpanahi, and H. R. Heidari , “ Analysis of Flexible Mobile Manipulators Undergoing Large Deformation with Stability Consideration ”, Latin American Applied Journal, Vol. ۴۲, No. ۲, pp. ۱۱۱-۱۱۹, ۲۰۱۲.
 • [ ۱۳۹ ] M. H. Korayem , M. Taheri, and M. Zakeri, “Modeling of Nanoparticles Manipulation Based on Different Friction Models”, Journal of APP Surf , Vol. ۲۵۸, No. ۱۸, pp. ۶۷۱۳-۶۷۲۲, ۲۰۱۲. ۴۰۰۰۷
 • [ ۱۴۰ ] M. H. Korayem, and M. Zakeri, “ Dynamic Modeling of Nanoparticles Pushing Based on V-Shape Cantilevered AFM ”, Arabian Journal for Science and Engineerin g, Vol. ۳۷, No. ۶, pp. ۱۶۶۵-۱۶۷۹, ۲۰۱۲ . ۴۳۲۹۶
 • [۱۴۱] M. H. Korayem, Rahimi, and A. Nikobin, “Dynamic Analysis and Trajectory Planning of Mechanical Mobile Manipulators with Flexible Links and Joints”, Journal of Applied Mathematical Modelling, Vol. ۳۶, pp. ۳۲۲۹–۳۲۴۴, ۲۰۱۲.
 • [۱۴۲] H. Korayem, A. M. Shafei, “Application of Recursive Gibbs Appell Formulation in Deriving the Equation of Motion of N-Viscoelastic Robotic Manipulators in ۳D Space using Timoshenko Beam Theory”, Acta Astronautica, Vol. ۸۳, pp. ۲۷۳-۲۹۴, ۲۰۱۳.
 • [۱۴۳] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، "معادلات دینامیک معکوس منیپولاتور با پایه متحرک غیرهولونومیک با استفاده از فرمولاسیون گیبس-اپل بازگشتی"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، شماره ۵، جلد ۱۲ صفحه ۱۲-۲۱، ۱۳۹۱.
 • [۱۴۴] محرم حبیب نژاد، مصطفی ناظمی زاده و حسین غفارپور، "طراحی مسیر بهینه ربات متحرک غیرهولونومیک با استفاده از روش کنترل بهینه و صحه گذاری روش با انجام تست­های تجربی ربات متحرک اسکات"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، شماره ۲، جلد ۱۲، صفحه ۹۴-۸۷، ۱۳۹۱.
 • [۱۴۵] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، "کاربرد روش گیبس-اپل بازگشتی در استخراج معادلات حرکت ربات با مفاصل دورانی-کشویی"، مجله مهندسی مکانیک مدرس ، شماره ۳، جلد ۱۲ صفحه ۱۰-۱، ۱۳۹۱.
 • [۱۴۶] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, and S. A. Yarijani, “Force transducer modeling of rectangular, V shaped and dagger cantilever probes based on atomic force microscopy”, Instrumentation Science & Technology, Vol. ۴۰, No. ۴, pp. ۳۳۸-۳۵۴, ۲۰۱۲.
 • [۱۴۷] M. H. Korayem , and N. Esmaeilzadeha, “ Virtual Reality Interface for Nanomanipulation Based on Enhanced Images ”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۶۳, No. ۹-۱۱, pp. ۱۱۵۳ - ۱۱۶۶ , ۲۰۱۲. ۴۵۹۶۴
 • [۱۴۸] [۱۶۱] M. H. Korayem, Z. Rastegari, and M. Taheri, “Application of Johnson–Kendall–Roberts Model in Nano-Manipulation of Biological Cell: Air and Liquid Environment”, Micro & Nano Letters, Vol. ۷, Iss. ۶, pp. ۵۷۶–۵۸۰, ۲۰۱۲. ۴۲۰۳۴
 • [۱۴۹] [۱۶۲] M. H. Korayem, M. Noroozi, and K. Daeinabi, “Control of AFM Probe during Nano-Manipulation via the Sliding Mode Method” , Scientia Iranica, Vol. ۱۹, No. ۵, pp.۱۳۴۶-۱۳۵۳ , ۲۰۱۲ . ۴۵۵۷۲
 • [۱۵۰] M. H. Korayem, V. Rahneshin, and S. Sadeghzadeh, “Nano cluster Manipulation Success Considering the Flexibility of System: Coarse Grained Molecular Molecular Dynamics Simulations” , Scientia Iranica, Vol. ۱۹, No. ۵, pp.۱۲۸۸-۱۲۹۸ , ۲۰۱۲. ۴۵۵۶۹
 • [۱۵۱] M. H. Korayem, M. Jalali, H. Tourajizadeh, “ Dynamic Load Carrying Capacity of Spatial Cable Suspended Robot: Sliding Mode Control Approach ”, Inter. Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. ۵, No. ۳, pp.۷۳-۸۱ , ۲۰۱۲ .
 • [۱۵۲] M. H. Korayem , and A. M. Shafei , and H. R. Shafei, “Dynamic Modeling of Nonholonomic Wheeled Mobile Manipulators with Elastic Joints using Recursive Gibbs-Appell Formulation ”, Scientia Iranica, Vol. ۱۹, No. ۴, pp.۱۰۹۲-۱۱۰۴ , ۲۰۱۲.
 • [۱۵۳] M. H. Korayem, Z. Rasteghari, and M. Taheri, “Sensitivity Analysis of Nano-contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Cell”, Nano Science & Nanotechnology, Vol. ۲, No. ۳, pp. ۴۹–۵۶, ۲۰۱۲.
 • [۱۵۴] M. H. Korayem , N. Ebrahimi, and S. Moloodi, “Sensitivity Analysis of Carbon Nanotube Characteristics on Dynamic Behavior of Tapping-Mode Atomic Force Microscopy”, Nano Science & Nanotechnology, V ol. ۲, No. ۳, p p. ۵۷–۶۵ , ۲۰۱۲.
 • [۱۵۵] Motahari, Zohoor, and M. H. Korayem, “ A New Obstacle Avoidance Method for Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators ”, Scientia Iranica, Transactions B - Mechanical Engineering , Vol. ۱۹, No. ۴, pp ۱۰۸۱-۱۰۹۱, ۲۰۱۲.
 • [۱۵۶] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, a nd , V. Rahneshin “A New Multiscale Methodology for Modeling of Single and Multi-Body Solid Structures”, J. of Computational Materials Science, Vol. ۶۳, pp. ۱–۱۱ , ۲۰۱۲. ۴۲۰۳۳
 • [۱۵۷] M. H. Korayem, M. Geramizadeh, “ DNA Manipulation in Biological Liquid Environment Based on Atomic Force Microscopy ”, Nano Science & Nanotechnology , Vol. ۲, No. ۴, p p. ۱۰۹–۱۱۵ , ۲۰۱۲.
 • [۱۵۸] M. H. Korayem, M. Nazemezadeh, and H. Rahimi, “A Smooth Jerk-bounded Optimal Path Planning of Tricycle Wheeled Mobile Manipulators in the Presence of Environmental Obstacles”, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. ۹, No. ۱۰۵, pp. ۱- ۱۴, ۲۰۱۲.
 • [۱۵۹] محرم حبیب ­ نژاد کورایم، سلیمان منطقی، حامی تورجی زاده ،" معرفی ربات کابلی ICaSbot و ارتقاء مکاترونیکی آن در طراحی و ساخت "، مجله مکاترونیک، شماره ۳، جلد ۲ صفحه ۲-۸، ۱۳۹۰ .
 • [۱۶۰] محرم حبیب نژاد، مصطفی ناظمی زاده و حامد رحیمی، "مدل­سازی دینامیکی ربات انعطاف پذیر با استفاده از روش المان محدود و کنترل مسیر بهینه آن"، مجلهَ JSST , Vol. ۳, No. ۷, pp. ۱۵۲۷-۱۵۳۴ , ۱۳۹۱.
 • [۱۶۱] M. H. Korayem, A. M. Shafei, A. Azimi, “Parametric Study of a Single Flexible Link Based on Timoshenko and Euler-Bernoulli Beam Theories”, Int. Research Journal of Applied Basic Sciences, Vol. ۳, No. ۷, pp. ۱۵۳۵-۱۵۴۳, ۲۰۱۲.
 • [۱۶۲] M. H. Korayem, A. M. Shafei, S. F. Dehkordi, “Dynamic Effect of Beam&#۳۹;s Length and Beam&#۳۹;s Theory onthe Flexible Manipulators System”, Int. Research Journal of Applied Basic Sciences, Vol. ۳, No. ۷, pp. ۱۵۲۷-۱۵۳۴, ۲۰۱۲.
 • [۱۶۳] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, M. Jalali, and E. Omidi, “Optimal Path Planning of Spatial Cable Robot Using Optimal Sliding Mode Control”, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. ۹, pp. ۱-۱۴, ۲۰۱۲.
 • [۱۶۴] مجتبی شأنی، محسن بهرامی، محرم حبیب نژاد و بهروز ابراهیمی، "کنترل خمینه لغزشی دینامیکی برای میکروسکوپ تونلی روبشی "، مجلهَ ISME ، ۱۳۹۱.
 • [۱۶۵] M. H. Korayem, A. Rasteghari, “Application of Nano-contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Nano-particle: FE Simulation”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN), Vol. ۸, No. ۱, pp. ۳۵-۵۰, ۲۰۱۲. ۴۸۳۰۸
 • [۱۶۶] M. Doosthoseini, M. H. Korayem, A. M. Shafei, and B. Kadkhodaei, “An experimental interface design for a single-link elastic manipulator system”, Int. Research Journal of Applied Basic Sciences, Vol. ۳, No. ۸, pp. ۱۷۲۶-۱۷۳۴, ۲۰۱۲ .
 • [۱۶۷] M. H. Korayem, Shafei, and F. Absalan, “Estimate a flexible link’s shape by the use of strain gauge sensors”, ISRN Robotics, ۲۰۱۳.
 • [۱۶۸] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, V. Rahneshin, A. Homayooni, and M. Safa, “Precise Manipulation of Metallic Nanoparticles; Multiscale Analysis”, J. of Computational Materials Science, Vol. ۶۷, pp. ۱۱–۲۰, ۲۰۱۳. ۴۴۵۸۳
 • [۱۶۹] M. H. Korayem, E. Omidi, “Robust Controlled Manipulation of Nanoparticles Using Atomic Force Microscopy”, Micro & Nano Letters, Vol. ۷, Iss. ۹, pp. ۹۲۷-۹۳۱, ۲۰۱۲. ۴۴۶۳۲
 • [۱۷۰] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, and A. Homayouni, “Coupled Dynamics of Piezo tube and Micro Cantilever in Scanning Probe Devices, Sensitive Samples Imaging”, Micro & Nano Letters, Vol. ۷, Iss. ۹, pp. ۹۸۶-۹۹۰, ۲۰۱۲. ۴۴۶۳۴
 • [۱۷۱] M. H. Korayem, S. Khayatzadeh, H. Torajizadeh, M. Taherifar “Online Recording the Position and Orientation of the End-Effector of a Spatial Cable-Suspended Robot for its Close Loop Control Using HybridSensor”, Journal of Control Engineering and Technology (JCET), Vol. ۳, Iss. ۱, pp. ۳۰-۴۰, ۲۰۱۳.
 • [۱۷۲] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, “Analysis of the Amplitude and Phase Response of the Microcantilever in the Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, Latin American Applied Research, Vol. ۴۲, No. ۴, pp. ۳۶۵-۳۷۰, ۲۰۱۲. ۵۱۳۰۹
 • [۱۷۳] S. Sadeghzadeh, M. H. Korayem, V. Rahneshin, A. Homayouni, and M. Moradi, “Nano-robotic Applications of Finite Element (AFM) ”, Taylor & Francis Group, pp. ۱–۶۴, ۲۰۱۲. ۵۵۳۱۶
 • [۱۷۴] M. H. Korayem, A. Homayouni, and S, Sadeghzadeh, “Semi-Analytic Actuating and Sensing in Regular and Irregular MEMs, Single and Assembled Micro Cantilevers”, Applied Mathematical Modeling, Vol. ۳۷, Iss. ۷, pp. ۴۷۱۷-۴۷۳۲, ۲۰۱۳. ۴۸۳۰۷
 • [۱۷۵] M. H. Korayem, M. Zakeri, and M. Taheri, “ Simulation of Two-Dimensional Nanomanipulation of Particles Based on the HK and LuGre Friction Models”, Arabian J. for Science and Eng., Vol. ۳۸, No. ۶, pp. ۱۵۷۳-۱۵۸۵, February ۲۰۱۳. ۵۲۹۲۳
 • [۱۷۶] M. H. Korayem, M. Nazemizadeh, H. Rahimi, “Optimal Point-to-Point Motion Planning of Non-holonomic Mobile Robots in Presence of Multi Obstacles”, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering , Vol. ۳۶, No. ۱, pp. ۲۲۱-۲۳۲, ۲۰۱۴.
 • [۱۷۷] M. H. Korayem, A. M. Shafei, A. Azimi, “Sensitivity Analysis of a Single Link Flexible Manipulator System”, Inter. J. of Industrial Engineering & Production Research , Vol. ۲۴, No. ۳, pp. ۱۶۹-۱۷۵, ۲۰۱۳.
 • [۱۷۸] A. Motahari, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “A New Inverse Kinematics Algorithm for Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators”, Latin American Applied Research, Vol. ۴۳, No. ۲, pp. ۱۶۱-۱۶۸, April ۲۰۱۳.
 • [۱۷۹] M. H. Korayem, M. Irani, “New Optimization Method to Solve Motion Planning of Dynamic Systems: Application on Mechanical Manipulators”, Multibody System Dynamics, Vol. ۳۱, No. ۲, pp. ۱۶۹-۱۸۹, Feb ۲۰۱۴.
 • [۱۸۰] M. H. Korayem, M. Irani, A. Charesaz, A. H. Korayem, and A. Hashemi, “Trajectory planning of mobile manipulators using dynamic programming approach”, Robotica, Vol. ۳۱, Issue ۴, pp. ۶۴۳-۶۵۶, ۲۰۱۳.
 • [۱۸۱] M. H. Korayem, and S. Firouzi, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile-Base Flexible-link Manipulators: Feedback Linearization Control Approach”, Inter. J. Robotics, pp. ۳۴-۴۸, ۲۰۱۳.
 • [ ۱۸۲] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، سیاوش فتح الهی، "کاربرد ماتریس‌های تبدیل ۳×۳ در استخراج معادلات حرکت ربات با لینک الاستیک و مفاصل دورانی-کشویی"، مجله مهندسی مکانیک مدرس ، شماره ۱، جلد ۱۳ صفحه ۱۰۷-۱۱۷، ۱۳۹۲.
 • [۱۸۳] ، مجله شریف ، شماره ۲، جلد ۲۹ صفحه ۹۶-۸۷، ۱۳۹۲. محرم حبیب نژاد، قادری، م. حق پناهی، "بررسی رفتار ارتعاشی میکرو تیرک پیزوالکتریک"، ۶۲۷۸۸
 • [۱۸۴] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، بهزاد کدخدایی الیادرانی، مهسا دوست حسینی، "مدلسازی دینامیکی بازوهای رباتیکی ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری تیرتیموشنکو"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، ۱۳۹ ۳ .
 • [۱۸۵] M. Damirchli, M. H. Korayem, “Sensitivity of higher mode of rectangular atomic force microscope to surface stiffness in air environment”, Micro and Nano Letter, Vol. ۸, No. ۱۲, pp. ۸۷۷- ۸۸۱, ۲۰۱۳.
 • [۱۸۶] M.H. Korayem, Rahimi, and N. Nazemezadeh, “Maximum Allowable Load of Flexible Manipulators Using Finite Element Method and Pontryagin’s Minimum Principle”, Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol. ۱۲, pp. ۱۷-۲۴, ۲۰۱۳.
 • [۱۸۷] M. H. Korayem, Rahimi, A. Nikoobin, and N. Nazemezadeh, “Maximum Allowable Dynamic Payload for Flexible Mobile Robotic Manipulators”, Latin American Applied Research, Vol. ۴۳, No. ۱, pp. ۲۹-۳۵, Jan ۲۰۱۳.
 • [۱۸۸] M. H. Korayem, M. Bamdad, H. Tourajizadeh, H. Shafiee, R. M. Zehtab, A. Iranpour , “ Development of ICaSbot a Cable Suspended Robot with ۶ DOFs ” , Arabian J. for Science and Eng., Vol. ۳۸, pp. ۱۱۳۱-۱۱۴۹, ۲۰۱۳.
 • [۱۸۹] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “Nonlinear Flexural Vibration of Multi-Layered Piezoelectric Microcantilever in Atomic Force Microscope Application under Tip-Sample Interaction”, Latin American Applied Research, Vol. ۴۳, No. ۱, pp. ۸۷-۹۴, Jan ۲۰۱۳. ۵۸۳۳۳
 • [۱۹۰] M. H. Korayem , M. Irani, and S. Rafee, “Motion Control and Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Robot via Nonlinear Optimal Feedback”, AMAE International Journal on Manufacturing and Material Science, Vol. ۲, Issue ۱, pp. ۷-۱۲, ۲۰۱۲.
 • [۱۹۱] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “Nonlinear Vibration Response of piezoelectrically actuated microcantilever subjected to Tip–sample Interaction”, Scientia Iranica, Vol. ۲۰, No. ۱, pp. ۱۹۵-۲۰۶, ۲۰۱۳. ۵۲۱۵۴
 • [۱۹۲ ] M. H. Korayem, M. Geramizadeh, and M. Taheri, “Dynamic Manipulation of Spherical Yeast Cells Based on Atomic Force Microscopy”, Latin American Applied Research, Vol. ۴۳, No. ۴, pp. ??-?? , ۲۰۱۳.
 • [۱۹۳] M. H. Korayem, M. Nazemizadeh, H. Rahimi, “Trajectory Optimization of Nonholonomic Mobile Manipulators Traveling to a Moving Target in the Presence of the Moving Obstacles”, Acta Mechanica (IJICIC), Vol. ۲۲۴, No. ۵, pp. ۹۹۵-۱۰۰۸, May ۲۰۱۳.
 • [۱۹۴] M. H. Korayem, A. Rasteghari, “Application of Nano-Contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Nano-Particle”, Latin American Applied Research, Vol. ۴۳, No. ۴, pp. ??-?? , ۲۰۱۳.
 • [۱۹۵] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, and A. Homayooni, “Effects of Macro Scale Uncertainties on the Nano Particles Imaging and Automatic Manipulation of Nanoparticles”, Nanoparticle Research, Vol. ۱۵, pp. ۱-۱۷, May ۲۰۱۳. ۵۳۴۴۲
 • [۱۹۶] M. H. Korayem, M. Tajik, H. Tourajizadeh, “Design and Manufacturing the Torque Gauge of ICaSbot and Implementing its Data Transfer Protocol”, Int J Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. ۶, No. ۲, ۲۰۱۳.
 • [۱۹۷] H. Heidari, M. H. Korayem, M. Haghpanahe, and, V. F. Batlle, “Optimal Trajectory Planning for Flexible Link Manipulators with Large Deflection using a New Displacements Approach”, J Intell Robot Syst ., Vol. ۷۲, pp. ۲۸۷-۳۰۰, ۲۰۱۳.
 • [۱۹۸] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, “Dynamics of Macro–Nano Mechanical Systems; Fixed Interfacial Multiscale Method”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN), Vol. ۸, No. ۴, pp. ۲۲۷-۲۴۶, ۲۰۱۲.۵۲۴۹۰
 • [۱۹۹] M. H. Korayem, M. Bamdad, H. Tourajizadeh, A. H. Korayem, R. M. Zehtab, H. Shafiee and A. Arvani, “Experimental Results for a Flexible Joint Cable Suspended Manipulator of ICaSbot”, Robotica, Vol. ۳۱, Issue ۰۶, pp ۸۸۷-۹۰۴, ۲۰۱۳.
 • [۲۰۰] M. H. Korayem, M. Irani, S. Rafee, “Application of Stereo Vision and ARM Processor for Motion Control”, Book Chapter in Interdisciplinary Mechatronics: Engineering Science and Research Development, pp. ۴۸۳-۵۰۰, ISBN: ۹۷۸۱۸۴۸۲۱۴۱۸۷, ISTE, April ۲۰۱۳.
 • [۲۰۱] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, and S. Manteghi, “Application of Mechatronics in Parallel Robots”, Book Chapter in Interdisciplinary Mechatronics: Engineering Science and Research Development, pp. ۳۱۳-۳۶۸, ISBN: ۹۷۸۱۸۴۸۲۱۴۱۸۷, ISTE, April ۲۰۱۳
 • [۲۰۲] A. Naebi, M. H. Korayem, S. P. Khatibi, M. R. Neghabi, and E. Gholipour, “Routing Using Proposed Algorithms for Creating Pattern with Nano-particle Using Nano-manipulation with AFM”, Book Chapter, INTECH, ۲۰۱۴.
 • [۲۰۳] E. Omidi, A. H. Korayem, and M. H. Korayem, “Sensitivity Analysis of Nanoparticles Pushing Manipulation by AFM in a Robust Controlled Process” , Precision Eng., Vol. ۳۷, No. ۳, pp. ۶۵۸-۶۷۰, July ۲۰۱۳. ۵۲۱۶۶
 • [۲۰۴] A. Motahari, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “ Discrete Kinematic Synthesis of Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators ”, Robotica , Vol. ۳۱, No. ۷, pp. ۱۰۷۳-۱۰۸۴, ۲۰۱۳.
 • [۲۰۵] A. Naebi, I. Rezazadeh, A. E. Kelishomi, M. H. Korayem, S. Barimani, “Controlling Systems Using PLC Ladder Bond- Graph Component in MATLAB Simulink”, Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering, Vol. ۳ Issue ۱, pp: ۳۰۲-۳۱۲, January-۲۰۱۴.
 • [۲۰۶] M. H. Korayem , N. Ebrahimi, “Dynamics of CNT tipped Atomic Force Microscopy in liquid”, Microscopy and Microanalysis, Vol. ۱۹, Issue ۳, pp. ۷۶۱-۷۶۸, ۲۰۱۳. ۵۳۴۴۴
 • [۲۰۷] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “ Vibration Response of an AFM Piezoelectrically Actuated Microcantilever in Liquid Environment”, Micro & Nano Letters, Vol. ۸, No. ۵, pp. ۲۲۹-۲۳۳, ۲۰۱۳. ۶۱۱۱۸
 • [۲۰۸] M. H. Korayem, M. Irani, and A. Hashemi, “Application of Stereo Vision on Determination of End-Effector Position and Orientation of Manipulators”, Journal of Control Engineering and Technology (JCET ) , Vol. ۴, No. ۱, pp. ۹-۱۶, ۲۰۱۴.
 • [۲۰۹] M. H. Korayem, A. Imanian, H. Torajizadeh, S. Khayatzadeh, M. Maddah, A.Tajik, S. Manteghi, “A Method for Simultaneous Control of Speed and Torque of the Motors of a Cable Suspended Robot for Tracking Procedure”, Scientia Iranica, Vol. ۲۰, No. ۵, pp. ۱۵۵۰-۱۵۶۵, ۲۰۱۳.
 • [۲۱۰] M. H. Korayem, A. Hoshiar, "Modeling and simulation of dynamic modes in the manipulation of nanorods”, Micro & Nano Letters, Vol. ۸, No. ۶, pp. ۲۸۴-۲۸۷ , ۲۰۱۳. ۶۱۱۱۷
 • [۲۱۱] M. H. Korayem, M. S. Soutoudegan, N. Ebrahimi, “Effects of geometrical dimensions and liquid properties on frequency response of resonating microcantilevers in the vicinity of a surface”, Precision Engineering, Volume ۳۷, Issue ۴, Pages ۸۳۱-۸۳۸, ۲۰۱۳. ۵۵۴۳۰
 • [۲۱۲] M. H. Korayem, A. Rasteghari, A. H. Korayem, and A. E. Heidari, “Modeling of Air Relative Humidity Effect on Adhesion Force in Manipulation of Nano-particles and its Application in AFM”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN), Vol. ۹, No. ۱, pp. ۳۹-۵۰ , March ۲۰۱۳. ۵۲۴۹۱
 • [۲۱۳] A. Naebi, M. H. Korayem, S. P. Khatibi, M. A. Gholipour, “A Simulator for Nano-manipulation of Nano-particle Using Atomic Force Microscopy in Mathematica Software”, International Journal of Simulation System, Science & Technology, Vol. ۱۳, No. ۲, pp. ۱۴-۲۷ , April ۲۰۱۲ .
 • [۲۱۴] M. H. Korayem , S. Rafee, and F. Abdolahi, “Hardware Implementation of a Closed Loop Controller on ۶R Robot using ARM Microcontroller”, Int. Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. ۴, No. ۸, pp. ۲۱۴۷-۲۱۵۸, ۲۰۱۳.
 • [۲۱۶] M. Damircheli , M. H. Korayem , “ Dynamic analysis of the AFM by considering Timoshenko beam theory in tapping mode Influenced by the interaction forces in a liquid environment ”, In Press, Canadian Journal of Physics , Vol, ۹۲, Issue ۹۹۹, pp. ۱-۱۲, ۲۰۱۴.
 • [۲۱۷] M. H. Korayem, F. Kordi, and H. Hoshiar , "Modeling and simulation of effective forces in the manipulation of cylindrical nanoparticles in a liquid medium”, Inter. Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. ۴, No. ۱۰, pp. ۳۱۶۶-۳۱۷۷, ۲۰۱۳.
 • [ ۲۱۸] A. Naebi, M. H. Korayem, A. E. Kelishomi, Iman, “Comparing of Routine Nano-particles for Creating Pattern Using Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization - Ant System in Simulation using Atomic Force Microscopy”, Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering, Vol. ۳ Issue ۱, pp: ۲۳۴-۲۵۳, January-۲۰۱۴.
 • [۲۱۹] M. H. Korayem, Shafei, Azimi “Application of Sobol’s Method for Parametric Study of a Robotic Manipulator with Two Flexible Links”, Journal of Novel Applied Sciences, Vol. ۲, No. ۱۰, pp. ۴۸۹-۴۹۷, ۲۰۱۳.
 • [۲۲۰] M. Khoylou, M. H. Korayem, V. Azimi, “Simulation of Virtual Environment for Scout Mobile Robot”, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. ۵, No. ۷, pp. ۸۷۱-۸۸۲, ۲۰۱۳.
 • [۲۲۱] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, “Modeling of contact theories for the manipulation of biological micro/nanoparticles in the form of circular crowned rollers based on the atomic force microscope”, Journal of Applied Physics, Vol. ۱۱۴, No. ۳, pp. ۱- ۱۳, ۲۰۱۳. ۵۹۶۴۲
 • [۲۲۲] M. H. Korayem, A. Tajik, H. Tourajizadeh, M. Taherifar, A. Imanian, S. Khayatzadeh, “Design and Manufacturing a Torque Measurement Mechanism for the Motors of ICaSbot Robot and Developing its Applications”, IJAMT , Volume ۷۱, Issue ۱-۴ , pp ۴۳۹-۴۵۸, ۲۰۱۴.
 • [۲۲۳] M. H. Korayem, Shafei, F. Absaln, B. Kadkhodaei, A. Azimi, “Kinematic and Dynamic Modeling of Viscoelastic Robotic Manipulators Using Timoshenko Beam Theory: Theory and Experiment”, IJAMT, Vol. ۷۱, Issue ۵-۸ , pp ۱۰۰۵-۱۰۱۸, ۲۰۱۴.
 • [۲۲۴] M. H. Korayem, Shafei, S. F. Dehkordi, “Systematic Modeling of a Chain of N-Flexible Link Manipulators Connected by Revolute-Prismatic Joints Using Recursive Gibbs-Appell”, Archive of Applied Mechanics, Vol. ۸۴, No. ۲, pp. ۱۸۷-۲۰۶, ۲۰۱۴.
 • [۲۲۵] M. H. Korayem, M. Damirchli, “The effect of fluid properties and geometrical parameters of cantilever on the frequency response of atomic force microscopy by considering Timoshenko beam theory”, Precision Engineering, Vol. ۳۸, Issue ۲, pp. ۳۲۱–۳۲۹, ۲۰۱۴. ۶۴۳۲۲
 • [۲۲۶] M. H. Korayem, M. Taheri, “Modeling of various contact theories for the manipulation of different biological micro/nanoparticles based on AFM”, Journal of Nanoparticle Research, Vol. ۱۶, No. ۱, pp. ۱- ۱۳, ۲۰۱۴.
 • [۲۲۷] M. H. Korayem, R. N. Hefzabad, M. Taheri, and Z. Mahmoodi, “Finite Element Simulation of Contact Mechanics of Cancer Cells in Manipulation Based on Atomic Force Microscopy”, International Journal of Nanoscience & Nanotechnology, Vol. ۱۰,  No. ۱, pp. ۱- ۱۲, ۲۰۱۴. ۶۶۲۰۰
 • [۲۲۸] A. H. Korayem, M. H. Korayem, R. Ghaderi, “Vibrational Analysis of Single-Layered Piezoelectric AFM Microcantilever in Amplitude Mode by Considering the Capillary Force”, The European Physical Journal Applied Physics, Vol. ۶۸, No. ۳, pp. ۱-۱۰, ۲۰۱۴.
 • [۲۲۹] M. Damircheli, M. H. Korayem, “Dynamic analysis of the AFM by considering Timoshenko beam theory in tapping mode Influenced by the interaction forces in a liquid environment”, Canadian Journal of Physics, Vol, ۹۲, Issue ۶, pp. ۴۷۳-۴۸۳, ۲۰۱۴.
 • [۲۳۰] M. H. Korayem, M. Taheri, and A. Rasteghari, “Sobol Method Application in Sensitivity Analysis of LuGre Friction Model during ۲D Manipulation”, Scientia Iranica,Vol. ۲۱, No. ۴, pp. ۱۴۶۱- ۱۴۶۹, ۲۰۱۴.
 • [۲۳۱] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “Sensitivity analysis of nonlinear vibration of AFM piezoelectric microcantilever in Liquid”, Inter. Journal of Mechanics and Materials in Design, Vol. ۱۰, No. ۲, pp. ۱۲۱-۱۳۱, ۲۰۱۴.
 • [۲۳۲] M. H. Korayem, M. Damircheli, “Comments on the Dynamic analysis of V-shaped atomic force microscopy in liquid environment by considering Timoshenko beam theory”, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume ۳۹, Issue ۱۰, pp ۷۲۵۱-۷۲۶۳, ۲۰۱۴.
 • [۲۳۳] M. H. Korayem, A. K. Hoshiar, “Dynamic ۳-D Modeling and Simulation of Nanoparticles Using an AFM Nanorobot”, Vol. ۳۲, No. ۴, pp. ۶۲۵-۶۴۱, Robotica, ۲۰۱۴.
 • [۲۳۴] M. H. Korayem, V. Azimi, and M. Irani, “Maximum Allowable Load of Mobile Manipulator in Presence of Obstacle using Non-Linear Open and Closed Loop Optimal Control”, Arabian J for science and Engineering, Vol. ۳۹, No. ۵, pp. ۴۱۰۳-۴۱۱۷, May ۲۰۱۴.
 • [۲۳۵] M. H. Korayem, M. Taherifar, H. Tourajizadeh, “Compensating the Flexibility Uncertainties of a Cable Suspended Robot Using SMC Approach”, Vol. ۳۲, No. ۳, pp. ۵۷۸-۵۹۸, Robotica, ۲۰۱۵.
 • [۲۳۶] M. H. Korayem, A. Zehfroosh, H. Tourajizadeh, S. Manteghi, “Optimal Motion Planning of Non-linear Dynamic Systemsin Presence of Obstacles and Moving boundariesUsing SDRE: Application on Cable Suspended Robot”, Nonlinear Dynamics, Vol. ۷۶, No. ۲, pp. ۱۴۲۳- ۱۴۴۱, April ۲۰۱۴.
 • [۲۳۷] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, and R. Abasi, “Dynamic load carrying capacity of multi-arm cooperating wheeled mobile robots via optimal load distribution method”, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume ۳۹, Issue ۸, pp ۶۴۲۱-۶۴۳۳, August ۲۰۱۴.
 • [۲۳۸] M. H. Korayem, H. Hoshiar, "۳D Kinematic of Cylindrical nano particle manipulation with AFM nanorobot”, Scientia Iranica, Vol. ۲۱, No. ۶, pp. ۱۹۰۷- ۱۹۱۹,  December ۲۰۱۴.
 • [۲۳۹] M. H. Korayem, S. M. Maddah, M. Taherifar and H. Tourajizadeh, “Design and Programming a ۳D Simulator and Controlling Graphical User Interface of a Cable Suspended Robot: ICaSbot”, Scientia Iranica, Vol. ۲۱, No. ۳, pp. ۶۶۳- ۶۸۱, ۲۰۱۴.
 • [۲۴۰] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, M. Taherifar, A. H. Korayem, “Optimal Feedback Linearization CONTROL OF A FLEXIBLE CABLE ROBOT”, Latin American Applied Research, Vol. ۴۴, No. ۳, pp. ۲۵۹-۲۶۵, ۲۰۱۴.
 • [۲۴۱] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, M. Taherifar, S. Khayatzadeh, M. Maddah, A. Imanian, and, A.Tajik, “A Novel Method for Recording the Position and Orientation of the End-Effector of a Spatial Cable-Suspended Robot and Using for Close Loop Control”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۷۲, Issue ۵-۸, pp ۷۳۹-۷۵۵, May ۲۰۱۴.
 •  [۲۴۲] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، بهزاد کدخدایی الیادرانی، مهسا دوست حسینی، "مدلسازی دینامیکی بازوهای رباتیکی ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری تیرتیموشنکو"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، ۱۳۹۳.
 • [۲۴۳] M. H. Korayem, and S. Rafee Nekoo, A. H. Korayem, “Engineering Design of the Guidance System of the ۶R Tele-robot based on DTMF”, Int J of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. ۷,  No. ۳, pp. ۵۷-۶۳, ۲۰۱۴.
 • [۲۴۴] M. H. Korayem, Shafei, “Motion equation of nonholonomic wheeled mobile robotic manipulator with revolute-prismatic joints using recursive gibbs-appell formulation”, Applied Mathematical Modelling, Vol. ۳۹, pp ۱۷۰۱-۱۷۱۶, ۲۰۱۵.
 •  [۲۴۵] M. H. Korayem, M. Damirchli, “The effect of fluid properties and geometrical parameters of cantilever on the frequency response of atomic force microscopy by considering Timoshenko beam theory”, Precision Engineering, Vol. ۳۸, Issue ۲, pp. ۳۲۱–۳۲۹, April ۲۰۱۴.
 • [۲۴۶] M. H. Korayem, N. Karami, and A. M. Shafei, “Determining maximum allowable load of flexible manipulator along predefined Path”, International Journal of Basic Sciences and Applied Research, Vol. ۳, No. ۲, pp ۹۴-۱۰۲, ۲۰۱۴.
 • [۲۴۷] M. H. Korayem, A. M. Shafei, E. Sidei, “Symbolic Derivation of Dual-Arm Mobile Robotic Manipulators’, Computers and Electronics in Agriculture, Vol. ۱۰۵, pp ۹۵-۱۰۲, ۲۰۱۴.
 • [۲۴۸] A. H. Korayem, H. Hoshiar, and N. N. Ashtiani, M. H. Korayem, "Using a virtual reality environment to simulate the pushing of cylindrical nanoparticles”, International Journal of Nanoscience and Technology, Vol. ۱۰, Issue ۳۸, pp ۱۳۳-۱۴۴, ۲۰۱۴.
 • [۲۴۹] M. H. Korayem, M. Taheri, A. H. Korayem, and A. Rasteghari, “Sensitivity Analysis of Coulomb and HK Friction Models in Two-Dimensional Manipulation Based on AFM: Sobol Method”, Int. J. Nanosci. Nanotechnol. , Vol. ۱۱, No. ۱, March ۲۰۱۵, pp. ۲۳-۳۱, ۲۰۱۵.
 • [۲۵۰] M. H. Korayem, and N. Esmaeilzadeha, “Visualization and Analysis of Nano-Manipulation in Liquid Environment with AFM”, Scientia Iranica, Vol. ۲۱, No. ۶, pp. ۱۹۹۳- ۲۰۰۳, ۲۰۱۴.
 • [۲۵۱] S. Sami, M. Damircheli, and M. H. Korayem, “The Effect of Geometrical and Environmental Parameters on AFM Nano Robot Frequency Response in Liquid Environment”, Int J of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. ۷, pp ۵۵-۶۶, ۲۰۱۴.
 • [۲۵۲] M. H. Korayem, M. Taheri, and A. H. Korayem, “Manipulation with atomic force microscopy: DNA and yeast micro/nanoparticles in biological environments”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics; Vol. ۲۲۸, ۴: pp. ۴۱۴-۴۲۵, ۲۰۱۴.
 • [۲۵۳] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, A. Zehfroosh, and A. H. Korayem, “Optimal Path Planning of a Cable-Suspended Robot with Moving Boundary Using Optimal Feedback Linearization Approach”, Nonlinear Dynamics, Vol. ۷۸,  Issue ۲, pp ۱۵۱۵-۱۵۴۳, ۲۰۱۴.
 • [۲۵۴] محرم حبیب نژاد، حسام خاکسار، روزبه نوحی حفظ آباد، معین طاهری، "شبیه سازی تماس باکتری‌های نرم جهت کاربرد در نانومنیپولیشن "، مجله مهندسی مکانیک مدرس، شماره ۱۴، جلد ۱۴ صفحه ۲۲۷-۲۳۴، ۱۳۹۳.
 •  [۲۵۵] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، نسیبه کرمی، سعید رفیعی نکو "تجزیه و تحلیل تئوری و تجربی ظرفیت حمل بار دینامیکی بازوی مکانیکی با عضو انعطاف‌پذیر در حرکت نقطه به نقطه"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، ۱۳۹۳.
 • [۲۵۶] M. H. Korayem, M. Nazemezadeh, H. Rahimi, “Dynamic optimal payload path planning of mobile manipulators among moving obstacles”, Advanced Robotics, Vol. ۲۸, Issue ۲۰, pp ۱۳۸۹-۱۴۰۲, ۲۰۱۴.
 • [۲۵۷] M. H. Korayem, H. Hoshiar, and F. Kordi, "Dynamic Modeling and Simulation of Cylindrical Nanoparticles in Liquid Medium”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۷۵, Issue ۱-۴, pp ۱۹۷-۲۰۸, ۲۰۱۴.
 • [۲۵۸] M. H. Korayem, S. R. Nekoo, “Finite-time state-dependent Riccati equation for time-varying nonaffine systems: Rigid and flexible joint manipulator control”, Vol. ۵۴, Issue ۶, pp ۱۲۵-۱۴۴, ISA Transactions, ۲۰۱۵.
 • [۲۵۹] M. H. Korayem, A. Karimi, S. Sadegzadeh, “GDQEM analysis for free vibration of V-shaped atomic force microscope cantilevers”, International Journal of Nanoscience & Nanotechnology, Volume ۱۰, Issue ۴, pp. ۲۰۵-۲۱۴, ۲۰۱۴.
 • [۲۶۰] M. H. Korayem, H. Badkoobeh Hezaveh, M. Taheri, “Dynamic modeling and simulation of rough cylindrical micro/nanoparticles manipulation by means of the AFM”, Microscopy and Microanalysis, Vol. ۲۰, Issue ۶, pp ۱۶۹۲-۱۷۰۷, ۲۰۱۴.
 • [۲۶۱] M. H. Korayem, Shafei, “A New Approach for Dynamic Modeling of n-Viscoelastic-link Robotic Manipulators Mounted on a Mobile Base”, Nonlinear Dynamics, Vol. ۷۹, No. ۴, pp. ۲۷۶۷-۲۷۸۶, ۲۰۱۵.
 • [۲۶۲] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, “Simulating the impact between particles with applications in nanotechnology fields”, Inter Nano Letters. Vol. ۴, Issue ۴, pp ۱۲۱-۱۲۷, ۲۰۱۴. ۷۶۹۰۳
 •  [۲۶۳] A. H. Korayem, M. H. Korayem, R. Ghaderi, “FEM Analysis of the Vibrational Motion of Oblique Piezoelectric Microcantilever in the Vicinity of a Sample Surface in Liquid”, Precision Engineering, Vol. ۴۲, pp ۲۰۸–۲۱۷, ۲۰۱۵.
 • [۲۶۴] H. Heidari, M. H. Korayem, and M. Haghpanahe, “Optimal Trajectory Planning for Increased Stability of Mobile Flexible Manipulators Undergoing Large Deflection”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. ۲۳۱, Issue ۱, pp. ۸۵-۹۵, ۲۰۱۷.
 • [۲۶۵] محرم حبیب نژاد، سپهر دهقانی قهنویه، مهدی قاسمی، معین طاهری "تأثیر پارامترهای هندسی تیرک‌های مختلف میکروسکوپ نیروی اتمی بر نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن میکرو/نانوذرات با استفاده از روش آنالیز حساسیت فست "، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره ۱، جلد ۱۵ صفحه ۳۱۰-۳۱۶، ۱۳۹۴.
 • [۲۶۶] امین حبیب نژاد، معین طاهری، محرم حبیب نژاد، "مدل‌سازی و شبیه‌سازی دینامیکی حرکت نانو ذرات در محیط های مختلف با استفاده از نانو ربات AFM"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره ۱، جلد ۱۵ صفحه ۲۹۴-۳۰۰، ۱۳۹۴.
 • [۲۶۷] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, Zehfroosh, and A. H. Korayem, “Optimal Regulation of a Cable Robot in Presence of Obstacle Using Optimal Adaptive Feedback Approach”, Robotica, Vol.  ۳۳, Issue ۰۴, pp ۹۳۳ – ۹۵۲, May ۲۰۱۵.
 • [۲۶۸] A. H. Korayem, H. Hoshiar, and M. H. Korayem, "Algorithm for determining the cantilever load carrying capacity in the ۳D manipulation of nanoparticles with geometrical constraints based on FEM simulations”, Robotica, Volume ۳۴, Issue ۰۹, pp ۲۰۸۷-۲۱۰۴, ۲۰۱۶.
 • [۲۶۹] L. Alizadeh, M. H. Korayem, and S. Rafee Nekoo, “Design and implementation of feedback linearization control method to determine the DLCC of ۶R manipulator”, Int J of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. ۸, No. ۳, pp. ۴۳-۵۰, ۲۰۱۵.
 • [۲۷۰] M. H. Korayem, Z. Mahmoodi, M. Taheri, M. B. Saraee, “Three-dimensional modeling and simulation of the AFM-based manipulation of spherical biological micro/nanoparticles with the consideration of contact mechanics theories”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, Vol. ۲۲۹, pp. ۳۷۰-۳۸۲, ۲۰۱۵.
 • [۲۷۱] M. H. Korayem, R. A, Esfeden, and, S. R Nekoo. “Path planning algorithm in wheeled mobile manipulators based on motion of Arms”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. ۲۹, Issue ۴, pp ۱۷۵۳-۱۷۶۳, April ۲۰۱۵.
 • [۲۷۲] A. Motahari, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “A New Motion Planning Method for Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators”, Robotica, Volume ۳۵, Issue ۱, Pages ۱۰۱-۱۱۸, ۲۰۱۷.
 • [۲۷۳] M. H. Korayem, A. Nahavandi, “Modeling and Simulation of AFM cantilever with two piezoelectric layers submerged in liquid over rough surfaces”, Precision Engineering, Vol. ۴۲, pp ۲۶۱–۲۷۵ ۲۰۱۵.
 • [۲۷۴] A. H. Korayem, M. Irani, H. Babaee, and M. H. Korayem, “Maximum load of flexible joint manipulators using nonlinear controllers”, Robotica, Vol. ۳۵, No. ۱, pp.۱۱۹-۱۴۲, ۲۰۱۷.
 • [۲۷۵] M. H. Korayem, Shafei, and B. Kadkhodaei, F. Absalan, A. Azimi, M. Doosthoseini “Theoretical and experimental investigation of viscoelastic serial robotic manipulators with motors at the joints using Timoshenko beam theory and Gibbs-Appell formulation”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, Vol. ۲۳۰, No. ۱, pp.۳۷-۵۱, ۲۰۱۶. ۴۵۳۹۱
 • [۲۷۶] A. H. Korayem, H. Hoshiar, and M. H. Korayem, “Modeling and simulation of critical forces in the manipulation of cylindrical nanoparticles”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۷۹, No. ۹, pp.۱۵۰۵-۱۵۱۷, ۲۰۱۵.
 • [۲۷۷] محرم حبیب نژاد، هدیه بادکوبه هزاوه، معین طاهری، "تعیین تجربی زبری سطح سلول سرطانی HT۲۹ با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی جهت کاربرد در نانومنیپولیشن"، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک ، سال. ۱۵, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۵. طاهری
 • [۲۷۸] M. H. Korayem, S. Rafee, “State-Dependent Differential Riccati Equation to Track Control of Time-Varying Systems with State and Control Nonlinearities”, ISA Transactions, ۵۷:۱۱۷-۳۵. ۲۰۱۵.
 • [۲۷۹] A. H. Korayem, M. H. Korayem, and M. Taheri, “Robust Controlled Manipulation of Nanoparticles Using the AFM Nanorobot Probe”, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume ۴۰, Issue ۹, pp ۲۶۸۵-۲۶۹۹, ۲۰۱۵.
 • [۲۸۰] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, “Effective parameters in contact mechanic for micro/nano particle manipulation based on atomic force microscope”, IJNN, Vol. ۱۱, No. ۲, pp.۸۳-۹۲, ۲۰۱۵.
 • [۲۸۱] M. H. Korayem, M. Taheri, and S. D. Ghahnaviyeh, “Sobol method application in dimensional sensitivity analyses of different AFM Modification of dagger cantilever stiffness and dimensional sensitivity analyses of cantilevers for biological particles”, Modern Physics Letters. B, Vol. ۲۹, No. ۲۲, pp. ۱-۲۳, ۲۰۱۵.
 • [۲۸۲] H. Esfandiar, M. H. Korayem, "Accurate nonlinear modeling for flexible manipulators using mixed finite element formulation in order to obtain maximum allowable load”, Journal of Mechanical Science and Technology ۲۹ (۹), ۳۹۷۱-۳۹۸۲, ۲۰۱۵.
 • [۲۸۳] M. B. Saraee, M. H. Korayem, “Dynamic simulation and modeling of the motion modes produced during the ۳D controlled manipulation of biological micro/nanoparticles based on the AFM”, Journal of Theoretical Biology, Volume ۳۷۸, ۷, Pages ۶۵–۷۸, August ۲۰۱۵.
 • [۲۸۴] M. H. Korayem, S. A. Mirmohammad, M. B. Saraee, “Investigating the effect of surface roughness on the critical sliding and rolling forces of cylindrical nanoparticles based on the multi-asperity contact methods”, Applied Physics A, Vol. ۱۲۰, Issue ۴, Page ۱۵۱۱-۱۵۲۸, ۲۰۱۵.
 • [۲۸۵] A. Nahavandi, M. H. Korayem, “Analyzing the effect of capillary force on the vibrational performance of the cantilever of atomic force microscope in tapping mode with double piezoelectric layers in air environment”, Microscopy and Microanalysis, Vol. ۲۱, Issue ۱, pp. ۱۱۹۵-۱۲۰۶, ۲۰۱۵.
 • [۲۸۶] H. Heidari, M. H. Korayem, M. Haghpanahe, “Maximum allowable load of very flexible manipulators by using absolute nodal coordinate”, Aerospace Science and Technology, Vol. ۴۵, Pages ۶۷-۷۷, September ۲۰۱۵.
 • [۲۸۷] R. Ghaderi, M. H. Korayem, "Sensitivity Analysis of Vibrating Motion of Non-Uniform AFM Piezoelectric Microcantilever”, Latin American Applied Journal, Vol. ۴۵, No. ۴, ۲۷۱-۲۷۷, ۲۰۱۵.
 • [۲۸۸] M. H. Korayem, S. Razazzadeh, A. H. Korayem, R. Ghaderi, “Effect of Geometrical and Environmental Parameters on Vibration of Multi-Layered Piezoelectric Microcantilever in Amplitude Mode”, Applied Physics A, Vol. ۱۲۱, Issue ۱, Page ۲۰۳-۲۱۵, ۲۰۱۵.
 • [۲۸۹] P. Maleki, M. H. Korayem, and B. Manafi, “Dynamic analysis of AFM at air and liquid environments with considering the linear and non-linear interaction forces by Timoshenko beam model”, Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. ۸, No. ۲, pp. ۴۳-۵۲, ۲۰۱۵.
 • [۲۹۰]  M. H. Korayem, H. Esfandiar, “Optimal Point to Point Path Planning of Flexible Manipulator under Large Deformation by Using Harmony Search Method”, J. Theoretical and Applied Mechanics, Vol. ۵۴, pp. ۱۷۹-۱۹۳, ۲۰۱۶.
 • [۲۹۱] M. H. Korayem, H. Ghasemi, M. Taheri, and H. B. Hezaveh, “Investigating the effective parameters in the AFM-based dynamic manipulation of rough micro/nanoparticles by using the Sobol sensitivity analysis Method”, Simulation, vol. ۹۱, ۱۲: pp. ۱۰۶۸-۱۰۸۰, ۲۰۱۵.
 • [۲۹۲] A.H. Korayem, M. Abdi, "۳D simulation of AFM non-uniform piezoelectric micro-cantilever with ‎various geometries subjected to the tip-sample forces", Euro Phys. J. Appl. Phys. , Vol. ۷۷, No. ۲, pp.۲۰۷۰۱-p۱-۱۳, ۲۰۱۷.
 • [۲۹۳] M. H. Korayem, M. B. Saraee, Z. Mahmoodi, S. Dehghani, “Modeling and simulation of three dimensional manipulations of biological micro/nanoparticles by applying cylindrical contact mechanics models by means of AFM”, Journal of Nanoparticle Research, Volume ۱۷, Issue ۴۳۹, pp. ۱-۱۷, ۲۰۱۵.
 • [۲۹۴] M. H. Korayem, H. Esfandiar, “Planning an Optimal Path for Mobile Manipulators with Flexible Links and Joints Using  Meta-heuristic Optimization Methods”, Int J Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. ۹/ No. ۱, pp. ۵۷-۷۲, ۲۰۱۶.
 • [۲۹۵] M. H. Korayem, A. Homayouni, “Non-classic multi scale analysis of ۲D-manipulation with AFM based on modified couple stress theory”, Computational Materials Science, Volume ۱۱۴, Issue ۱, pp. ۳۳-۳۹, ۲۰۱۶.
 • [۲۹۶] M. H. Korayem, A. H. Korayem, and Sh. Hosseini Hashemi, “Analysis of Hysteresis Effect on the Vibration Motion of a Bimodal Non-Uniform Micro Cantilever Using MCS Theory”, Applied Physics A, Volume ۱۲۲, Issue ۹۶, pp. ۱-۱۱, ۲۰۱۶.
 •  [۲۹۷] M. H. Korayem, H. B. Hezaveh, H. Ghasemi, and M. Taheri, “Sensitivity analysis of the critical conditions of AFM-based biomanipulation of cylindrical biological particles in various biological mediums by means of the Sobol Method”, Int. J. Nanotechnol., Vol. ۱۲, No. ۳, PP. ۱۴۹-۱۶۶, ۲۰۱۶.
 • [۲۹۸] Kaveh E. Torkanpouri, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “Global sensitivity analysis of backside coating parameters on dynamic response of AM-AFM“, Mechanika, ۲۳(۲), ۲۸۲-۲۹۰, ۲۰۱۷.
 • [۲۹۹] Kaveh E. Torkanpouri, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “Effects of tip mass and interaction force on nonlinear behavior of force modulation FM-AFM cantilever“Journal of Mechanics, Vol. ۳۳, No. ۲, PP. ۲۵۷-۲۶۸, April ۲۰۱۷.
 •  [۳۰۰] مائده غفرانی ،محرم حبیب نژاد، علی کفاش هوشیار، "مدلسازی و شبیه سازی حرکت نانو ذرات استوانه ای با استفاده از اشکال مختلف کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط حقیقت مجازی "، مجله مهندسی تبریز، ۱۳۹۶.
 • [۳۰۱] H. Tourajizadeh, M. Yousefzadeh, and M. H. Korayem, “Longitudinal and Lateral Vibration Analysis of Cables in a Cable Robot Using Finite Element Method”, J of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. ۱۰, No.۱, pp. ۱-۱۱, March ۲۰۱۷.
 • [۳۰۲] M. H. Korayem, A. K. Hoshiar, and M. Nazarahari, “A Hybrid Co-evolutionary Genetic Algorithm for Multiple Nanoparticle Assembly Tasks Path Planning”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۸۷, No. ۹, pp. ۳۵۲۷-۳۵۴۳, ۲۰۱۶.
 • [۳۰۳] M. H. Korayem, H. Hoshiar, S. Bardlou, and Yon, “Modeling and simulation of critical force and time in ۳D manipulations using rectangular, V-shaped and dagger-shaped cantilevers”, European Journal of Mechanics - A/Solids, Vol. ۵۹, No. ۱, pp. ۳۳۳-۳۴۳, ۲۰۱۶.
 • [۳۰۴] A. H. Korayem, H. Hoshiar, S. Bardlou, and M. H. Korayem, “A comprehensive model for stiffness coefficients in V-shaped cantilevers”, Int. J. Nanoscience Nanotechnology, Vol. ۱۲, No. ۱: pp. ۲۷-۳۶, ۲۰۱۶.
 • [۳۰۵] M. H. Korayem, M. Taheri, “Simulating the manipulation of various biological micro/nanoparticles by considering a crowned roller geometry”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. ۴۱, No. ۱۱: pp. ۴۴۴۹-۴۴۶۲, ۲۰۱۶.
 • [۳۰۶] M. B. Saraee, M. H. Korayem, “Dynamic modeling and simulation of ۳D manipulation on rough surfaces based on developed adhesion models”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۸۸, No. ۱: pp. ۵۲۹–۵۴۵, ۲۰۱۷.
 • [۳۰۷] M. H. Korayem, S. Rafee, A. H. Korayem, “Finite Time SDRE Control Design for Mobile Robots with Differential Wheels”, J. Mechanical Science and Technology (JMST), Vol. ۳۰, No. ۹, pp. ۴۳۵۳-۴۳۶۱, ۲۰۱۶.
 • [۳۰۸] M. H. Ghasemi, A. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, and A. H. Korayem, “Improvement of Position Measurement for ۶R Robot using Magnetic Encoder AS۵۰۴۵”, J of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME), Vol. ۶, No. ۱, pp. ۱۱-۲۰, ۲۰۱۶.
 • [۳۰۹] محرم حبیب نژاد، سعید رفیعی نکو، نعیم یوسفی ، "طراحی کنترل­کننده و تخمین­گر معادله ریکاتی وابسته به حالت برای بازوهای مکانیکی با مفاصل انعطاف­پذیر در حضور نویز و اغتشاش"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره ۱، جلد ۱۵ صفحه -۱-۱۲، ۱۳۹۵.
 •  [۳۱۰] A. H. Korayem, S. Rafee, E. Niyavarani, and M. H. Korayem, “Determining position and orientation of ۶R robot using image processing”, Int. J. of Advanced Design and Manufacturing Technology, Volume ۱۱, Issue ۱, Page ۱۰۵-۱۱۳, ۲۰۱۸.
 • [۳۱۱] M. H. Korayem, H. Esfandiar, and Darghahi, “Determining load carrying capacity of the manipulator by using game theory: Closed-loop nonzero-sum differential game approach”, Journal of Mechanical Science and Technology (JMST), Vol. ۳۰, No. ۱۱, pp. ۵۱۹۷-۵۲۰۵, ۲۰۱۶.
 • [۳۱۲] A. H. Korayem, A. Kianfar, and M. H. Korayem, “Modeling and simulating of V-shaped piezoelectric micro-cantilevers using MCS theory considering the various surface geometries”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol. ۸۴, pp. ۲۶۸-۲۷۹, ۲۰۱۶.
 • [۳۱۳] M. H. Korayem, S. Rafee, M. Irani, “Recursive Approximate Solution to Time-varying Matrix Differential Riccati Equation: Linear and Nonlinear Systems”, Paper International Journal of Systems Science, ۲۰۱۶.
 • [۳۱۴] M. H. Korayem, A. H. Korayem, “The effect of surfaces type on vibration behavior of piezoelectric micro cantilever close to sample surface in a humid environment based on MCS theory”, Applied Physics A, ۱۲۲ (۸), ۱-۱۲, ۲۰۱۶.
 • [۳۱۵] محرم حبیب نژاد، حسن اصلانی پایان، احمدهمایونی، روزبه نوحی حفظ آباد ، "شبیه‌‎سازی دینامیک مولکولی منیپولیشن نانوتیوب و آلوتروپ های آن"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره ۹، جلد ۱۶ صفحه ۱۲-۱۸، ۱۳۹۵.
 • [۳۱۵] M. H. Korayem, S. A. Mirmohammad, M. B. Saraee, “Using the multi-asperity models to investigate the effect of cylindrical micro/nanoparticle roughness on the critical manipulation forces”, IEEE Transactions on Nanotechnology, Vol. ۱۵, Issue ۶, pp. ۹۱۱-۹۲۱, ۲۰۱۶.
 • [۳۱۶] H. Tourajizadeh, M. H. Korayem, “Optimal Regulation of a Cable Suspended Robot Equipped with Cable Interfering Avoidance Controller”, Advanced Robotics, Vol. ۳۰, No. ۱۹,  pp ۱۲۷۳–۱۲۸۷, ۲۰۱۶.
 •  [۳۱۷] M. H. Korayem, H. Hoshiar, Kim, and Yoon, “Sensitivity analysis in ۳D Manipulation of Biological Nanoparticles”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. ۱۷, pp ۵۲۰۵-۵۲۰۸, ۲۰۱۷.
 • [۳۱۸] M. H. Korayem, A. H. Korayem, “The Effect of Surface Roughness on the Vibration Behavior of AFM Piezoelectric MC in the Vicinity of Sample Surface in Air Environment based on MCS Theory”, Precision Eng. , Vol. ۴۷, pp ۲۱۲–۲۲۲, ۲۰۱۷.
 • [۳۱۹] M. H. Korayem, A. Nahavandi, “Analyzing the Effect of the Forces Exerted on Cantilever Probe Tip of Atomic Force Microscope with Dagger-Shaped Geometry and Double Piezoelectric Extended Layers in the Air Environment”, Journal of Sound and Vibration, Vol. ۳۸۶, pp. ۲۵۱-۲۶۴, ۲۰۱۷.
 • [۳۲۰] M. H. Korayem, and Homayouni, “The size-dependent analysis of multilayer micro-cantilever plate with piezoelectric layer incorporated voltage effect based on a modified couple stress theory”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. ۶۱, pp. ۵۹-۷۲, ۲۰۱۷.
 • [۳۲۱] M. H. Korayem, S. Rafee, A. Khademi, and F. Abdolahi, “DESIGN AND IMPLEMENTATION OF IMPROVED SLIDING MODE CONTROLLER ON ۶R MANIPULATOR”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. ۶۵, pp. ۲۶۵-۲۸۰, ۲۰۱۷.
 •  [۳۲۲] M. H. Korayem, M. Taheri, H. Badkoobehhezaveh, and H. Khaksar, “Simulating the AFM-based biomanipulation of cylindrical micro/nanoparticles in different biological environments”, Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. ۳۹, Issue ۶, pp. ۱۸۸۳-۱۸۹۴, ۲۰۱۷.
 • [۳۲۳] M. H. Korayem, S. Rafee, “The SDRE control of mobile base cooperative manipulators: Collision free path planning and moving obstacle avoidance“, Robotics and Autonomous Systems, Vol. ۸۶, pp.۸۶-۱۰۵, ۲۰۱۶.
 •  [۳۲۴] M. H. Korayem, M. Yousefzadeh, and S. Manteghi, “Dynamics and Input-Output Feedback Linearization Control of a Wheeled Mobile Cable-Driven Parallel Robot”, Multibody System Dynamics, Vol. ۴۰, pp. ۵۵-۷۳, Issue ۱, May ۲۰۱۷.
 • [۳۲۵] محرم حبیب نژاد، امین حبیب نژاد، معین طاهری، سعید رفیعی نکو، "کنترل مود لغزشی پروب نانوربات AFM در محیط‌های مختلف بیولوژیکی"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره ۱۱، جلد ۱۶ صفحه ۳۶۹-۳۷۷، ۱۳۹۵.
 • [۳۲۶] A. H. Korayem, S. Amiri, M. H. Korayem, “Hysteresis Effect on Dynamic Modeling of AFM‎ Heterogeneous Dagger MC in the Vicinity of Sample Based on MCS Theory in Liquid”, Euro Phys. J. Appl. Phys. , Vol. ۷۶, No. ۲, pp. ۲۰۴۰۱۰۱-۲۰۴۰۱۱۰, ۲۰۱۶.
 • [۳۲۷] M. H. Korayem, R. N. Hefzabad, Homayouni, and H. Aslani “Molecular dynamics simulation of nanomanipulation based on AFM in liquid environment”, Applied Physics A, Vol. ۱۲۲, No. ۱۱, pp. ۹۷۷۰۱ -۹۷۷۱۳,  ۲۰۱۶.
 •  [۳۲۸] M. H. Korayem, R. N. Hefzabad, and M. Taheri, “Modeling and simulation of spherical and cylindrical contact theories for using in the biological nanoparticles manipulation”, IJNN, Vol. ۱۳, No. ۳, pp. ۲۲۷ -۲۳۹, ۲۰۱۷.
 •  [۳۲۹] M. H. Korayem, and M. Yousefzadeh, “Tracking Control and Vibration Reduction of Flexible Cable-Suspended Parallel Robots Using a Robust Input Shaper”, Scientia Iranica, Vol. ۲۵, No. ۱, pp. ۲۳۰-۲۵۲, ۲۰۱۸.
 •  [۳۳۰] A. M. Shafei, M. H. Korayem, “Theoretical and experimental study of dynamic load‐carrying capacity for flexible robotic arms in point-to-point motion”, Optimal Control, Applications and Methods, Vol. ۳۸, No. ۶, pp. ۹۶۳-۹۷۲, ۲۰۱۷.
 • [۳۳۱] M. H. Korayem, R. N. Hefzabad, A. Homayouni, and H. Aslani “Investigation of geometric effects in the carbon allotropes manipulation based on AFM: Multi-scale approach”, Journal of Nano Particle Research, Vol. ۱۹, No. ۱, pp. ۱-۱۳, ۲۰۱۷.
 •  [۳۳۲] M. H. Korayem, A. H. Korayem, “Modeling of AFM with a Piezoelectric Layer Based on the Modified Couple Stress Theory with Geometric Discontinuities”, Applied Mathematical Modelling, Vol. ۴۵, No. ۱, pp. ۴۳۹-۴۵۶, ۲۰۱۷.
 •  [۳۳۳] M. H. Korayem, M. B. Saraee, M. B. Saraee, “Analysis the effect of different geometries of AFM&#۳۹;s cantilever on the dynamic behavior and the critical forces of three-dimensional manipulation”, Ultramicroscopy, Vol. ۱۷۵, pp.  ۹–۲۴, April ۲۰۱۷.
 • [۳۳۴] M. H. Korayem, A. Nahavandi, “Analyzing the vibrational response of an AFM cantilever in liquid with the consideration of tip mass by comparing the hydrodynamic and contact repulsive force models in higher modes”, Applied Phy. A, Vol., pp. ۱–۱۱, ۲۰۱۷.
 • [۳۳۵] M. H. Korayem, S. D. Dehghani, and M. B. Saraee, “Stiffness modeling of various types of AFM cantilevers in ۳D and validation of the models by Finite Element Method”, J. of Part K: Journal of Multi-body Dynamics, Vol. ۱۷۵, pp. ۱–۲۴, ۲۰۱۷. ۱۲۷۳۴۸
 • [۳۳۶] محرم حبیب نژاد، محسن استاجی، احمد همایونی، "مدلسازی دینامیک مولکولی فرایند منیپولیشن ذرات زیستی با استفاده از AFM: بررسی اثرات جنس زیرلایه "، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره ۳، جلد ۱۷ صفحه ۴۳۷-۴۴۵، ۱۳۹۶.
 • [۳۳۷] A. Mohammadi, M. H. Korayem, R. Ghaderi, “Investigation of piezoelectric microcantilever performance in constant amplitude mode in different work environments”, Mechanics and Industry, Vol. ۱۸, No. ۵۰۴, pp. ۱–۱۰, March, ۲۰۱۷.
 • [۳۳۸] S. Sadeghzade, M. H. Korayem, “Role of mechanical and thermal nonlinearities in imaging by Atomic Force Microscope”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. ۱۲۲, pp. ۲۵۵–۲۶۶, March, ۲۰۱۷.
 • [۳۳۹] S. Sadeghzade, M. H. Korayem, “Effects of damping and stiffness of AFM cantilever on the imaging of fine surfaces”, MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, Vol. ۱۲۲, pp. ۱–۱۱, ۲۰۱۷.
 •  [۳۴۰] M. H. Korayem, S. R. Nekoo, R. Shiri, and F. Fazilati, “Non-singular terminal sliding mode control design for wheeled mobile manipulator”, Industrial Robot: An International Journal, Vol. ۴۴, Issue ۴, pp. ۵۰۱–۵۱۱, ۲۰۱۷.
 • [۳۴۱] A. H. Korayem, M. H. Korayem, “Dynamic Modeling of Oblique non-uniform Piezoelectric MC in Liquid with Various Percentages of Glycerin in the Presence of Rough Surface”, Precision Engineering, Vol. ۵۰, pp. ۶۳–۷۶,  ۲۰۱۷.
 • [۳۴۲] M. H. Korayem, S. F. Dehkordi, “Derivation of dynamic equation of viscoelastic manipulator with revolute-prismatic joint using recursive Gibbs-Appell formulation”, Nonlinear Dynamics, Vol. ۸۹, Issue ۳, pp. ۲۰۴۱–۲۰۶۴, ۲۰۱۷.
 • [۳۴۳] A. H. Korayem, A. Mashadian, and M. H. Korayem, “Vibration analysis of different AFM MC with a piezoelectric layer in the vicinity of rough surfaces”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. ۶۵, pp. ۳۱۳–۳۲۳, ۲۰۱۷.
 • [۳۴۴] M. H. Korayem, and M. Yousefzadeh, and S. Susany, “Dynamic Modeling and Feedback Linearization Control of Wheeled Mobile Cable-Driven Parallel Robot Considering Cable Sag”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. ۴۲, Issue ۱۱, pp. ۴۷۷۹–۴۷۸۸, ۲۰۱۷.
 • [۳۴۵] M. H. Korayem, H. Hoshiar, and M. Ghofrani, “Comprehensive modeling and simulation of cylindrical nanoparticles manipulation by using a virtual reality environment”, Journal of Molecular Graphics and Modelling, Vol. ۷۵, pp. ۲۶۶–۲۷۶, ۲۰۱۷. ۱۳۳۷۷۶
 • [۳۴۶] M. H. Korayem, and M. Yousefzadeh, and B. Beyranvand, “Dynamics and control of a ۶-dof cable-driven parallel robot with visco-elastic cables in presence of noise measurement”, J. of Intelligent and Robotic Systems, Vol. ۸۸, Issue ۱, pp ۷۳–۹۵, ۲۰۱۷.
 • [۳۴۷] M. H. Korayem, M. Estaji, and A. Homayooni, “Noncalssical multiscale modeling of ssDNA manipulation using a CNT-nanocarrier based on AFM”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol. ۱۵۸, pp. ۱۰۲-۱۱۱, ۲۰۱۷.
 • [۳۴۸] M. H. Korayem, A. Homayooni, “Non-classic modeling of ۳D-manipulation with different AFM components geometry: Multi-scale approach”, Mechanics Research Communications, Vol. ۸۴, pp. ۱۰۲–۱۰۹, ۲۰۱۷.
 • [۳۴۹] R. Shiri, S. R. Nekoo, “A general approach to dynamic gain adaptation of sliding mode control for robotic arms with parameter uncertainty”, in press, Int J Advanced Design and Manufacturing Technology, ۲۰۱۷.
 • [۳۵۰] H. Esfandiar, M. H. Korayem, and M. Haghpanahi, “Large deformation modeling of flexible manipulators to determine allowable load”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. ۶۲, No. ۵, pp. ۶۱۹-۶۲۹, ۲۰۱۷.
 • [۳۵۱] A. H. Korayem, M. Taghezadeh, M. Abdi, and M. H. Korayem, “Experimental analysis of rough surfaces topography and modifying the humidity effect in AFM images to improve the topography quality”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۹۴, No. ۱, pp. ۱۲۲۹-۱۲۴۱, ۲۰۱۸.
 • [۳۵۲] M. H. Korayem, H. Khaksar, and R. N. Hefzabad, M. Taheri, “Contact simulation of soft micro/nano bioparticles for use in identification of mechanical properties and manipulation based on atomic force microscopy”, Part K: Journal of Multi-body Dynamics ۲۳۲, no. ۲, pp. ۲۷۴-۲۸۵, ۲۰۱۸.
 • [۳۵۳] M. H. Korayem, Z. Mahmoodi, M. Mohammadi, “۳D investigation of dynamic behavior and sensitivity analysis of the parameters of spherical biological particles in the first phase of AFM-based manipulations”, J. Theoretical Biology, Vol. ۴۳۶, No. ۱, pp. ۱۰۵-۱۱۹, ۲۰۱۸. ۱۳۹۳۶۵
 •  [۳۵۴] M. H. Korayem, N. Yousefi, and S. Rafee, “Application of the state-dependent Riccati equation for flexible joint arms: Controller and estimator design”, Article in press, Optimal Control Application and Methods, ۲۰۱۸. First published: ۲۱ November ۲۰۱۷
 • [۳۵۵] M. H. Korayem, S. Nosoudi, S.Khazaei far and, H. Hoshiar, “Hybrid IPSO-Automata algorithm for Path Planning of Micro-Nanoparticles through random Environmental Obstacle”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. ۳۲ (۲), pp. ۸۰۵~۸۱۰, ۲۰۱۸. ۱۴۲۲۲۳
 • [۳۵۶] M. H. Korayem, S. Rafee, “Controller design of cooperative manipulators using state-dependent Riccati equation”, Robotica, Volume ۳۶ / Issue ۴, pp ۴۸۴ – ۵۱۵, April ۲۰۱۸.
 • [۳۵۷] H. Tourajizadeh, M. H. Korayem, and, S. R. Nekoo “SENSITIVITY ANALYSIS OF DYNAMIC LOAD CARRYING CAPACITY OF A CABLE-SUSPENDED Robot”, International Journal of Robotics and Automation, Vol. ۳۳, Issue ۱, pp. ۱-۱۱, ۲۰۱۸.
 • [۳۵۸] M. H. Korayem, S. Shahali, and Z. Rastegar, “Experimental determination of folding factor of benign breast cancer cell (MCF۱۰A) and its effect on contact models and ۳D manipulation of biological particles”, Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, Vol. ۱۷, pp. ۷۴۵-۷۶۱, ۲۰۱۸.
 •  [۳۵۹] A. H. Korayem, S. Rafee, M. H. Korayem, “Sliding mode control design based on the state-dependent Riccati equation: theoretical and experimental implementation”, International Journal of Control, pp, ۲۱۳۶-۲۱۴۹, Vol. ۹۲ - Issue ۹, September ۲۰۱۹.
 • [۳۶۰] M. H. Korayem, A. Homayouni, and R. N. Hefzabad, “Non-classic multi scale modeling of manipulation based on AFM, in aqueous and humid ambient”, Surface Science, Vol. ۶۷۱, pp. ۲۷-۳۷, May ۲۰۱۸.
 • [۳۶۱] A. H. Korayem, M. Taghezadeh, M. H. Korayem, “Sensitivity Analysis of surface topography using the submerged non ‎uniform piezoelectric micro cantilever in liquid by considering interatomic ‎force interaction”, Journal of Mechanical Science and Technology ۳۲ (۵) ۲۲۰۱~۲۲۰۷, ۲۰۱۸.
 • [۳۶۲] M. H. Korayem, Byung Kim, and A. H. Korayem, “Experimental and theoretical analysis of the DMASP cantilever vibration behavior based on the MCS theory in moist environment”, Article in press, Smart Materials and Structures, Vol. ۲۷, No. ۷, pp. ۱-?, ۲۰۱۸.
 • [۳۶۳] M. Taghezadeh, A. H. Korayem, and M. H. Korayem, "Modelling of non-unifor piezoelectric micro-cantilever in different environments”, International Journal of Advanced Design Manufacturing Technology, Vol. ۱۲, No. ۱, pp. ۲۳-۲۹, ۲۰۱۹.
 • [۳۶۴] M. H. Korayem, S. F. Dehkordi, “Derivation of motion equation for mobile manipulator with viscoelastic links and revolute–prismatic flexible joints via recursive Gibbs–Appell formulations”, Robotics and Autonomous Systems, Vol. ۱۰۳, No. ۷, pp. ۱۷۵-۱۹۸, ۲۰۱۸.
 • [۳۶۵] M. H. Korayem, Y. H. Sooha, and Z. Rastegar, “Modeling and Simulation of Viscoelastic Biological Particles’ ۳D Manipulation Using Atomic Force Microscopy”, Applied Physics A, Vol. ۱۲۴, Issue ۵, pp. ۳۹۱-۳۹۴, ۲۰۱۸.
 • [۳۶۶] M. H. Korayem, Y. H. Sooha, and Z. Rastegar, “MCF-۷ cancer cell apparent properties and viscoelastic characteristics measurement using AFM”, Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume ۴۰, Issue ۶, pp. ۱-۱۱, ۲۰۱۸.
 • [۳۶۷] A. H. Korayem, M. Abdi, and M. H. Korayem, “The effect of glycerin solution density and viscosity on vibration amplitude of oblique different piezoelectric MC near the surface in ۳D modeling”, Applied Physcis A, Vol. ۱۲۴, Issue ۶, ۲۰۱۸.
 •  [۳۶۸]یوسف حبیبی سوها، محدثه مظفری، محرم حبیب نژاد، "توسعه تئوری تماسی ویسکوالاستیک برای میکرو/نانوذرات زیستی استوانه­ای"، مجله مهندسی پزشکی زیستی، دوره ۱۱، شماره ۳، صفحه ۲۳۱-۲۴۲، ۱۳۹۶.
 • [۳۶۹] M. H. Korayem, A. Alipour, and D. Younesian, “Vibration suppression of atomic-force microscopy cantilevers covered by a piezoelectric layer with tensile force”, International Journal of Mechanical Science, Vol. ۳۲, No. ۹, pp. ۴۱۳۵-۴۱۴۴, ۲۰۱۸.
 •  [۳۷۰] Y. H. Sooha, M. H. Korayem, and Z. Rastegar, “Investigation of the AFM indenter’s geometry effect on micro/Nano biological cells”, Article in press, IJADMT, ۲۰۲۰.
 • [۳۷۱] M. H. Korayem, S. Rafee, Sh. Kazemi, “Finite-time feedback linearization (FTFL) controller considering optimal gains on mobile mechanical manipulators”, Journal of Intelligent & Robotic Systems, Vol. ۹۴, Issue ۳–۴, pp ۷۲۷–۷۴۴, June ۲۰۱۹
 • [۳۷۲]M. H. Korayem, M. Yousefzadeh, and S. Kian, “Precise Pose Estimation of Spatial Cable-driven Parallel Robots with Elastic Cables using a Data Fusion Method”, Measurement Science and Technology, Vol. ۱۳۰, pp. ۱۷۷-۱۹۰, ۲۰۱۸.
 • [۳۷۳] M. Hadi Izadi, Sh. Hosseini-Hashemi, and M. H. Korayem, “Analytical and FEM solutions for free vibration of joined cross-ply laminated thick conical shells using shear deformation theory”, Archive of Applied Mechanics, Vol. ۸۸, Issue ۱۲, pp. ۲۲۳۱-۲۲۴۶ ۲۰۱۸.
 • [۳۷۴] A. H. Korayem, S. Rafee, M. H. Korayem, “Optimal sliding mode control design based on the state-dependent Riccati equation for cooperative manipulators to increase dynamic load carrying capacity”, Robotica, Vol. ۳۷, Issue ۲ , pp. ۳۲۱-۳۳۷, February ۲۰۱۹.
 • [۳۷۵] M. H. Korayem, S. F. Dehkordi, “Motion equations of cooperative multi flexible mobile manipulator via recursive Gibbs–Appell formulation”, Applied Mathematical Modeling, Vol. ۶۵, pp. ۴۴۳-۴۶۳, ۲۰۱۹.
 • [۳۷۶] A. H. Korayem, M. H Korayem, “Effect of three types of piezoelectric cantilever on the topography quality in the vicinity of rough surface in a fluid ambient”, Applied Mathematical Modeling, Vol. ۶۵, pp. ۳۳۳-۳۴۷, ۲۰۱۹.
 • [۳۷۷] M. H. Korayem, and M. Yousefzadeh, “Adaptive Control of a Cable-Actuated Parallel Manipulator Mounted on a Platform with Differential Wheels under Payload Uncertainty”, Scientia Iranica, Vol. ۲۷(۱), Pages ۲۷۳-۲۸۶, February ۲۰۲۰.
 •  [۳۷۸] M. H. Korayem, S. Shahali, and Z. Rastegar, “Simulation of ۳D Nanomanipulation for rough spherical elastic and viscoelastic particles in a liquid medium; experimentally determination of cell’s roughness parameters and Hamaker constant’s correction”, Journal of the Mechanical behavior of biomedical materials, Vol. ۹۰, Pages ۳۱۳-۳۲۷, February ۲۰۱۹
 • [۳۷۹] M. H. Korayem, Y. H. Sooha, and Z. Rastegar, “Developing Viscoelastic Contact Models and Selecting Suitable Creep Function for Biological Cell”, Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik, ۶۴(۵):۵۷۱-۵۹۰, Sep ۲۵ ۲۰۱۹.
 • [۳۸۰] M. H. Korayem, H. Khaksar, “Investigating the impact models for nanoparticles manipulation based on atomic force microscope (according to contact mechanics)”, Powder Technology, Vol. ۳۴۴, pp. ۱۷-۲۶, ۲۰۱۹.
 • [۳۸۱] A. H. Korayem, M. Taghezadeh, M. H. Korayem, “Geometric parameters effect of the atomic force microscopy smart piezoelectric cantilever on the different rough surface topography quality by considering the capillary force”, Microscopy Research and Technique, Vol. ۸۲, Issue ۵, pp. ۵۱۷-۵۲۹, May ۲۰۱۹.
 • [۳۸۲] P. Panahi, M. H. Korayem, H. Khaksar, “Manipulation of nano ellipsoidal gold particle by considering roughness and contact mechanics based on AFM”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, Vol. ۲۳۳ (۳), pp. ۷۶۳–۷۷۴, February ۲۸, ۲۰۱۹.
 • [۳۸۳] M. H. Korayem, S. F. Dehkordi, “Dynamic Modeling of Flexible Cooperative Mobile Manipulator with Revolute-Prismatic Joints for The Purpose of Moving Common Object with Closed Kinematic Chain Using The Recursive Gibbs-Appell Formulation”, Mechanism and Machine Theory, Vol. ۱۳۷, pp. ۲۵۴-۲۷۹, July ۲۰۱۹.
 • [۳۸۴] M. H. Korayem, A. Alipour, and D. Younesian “Design and simulation of a magnetohydrodynamic micro-pump to provide time varying tensile force for vibration suppression in viscoelastic micro-beams", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. ۳۳, Issue ۵, Pages ۲۱۴۹-۲۱۵۹, May ۲۰۱۹.
 • [۳۸۵] M. H. Korayem, S. F. Dehkordi, M. Mojarradi, P. Monfared, “Analytical and experimental investigation of the dynamic behavior of a revolute-prismatic manipulator with N-flexible links and hubs”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. ۱۰۳, Issue ۵–۸, pp ۲۲۳۵–۲۲۵۶ , August ۲۰۱۹.
 • [۳۸۶] M. H. Korayem, Esmaeilzade E, “Neural Network SMC of AFM-Based Manipulation with Different Cantilever Probes”, Microscopy Research and Technique, Vol. ۸۲, Issue ۷, pp. ۹۹۳-۱۰۰۳, July ۲۰۱۹.
 • [۳۸۷] M. H. Korayem, Z. Rastegar, “Development of Rough Viscoelastic Contact Theories and Manipulation by AFM for Biological Particles: Any Geometry for Particle and Asperities”, Applied Physics A, Vol. ۱۲۵, Issue ۶, Article number ۴۰۴, June ۲۰۱۹.
 • [۳۸۸] A. H. Korayem, P. Ghasemi, and M. H. Korayem, “Vibration analysis and control of AFM microcantilever based on the MCS theory using the FSMC control in the air”, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume ۴۴, Issue ۹, pp ۷۵۰۵–۷۵۱۴, September ۲۰۱۹.
 • [۳۸۹] M. H. Korayem, Z. Rastegar, “Experimental Characterization of MCF-۱۰A Normal Cells Using AFM: Comparison with MCF-۷ Cancer Cells”, Molecular & Cellular Biomechanics, Vol. ۱۶, no.۲, Pages ۱۰۹-۱۲۲, ۲۰۱۹.
 • [۳۹۰] M. H. Korayem, H. Khaksar, “Estimation of critical force and time required to control the kinematics and friction of rough ellipsoidal and cubic nanoparticles using mechanics of contact surfaces”, Tribology International, Vol. ۱۳۷, Pages ۱۱-۲۱, ۲۰۱۹.
 • [۳۹۱] M. H. Korayem, Z. Mahmoodi, S. A. Mirmohammad, “Investigating the motion modes of smooth/rough micro/nanoparticles with circular crowned roller geometry and computing the maximum force”, Article in press, Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. ۴۱, Issue ۷, July ۲۰۱۹. Article number ۲۸۹
 •  [۳۹۲] مرتضی جوادی، محرم حبیب نژاد ،"امکان سنجی استفاده از ربات موازی ۶RUS به عنوان کارگیر ۶ درجه آزادی دستگاه سنگ محور به منظور سنگ زنی قطعات با ناهم محوری موازی و زاویه ای"، مجله مکانیک و ارتعاشات، دوره ۹، شماره ۳،ص ۲۳-۳۳ ، پاییز ۱۳۹۷ .
 • [۳۹۳] M. H. Korayem, H. Khaksar, H. Jjiryaei, “Modeling and simulation of contact parameters of elliptical and cubic nanoparticles to be used in nanomanipulation based on atomic force microscope”, Article in press, Ultramicroscopy, Vol. ۲۰۶, November ۲۰۱۹. Article number ۱۱۲۸۰۸
 • [۳۹۴] A. H. Korayem, F. Imani, and M. H. Korayem, “Analysis of the atomic force microscopy vibration behavior using the Timoshenko theory by multi-scale method in the air environmen”, Microscopy Research and Technique, Vol. ۸۲, Issue ۱۰, Pages ۱۷۸۷-۱۸۰۱, October ۲۰۱۹.
 • [۳۹۵] علیرضا مطهری، حسن ظهور، محرم حبیب نژاد، "طراحی و ساخت یک بازوی بسیار-افزونه با تحریک ناپیوسته "، مجله مهندسی مکانیک مدرس ، شماره ۳، جلد ۲۰ صفحه ۶۷۶-۶۶۹، ۱۳۹۸.
 • [۳۹۶] O. Mehrjooee, S. F. Dehkordi, and M. H. Korayem, “Dynamic modelling and extended bifurcation analysis of flexible-link manipulator”, Mechanics Based Design of Structures and Machines, An International Journal, Volume ۴۸, Issue ۱, Pages ۸۷-۱۱۰, ۲۰۲۰.
 • [۳۹۷] M. Hadi Izadi, Sh. Hosseini-Hashemi, and M. H. Korayem, “Buckling of joined composite conical shells using shear deformation theory under axial compression”, Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, Vol. ۶۵, Issue ۱۰, pp. ۵۷۴-۵۸۴, ۲۰۱۹.
 • [۳۹۸] A. H. Korayem, F. Imani, and M. H. Korayem, “Modeling the amplitude mode of piezoelectric micro cantilever AFM in contrast to the surface of the sample in a liquid medium”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. ۴۵, pp. ۵۷۴-۵۸۴, Feb. ۲۰۲۰.
 • [۳۹۹] M. H. Korayem, M. Taheri, H. Khaksar, and R. N. Hefzabad, “Modeling of Cylindrical Contact Theories for the Manipulation of Biological Micro/nanoparticles”, Int. J. Nanosci. Nanotechnol., Vol. ۱۵, No. ۴, pp.۲۲۹-۲۳۷, Dec.۲۰۱۹.
 • [۴۰۰] صادق حاجی آبادی، سیاوش فتح الهی دهکردی ، محرم حبیب نژاد، "مدلسازی دینامیکی ربات همکار با در نظر گرفتن اثر تنش داخلی جسم مشترک، توزیع بهینه انرژی موتورها و محاسبه ی ظرفیت حمل بار دینامیکی"، مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، شماره ۱، جلد ۵۰ صفحه ۶۹-۷۶، ۱۴۰۰.
 • [۴۰۱] M. H. Korayem, A. A. Farid, and R. N. Hefzabad, “A non-classical dynamic modeling of nano/micro particles in nanomanipulation process”, Beilstein Journal of Nanotechnology, Vol. ۱۱, pp. ۱۴۷–۱۶۶. ۲۰۲۰.
 •  [۴۰۲] M. H. Korayem, H. Khaksar, “A survey on dynamic modeling of manipulation of nanoparticles based on atomic force microscope and investigation of involved factors”, Article in press, Journal of Nanoparticle Research, Vol. ۲۲, Issue ۱, January ۲۰۲۰. Article number ۲۷
 •  [۴۰۳] محرم حبیب نژاد کورایم،معین طاهری،حسام خاکسار،سید حسن بطحائی، "تغییر شکل نانوذرات طلا تحت تأثیر منیپولیشن سه‌بعدی و اثر زاویه‌ای برمبنای مکانیک تماس با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی"، مجله علمی پژوهشی ساخت و تولید (مکانیک مدرس) ، شماره ۵، جلد ۷ صفحه ۳۳-۴۳، ۱۳۹۹.
 • [۴۰۴] سید داوود نیکخوی تنها، محرم حبیب نژاد کواریم، سیاوش فتح الهی، "طراحی مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعی در محیط با موانع متحرک به منظور رسیدن به هدف سیار با استفاده از کنترل فازی"، نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ، شماره ؟، جلد ؟ صفحه ؟-؟، ۱۳۹۹.
 • [۴۰۵] M. H. Korayem, and M. Yousefzadeh, H. Tourajizadeh, “Optimal control of a wheeled mobile cable-driven parallel robot ICaSbot with viscoelastic cables”, Robotica, Vol. ۳۸, Issue ۸, Pages ۱۵۱۳-۱۵۳۷, ۱ August ۲۰۲۰..
 • [۴۰۶] M. H. Korayem, M. Vaez, Z. Rastegar, “Modeling and simulation of three-dimensional manipulation of viscoelastic folded biological particles considering the nonlinear model of the cell by AFM”, Article in press, Mechanics of Materials, Volume ۱۴۳, April ۲۰۲۰. Article number ۱۰۳۳۴۲
 • [۴۰۷] M. H. Korayem, K. Heidary, and Z. Rastegar, “The Head and Neck Cancer (HN-۵) Cell Line Properties Extraction by AFM”, Article in press, Biological Engineering, Vol. ۱۴, Issue ۱, ۱۸ March ۲۰۲۰.
 • [۴۰۸] E. Karamipour, S. F. Dehkordi, and M. H. Korayem, “Reconfigurable mobile robot with adjustable width and length: conceptual design, motion equations and simulation”, Journal of Intelligent & Robotic Systems, Vol. ۹۹, Issue ۳, Pages ۷۹۷-۸۱۴, ۲۰۲۰.
 • [۴۰۹] M. H. Korayem, Z. Rastegar, “Development of Viscoelastic Empirical and Semi-Empirical Contact Models for Application in ۳D Manipulation: Oscillatory Drag”, Article in press, Mechanics of advanced materials and structures, ۲۰۲۰.
 • [۴۱۰] R. Shiri, S. R. Nekoo, M. H. Korayem and S. Kazemi, “Finite-time nonsingular terminal sliding mode control: A time setting approach”, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, Vol. ۲۳۳, Issue ۱۰, Pages ۱۳۹۲-۱۴۱۲, November ۲۰۱۹.
 • [۴۱۱] M. H. Korayem, S. Shahali, Z. Rastegar, and Khazaei Far, “Path Planning of the Viscoelastic Micro Biological Particle to Minimize Path Length and Particle’s Deformation Using Genetic Algorithm”, Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, Vol. ۴۳, Pages ۹۰۳-۹۱۴, ۲۰۲۰.
 • [۴۱۲] M. H. Korayem, H. Khaksar, and M. Jahanshahi, “Modeling and control of nanomanipulation of the elliptical porous alumina nanoparticles based on atomic force microscopy”, Article in press, European Journal of Mechanics, A/Solids, ۲۰۲۰.
 • [۴۱۳] A. H. Korayem, P. Ghasemi, and M. H. Korayem, “The effect of liquid medium on vibration and control of the AFM piezoelectric microcantilever”, Microscopy Research and Technique, Vol. ۸۳, Issue ۱۱, Pages ۱۴۲۷-۱۴۳۷, ۱ November ۲۰۲۰.
 • [۴۱۴] M. H. Korayem, P. Panahi, H. Khaksar, “Studying and simulation of ellipsoidal contact models for application in AFM nano manipulation”, Micron, Vol. ۱۴۰, January ۲۰۲۱, Article number ۱۰۲۹۶۰.
 • [۴۱۵] M. H. Korayem, H. Khaksar, “Nanomanipulation mathematical modeling of elliptic and cubic nanoparticles with consideration of the impact theories”, Applied Mathematical Modeling, Vol. ۹۰, Pages ۱۰۱-۱۱۳, February ۲۰۲۱.
 • [۴۱۶] M. H. Korayem, A. Hedayat, and S. F. Dehkordi, “Application of frictional contact to extend the functionality of cooperative manipulator chains in moving a common object in the form of closed kinematic chain”, Applied Mathematical Modelling, Vol. ۹۰, Pages ۳۰۲-۳۲۶, February ۲۰۲۱.
 • [۴۱۷] M. H. Korayem, A. Hashemi, A. H. Korayem, “Multilayered non-uniform AFM piezoelectric microcantilever control and vibration analysis considering different excitation based on the modified couple stress theory”, Paper accepted in Microscopy Research and Technique, ۲۰۲۰.
 • [۴۱۸] M. H. Korayem, H. Khaksar, “Optimum path planning of elliptic and cubic nanoparticles using one and dual probe atomic force microscopes”, Article in press Mechanics of Advanced Materials and Structures, ۲۰۲۰.
 • [۴۱۹] M. H. Korayem, H. Khaksar, and Mousavi, “Modeling and control of probe distance, substrate and probe of atomic force microscope using adaptive fuzzy sliding-mode control in the presence of disturbances”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. ۱۵۲, ۱ May ۲۰۲۱, Article number ۱۰۷۴۵۸.
 • [۴۲۰] M. H. Korayem, S. Azargoshasb, A. H. Korayem, and S. Tabibian, “Design and implementation the sound source localization with the speech recognition for the robotic face system”, Paper accepted in Robotica, ۲۰۲۱.
 • [۴۲۱] M. Aghajari, S. F. Dehkordi, and M. H. Korayem, “Nonlinear dynamic analysis of the extended telescopic joints manipulator with flexible links”, Paper accepted in Arabian Journal for Science and Engineering, ۲۰۲۱.

  II. Papers in International Conference Proeedings:

 • [۱] Korayem, M. H., Yao, Y. and Basu, A., “Load Carrying Capacity for a Two-Link Planer Flexible Arm,” Proc. Thirteenth Canadian Congress of Applied Mechanics, Vol. ۲, pp. ۶۶۴ – ۶۶۵, ۱۹۹۱.
 • [۲] Korayem, M. H., Yao, Y., and Basu, A., “Symbolic Derivation and Dynamic Simulation of Flexible Manipulators,” Proc. IEEE (Sing) Int. Conf. on Intelligent Control and Instrumentation, pp. ۳۵۲- ۳۵۷, ۱۸ - ۲۱ Feb., ۱۹۹۲.
 • [۳] Korayem, M. H., Yao, Y., and Basu, A., “Dynamic Load Carrying Capacity for a Multi-Link Flexible Arm, “Proc. Int. Conf. Control and Robotics Automation, pp. ۷۹ - ۸۳, August ۴-۷, ۱۹۹۲.
 • [۴] Korayem, M. H., and Basu, A., “Effect of Dynamic of Load and Joint Flexibility on the Recursive Lagrangian Dynamics of Flexible Arm, Proc. Fourteenth Canadian Congress of Applied Mechanics, Vol. ۱, pp. ۸۵- ۸۶, June, ۱۹۹۳.
 • [۵] Korayem, M. H., and Basu, A., “Synthesis of Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities,” Proc. Fourteenth Canadian Congress of Applied Mechanics, Vol. ۱, pp. ۸۵- ۸۶, June, ۱۹۹۳.
 • [۶] Korayem, M. H., and Basu, A., “Efficient Elastic Robot Inverse Dynamics Algorithm Using Pc-Based Symbolic Manipulation,” Proc. ۱۲th World Congress International Federation of Automatic Control (IFAC), Vol. ۳, pp. ۲۸۵ - ۲۸۸, July, ۱۹۹۳.
 • [۷] Korayem, M. H., and Basu, A., “Determination of the Maximum Dynamic Load of Manipulators with Compliant Links and Joints,” Advances in Robotics, Mechatronics and Haptic Interfaces, pp. ۲۱۱ - ۲۱۶, November, ۱۹۹۳.
 • [۸] Korayem, M. H., and Basu, A., “Symbolic Derivation of Dynamic Equation of Motion of Motion for Flexible Manipulators,” Computational Techniques and Applications (CTAC ۹۵), pp ۵۶, ۱۹۹۵.
 • [۹] م. حبیب نژاد کورایم، ا. پورفتحی، "کنترل بهینه زمانی رباتها برای مسیر از پیش تعیین شده"، سومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، صفحه ۱۶۵-۱۷۴، ۱۳۷۵.
 • [۱۰] ح. آقاپور، م. حبیب نژاد، "روشهای اندازه گیری و مدلسازی هندسی ۲D و ۳D یک پره نیروگاه گازی جهت ساخت با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM "، سومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید، صفحه ۷۳-۸۳، ۱۳۷۵.
 • [۱۱] م. حبیب نژاد، ا. ک. عمومی، "طراحی آزمایشهای ربات اطلس II به کمک نرم افزار Visual Basic "، پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران، صفحه ۱۴۵۱-۱۴۵۸، ۱۳۷۶.
 • [۱۲] م. حبیب نژاد، ع. درویش و ح. آقاپور، "طراحی و تولید قالب ریخته گری دقیق برای تولید یک پره نیروگاه گازی با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM "، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، صفحه ۵۷۵-۵۸۲، ۱۳۷۵.
 • [۱۳] م. حبیب نژاد، م. خان پور، "تولید بهینه مسیر ابزار برای ماشین کاری سطوح سه بعدی Sculptured و انتخاب ابزار بهینه"، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، صفحه ۵۸۳-۷۰۵ ۱۳۷۵.
 • [۱۴] م. حبیب نژاد، ع. مرعشی، ع. م. ا. مرادی، "فرمولاسیون بازگشت پذیری ( Recursive ) رباتها و کاربرد آن در بدست آوردن بار ماکزیمم"، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، صفحه ۶۹۷-۷۰۵ ، ۱۳۷۵.
 • [۱۵] م. حبیب نژاد، م. ر. بنی طعمه، "دینامیک رباتهای سبک به روش سیستم لینکهای صلب معادل "، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، صفحه ۶۸۹-۶۹۶ ، ۱۳۷۵.
 • [۱۶] Korayem, M. H., Masoodyfar, M.R., “Maximum Load of Elastic Joint Robot for a Given Dynamic Trajectory,” Proc. Int. Conference of ISME۹۶, pp. ۱۰۴۹-۱۰۵۷, ۱۹۹۶.
 • [۱۷] Korayem, M. H., Goffrani, M., and Roghani, S., “Computer Animation of Mechanical Manipulators Using Mathematica,” Proc. Int. Conference of (AEMC’۹۶), pp. ۱۰۴۹-۱۰۵۷, ۱۹۹۶.
 • [۱۸] Korayem, M.H., and Omoumi, A, “A Novel Experimental Set up for Atlas II Robot Using Visual Basic” ۴th Annual Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, pp. ۸-۱۳, ۱۹۹۷.
 • [۱۹] Korayem, M. H., Jahed Motlagh, M. R. Alidoust, A., “Control of Gripper Position of Atlas II Robot “, Proc. Int. Conf. of ISME۹۸, pp. ۵۰۳-۵۱۱, ۱۹۹۸.
 • [۲۰] م حبیب نژاد کورایم , محمدزاده، "مدلسازی و مشابه سازی کوره های پخت سیمان"، ششمین کنفرانس سالانه و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME۹۸ ، صفحه ۹۷۱-۹۸۱ ، ۱۳۷۷.
 • [۲۱] ح. آقاپور، م. حبیب نژاد "طراحی و تولید توربین نیروگاه گازی با استفاده از تکنولوژی نمونه سازی سریع CAD/CAM/SLA "، ششمین کنفرانس سالانه و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME۹۸ ، صفحه ۱۴۰۱-۱۴۱ ۰ ، ۱۳۷۷.
 • [۲۲] M. H. Korayem, S. M. Toussi “Dynamic Equation Analysis of Atlas II Robot,“ Proc. of The Third Biennial Engineering Mathematics and Applications Conference (EMAC‘۹۸), PP. ۲۸۱-۲۸۵, ۱۹۹۸.
 • [۲۳] M. H. Korayem, M. Mohsensadeh “Motion Planning for Mobile Robots in the Presence of Stationary Obstacles,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems (MSMS’۹۹), PP. ۲۷۹-۲۸۶, ۱۹۹۹.
 • [۲۴] M. H. Korayem, H. Latifi, Abedini “Design of Non-Holonomic Wheeled Mobile Robot,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems (MSMS’۹۹), pp. ۳۲۵-۳۳۰, ۱۹۹۹.
 • [۲۵] M. H. Korayem, B. Ataei “Multimedia Training Materials for Mechanical Manipulator,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems (MSMS’۹۹), pp. ۳۳۹-۳۴۶, ۱۹۹۹.
 • [۲۶] م. حبیب نژاد، خوشبخت، "بهینه سازی یک روبات تحت حداکثر ظرفیت محل بار دینامیکی"، هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۱۲۳۵-۱۲۴۸ , ۱۳۷۸.
 • [۲۷] م حبیب نژاد، ع. مرعشی، "ماشین کنترل عددی Emco Turn ۲۲۰ , نحوه برنامه ریزی در تولید قطعات" هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۱۴۴۹-۱۴۴۵، ۱۳۷۸.
 • [۲۸] M. H. Korayem, “A Novel Simulation and Experimental Setup for MoboLab Robot,” The ۲۶th International Conference on Computer & Industrial Engineering (C&IE), pp. ۴۴-۴۸, ۱۹۹۹.
 • [۲۹] M. H. Korayem. and K. Nakhaee“ Kinematics and Dynamic Modeling of the Human Shoulder: A Robotic Approach,” The ۲۶th International Conference on Computer & Industrial Engineering (C&IE), pp. ۶۱۱-۶۱۶, ۱۹۹۹.
 • [۳۰] م حبیب نژاد، ، ع. میرشاهی، "ربات متحرک هوشمند و کاربرد آن جهت افراد نابینا و ناتوان حرکت"، نهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، صفحه ۲۲۱-۲۲۵، ۱۳۷۸.
 • [۳۱] م. حبیب نژاد، ، م.ت. کرمی،"سینماتیک و‌‌دینامیک مستقیم بازوهای مکانیکی‌‌الاستیک به‌‌روش سیستم بازوهای‌‌‌‌صلب‌‌‌معادل"، نهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، صفحه ۳۰۰-۳۰۴ ، ۱۳۷۸.
 • [۳۲] م. حبیب نژاد، م.ت. کرمی،" روش انتگرال‌‌گیری پی‌‌در‌‌پی برای حل معادلات دینامیکی حرکت ربات الاستیک"، ISME۲۰۰۰ هشتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۲۰۱-۲۰۸ ، ۱۳۷۹.
 • [۳۳] م. حبیب نژاد، م. چیت سازان،" مدلسازی و شبیه سازی رباتهای متحرک خودمختار و ارایه نتایج آزمایشگاهی"، دومین کنفرانس سالانه هوافضا، صفحه ۱۴۹-۱۴۵، ۱۳۷۹.
 • [۳۴] م. حبیب نژاد، م. محسن زاده،"مسیریابی ربات متحرک خود مختار،"مجله علم و اندیشه , شماره ۱ , ص ۳۷-۴۲ ، ۱۳۷۹.
 • [۳۵] م حبیب نژاد ، م. غفرانی،" کاربرد صنعتی کنترلرهای منطقی برنامه پذیر ( PLC ) "، مجله علم و اندیشه , شماره ۱ , ص ۳۱-۳۶، ۱۳۷۹.
 • [۳۶] م. حبیب نژاد، "تأثیر Mathematica بر تدریس و یادگیری ریاضیاتً، مجله آموزش مهندسی ایران , شماره ۲ , جلد , ۲ ص ۹۶-۸۳ , ۱۳۷۹.
 • [۳۷] M. H. Korayem, H. Ghariblu “Mathematical Modeling and Simulation Studies of Mobile Robots,” Proc. ۲nd Int. Conference on Applied Mathematics (ICAM۲۰۰۰), pp. ۲۵۱-۲۶۰, ۲۰۰۰.
 • [۳۸] ه. غریبلو، م. حبیب نژاد، "تحلیل ریاضی قیود حرکتی و درجات آزادی مازاد در رباتهای متحرک چرخ دار"، دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی، ص ۳۶۹ - ۳۷۷، ۱۳۷۹
 • [۳۹] م. حبیب نژاد، ک خدا رضا،"حل عددی و تجربی جریان روی اتومبیل"، دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی، ص ۴۰۶ - ۴۱۳، ۱۳۷۹
 • [۴۰] م. حبیب نژاد ، شهاب بقایی، شمشیری، دشتی، "طراحی نرم افزار چند رسانه ای ریاضیات مهندسی"، دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی، ص ۴۱۴ - ۴۲۳، ۱۳۷۹.
 • [۴۱] Korayem, M. H, Azmoudeh, and S. Baghaei “Robotics Multimedia Software for Conceptual Understanding,” Proc. ۷th Annual Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, pp. ۱۱-۱۶, ۲۰۰۰.
 • [۴۲] M. H. Korayem, and M. Chitsazan “Mathematical Modeling and Simulation of Differentially Wheeled Mobile Robots Using Lagrange’s Approach,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems, pp. ۳۱۵-۳۲۰, ۲۰۰۱.
 • [۴۳] M. H. Korayem, and Sh. Kazemi “Flexible, Distributed Mechanical Arm Design,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems, PP. ۲۷۱-۲۷۷, ۲۰۰۱.
 • [۴۴] م. حبیب نژاد، ت. خانعلی، "بکار گیری استانداردها جهت ساماندهی تحقیقات "، سمینار ساماندهی تحقیقات، صفحه ۲۷۸-۲۸۴، ۱۳۷۹.
 • [۴۵] م. حبیب نژاد، م. سلطانی، "پیشنهاد ربات جهت رفع مشکلات فولاد سازی و ریخته گری مداوم، "کنکره فولاد اهواز، صفحه ۲۰۹ - ۲۱۸، ۱۳۷۹.
 • [۴۶] م. حبیب نژاد , ف. فرنوش، "بانک اطلاعاتی رباتها"، نهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۲۰۱-۲۰۸، ۱۳۸۰.
 • [۴۷] م. حبیب نژاد، م. جابری" مدلسازی سینماتیک ربات ۳P ً، دهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، ۱۳۸۰.
 • [۴۸] م. حبیب نژاد، ش. کاظمی، "مدل گسترده حوزه فرکانس برای طراحی بازو های مکانیکی انعطاف پذیرً ، همایش آشوب، صفحه ۴۹-۳۷، ۱۳۸۰.
 • [۴۹] م. حبیب نژاد، "تدوین نرم افزار آموزشی رباتیک به کمک سیستم چندرسانه ای"، مجله آموزش مهندسی، ص ۱۳۸-۱۲۶، ۱۳۸۱.
 • [۵۰] م. حبیب نژاد، "کاربرد ربات در بیمارستانها "، مجله علم ادب ، صفحه ۳۶-۴۶ ، ۱۳۸۱.
 • [۵۱] م. حبیب نژاد، "جنبه های نرم افزاری کاربرد PLC در سلولهای کاری رباتیک"، مجله علم ادب، صفحه ۱-۱۰ ، ۱۳۸۲ .
 • [۵۲] م. حبیب نژاد , کارگرنژاد،" طراحی و ساخت ربات فوتبالیست"، هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک ، صفحه ۱۳۵-۱۴۸ ۱۳۸۰ , .
 • [۵۳] M. H. Korayem, T. Khanali, “Desing and Manufacturing of Prismatic Robot for Assembly Line”, Int. Conf. on Information Technology & Applications, ۲۰۰۲.
 • [۵۴] م. حبیب نژاد , کارگرنژاد، ًمکان یابی برای ربات لیگ سایز متوسطً، MVisionLP ، صفحه ۱۷۴-۱۶۸، ۱۳۸۱.
 • [۵۵] م. حبیب نژاد و علی اکبر پور،" شبیه سازی هدایت ربات توسط بینایی و ارائه تستهای عملکردی MVisionLP ، صفحه ۸۴-۷۵، ۱۳۸۱.
 • [۵۶] م. حبیب نژاد، م. ح. مختاری "ساخت یک ربات ۳-P جهت موضع سیلرکاری“، دومین کنفرانس صنایع، صفحه ۱۴۳-۱۵۱، ۱۳۸۲.
 • [۵۷] م. حبیب نژاد و ه. غریبلو، ًتأثیر جابجایی در تعیین ظرفیت حمل بار بازوهای رباتیً، ISME۲۰۰۳ ، صفحه ۲۰۵۷-۲۰۵۰، ۱۳۸۲.
 • [۵۸] و. رستمی، م. حبیب نژاد و م. جاهد ، ًکنترل سخت افزار ربات متحرک بینا در محیط های ناشناختهً ، ICME۲۰۰۳ ، صفحه ۸۵ - ۹۶ ، ۱۳۸۲.
 • [ ۵۹ ] M. H. Korayem, Baghaei, “Applied Multimedia System for Analysis and Mechanical Design of Robot”, ۹th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, ۲۰۰۳.
 • [ ۶۰ ] H. Gariblu, M. H. Korayem, and A. Basu, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Base Flexible Robots”, ۹th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, ۲۰۰۳.
 • [ ۶۱ ] M. H. Korayem, A. Farsi, and R. Madoliat, “Modeling, Simulation and Control of Robot by Programmable Logic Controllers (PLC)”, ۹th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, ۲۰۰۳.
 • [ ۶۲ ] M. H. Korayem, A. Kargarnejad, and R. Madoliat, ”Training of Vision System of Soccer’s Robot by Using Neural Networks”, ۹th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, ۲۰۰۳.
 • [۶۳] م. حبیب نژاد , کارگرنژاد، " آموزش سیستم بینایی ربات فوتبالیست با استفاده از شبکه های عصبی ً، ششمین کنفرانس ساخت و تولید، ۱۳۸۲.
 • [۶۴] م. حبیب نژاد , هاشمی، ً ظرفیت حمل بار دینامیکی بازوی مکانیکی با مفاصل انعطاف پذیر ً، کنفرانس مکانیک، ۱۳۸۳.
 • [۶۵] م. حبیب نژاد، بنی رستم و مداحی، " مدلسازی, شبیه­سازی و ارزیابی نتایج حاصل از تست ادومتری ربات متحرک چرخ تفاضلی ً، کنفرانس مکانیک، ۱۳۸۳.
 • [۶۶] م. حبیب نژاد , هاشمی , ی. مجیدی، م. ح. معاونی ثابت و م. خسروی، " طراحی و شبیه سازی مانیپولاتور جهت حمل و نصب باک خودرو سواری پژو RD ً، مجله مکانیک، ۱۳۸۳.
 • [۶۷] م. حبیب نژاد، ن . جعفری، ی . جمالی، "طراحی مکانیزمی جهت تغذیه اتوماتیک مهره در سایزهای مختلف به دستگاه نقطه جوش ً، مجله مکانیک، ۱۳۸۳.
 • [ ۶۸ ] M. H. Korayem, T. Bani Rostam, “Design, Modeling and Experimental Analysis of Wheeled Mobile Robots”, Mechatronic Systems, ۶۲۹(۶), Publisher(s): Elsevier Science & Technology, ۲۰۰۴.
 • [ ۶۹ ] M. H. Korayem, N. Shiehbeiki, “Performing Laboratory Tests For ۳P Robot Using Vision”, ۳rd IFAC Symposium on Mechatronic Systems, September ۲۰۰۴.
 • [ ۷۰ ] M. H. Korayem, and Madahi, “Mechanical Design and Modeling of an Omni-directional Mobile Robot”, Proc. Int. Conf. of ISME۲۰۰۴.
 • [ ۷۱ ] M. H. Korayem, F. Davarpanah, H. Ghariblu, “Dynamic Load Carrying Capacity of flexible Joint Robot with Feedback Linearization”, Proc. Int. Conf. of IMLF-۲۰۰۵.
 • [ ۷۲ ] M. H. Korayem, A. Nakhai, “Analysis and Design of Robot for participating in Robo Contest”, Proc. Int. Conf. of IMLF-۲۰۰۵.
 • [۷۳] م. حبیب نژاد , ف . داورپناه، هاشم غریبلو ، "خطی سازی فیدبک در بازو ها ی ربات ی ب امفاصل الاستیک برای یافتن حداکثر بار قابل حمل ً،" هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۱۴۹، . ۱۳۸۴.
 • [۷۴] م. حبیب نژاد , ر . صالحی ، " مدلسازی, طراحی و شبیه سازی بازوی مکانیکی نصب شونده بر روی پایه متحرک و تحلیل آماری داده های تجربی ، " هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه۱ ۷ ۴، ۱۳۸۴ .
 • [۷۵] م. حبیب نژاد , ر . یعقوب جمالی ، " طراحی، ساخت مچ ربات با سه درجه آزادی و ارائه تستهای تجربی ، د وازدهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، صفحه ۶۶۷-۶۷۴،. ۱۳۸۴ .
 • [۷۶] M. H. Korayem, Y. Jamali, N. Jaafari, A. M. Sohrabi, M. Kiomarsi, M. A. Asadi and S. Reazaee, “Design & Manufacturing a Robot Wrist: Performance Analysis”, Paper in TICME ۲۰۰۵.
 • [۷۷] M. H. Korayem, and A. Pilechian, “Maximum Dynamic Load Carrying Capacity in Flexible Joint Robots Using Sliding Mode Control”, Paper in TICME ۲۰۰۵.
 • [۷۸] M. Shokri and M. H. Korayem, “Maximum Dynamic Payload Carrying Capacity of ۶UPS-Stewart Platform Manipulator”, Paper in TICME ۲۰۰۵.
 • [۷۹] M. H. Korayem, N. Jaafari Hamraz, Y. Jamali, M. Kiomarsi, “Design, Manufacture and Experimental Analysis of ۳R Robotic Manipulator”, Paper in TICME ۲۰۰۵.
 • [۸۰] م. حبیب نژاد , حمیدرضا حیدری ، " مدلسازی و تست بازوی مکانیکی پایه متحرک با مفاصل انعطاف پذیر ً، چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۱۹، ۱۳۸۵
 • [۸۱] م. حبیب نژاد , علیرضا ایروانی، " بهینه سازی فرآیند طراحی ربات به کمک آنالیزهای FMEA و Q FD ً،" چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۱۴، ۱۳۸۵ .
 • [۸۲] م. حبیب نژاد , منیژه ذاکری ، " مدلسازی دینامیکی مانیپولاتور نانوربات AFM در جابجایی نانوذرات ،" چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۱، ۱۳۸۵ .
 • [۸۳] م. حبیب نژاد , نیکوبین ، "محاسبه ماکزیمم ظرفیت حمل بار دینامیکی در امتداد یک مسیر مشخص به روش کنترل بهینهً،" چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۲۹، ۱۳۸۵ .
 • [۸۴ ] م. حبیب نژاد، مقتدائی، ًفرآیند هیدروفرینگ و تأثیر پارامترهای مختلف در کشش،" چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه ۲۹، ۱۳۸۵
 • [ ۸۵ ] م. حبیب‌نژاد، محمدی، ا. شرقی , سید یاسر جزایری , علی پیله چیان , حمید رضا حیدری، "امکان سنجی استفاده از ربات های پاششی لای درب خودرو، در خط رنگ رو ً، مجله مکانیک، ش. ۴۷، صفحه ۶۱-۶۷، ۱۳۸۵.
 • [ ۸۶ ] M. H. Korayem, and M. Shokri, “Maximum Dynamic Load Carrying Capacity of ۶UPS-Stewart Platform Flexible Joint Manipulator”, Proc. of the ۲۰۰۶ IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics , pp. ۷۲۷-۷۳۲, ۲۰۰۶.
 • [۸۷] M. H. Korayem, and A. Pilechian,“Maximum Dynamic Load Carrying Capacity in Flexible Joint Robots Using Sliding Mode Control ”, Proc. of the ۲۰۰۶ IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. ۹۲۴-۹۲۹, ۲۰۰۶.
 • [ ۶۵ ] M. H. Korayem, K. Khoshhal, A. Aliakbarpour, “Vision Based Robot Experiment: Measurementof Path Related Characteristics“, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. ۱۴ , pp. ۳۸۰-۳۸۴ , ۲۰۰۶.
 • [۸۸] م. حبیب نژاد , منیژه ذاکری ، "شبیه سازی دینامیکی نیروی وارد بر نانوذرات توسط نانومانیپولاتور AFM جهت کاهش نیروی وارده بر نمونه های بیولوژیکی ً، یا ز دهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، ۱۳۸۵.
 • [۸۹] م. حبیب‌نژاد، ، ا. نیکوبین ، ا. حیدری، "بررسی اثر بار حمل شده روی ارتعاشات باقیمانده یک منیپولاتور انعطاف پذیر در انتهای یک مسیر مشخص ً، ششمین کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ایران، صفحه ، ۱۳۸۵.
 • [ ۹۰ ] M. H. Korayem , V. Ehtemam, V. Azimirad, “Location Estimation of a Mobile Robot by Neural Network”, Proc. ۱۲th Int. CSI Computer Conference (CSICC’۲۰۰۷), pp. ۲۴۰۵-۲۴۱۰, ۲۰۰۷.
 • [۹۱] M. H. Korayem, V. Ehtemam, V.Azimirad, R. Sabzevari, M. Madani,“ A Vision System Based on Neural Network for a Mobile Robot and Statistical Analyses of Its Errors”, Proc. ۱۲th International CSI Computer Conference (CSICC’۲۰۰۷), pp. ۲۳۵۱-۲۳۵۶, ۲۰۰۷.
 • [۹۲] م. حبیب نژاد , منیژه ذاکری ، " شبیه سازی رفتار دینامیکی نانوذرات در جابجایی بشکل راندن بر پایه مانیپولاتور نانوربات AFM ً، اول ی ن هما ی ش دانشجو ی ی فناوری نانو ، ۱۳۸۵.
 • [۹۳] م. حبیب‌نژاد، ا. نیکوبین، " محاسبه ماکزیمم ظرفیت حمل بار منیپولاتور در حرکت نقطه به نقطه به روش کنترل بهینه " پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق (ICEE۲۰۰۷) ، ۱۳۸۶ .
 • [۹۴] M. H. Korayem, and M. Zakeri, “Dynamic Simulation of Nanoparticle Manipulation Based on AFM Nano-robot”, Proc. Int. Conf. of ISME ۰۷ , ۲۰۰۷ .
 • [۹۵] م. حبیب نژاد، م. احمدی ، "طراحی، مدلسازی و ساخت ربات ۶R و انجام تستهای آزمایشگاهی بر روی آن ً، پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۰۷ ، ۱۳۸۶ .
 • [۹۶] ا. نیکوبین، م. حبیب‌نژاد، ا. حیدری، " محاسبه ماکزیمم ظرفیت حمل بار منیپولاتور با لینک انعطاف پذیر در امتداد مسیر مشخص پنجه با اعمال قید ارتعاشات باقیمانده "، پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۰۷ ، ۱۳۸۶ .
 • [۹۷] M. H. Korayem, and R. Ahmadi, “Mathematical Modeling, Simulation, and Experimental Analysis of ۶R Robot”, Proc. AIM۰۷ Conf , ۲۰۰۷.
 • [۹۸] A. Saderzadeh, M. Sanaatiyan, M.H. Korayem, A. Shahri, H.R. Momeni "Inertial Measurement Unit Error Handling for Mobile Robot: Expert Algorithms Approach" Proc. ۸th IASTED Conference on "Robotics and Applications" (RA ۲۰۰۷), pp. ۶۴-۷۱, ۲۰۰۷.
 • [ ۹۹ ] Sh. Hosseinzadeh, A. R. Zehtabchi and M. H. Korayem, "Determination the Effects of Structural Parameters on Pull Down Voltage of RF MEMS Switches", APMC۲۰۰۷ .
 • [۱۰۰] م. حبیب نژاد، م. حق پناهی، ع . هوشیار، " مدلسازی و شبیه سازی نانو منیپولیشن بکمک میکروسکوپ نیروی اتمی ً، دومین همایش دانشجویی فناوری نانو-دانشگاه کاشان ، ۱۳۸۶ .
 • [۱۰۱] م. حبیب نژاد، ا . دریانی، " مدلسازی و شبیه سازی نانو منیپولیشن بکمک میکروسکوپ نیروی اتمی ً، دومین همایش دانشجویی فناوری نانو-دانشگاه کاشان ، ۱۳۸۶ .
 • [۱۰۲] م. حبیب نژاد، آ. محرم خانی ، " مدلسازی، ساخت و انجام تستهای آزمایشگاهی بر روی بازوی مکانیکی ( Manipulator ) جهت حمل باک خودرو " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸۶ .
 • [۱۰۳] م. حبیب نژاد، ا. علمداری ، " کنترل ربات با استفاده از روش های کنترل غیر خطی و شبکه عصبی " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸۶
 • [۱۰۴] م. حبیب نژاد، آ. س. دوستی ، "تحلیل دینامیکی مکانیزم ۶UPS-Stewart با لینک های انعطاف پذیر به روش کار مجازی " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸۶ .
 • [۱۰۵] م. حبیب نژاد، محمد حق پناهی ، علی کفّاش هوشیا ر، "شبیه سازی و مدلسازی منیپولیشن نانو لوله های کربن " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸۶ .
 • [۱۰۶] م. حبیب نژاد، محمد حق پناهی ، علی کفّاش هوشیا ر، "شبیه سازی ماکزیمم ظرفیت حمل بار در میکرو منیپولیشن با استفاده از ربات AFM " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸۶ .
 • [۱۰۷] M. H. Korayem, and M. Esmaeili , “An Innovative Method for Tracking Taught Trajectories for VW-SEF G۱۲۱ Robot”, Paper in TICME ۲۰۰۷.
 • [ ۱۰۸ ] M. H. Korayem, and M. Bamdad, “Workspace Analysis of Cable-Suspended Robots with Elastic Cable”, Proc. of the ۲۰۰۷ IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. ۱۹۴۲-۱۹۴۷, ۲۰۰۷.
 • [۱۰۹] M. H. Korayem, and A. Shafei,“ Inverse Dynamic Equation of Motion for Flexible Link Manipulators using Recursive Gibbs-Appell Formulation”, Proc. of the ۲۰۰۷ IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. ۲۱۶۰-۲۱۶۵, ۲۰۰۷.
 • [ ۱۱۰ ] M. H. Korayem, and S. Firouzi, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile-Base Flexible-link Manipulators: Feedback Linearization Control Approach”, Proc. of the ۲۰۰۷ IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. ۲۱۷۲-۲۱۷۷, ۲۰۰۷.
 • [ ۱۱۱ ] M. H. Korayem, and S. Zafari, “Nonlinear Dynamic Modeling of Microcantilever in Tapping Mode AFM”, Proc. of the ۲۰۰۷ IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. ۲۸۲-۲۸۷, ۲۰۰۷.
 • [۱۱۲] M. H. Korayem, M. Navidbakhsh, Y. Habibyar, M. Hashemi , “Artificial Human Gait Generation with Robotic Multi-Segment Model”, Proc. of the ICBM۰۸, ۲۰۰۸.
 • [۱۱۳] M. H. Korayem, S. Nourbakhsh, “۶R Robots; How to Guide and Test Them by Vision?”, Paper in ۱۳rd Int&#۳۹;l CSI Computer Conference (CSICC&#۳۹;۰۸), ۲۰۰۸.
 • [۱۱۴] م. حبیب نژاد ، ا. نیکوبین ، سلطانی، "ظرفیت حمل بار دینامیکی ربات با مفاصل انعطاف پذیر به کمک کنترلر FEL با استفاده از شبکه عصبی MLP ، سیزدهمین کنفرانس کامپیوتر ایران، ۱۳۸۶.
 • [۱۱۵] م. حبیب نژاد , ا. دریانی ، "محاسبه انرژی پروتئین‌ها و کاربرد آن در بیونانورباتیکً، چهاردهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، ۱۳۸۶.
 • [۱۱۶] م. حبیب نژاد، م. حق پناهی، ع . هوشیار ، "شبیه سازی دینامیک حاکم بر میکرو - نانو منیپولیشن با استفاده از مُدهای حرکتی به منظور بررسی های بیولوژیکیً، چهاردهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، ۱۳۸۶.
 • [۱۱۷] م. حبیب نژاد , م. شافعی ، " استخراج معادلات دینامیک معکوس ربات با لینک الاستیک با استفاده از فرمولاسیون گیبس-اپل" هفتمین همایش سالانه (بین­المللی) انجمن هوا فضای ایران، ۱۳۸۶.
 • [۱۱۸] م. حبیب نژاد , م. صادق صادق زاده ، "تحلیل و شبیه سازی سینماتیکی سواش- " هفتمین همایش سالانه (بین­المللی) انجمن هوا فضای ایران، ۱۳۸۶.
 • [۱۱۹] م. حبیب نژاد , عاشورزاده ، " طراحی و مدلسازی ربات۶ r و انجام تستهای آزمایشگاهی ً، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، ۱۳۸۶.
 • [۱۲۰] م. حبیب نژاد، ا.م. تاکی ،"طراحی عامل نهائی برای ربات گوجه چینً، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ، ۱۳۸۶.
 • [۱۲۱] م. حبیب نژاد، حسین خانی ، " کالیبراسیون سینماتیک و شناسایی غیر خطی پارمترهای هندسی ربات ً، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، ۱۳۸۶
 • [ ۱۲۲] م. حبیب نژاد، ص. ظفری، " مدلسازی دینامیک غیر خطی و کنترل نانو میکروسکوپ نیروی اتمی در مد ضربه ای ً، س ومین همایش دانشجویی فناوری نانو-دانشگاه شیراز، ۱۳۸۶ .
 • [۱۲۳] م. حبیب نژاد، محمد شاهی، " بررسی تاثیر زاویه تماس راس پروب بر نیروی جابجایی نانو ذرات با استفاده از آزمایش عملیً، سومین همایش دانشجویی فناوری نانو-دانشگاه شیراز ، ۱۳۸۶ .
 • [۱۲۴] م. حبیب‌نژاد، م. محمدشاهی، " بررسی تاثیر زاویه تماس راس پروب بر نیروی جابجایی نانو ذرات با استفاده از آزمایش عملی " ، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۰۸ ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۲۵] م. حبیب‌نژاد، ع. کفّاش هوشیار ، " شبیه سازی پارامترهای اثرگذار برمُدهای حرکتی در میکرو - نانو منیپولیشن " ، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۰۸ ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۲۶] م. حبیب‌نژاد، ر. حقیقی ،ع. علمداری " طراحی کنترلر مود لغزان با تنظیم پارامترها براساس قوانین فازی و استفاده از شبکه عصبی برای کاهش اثر اغتشاشات " ، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۰۸ ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۲۷] م. حبیب‌نژاد، ا. دریانی ، " ارائه الگوریتم اصلاحی برای پیش‌بینی تغییر فرم پروتئین‌ها با استفاده از روش پروتوفولد " ، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۰۸ ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۲۸] Leila Fallah Araghi, M. Habibnejad Korayem, Amin Nikoobin, “Linear-Quadratic-Gaussian (LQG) Controller for Two link- robotic Manipulator Control”, Proc. of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS۰۸), pp. ۶۷۷-۶۸۲, ۲۰۰۸.
 • [۱۲۹] Leila Fallah Araghi, M. Habibnejad Korayem, Amin Nikoobin, Farbod Setoudeh, “Neural Network Controller Based on PID Controller for Two Links- Robotic Manipulator Control”, Proc. of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS۰۸), USA, pp. ۱۰۱۸-۱۰۲۳, ۲۰۰۸.
 • [۱۳۰] M.H. Korayem, B. Hosseinkhani, “Kinematic Calibration and Prediction of Positioning Errors for A Robot Manipulator”, Proceeding of the First International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, Sharjah, U.A.E., ۲۰۰۹.
 • [۱۳۱] M. H. Korayem, M. Bamdad, and R.M. Zehtab, “Experimental study on cable-suspended planar manipulator and dynamic load carrying capacity ”, Proc. of the ICME۲۰۰۹, ۲۰۰۹.
 • [۱۳۲] M. H. Korayem, H.N. Rahimi, A. Nikoobin “Path Planning of Nonholonomic Robots with Elastic Revolute Joints”, Proc. of the ICME۲۰۰۹, ۲۰۰۹.
 • [۱۳۳] M. H. Korayem, A. Daryani “A New Method for Protein Conformation Prediction Using Robotics Methods”, ۲nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, ۲۰۰۸.
 • [۱۳۴] M. H. Korayem, M. Bamdad “Using a helicopter as a flying automated crane with maximum load carrying capacity”, The ۸th Iranian Aerospace Society Conference, ۲۰۰۹.
 • [۱۳۵] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " تحلیل و شناسایی خطای محیطی میکروسکوپهای پروبی روبشی در فرآیند ساخت نانوسازه­ها " ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۳۶] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " تخمین و پیش بینی خزش و حلقه­های هیسترزیس ناخواسته در فرآیند ساخت نانوسازه ها " ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۳۷] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " جبرانسازی و حذف اثرات خزش و هیسترزیس در دستگاههای ساخت نانوسازه " ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۳۸] م. حبیب‌نژاد، ع. متقی ، م. ذاکری " مدلسازی نانو-مانیپولیشن دوبعدی در محیط مایع با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی AFM " ، پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۳۹] م. حبیب‌نژاد، اشکان دریانی ، " ارائه الگوریتم اصلاحی برای پیش بینی تغییر فرم پروتئین ها با استفاده از روش پروتوفولد " ، پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۴۰] ش . محرمی، م . حببب نژاد کورایم، ج . محرمی، ع . میرزایی ، " سیستم نرم افزاری چند رسانه‌ای تحت شبکه رباتیک " ، کنفرانس کامپیوتر ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۴۱] م. حبیب‌نژاد، ص. صادق­زاده ، " یک رهیافت جبرانسازی جدید برای لغزش و حلقه های هیسترزیس در هدایت نانو با SPM پیزوتیوبهای چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو -دانشگاه رازی کرمان شاه ، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۴۲] G. Hasanifard, M. H. Korayem, A. Nikoobin, “Robust Nonlinear Control of Two Links Robot manipulator and Computing Maximum Load”, Proc. of the WASET, ۲۰۰۹.
 • [۱۴۳] M. H. Korayem, H.N. Rahimi, A. Nikoobin “Optimal Motion Generating of Nonholonomic Manipulators with Elastic Revolute Joints in Generalized Point-to-Point Task”, Proc. of the ICCAE ۲۰۰۹, ۲۰۰۹.
 • [۱۴۴] م. حبیب‌نژاد، ف. مهندسی ، " ربات کوچک کارهای بزرگ " ، مهندسی پز شکی، ۱۳۸ ۷.
 • [۱۴۵] م. حبیب نژاد کورایم، حبیبی، "بهینه سازی مسیر ابزار برش برای سطوح سه بعدی براساس سرعت برشی و نرخ پیشرویً ، مجله علم و فناوری،۱۳۸۷۱
 • [ ۱۴۶ ] M. Peimani, M.H. Korayem, “Nonlinear optimal control design for two link robot and payload capacity calculation”, Proc. of the ICEE۰۹, ۲۰۰۹.
 • [۱۴۷] M. H. Korayem, S. Bayat, and M. Bamdad, “Maximum payload of cable-based planar manipulator for two given end points of end-effector using optimal control approach”, Proc. of the ISME۲۰۰۹, ۲۰۰۹.
 • [۱۴۸] M. H. Korayem, M. Navidbakhsh, Y. Habibyar, M. Hashemi , “Artificial Human Gait Generation with Robotic Multi-Segment Model”, Proc. of the ISME۲۰۰۹, ۲۰۰۹.
 • [۱۴۹] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " تخمین و پیش بینی خزش و حلقه­های هیسترزیس ناخواسته در فرآیند ساخت نانوسازه ها "، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۲۰۰۹ ، ۱۳۸۸ .
 • [۱۵۰] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " جبرانسازی و حذف اثرات خزش و هیسترزیس در دستگاههای ساخت نانوسازه "، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۲۰۰۹ ، ۱۳۸۸ .
 • [۱۵۱] م. حبیب نژاد،م. حق پناهی، حمیدرضا حیدری " ماکزیمم بار دینامیکی منیپولاتور با لینک انعطاف­پذیر تحت تغییر شکل بزرگ ، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۲۰۰۹ ، ۱۳۸۸
 • [۱۵۲] م. حبیب نژاد، ب.حسین خانی ، " " ه هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۲۰۰۹ ، ۱۳۸۸ .
 • [۱۵۳] م. حبیب­نژاد کورایم ، وحید مشهدی صادق ، " کنترل موقعیت در ابعاد نانو/میکرو بر پایه عملگر پیزوالکتریک بروش مد لغزشی اصلاح شده ، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک UTNano۲۰۰۹ ، ۱۳۸۸
 • [۱۵۴] م. حبیب نژاد، م. گراوانچی زاده، س. م. رضائی ، " طراحی محیط مجازی برای نانو مانیپولیشن ذرات توسط AFM " ، همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، ۱۳۸۸
 • [۱۵۵] م. حبیب نژاد، ع . کاوسی، ن . ابراهیمی ، " تحلیل حساسیت دینامیک هیبرید میکروسکوپ نیروی اتمی در مود ضربه در حضور نیروی مویینگی به مودهای مختلف " ، همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، ۱۳۸۸
 • [۱۵۶] م. حبیب نژاد، یلدا حسینی ، " مدل سازی و شبیه سازی رفتار دینامیکی کانتیلور نانو ربات AFM " ، همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، ۱۳۸۸
 • [۱۵۷] M. H. Korayem, M. Navidbakhsh, Y. Habibyar , “Trajectory Generating and Kinematic Analysis of a Biped Walking Robot with Active Curved Feet”, Proc. of the CIM۰۹, ۲۰۰۹.
 • [۱۵۸] F. Mohandesi, M. H. Korayem “ y Kinematics analysis of a ۳-DOF micromanipulator for Micro-Nano Surger ”, ۱۳th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME), Singapore, Vol. ۱۲, Issue ۱-۳, pp. ۱۵۷۶-۱۶۷۹, ۲۰۰۹.
 • [۱۵۹] م. حبیب نژاد کورایم، م. ابوالحسنی ، و. عظیمی راد ،" تعیین مسیر بهینه ی منیپولاتور برای مرزهای متحرک"، دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۰] م. حبیب نژاد کورایم، ح. وطن جو ، و. عظیمی راد ، "کنترل بهینه مرتبه ای بازوهای رباتی"، دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۱] م. حبیب نژاد، خ. نجفی " تعیین مسیر بهینه با ماکزیمم بار مجاز برای روبات محرک کابلی به روش برنامه ریزی خطی تکرار پذیر"، دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۲] م. حبیب نژاد کورایم، ناظمی زاده، و. عظیمی راد ،" طراحی مسیر و بهینه سازی مصرف انرژی برای کاربردهای فضایی ربات متحرک در حضور موانع" نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۳] الهام حیدری، محرم حبیب نژاد کورایم، منیژه ذاکری،" مدلسازی تاثیر رطوبت نسبی هوا بر رفتار دینامیکی نانوذرات در نانومنیپولیشن بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی " ، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME ۲۰۱۰ ، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۴] محرم حبیب نژاد کورایم، حسین جیریایی، نازیلا ابراهیمی ، " مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه ای در محیط مایع " ، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME ۲۰۱۰ ، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۵] حبیب نژاد کورایم، وحید عظیمی راد، مصطفی ناظمی زاده، " طراحی مسیر بهینه ربات متحرک غیرهولونومیک در حضور موانع متحرک با استفاده از توابع پتانسیل مجازی و به روش کنترل بهینه " ، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۶] محرم حبیب نژاد کورایم، محسن ایرانی رهقی، سعید رفیعی نکو، " تعیین ظرفیت حمل بار بازوی مکانیکی متحرک در حرکت مشخص پنجه با به کار گیری دو کنترلر غیر خطی بهینه و فیدبک خروجی" ، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۷] محرم حبیب نژاد کورایم، عبداله کاوسی ، نازیلا ابراهیمی ، " تحلیل دینامیک پیوسته میکروتیرک AFM در مود ضربه در حضور نیروی مویینه برای تعیین خواص و توپوگرافی مواد بیولوژیک " ، چهاردهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران ، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۸] حبیب نژاد کورایم، منیژه ذاک ری،" مدلسازی نانومنیپولیشن ذرات برپایه میکروسکوپ نیروی اتمی ( AFM ) با کانتیلور V -شکل" ، چهاردهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران ، ۱۳۸۸.
 • [۱۶۹] M. H. Korayem, H.N. Rahimi, A. Nikoobin “Path Planning of Nonholonomic Robots with Elastic Revolute Joints”, in Proceedings of the ASME ۲۰۰۹ International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference Vol ۷, Part B, ۳۳rd Mechanisms and Robotics Conference, pp. ۱۱۶۷-۱۱۷۴, ASME, ۲۰۰۹.
 • [۱۷۰] Leila Fallah Araghi, M. H. Korayem, “Neural Network Controller for Two links- Robotic Manipulator Control with Different Load”, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, pp. ۱۲۴۸-۱۲۵۳, ۲۰۰۹.
 • [۱۷۱] M. H. Korayem , A. Kavousi, N. Ebrahimi , “Modelling and Analysis of the Hybrid-Nonlinear Dynamics of Tapping Mode Atomic Force Microscopy with Vander Waals, Capillary and Repulsive force Interactions”, Proceedings of the ۳rd Conference on Nanostructures (NS۲۰۱۰).
 • [۱۷۲] M. H. Korayem, A. Motaghi, M. Zakeri, “Dynamic modeling of ۲D Nano-manipulation based on AFM in liquid environment”, Proceedings of the ۳rd Conference on Nanostructures (NS۲۰۱۰).
 • [۱۷۳] M. H. Korayem, M. Zakeri, “Dynamic Behavior of Nanoparticles in Pushing Based on V-Shape Cantilevered AFM”, Proceedings of the ۳rd Conference on Nanostructures (NS۲۰۱۰).
 • [۱۷۴] M. Habibnejad Korayem, N. Ebrahimi, M.M. Eghbal, “Characterization of operating regimes in tapping mode atomic force microscopy”, Proceedings of the ۳rd Conference on Nanostructures (NS۲۰۱۰).
 • [۱۷۵] M. H. Korayem, Kh. Daeinabi, "Nano-Manipulator Force Transducer Modeling Based on Atomic Force Microscopy ”, Proceedings of the IEEE Nano, ۲۰۰۹.
 • [۱۷۶] Ahmadi, Masoudi, M. H. Korayem, “Guidance Quality and Remote Control of ۶R Robot by User Interface, Robot Interface and Its Simulator”, Proceedings of the ICCEE, ۲۰۰۹.
 • [۱۷۷] م. حبیب نژاد کورایم، آتنا امانتی شهری ، " آنالیز حساسیت ظرفیت حمل بار توسط نانوربات AFM در فرآیند نانومنیپولیشن " ، دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی ، ۱۳۸۸
 • [۱۷۸] م. حبیب نژاد کورایم، سلیمان اسمعیل زاده ها، کبری حسن پور،" کیفیت تصاویر نانو به کمک تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم های ژنتیک " ، دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی ، ۱۳۸۸.
 • [۱۷۹] محرم حبیب نژاد، سلیمان اسمعیل زاده ها، نگار رحمانی،"طراحی محیط گرافیکی حقیقت مجازی کاربر متناسب با فضای نانو به کمک نرم افزار MATLAB " دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی ، ۱۳۸۸.
 • [۱۸۰] الهام حیدری، محرم حبیب نژاد، منیژه ذاکری،"مدلسازی تاثیر رطوبت نسبی هوا بر رفتار دینامیکی نانوذرات در منیپولیشن بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی" دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی، ۱۳۸۸.
 • [ ۱۸۱] M. H. Korayem, H. Jjiryaei and N. Ebrahim, "Nano-Manipulator Force Transducer Modeling Based on Atomic Force Microscopy”, NMC۳-IUMS, ۲۰۱۰.
 • [۱۸۲] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, N. Ebrahimi, “Frequency Response Analysis in Nonlinear Dynamics of Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, NMC۳-IUMS, ۲۰۱۰.
 • [ ۱۸۳] م. حبیب نژاد، منیژه ذاکری، معین طاهری، "بررسی تاثیر فاصله سوزن پروب از انتهای کانتیلور بر رفتار دینامیکی منیپولیشن نانوذرات برپایه AFM "، هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME۲۰۱۰ ، ۱۳۸۹ .
 • [۱۸۴] م. حبیب نژاد، حامد وطن جو ، وحید عظیمی راد، " کنترل بهینه مرتبه ای بازوهای رباتی متحرک" ، هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME۲۰۱۰ ، ۱۳۸۹ .
 • [۱۸۵] م. حبیب نژاد، منیژه ذاکری، معین طاهری، "شبیه‌سازی منیپولیشن دوبعدی نانو ذرات بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی بر اساس مدل­ اصطکاک لاگری" ، دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، ۱۳۸۹.
 • [۱۸۶] م. حبیب نژاد، حسین جیریایی شراهی ، نازیلا ابراهیمی ، " مقایسه پاسخ فرکانسی کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه ای در محیط های هوا و مایع"، دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، ۱۳۸۹.
 • [۱۸۷] م. حبیب نژاد، امانتی ،" "، دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، ۱۳۸۹.
 • [۱۸۸] م. حبیب نژاد، محمد مهدی اصل زعیم، منیژه ذاکری ، "ساده سازی و بهبود مدل دینامیکی جابجایی نانو ذرات در AFM "، دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، ۱۳۸۹.
 • [۱۸۹] م. حبیب نژاد، محمد مهدی اصل زعیم، منیژه ذاکری ، "مدلسازی و شبیه سازی مانیپولیشن نانو ذرات در حین لغزش بر روی صفحه با ابزار AFM با استفاده از تئوری تماسی MD "، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، ۱۳۸۹.
 • [۱۹۰] م. حبیب نژاد، سلیمان اسمعیل­زاده­ها ، کبری حسن پور ،"طراحی محیط حقیقت مجازی نانومانییپولیشن برپایه تصاویر بهبود یافته به کمک تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم های ژنتیک " ، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، ۱۳۸۹.
 • [۱۹۱] م. حبیب نژاد، نگار رحمانی ، سلیمان اسمعیل­زاده­ها ، مجید شاه کرمی ، "شبیه سازی نانو مانیپولیشن در یک محیط حقیقت مجازی با کمک نرم افزار Matlab "، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، ۱۳۸۹.
 • [۱۹۲] الهام حیدری، محرم حبیب نژاد کورایم، منیژه ذاکری، "مدلسازی دقیق تاثیر رطوبت نسبی هوا بر نیروی چسبندگی " ، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، ۱۳۸۹
 • [۱۹۳] M. H. Korayem, M. Bamdad, E. Davarzani , and M. R. Ashori, “Optimal Trajectory Planning of Cable Driven Robots with Flexible Joints”, Proceedings of ۲۰۱۰ International Conference on Optimisation of the Robots and Manipulators , Romania, ۲۸-۳۰ May, ۲۰۱۰.
 • [۱۹۴] M. H. Korayem, M. Bamdad, and A. H. Korayem, “Sport Simulation By Using Six Degree of Freedom Cable Suspended Robot”, Proceedings of ۱۰th Australasian Conference on Mathematics and Computers in Sport, ۵-۷ July, ۲۰۱۰.
 • [۱۹۵] M. H. Korayem, S. A. Mustafa, A. H. Korayem, and A. Amanati, “Modeling of the Snatch Weightlifting”, Proceedings of ۱۰th Australasian Conference on Mathematics and Computers in Sport, ۵-۷ July, ۲۰۱۰.
 • [۱۹۶] M. H. Korayem, A.Amanati, “Sensitivity Analysis of Load Carrying Capacity in AFM-based Manipulation”, Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume ۲, Issue ۶, Pages ۷۶۹۲-۷۶۹۳, ۲۰۱۰.
 • [۱۹۷] M. H. Korayem, M. Abolhasan, V. Azimirad, H. Ansari, “Trajectory Planning For Tricycle Mobile Manipulator With Moving Boundary Conditions Using Optimal Control Approach”, Proceedings of the ASME ۱۰th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July ۱۲-۱۴, Istanbul, Turkey, ۲۰۱۰.
 • [۱۹۸] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, H. Jiryaei sharahi, N. Ebrahimi, “Characterization of Interaction Regimes in Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, In the International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN ۲۰۱۰).
 • [۱۹۹] M. H. Korayem, M. Taheri, M. Zakeri, “Simulation of Two-Dimensional Nanomanipulation of Particles by Atomic Force Microscope Based on Coulomb and Lugre Friction Models”, In the International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN ۲۰۱۰).
 • [۲۰۰] M. H. Korayem, S. Esmaeilzadeha, N. Rahmani, M. Shahkarami, “Nano Manipulation Simulation in A Virtual Reality Environment”, In the International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN ۲۰۱۰).
 • [۲۰۱] M. Bamdad, M. H. Korayem, E. Etemadi, “Dynamic load carrying capacity for a helicopter as a flying automated crane”, Proceedings of ۱st International Conference on Mechanical Engineering,Robotics and Aerospace (ICMERA ۲۰۱۰), Romania, ۲-۴ Dec, ۲۰۱۰.
 • [۲۰۲] S. Samadzade, M. H. Korayem, N. Sarli, “AFM Based Nano Telemanipulation for indenting on the human chromosomes Using the Sliding Mode Impedance Controller”, ۱۷th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME۲۰۱۰), ۲۰۱۰.
 • [۲۰۳] M. H. Korayem, N. Ebrahimi, “Dynamics of TMAFM in Liquid: Application to Molecular Metrology and Biological Sciences”, ۱۷th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME۲۰۱۰), ۲۰۱۰.
 • [۲۰۴] M. H. Korayem, A. Motaghi, M. Zakeri, “Dynamic modeling of ۲D nano-manipulation based on AFM in liquid invironment”, ۱۷th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME۲۰۱۰), ۲۰۱۰.
 • [۲۰۵] محرم حبیب نژاد، منیژه ذاکری،" مدل سازی نانومنیپولیشن دو بعدی نانو ذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی AFM و بررسی پارامتر های هیدرو دینامیکی در آن" دومین همایش ICBME۲۰۱۰ ، ۱۳۸۹
 • [۲۰۶] محرم حبیب نژاد، حجت بیناباجی، وحید عظیمی راد،" کاهش جرک (تغییرات مشتق) وارد بر ربات متحرک با استفاده از آنالیز حساسیت سوبل ضرایب وزنی کنترل بهینه" یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ۱۳۸۹.
 • [۲۰۷] M. H. Korayem, M. Taheri and M. Zakeri, “Simulation of Nanoparticles Manipulation Using AFM on the Basis of Lugre’s Friction Model”, Proceedings of the ASME ۲۰۱۰ International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE۲۰۱۰), ۲۰۱۰.
 • [۲۰۸] S. Samadzade, M. H. Korayem, N. Sarli, “A Novel Approach For the Design of a ۱-Dof Nano-Telemanipulation System Involving a Virtual Slave and Environment Based on Passivity and Coupled Stability Theory”, Proceedings of the ASME ۲۰۱۰ International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE۲۰۱۰), ۲۰۱۰.
 • [۲۰۹] M. H. Korayem, A.Naebi, S. Esmaeilzadeha, A.M.Shahri, “Tele-operated Nano-manipulation in Liquid Environment with Atomic Force Microscopy”, Proceedings of the (IMECE۲۰۱۰), ۲۰۱۰.
 • [۲۱۰] A. Naebi, H. Khoshravan, M.H. Korayem, “Comparing of PSO,AFSA and Hybrid PSO_AFSA Methods for Optimization of Fuzzy Logic Controller of DC motor”, (IMECE۲۰۱۰), ۲۰۱۰.
 • [۲۱۱] M. H. Korayem, M. Nazemizadeh and V. Azimirad, “Optimal Motion Planning of Non-holonomic Mobile robots in Presence of Multi Obstacles”, Proceedings of the (INTERACT-۲۰۱۰), pp. ۳۰۱-۳۰۴, ۲۰۱۰.
 • [۲۱۲] محرم حبیب نژاد، مسعود گراوانچی زاده ، سید مهدی رضائی، "طراحی محیط مجازی برای نانو مانیپولیشن ذرات توسط میکروسکوپ نیروی اتمی"همایش Nanotechnology۲۰۱۰ ، ۱۳۸۹.
 • [۲۱۳] محرم حبیب نژاد، مصطفی ناظمی زاده، حامد رحیمی، "کاربرد روش المان محدود در مدلسازی رفتار دینامیکی ربات انعطاف پذیر فضایی و طراحی مسیر حرکت نقطه به نقطه آن"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران،۱۳۸۹.
 • [۲۱۴] محرم حبیب نژاد، حجت بیناباجی، وحید عظیمی راد، "طراحی مسیر بهینه منیپولیتورها با مفاصل انعطاف پذیر به منظورکمینه کردن جرک وارد بر موتورها"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران،۱۳۸۹.
 • [۲۱۵] رضا حسامی، محرم حبیب ­ نژاد کورایم، خدیجه دائی نبی، "شبیه سازی رفتار دینامیکی منیپولیشن نانو ذره توسط میکروسکوپ نیروی اتمی جهت جلوگیری از تخریب نانوذره "، اولین همایش ملی فناوری نانو، ۱۳۸۹.
 • [۲۱۶] رضا حسامی، محرم حبیب نژاد کورایم، خدیجه دائی نبی،" شبیه سازی تغییرشکل نانوذره توسط کانتیلور V شکل و مستطیلی شکل میکروسکوپ نیروی اتمی "، اولین همایش ملی فناوری نانو، ۱۳۸۹.
 • [۲۱۷] مرضیه نوروزی، محرم حبیب ­ نژاد کورایم، خدیجه دائی نبی، "کنترل مد لغزشی منیپولاتور نانو ربات میکروسکوپ نیروی اتمی"، اولین همایش ملی فناوری نانو، ۱۳۸۹.
 • [۲۱۸] م. حبیب نژاد، حسین جیریایی شراهی، محمد مهدی اقبال ،" تحلیل غیرخطی دینامیک نانو روبات میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه­ای در محیط مایع "، دومین ، ۱۳۸۹.
 • [۲۱۹] مهسا جلالی ، محرم حبیب نژاد کورایم،" ردیابی مسیر دینامیکی معین ربات کابلی صفحه­ای توسط کنترلر مد لغزشی "، نخستین همایش منطقه­ای مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، اسفند ، ۱۳۸۹ .
 • [۲۲۰] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, “Analysis of Force Regimes in Tapping Mode Atomic Force Microscopy With Capillary Layer Interactions”, ۲nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences Engineering and Medicine (NTC ۲۰۱۱).
 • [۲۲۱] R. Hessami, M. H. Korayem, K. Daeinabi, “ Deformation Analysis of Nano-Particle During Manipulation By AFM V-Shaped Cantilever ”, ۲nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences Engineering and Medicine (NTC ۲۰۱۱).
 • [۲۲۲] Z. Rastegar; M. H. Korayem; M. Geramizadeh, Application of Contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Cells, ۵th Symposium on Advances in Science & Technology, ۲۰۱۱.
 • [۲۲۳] Z. Rastegar; M. Haghpanahi, M. H. Korayem; M. Geramizadeh, FE Simulation of Cell Indentation by AFM, ۵th Symposium on Advances in Science & Technology, ۲۰۱۱.
 • [۲۲۴] M. Geramizadeh; M. H. Korayem; Z. Rastegar, Manipulation of biological cells by AFM, ۵th Symposium on Advances in Science & Technology, ۲۰۱۱.
 • [۲۲۵] M .H. Korayem; M. Nazamezadeh,"Optimal Path Planning of Non-holonomic Mobile robots in Presence of Multi Obstacles”, Proc. Int. Conf. of ISME۲۰ ۱۱ , ۲۰۱۱.
 • [۲۲۶] م. حبیب نژاد، محسن ایرانی ، سعید رفیعی نکو،" ظرفیت حمل بار بازوی مکانیکی در ردگیری مسیر مشخص به کمک فیدبک حالت غیرخطی "، نوزدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME۲۰۱۱ ، ۱۳۹۰.
 • [۲۲۷] یگانه باغی ، م. حبیب نژاد، ر. قادری" بررسی حرکت ارتعاشی کانتیلور خود محرک نانو ربات میکروسکوپ نیروی اتمی به منظورِ استفاده در مد ضربه ای جهت کاهش آسیب به سلول های زیستی " ، اولین همایش ملی نانوبیو تکنولوژی، ۱۳۹۰.
 • [۲۲۸ ] م. حبیب نژاد، میمنت کشاورز معتمدی ، ص. صادق­زاده ، " ارائه یک مدل ساختاری برای هیسترزیس در مواد فروالکتریک " ، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، ۱۳۹۰ .
 • [۲۲۹] م. حبیب نژاد، بهزاد کدخدایی ، مهسا دوست حسینی، " پیاده سازی سیستم موقعیت یابی التراسونیک در تشخیص مختصات انتهای یک بازوی رباتیک دولینکی " ، اولین همایش ملی MEMS ، ۱۳۹۰.
 • [ ۲۳۰ ] A. Naebi, M. Hoseinzadeh, M. H. Korayem, M. R. Neghabi, I. Rezazadeh, “Simulation of Routing in Nano-manipulation for creating pattern with Atomic Force Microscopy using hybrid Genetic Algorithms”, Fifth Asia Modelling Symposium, IEEE Computer Society, pp. ۱۱۷-۱۲۲, ۲۰۱۱.
 • [ ۲۳۱ ] A. Naebi, M. H. Korayem, F. Hoseinpour, S. Ramadass, M. Hoseinzadeh, “Simulation of Routing in Nano-manipulation for creating pattern with Atomic Force Microscopy using hybrid PSO-AS”, Spring Simulation Multiconferenc (SpringSim’۱۱), Boston, MA, ۳-۷ April, ۲۰۱۱.
 • [ ۲۳۲ ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, “Dynamic Analysis of of the AFM Manipulator-Sample Interactions Using Nano-Contact Mechanics Models”, Proceedings of the ۲۰۱۱ IEEE, International Conference on Mechatronics and Automation, Beijing, China, pp ۹۱۰-۹۱۵, ۲۰۱۱.
 • [ ۲۳۳ ] M. H. Korayem, M. Irani, “Motion Control and Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Robot via Nonlinear Optimal Feedback”, AET_AME_۲۶, India, ۲۰۱۱.
 • [۲۳۴] S. Nourbakhsh, M. H. Korayem, “Introducing a New ۶R Robot Simulator Software”, Paper in Int&#۳۹;l Conference on Future Computer Sciences and Application, pp. ۲۱۶-۲۱۹, ۲۰۱۱.
 • [۲۳۵] M. H. Korayem, A. Homayouni, and S. Sadeghzadeh, “A Multi-scale Dynamic Approach for Nano-robotic Applications”, The ۲nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. ۱۰۴۸-۱۰۵۳, ۲۰۱۱.
 • [۲۳۶] M. H. Korayem, A. Homayouni, S. Sadeghzadeh, and V. Rahneshin,“A Semi-Analytic Modeling of Nonlinearities for Nano-robotic Applications, Part I: Macro and Micro Sized Systems”, The ۲nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. ۹۸۲-۹۸۷, ۲۰۱۱.
 • [۲۳۷] S. Sadeghzadeh, M. H. Korayem, and Homayouni, “A Shape-Feedback Approach for More Precise Automatic Nano Manipulation Process”, The ۲nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. ۹۶۴-۹۶۹, ۲۰۱۱.
 • [۲۳۸] M. H. Korayem, V. Rahneshin, "Effects of AFM tip vibrations on the dynamic behavior of manipulation procedure", The ۱st International Conference on Acoustics and Vibration, ۲۰۱۱.
 • [۲۳۹] A. Tajik, M. H. Korayem, H. Tourajizade, "Developing the force measurement device for cable robot and study of its Application", ۳rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICME۲۰۱۱, ۲۰۱۱.
 • [۲۴۰] M. H. Korayem, M. Jalali, H. Tourajizade, "Optimal Path Planning of Spatial Cable-Suspended Robot Subject to Maximum Load Carrying Capacity Using Optimal Sliding Mode Control Approach", ۳rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICME۲۰۱۱, ۲۰۱۱.
 • [۲۴۱] م. حبیب نژاد، علی تاجیک ، علی ایمانیان، حامی تورجی زاده ، " محاسبه موقعیت عملگر نهایی ربات کابلی با استفاده از کشش کابل ها و خروجی انکودرها " ، دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۹۰.
 • [۲۴۲] م. حبیب نژاد، سعید خیاط زاده، امیرحسین صفاری، حامی تورجی زاده ، " موقعیت یابی مکان عملگر نهایی برای کنترل ربات کابلی به کمک ترکیب پردازش تصویر و حسگر فاصله سنج " ، دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، ۱۳۹۰.
 • [۲۴۳] M. H. Korayem, A. I. Najafabadi, H. Tourajizadeh, " Control of ICaSbot Cable Robot Using Simultaneous Control of the Speed and Torque of the Motor", ۱st Conference on Manufacturing Engineering, Xmech, ۲۰۱۲.
 • [۲۴۴] M. H. Korayem, I, H. Irani, A. Hashemi, "Experimental test for stereo vision system to determine end-effector position of manipulator", ۱st Conference on, Xmech, ۲۰۱۲.
 • [۲۴۵] M. H. Korayem, A. M. Shafei, B. Kadkhodaei, F. Absalan, A. Azimi, S. F. Dehkordi, "Theoretical and Experimental Investigation of a Single-Link Elastic Manipulator System", ۱st Conference on, Xmech, ۲۰۱۲.
 • [۲۴۶] M. H. Korayem, M. Geramizadeh, "DNA Manipulation in Biological Liquid Environment Based on Atomic Force Microscopy", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN۲۰۱۲), ۲۰۱۲.
 • [۲۴۷] M. H. Korayem, N. Rahmani, S. Esmaeilzadehha, M. Shahkarami, "Simulation of Nano Manipulation with Rectangular Cantilever of Afm in Virtual Reality Environment", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN۲۰۱۲), ۲۰۱۲.
 • [۲۴۸] M. H. Korayem, Z. Rastegar, "Application of DMT Mechanics Model in Manipulation of Biological Cell: air and liquid environment", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN۲۰۱۲), ۲۰۱۲.
 • [۲۴۹] M. H. Korayem, I. Khosravipour, "PATH PLANNING OF AN AUTONOMOUS MOBILE ROBOT AS AN ELECTRONIC BALL BOY USING OPTIMAL", ۱۱th Australasian Conference in Mathematics and Computers in Sport. September ۲۰۱۲.
 • [۲۵۰] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, "SPORTSMAN TRAINER, AUTOMATIC SPORT- BRANCARD AND STUDIO CAM MANAGER USING CLOSED LOOP CABLE SUSPENDED ROBOT", ۱۱th Australasian Conference in Mathematics and Computers in Sport. Sept. , ۲۰۱۲.
 • [۲۵۱] M. K. Motamedi, M. H. Korayem, "An Energy Based Model for Hysteresis Ferroelectric Materials", Proceedings of the ۳rd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Canada, ۷-۹ August ۲۰۱۲.
 • [۲۵۲] ر. قادری، م. حبیب نژاد کورایم، "آنالیز حساسیت ارتعاشات غیرخطی میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM در محیط مایع"، دومین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات، ۱۳۹۱.
 • [۲۵۳] ر. قادری، م. حبیب نژاد کورایم، "آنالیز حساسیت پارامترهای هندسی میکروکانتیلور پیزوالکتریک در حرکت ارتعاشی خطی"، دومین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات، ۱۳۹۱.
 • [۲۵۴] M. H. Korayem, M. Taherifar, S. M. Maddah, h. Tourajizadeh, and S. Khayatzadeh, “Design and Programming a Graphical User Interface For the IcasBot Robot Using LabVIEW”, The ۲nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. ۸۵۳-۸۵۸, ۲۰۱۱.
 • [۲۵۵] علیرضا حبیب نژاد کورایم، ر. قادری، م. حبیب نژاد کورایم، شاهرخ حسینی هاشمی، "شبیه سازی نانو توپوگرافی سطح نمونه در میکروسکوپ نیروی اتمی به کمک میکرو تیرک پیزو الکتریک"، دومین کنفرانس نانو تربیت مدرس، ۱۳۹۲.
 • [۲۵۶] سحر رزاززاده، ر. قادری، م. حبیب نژاد کورایم، "ارتعاش غیرخطی میکروتیرک پیزوالکتریک چند لایه AFM در حالت خود-اندازه گیر در نزدیکی سطح نمونه"، دومین کنفرانس نانو تربیت مدرس، ۱۳۹۲.
 • [۲۵۷] محرم حبیب­نژاد کورایم، فاطمه کردی،علی کفاش هوشیار ، "بررسی و شبیه‌سازی نیروهای موثر بر منیپولیشن نانو ذرات استوانه‌ای در محیط مایع"، همایش ملی مهندسی مکانیک، NCME۲۰۱۳ ، ۱۳۹۱.
 • [۲۵۸] م. حبیب نژاد کورایم، سعید بدرلو، علی کفاش هوشیار، "مطالعه ضریب سختی کانتیلور V - شکل و تعیین ضرایب اصلاحی با توجه به تغییر شکل هندسی آن"، کنفرانس نانو دانشگاه بهشتی، ۱۳۹۲.
 • [۲۵۹] M. Doosthoseni, B. Kadkhodaei, M. H. Korayem, A. M. Shafei, “An experimental electronic interface design for a Two-link elastic robotic arm”, International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT), ۲۰۱۳.
 • [۲۶۰] M. Mohammadi, R. Ghaderi, M. H. Korayem, “FSI Analysis In Obtaining Frequency Response”, ۵th International Conference on Nanosteucture (ICNS۵), ۲۰۱۴.
 •  [۲۶۱] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, “Nonlinear Optimal Control via Finite Time Horizon State-dependent Riccati Equation”, The ۲nd International Conference on Robotics & Mechatronics, ۲۰۱۴.
 • [۲۶۲] M. H. Korayem, A. Khademi and, and S. Rafee Nekoo, “A Comparative Study on SMC, OSMC and SDRE for Robot Control”, The ۲nd International Conference on Robotics & Mechatronics, ۲۰۱۴.
 • [۲۶۳] E. Seidi, A. M. Shafei, M. H. Korayem, “Derivation of Dynamic Equations and Parametric Analysis for Dual Arm Mobile Manipulators using Recursive Gibbs-Appell Formulation”, The ۲nd International Conference on Robotics & Mechatronics,October ۱۶-۱۷, ۲۰۱۴.
 • [۲۶۴] M. H. Korayem, M. Ghasemi, M. Taheri, “Sensitivity Analysis of Nano-contact Mechanics Models by using the EFAST sensitivity analysis method”, The ۵th International Congress on Nanosience & Nanotechnology (ICNN۲۰۱۴), ۲۰۱۴.
 • [۲۶۵] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, “Simulating the contact mechanic of HT۲۹ cancer cell based on atomic force microscopy”, The ۵th International Congress on Nanosience & Nanotechnology (ICNN۲۰۱۴), ۲۰۱۴.
 • [۲۶۶] M. Taheri, M. H. Korayem, “Simulating the AFM-based biomanipulation of cylindrical micro/nanoparticles”, The ۵th International Congress on Nanosience & Nanotechnology (ICNN۲۰۱۴), ۲۰۱۴.
 • [۲۶۷] M. Doosthoseni, B. Kadkhodaei, M. H. Korayem, A. M. Shafei, “Trajectory closed loop control experiment for a two-link elastic manipulator in presence of load”, IEEE, pp. ۵۲۲-۵۲۵, ۲۰۱۴.
 • [۲۶۸] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, “Sliding Mode Control Design with Adaptable Gains for Robotic Manipulators”, The ۲nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, ۲۰۱۵.
 • [۲۶۹] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, “Suboptimal Tracking Control of Nonlinear Systems via State-dependent Differential Riccati Equation for Robotic Manipulators”, The ۲nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, ۲۰۱۵.
 • [۲۷۰] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, “Nonlinear Suboptimal SDRE Controller for Cooperative Manipulators to Increase Dynamic Load Carrying Capacity”, The ۲nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, ۲۰۱۵.
 •  [۲۷۱] M. H. Korayem, A. M. Shafei, “Dynamic Modeling and Parametric Analysis of Dual Arm Manipulator with Revolute–Prismatic Joints mounted on a nonholonomic mobile base”, The ۲nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, ۲۰۱۵.
 • [۲۷۲] M. H. Korayem, A. M. Shafei, “Theoretical Study of Viscoelastic Robotic Manipulators using Kelvin-Voigt Structural Damping Model”, The ۲nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, ۲۰۱۵.
 • [۲۷۳] علیرضا حبیب‌نژاد کورایم، حسین پوررحمانی، محرم حبیب‌نژاد کورایم،" مدل‌سازی و شبیه‌سازی میکروکانتیلور چند لایه پیزوالکتریک براساس تئوری‌های‌تنش کوپله‌ اصلاح‌شده،گرادیان کرنشی و غیرمحلی در محیط هوا "، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، صفحه ۵۶۷-۵۶۸، ISME۲۰۱۷، ۱۳۹۶.
 • [۲۷۴] علیرضا حبیب‌نژاد کورایم، معین عبدی، محرم حبیب‌نژاد کورایم، "بررسی اثر تغییر محیط بر توپوگرافی ناهمواری سطح توسط میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM در محیط هوا و مایع"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، صفحه ۵۵۱-۵۵۲، ISME۲۰۱۷، ۱۳۹۶.
 • [۲۷۵] علیرضا حبیب‌نژاد کورایم، میترا تقی زاده ، محرم حبیب‌نژاد کورایم، "آنالیز حساسیت دامنه میکروکانتیلور پیزوالکتریک غیر همگن در رطوبت­های مختلف"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، صفحه ۵۵۳-۵۵۴، ISME۲۰۱۷، ۱۳۹۶.
 • [۲۷۶] A. H. Korayem, M. H. Korayem, “Effect of different AFM micro cantilever in fluid on the rough surface topography quality close to the surface”, International Conference on Potics & Photonics SPIE, ۲۰۱۷.
 • [۲۷۷] S. F. Dehkordi, M. R. Jamshidi, M. Mojarradi, P. Monfared, and M. H. Korayem, "Experimental evaluation of Revolute-Prismatic joints manipulator with flexible links modeled by recursive Gibbs-Appell formulation", The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanic Xmech, ۲۰۱۸.

  Publications – Others

 

 • Korayem, M.H., Ghariblu H., Wheeled Mobile Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities, Chapter in Mobile Robots: New Research, Nova Science Publishers, Inc., ۲۰۰۵.
 • Korayem, M.H., Mathmatica Software and Its Engineering Application, IUST publishing Co. , First edition, ۱۹۹۸; reprints ۲۰۰۰, ۲۰۰۳, ۲۰۰۷.
 • Korayem, M.H., Advanced Engineering Mathematics with Mathematica and Matlab, IUST publishing Co. , ۲۰۰۲.
 • Korayem, M.H., Numerical Dynamic of Robot, IUST publishing Co. , ۲۰۰۰.
 • Korayem, M.H., Proc. Of Research Managements Conference, IUST publishing Co. , ۲۰۰۰.
 • Korayem, M.H., Proc. International Conference of ISME۹۸, IUST publishing Co. , (in four Vols), ۱۹۹۸.
 • Korayem, M.H., Robot Control and Analysis, IUST publishing Co., ۱۹۹۷; reprints ۲۰۰۹.

  Nationally Registered Patents

 

 

  Patent Title

  Corresponding

  Faculty Member

  Co-Workers

  year

  ۱

  Six Degree of Freedom Robot

  M. H. Korayem

  R. Ahmadi, N. Jaafari, Y. Jamali, M. Kiomarsi

  ۲۰۰۷

  ۲

  Tele Robot Based on Frequency Tone Modulation

  M. H. Korayem

  A. Agili, M. Geravanchizadeh

  ۲۰۰۷

  ۳

  Mobile Mechanical Robot

  M. H. Korayem

  H. R. Heidari

  ۲۰۰۷

  ۴

  An Innovative Method for Tracking Trajectories for Robot

  M. H. Korayem

  M. Esmaeili

  ۲۰۰۸

  ۵

  End Effectors for Tomato Harvesting Robot

  M. H. Korayem

  A. H. Taki

  ۲۰۰۸

  ۶

  Mathematical Modeling of moving Cable

  M. H. Korayem

  A. Alipour

  ۲۰۰۸

  ۷

  Mechanical RoboCrane

  M. H. Korayem

  M. Bamdad

  ۲۰۱۰

  ۸

  HardWare RoboCrane

  M. H. Korayem

  M. Bamdad

  ۲۰۱۰

Awards & Honors
 •   Distinguished Researcher of the year in Nano-award festival, Awarded by Iranian Nanotechnology festival, Tehran, Iran, ۲۰۱۲

 •   Distinguished Researcher of the year Award, in mechanical engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, ۲۰۱۰

 •   Distinguished Researcher of the year Award, in mechanical engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, ۲۰۰۷

 •   Distinguished Professor of the year Award, in Iran, Ministry of Culture and Higher Education, Tehran, Iran, ۲۰۰۵.

 •   Distinguished Phd Thesis supervisor in solid mechanics, Awarded by Iranian Society of Mechanical Engineers, Isfahan, Iran, May ۲۰۰۵.

 • Supervisor of the "Jaro Khakandaz Robot" project, Second prizewinner of the Second Youth Kharazmi Award, Tehran, Iran, ۲۰۰۰.
 • Distinguished Researcher of the year Award, in Iran University of Science & Technology , Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , ۲۰۰۰.
 • Distinguished Research project "Mobile Robot", Awarded by Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, ۲۰۰۰.
 • Distinguished Research project "Automated Load Carrying Using AtlasII Robot", Awarded by Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , ۲۰۰۰.
 •   Distinguished Researcher of the year Award, in Iran University of Science & Technology, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, ۱۹۹۹.

 • Distinguished Researcher of the year Award, in Iran University of Science & Technology , Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , ۱۹۹۸.
 • Outstanding Lecturer of the year Award, in mechanical engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , ۱۹۹۷.
 • Ministry of Culture and Higher Education’s PhD Scholarship award, Tehran, Iran , ۱۹۸۹.
عناوین پروژهای تحقیقاتی و صنعتی
ردیف عنوان پروژه کارفرما تاریخ شروع تاریخ
۱ طراحی و ساخت ربات الاستیک دانشگاه ولنکنگ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳
۲ تجزیه و تحلیل رباتها با مفاصل الاستیک دانشگاه علم و صنعت ۱۳۷۳ ۱۳۷۴
۳ گزارش مطالعات اولیه پروژه خودروی دودیفرانسیل SUV شرکت دسکو ۱۳۷۵ ۱۳۷۶
۵ ارائه پرویزدال دودرهزار زمزم شرکت زمزم ۱۳۷۵ ۱۳۷۶
۶ حمل اتوماتیک قطعات به کمک ربات اطلس II دانشگاه علم وصنعت ۱۳۷۵ ۱۳۷۷
۷ همکاری وتامین مالی صنعت در برگزاری کنفرانس مکانیک شرکت دسکو ۱۳۷۵ ۱۳۷۷
۸ تجزیه و تحلیل مشخصه های دینامیکی رباتها  دانشگاه علم وصنعت ۱۳۷۵ ۱۳۷۸
۹ مشارکت در برگزاری ششمین کنفرانس مکانیک وزارت صنایع ۱۳۷۶ ۱۳۷۷
۱۰ مستندسازی اسناد مربوط به رباتها وزارت صنایع ۱۳۷۷ ۱۳۷۹
۱۱ طراحی و ارائه ربات جهت صنایع خودرو دانشگاه علم وصنعت ۱۳۷۹ ۱۳۸۰
۱۲ آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک دانشگاه علم و صنعت ۱۳۷۹ ۱۳۸۱
۱۳ ربات متحرک سازمان پژوهشها ۱۳۷۵ ۱۳۸۰
۱۴ طراحی و ساخت ربات  مونتاژ گر وزارت صنایع ۱۳۷۸ ۱۳۸۰
۱۵ نرم افزار چندرسانه ای رباتیک: طراحی وزارت صنایع ۱۳۷۹ ۱۳۸۲
۱۶ ساماندهی یک تیم فوتبال از رباتها  دانشگاه علم و صنعت ۱۳۷۹ ۱۳۸۰
۱۷ تکنولوژی ربات سازمان مدیریت ۱۳۸۱ ۱۳۸۳
۱۸ ارتقا توسعه سیستم پژوهشی دانشگاه دانشگاه علم وصنعت ۱۳۷۹ ۱۳۸۳
۱۹ تحقیق و بررسی استاندادهای عملکردی، پارامتری و شرایط محیطی رباتهای صنعتی مؤسسه استاندارد ۱۳۸۰ ۱۳۸۲
۲۰ مشارکت در برگزاری دو مین سمینار ساماندهی وزارت صنایع ۱۳۷۶ ۱۳۷۷
۲۱ مدلسازی ربات با پایه متحرک دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۰ ۱۳۸۱
۲۲ مستند سازی اسناد جهت جشنواره خوارزمی دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۰ ۱۳۸۱
۲۳ طراحی مکانیزمی (Manipulator) جهت نصب و حمل باک خودرو سواری پژو RD ایران خودرو ۱۳۸۱ ۱۳۸۲
۲۴ مدلسازی و شبیه سازی بازوی مکانیکی صلب و الاستیک دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۱ ۱۳۸۲
۲۵ بررسی رفتار سینماتیک دینامیک شانه انسان: دیدگاه رباتیک دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۲ ۱۳۸۳
۲۶ اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی در صنعت ماشین سازی و تجهیزات غیر پزشکی در راستای ارتقاء و کنترل منطبق با سیاستهای مؤسسه استاندارد بصورت کمی مؤسسه استاندارد ۱۳۸۱ ۱۳۸۳
۲۷ طراحی مکانیزمی جهت تغذیه اتوماتیک مهره در سایزهای مختلف به دستگاه نقطه جوش ایران خودرو ۱۳۸۲ ۱۳۸۳
۲۸ شبیه سازی و انجام تستهای آزمایشگاهی ربات به کمک دوربین: تست های عملکردی دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۲ ۱۳۸۳
۲۹ امکان سنجی استفاده از ربات های پاششی لای درب خودرو ، در خط رنگ رو ایران خودرو ۱۳۸۴ ۱۳۸۵
۳۰ شبیه سازی طراحی , ساخت و انجام تستهای آزمایشگاهی ربات به کمک دوربین دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۴ ۱۳۸۵
۳۱ بازوی مکانیکی با پایه متحرک دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۵ ۱۳۸۶
۳۲ یافتن مسیر بهینه روباتهای انعطاف‌ پذیر دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۶ ۱۳۸۷
۳۳ تعیین ظرفیت حمل بار و مسیر بهینه برای ربات کابلی فضایی انعطاف پذیر دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۷ ۱۳۸۸
۳۴ تعیین ظرفیت حمل بار بازوی مکانیکی به روش SDRE دانشگاه علم وصنعت ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
۳۵ رفتار ارتعاشی میکروکانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی غوطه ور در مایع دانشگاه علم وصنعت ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
۳۶ شبیه سازی کنترل کننده مود لغزشی منیپیولیشن نانوذره توسط میکروسکوپ نیروی اتمی در مود تماسی دانشگاه علم وصنعت ۱۳۹۱ ۱۳۹۲
۳۷ مدلسازی و کنترل موتورهای ربات کابلی ICasBot و پیاده­سازی کنترل حلقه بسته دانشگاه علم وصنعت ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
۳۸ طراحی و ساخت منیپولاتور با دو لینک انعطاف پذیر صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
۳۹ مدلسازی دینامیکی حرکت نانو ذرات استوانه ای با استفاده از نانو ربات AFM دانشگاه علم وصنعت ۱۳۹۳ ۱۳۹۴
۴۰ طراحی و ساخت ربات کابلی پایه متحرک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۱۳۹۳ ۱۳۹۴
۴۱ افزایش دقت و عملکرد میکروسکوپ نیروی اتمی در کیفیت تصویر برداری و شناسایی خواص نانوذرات در مقیاس نانو صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
۴۲ طراحی و ساخت زنجیره رباتیکی با لینک انعطاف پذیر و مفاصل دورانی کشویی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
 
کتاب تألیف و ترجمه
  عنوان کتاب نام و نام خانوادگی تاریخ
۱ تجزیه، تحلیل وکنترل ربات حبیب نژاد کورایم ۱۳۷۶
۲ نرم افزار Mathematica و کاربرد مهندسی آن حبیب نژاد کورایم ۱۳۷۷
۳ دینامیک محاسباتی رباتها حبیب نژاد کورایم ۱۳۷۹
۴ Proceedings of the ISME ۹۸ VOL. II حبیب نژاد کورایم ۱۳۷۷
۵ Proceedings of the ISME ۹۸ VOL. V حبیب نژاد کورایم ۱۳۷۷
۶ مجموعه مقالات کنفرانس مکانیک جلد ۱ حبیب نژاد کورایم ۱۳۷۷
۷ مجموعه مقالات کنفرانس مکانیک جلد ۳ حبیب نژاد کورایم ۱۳۷۷
۸ مجموعه مقالات  سمینار ساماندهی در برنامه سوم توسعه حبیب نژاد کورایم ۱۳۷۹
۹ ریاضیات مهندسی پیشرفته با نرم افزار Mathematica و MatLab حبیب نژاد کورایم ۱۳۸۶
۱۰ نانو رباتیک حبیب نژاد کورایم ۱۳۹۴
۱۱ ریاضیات مهندسی پیشرفته کاربردی حبیب نژاد کورایم ۱۳۹۶
 
عناوین پروژهای دکتری
ردیف عنوان پروژه دانشجو دانشگاه تاریخ
۱ ماکزیمم حمل بار دینامیکی بازوی الاستیک متحرک ها شم غریبلو علم و صنعت ۱۳۸۲
۲

تعیین ظرفیت حمل بار دینامیکی منیپولاتورهای انعطاف‌پذیر به روش کنترل بهینه

امین نیکوبین علم و صنعت ۱۳۸۶
۳ محاسبه ماکزیمم بار مجاز ربات سیار بازودار الاستیک در حضور مانع وحید عظیمی راد علم و صنعت ۱۳۸۹
۴ تجزیه و تحلیل حرکت ربات موازی فضایی با محرک کابلی به منظور تعیین حداکثر ظرفیت بار مهدی بامداد علم و صنعت ۱۳۸۹
۵ تحلیل دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه ای در هوا و مایع در مقیاس نانو نازیـلا ابراهیمی علم و صنعت ۱۳۹۰
۶ مدلسازی دینامیکی منیپولیشن نانوذرات بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی با کانتیلور V شکل در شرایط محیطی مختلف منیژه ذاکری علم و صنعت ۱۳۹۰
۷ تعیین ظرفیت حمل بار منیپولاتور با لینک انعطاف­پذیر تحت تغییر شکل بزرگ حمید رضا حیدری علم و صنعت ۱۳۹۰
۸ نانو مکانیک تماس و کنترل پروب نانو ربات میکروسکوپ نیروی اتمی در مود تماسی و شرایط محیطی هوا خدیجه دایی نبی علوم تحقیقات ۱۳۹۰
۹ محاسبه ماکزیمم بار مجاز بازوی مکانیکی الاستیک به روش کنترل بهینه حلقه بسته محسن ایرانی علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۰ مدلسازی دینامیک جابجایی نانوساختارها براساس روشهای چندمقیاسی صادق صادق­زاده علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۱ محاسبه ماکزیمم بار مجاز ربات کابلی انعطاف پذیر به روش کنترل بهینه حلقه بسته حامی تورجی زاد علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۲ تجزیه و تحلیل ارتعاشی کانتیلور نانو ربات AFM با لایه پیزوالکتریک در محیط مایع در مد ضربه ای رضا قادری علوم تحقیقات ۱۳۹۲
۱۳ مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی حرکت نانو ذرات استوانه ای با استفاده از نانو ربات AFM علی کفاش هوشیار علوم تحقیقات ۱۳۹۲
۱۴ آنالیز دینامیک غیر خطی میکروسکوپ نیروی اتمی در مود ضربه ای  تحت تاثیر نیروهای برهمکنش در محیط مایع مهرنوش دمیرجی علوم تحقیقات ۱۳۹۲
۱۵ کاربرد روش گیبس اپل بازگشتی در استخراج معادلات حرکت ربات الاستیک با قیود غیرهولونومیک علی محمد شافعی علم و صنعت ۱۳۹۳
۱۶ کنترل از راه دور مانیپولیشن نانو ذرات بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) به کمک تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم های ژنتیک اسماعیل اسماعیل زاده علوم تحقیقات ۱۳۹۳
۱۷ مدل­سازی دینامیکی و آنالیز حساسیت منیپولیشن میکرو/نانوذرات زیستی به وسیله‌ی میکروسکوپ نیروی اتمی معین طاهری علم و صنعت ۱۳۹۳
۱۸ تجزیه و تحلیل ارتعاشی کانتیلور نانو ربات AFM با دولایه پیزوالکتریک در محیط هوا و مایع در مد ضربه ای امیر نهاوندی علوم تحقیقات ۱۳۹۴
۱۹ تجزیه و تحلیل حرکت بازوی مکانیکی انعطاف‌پذیر به منظور تعیین حداکثر ظرفیت حمل بار حبیب اسفندیاری علوم تحقیقات ۱۳۹۴
۲۰ مدل­سازی منیپولیشن میکرو/نانوذرات زیستی مختلف با تیرک­های V شکل و خنجری در محیط های بیولوژیکی مهدیه باغچه سرایی علوم تحقیقات ۱۳۹۴
۲۱ کنترل بازوی مکانیکی سیار در بازه زمانی مشخص به روش بهینه غیرخطی مبتنی بر معادله ریکاتی وابسته به حالت سعید رفیعی نکو
 
علم و صنعت ۱۳۹۵
۲۲ مدل سازی دینامیکی و کنترل ربات کابلی شش درجه آزادی فضایی نامقید الاستیک با پایه متحرک مهدی یوسف زاده علم و صنعت ۱۳۹۶
۲۳ تحلیل دینامیک غیرخطی هیسترزیس پیزواکچویتورها بر اساس روش المان محدود احمد همایونی علم و صنعت ۱۳۹۶
۲۴ تجزیه ‌و تحلیل حرکت دینامیکی میکرو ربات AFM در محیط هوا و مایع در حضور نیروهای بین سطح نمونه و پراب علیرضا حبیب نژاد علم و صنعت ۱۳۹۶
۲۵ مدل‌سازی دینامیکی بازوی مکانیکی N-لینکی انعطاف‌پذیر سیار با مفاصلR-P سیاوش فتح اللهی علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۶ کاهش ارتعاشات غیرخطی یک میکرو تیر AFM با لایه پیزوالکتریک با اعمال نیروی کشش متغیرمحوری علی اکبر علی پور علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۷ مدلسازی دینامیکی بیونانومنیپولیشن سه بعدی ومسیریابی بهینه ی ذرات زیستی ویسکوالاستیک زهرا رستگار علم و صنعت ۱۳۹۸
۲۸ مدل سازی دینامیکی و کنترل رفتار حرکتی میکرو ذرات در حین نانومنیپولیشن دوبعدی بر روی سطوح زبر حسام خاکسار علم و صنعت ۱۳۹۸
۲۹ تحلیل کمانش و ارتعاشات آزاد پوسته‌های کامپوزیتی مخروطی متصل به هم بر اساس روش FSDT محمدهادی ایزدی علم و صنعت ۱۳۹۸
۳۰   روزبه نو حی علم و صنعت ۱۴۰۰
 
عناوین پروژهای کارشناسی ارشد
ردیف عنوان پروژه دانشجو دانشگاه تاریخ
۱ سینماتیک و دینامیک رباتهای الاستیک به روش سیستم لینک های صلب معادل محمد رضا بنی طعمه علم و صنعت ۱۳۷۴
۲ کنترل بهینه زمانی جابجا کننده های مکانیکی ایرج پورفتحی علم و صنعت ۱۳۷۵
۳ طراحی وساخت قالب ریخته گری دقیق پره ردیف اول توربین گازی حسین آقاپور علم وصنعت ۱۳۷۵
۴ تجزیه و تحلیل حرکت دینامیکی ربات با مفاصل الاستیک محمد رضا مسعودی فر علم و صنعت ۱۳۷۵
۵ تولید بهینه مسیر ابزار جهت ماشینکاری سطوح سه بعدی SCULPTURED احمد موسی خان پور علم و صنعت ۱۳۷۵
۶ پیاده سازی الگوریتم کنترل  لغزشی و طراحی و ساخت مدارواسط اشکان علیدوست علم و صنعت ۱۳۷۶
۷ تجزیه و تحلیل رفتار دینامیکی ربات تحت مسیرهای سرعت مختلف مهدی سرمست واحد مرکز ۱۳۷۶
۸ تولید اتوماتیک قطعات توسط CNC وحمل آن توسط ربات آزمایشگاهی اطلس ۲ افشین یوردخانی علم و صنعت ۱۳۷۶
۹ حل عددی و تجربی روی اتومبیل کامران خدا رضا علم و صنعت ۱۳۷۶
۱۰ بررسی مدل استوانه کوره دوار جهت تحلیل تنش کوره دوار سیمان مجید محمد زاده علم و صنعت ۱۳۷۷
۱۱ تحلیل کوره های پخت سیمان نجاتی علم وصنعت ۱۳۷۷
۱۲ سازی  مسیر یک ربات ماکزیمم باردینامیکی مهران خوشبخت علم وصنعت ۱۳۷۷
۱۳ روش عصبی -فازی برای جبران اصطحکاک در کنترل موقعیت داریوش شاه گشتاسبی علوم تحقیقات ۱۳۷۷
۱۴ مدلسازی ربات اطلس II وارائه تست های دینامیکی علیرضا بهمن علوم تحقیقات ۱۳۷۷
۱۵ مدلسازی سیستم تعلیق ربات متحرک بهروز عطائی علوم تحقیقات ۱۳۷۷
۱۶ طراحی و اجراء تست های آزمایشگاه رباتیک سید مجید طوسی علوم تحقیقات ۱۳۷۷
۱۷ روش های هدایت و کنترل روبات متحرک مهران محسن زاده علوم تحقیقات ۱۳۷۷
۱۸ بررسی رفتار سینما تیکی یک مدل شش درجه آزادی از شانه انسان کورش نخعی علوم تحقیقات ۱۳۷۸
۱۹ بررسی تاثیرپارامترهای هندسی ربات برعملکرد دینامیکی بهینه اش م. آقا امینی علم وصنعت ۱۳۷۸
۲۰ طراحی و ساخت مکانیکی یک ربات تحرک اصغر عابدینی علم وصنعت ۱۳۷۸
۲۱ طراحی و ساخت ربات متحرک علیرضا میرشاهی علوم تحقیقات ۱۳۷۸
۲۲ طراحی ربات جهت مونتاژ احسان جابری علوم تحقیقات ۱۳۷۸
۲۳ ربات متحرک چرخدار مجید چیت سازان علم وصنعت ۱۳۷۸
۲۴ مشابه سازی معادلات حرکت رباتهای الاستیک به روش اجزاء محدود محمد تقی کرمی علم وصنعت ۱۳۷۸
۲۵ طراحی نرم افزار چند رسانه ای رباتیک علی آزموده علم وصنعت ۱۳۷۸
۲۶ ارائه الگوریتم برای روبات الاستیک به کمک زبانهای سمبولیک شاهین کاظمی علم وصنعت ۱۳۷۸
۲۷ مدلسازی و ساخت بازوی مکانیکی سه درجه آزادی شهریار صفایی فر علوم تحقیقات ۱۳۷۹
۲۸ طراحی و شبیه سازی سیستم تعلیق ربات متحرک خودمختار سیاوش مدرس علم وصنعت ۱۳۷۹
۲۹ ساخت یک ربات مونتاژگر محمدحسن مختاری علم وصنعت ۱۳۷۹
۳۰ طراحی یک منیپولاتور جهت خط مونتاژگر سهراب عزیزی علم وصنعت ۱۳۷۹
۳۱ طراحی تستهای آزمایشگاهی ربات متحرک چرخدار محمد رضا مسیبی علم وصنعت ۱۳۷۹
۳۲ تحقیق در جهت اتوماسیون نمودن خط ذوب و ریخته گری مواد و طراحی یک ربات مناسب برای نمونه گیری از کوره های فولادسازی شرکت فولاد مبارکه اسماعیل سلطانی علوم تحقیقات ۱۳۷۹
۳۳ ساخت کنترولر یک ربات مونتاژگر سعید جوان علوم تحقیقات ۱۳۷۹
۳۴ پیاده سازی کنترولر ربات مونتاژگر رضای علوم تحقیقات ۱۳۷۹
۳۵ مدلسازی روبات جوشکاری در صنایع خودرو سازی فرشاد فرنوش علوم تحقیقات ۱۳۸۰
۳۶ تجزیه، تحلیل و طراحی پنجه امیر احدی علوم تحقیقات ۱۳۸۰
۳۷ شبیه سازی رباتهای فوتبالیست کارکرنژاد علوم تحقیقات ۱۳۸۱
۳۸ طراحی و پیاده سازی و ساخت سخت افزاری بینایی ربات کامراد خوشحال علوم تحقیقات ۱۳۸۱
۳۹ پیاده سازی سیستم بینایی ربات علی اکبرپور علوم تحقیقات ۱۳۸۱
۴۰ طراحی ربات صنعتی و استاندارد سازی آن تیمور خانعلی علوم تحقیقات ۱۳۸۱
۴۱ مدلسازی و کنترل ربات با استفاده از PLC ابوالقاسم فارسی علم وصنعت ۱۳۸۱
۴۲ ارائه سیستم چند رسانه ای در طراحی مکانیکی ربات شهاب منصور بقایی علم وصنعت ۱۳۸۱
۴۳ طراحی و ساخت قسمت مکانیکی ربات فوتبالیست اندازه متوسط محمد علی حبیبی علم وصنعت ۱۳۸۱
۴۴ تجزیه و تحلیل ربات با مفاصل انعطاف پذیر و پایه متحرک محمد حسین ابراهیمی علم وصنعت ۱۳۸۱
۴۵ استخراج پارامترهای ربات جهت انجام تستهای عملکردی و تدوین استاندارد رباتها عباس تهرانی معتمد علم وصنعت ۱۳۸۲
۴۶ ارائه تستهای آزمایشگاهی ربات سیلر با بکارگیری بینایی و بررسی خطاهای موجود در آن نیما شیعه بیکی علم وصنعت ۱۳۸۲
۴۷ طراحی مکانیزمی (Manipulator) جهت حمل مواد و بدست آوردن ماکزیمم بار سید اکبر هاشمی علم وصنعت ۱۳۸۲
۴۸ مدلسازی، شبیه سازی و طراحی ربات پرستار یاسر مداحی علم وصنعت ۱۳۸۲
۴۹ طراحی و استاندارد‌سازی ربات سیلر با ساختار کارتزین (۳P) سید یاسر قریشی علم وصنعت ۱۳۸۲
۵۰ طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و تست ربات متحرک با بازوی مکانیکی علیرضا نخعی علم وصنعت ۱۳۸۳
۵۱ ۳R طراحی و ساخت بازوی مکانیکی ناصر جعفری علم وصنعت ۱۳۸۳
۵۲ طراحی و ساخت مچ و گریپر ربات یعقوب جمالی علم وصنعت ۱۳۸۳
۵۳ مدلسازی دینامیکی بازوی الاستیک به روش اجزا محدود پدرام علیمرادی علم وصنعت ۱۳۸۳
۵۴ تعیین ظرفیت حمل بار ماکزیمم ربات به روش فیدبک خطی فرهاد داورپناه علوم تحقیقات ۱۳۸۳
۵۵ شبیه‌سازی و ارائه تست‌های آزمایشگاهی خطاهای ربات متحرک تورج بنی رستم علوم تحقیقات ۱۳۸۳
۵۶ تعیین ظرفیت حمل بار دینامیکی ربات با مفاصل انعطاف‌پذیر سید احسان فرهمندپور علوم تحقیقات ۱۳۸۳
۵۷ Investigation and Analysis of Sweeper Mobile Robot and its Experimental Tests V. Ehtemam Haghighi علم وصنعت ۱۳۸۴
۵۸ Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile-Base Flexible Link Manipulators Amir Heidari علم وصنعت ۱۳۸۴
۵۹ استاندارد سازی فرآیند طراحی ربات به کمک آنالیزهای FMEA و QFD علیرضا ایروانی علم وصنعت ۱۳۸۴
۶۰ مدل‌سازی و تعیین ظرفیت حمل بار سکوی حرکتی ۶ درجه آزادی برمبنای ربات موازی Stewart محسن شکری علم وصنعت ۱۳۸۴
۶۱ سیستم چند رسانه‌ای سخت افزاری و کنترل رباتیک تحت شبکه شهرام محرمی علوم تحقیقات ۱۳۸۴
۶۲   مدلسازی و شبیه سازی بازوی مکانیکی الاستیک به روش Gibbs-Appell جهت تعیین بار ماکزیمم علیرضا پاشازاد علوم تحقیقات ۱۳۸۴
۶۳ تجزیه وتحلیل تستهای عملکردی بازوی مکانیکی میثم کیومرثی علوم تحقیقات ۱۳۸۴
۶۴ طراحی و مدلسازی بازوی ربات شش درجه آزادی رامتین عاشورزاده علوم تحقیقات ۱۳۸۴
۶۵ مدلسازی دینامیکی جابجایی نانوذرات توسط مانیپولاتور نانوربات AFM منیژه ذاکری علم و صنعت ۱۳۸۵
۶۶ بررسی بازوهای مکانیکی جهت حمل بار دینامیکی حمید رضا حیدری علم و صنعت ۱۳۸۵
۶۷ طراحی مانیپولاتور Manipulator جهت حمل بار و ارائه تستهای آزمایشگاهی امیرغلامی علوم تحقیقات ۱۳۸۵
۶۸ مدلسازی و شبیه سازی بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر با حلقه بسته علیرضا میرمحمدخانی علوم تحقیقات ۱۳۸۵
۶۹ استاندارد سازی فرآیند طراحی روبات با بکارگیری روشهای استاندارد FMEA  و  QFD اشکان مراد حاصل علوم تحقیقات ۱۳۸۵
۷۰ روشهـای تست ربات جهت استخـــراج مشخصه های آن روزبه احمدی علم و صنعت ۱۳۸۵
۷۱ عملکرد و تست ربات های متحرک وحید عظیمی راد علم و صنعت ۱۳۸۵
۷۲ تعیین ظرفیت حمل بار ربات دوپا   مهدی هاشمی علم و صنعت ۱۳۸۵
۷۳ تعیین حداکثر ظرفیت حمل بار در ربات با مفاصل الاستیک با استفاده از روش کنترل مود لغزشی علی پیله چیان علم و صنعت ۱۳۸۵
۷۴ Simulation of Visual Servo Control and Performance Tests of the ۶R Robot Using Position Based and Image Based Approaches Fatemeh.S. Heidari علم و صنعت ۱۳۸۵
۷۵ بهینه سازی مسیر ربات لینک الاستیک تحت ماکزیمم  بار دینامیکی به روشGenetic Algorithm پیمان فتاحیه
 
علم و صنعت ۱۳۸۵
۷۶ طراحی وتستهای آزمایشگاهی پنجه روبات غلام رضا شاه علی نیا علوم تحقیقات ۱۳۸۵
۷۷ ظرفیت حمل بار ربات با مفاصل  انعطاف پذیر به روش سیستمهای هوشمند پیمان سلطانی علوم تحقیقات ۱۳۸۵
۷۸ مدل سازی وشبیه سازی وانجام تست های آزمایشگاهی ربات شش محوره و کنترل آن از طریق خط تلفن حامد عقیلی علوم تحقیقات ۱۳۸۵
۷۹ استراتژی تعیین نرخ تغذیه در ماشین کاری با ابزار کروی بر اساس مدل پیشرفته نیرو های براده برداری اهنگر علوم تحقیقات ۱۳۸۶
۸۰    کنترل ربات با لینک الاستیک برای مسیر از پیش تعیین شده سینا فیروزی علوم تحقیقات ۱۳۸۵
۸۱ بررسی ربات VW-SEF G۱۲۱ جهت بکارگیری در صنایع داخل محمد اسماعیلی علم و صنعت ۱۳۸۶
۸۲ بررسی امکان به کارگیری اینترفرومتری جهت تست های عملکردی ربات بهنام حسین‌خانی علم و صنعت ۱۳۸۶
۸۳ بررسی ربات های میوه چین امیرمسعود تاکی علم و صنعت ۱۳۸۶
۸۴ مدلسازی و شبیه سازی ربات با لینک الاستیک به روش گیبس-اپل علی محمد شافعی علم و صنعت ۱۳۸۶
۸۵ بررسی روشهای مدلسازی دینامیکی و کنترل AFM و کاربرد آن در مهندسی پزشکی صابر ظفری علم و صنعت ۱۳۸۶
۸۶ بهینه سازی مسیر حرکت ربات با مفاصل الاستیک جلیل ناجی علم و صنعت ۱۳۸۶
۸۷ طراحی میکروجراحی با استفاده از میکرومانیپولیتور چند درجه آزادی فاطمه مهندسی علم و صنعت ۱۳۸۶
۸۸ مدلسازی و شبیه سازی سینماتیک و دینامیک پروتئین‌ها و بررسی تغییر فرم آنها جهت کاربرد در نانورباتیک اشکان دریانی علم و صنعت ۱۳۸۶
۸۹ مدلسازی و شبیه سازی نانو منیپولیشن قطعات غیر کروی علی کفّاش هوشیار علوم تحقیقات ۱۳۸۶
۹۰ کالیبراسیون رباتهای صنعتی علیرضا پورکاظمی علوم تحقیقات ۱۳۸۶
۹۱ هدایت و انجام تست های ربات ۶ محوره توسط دوربین اعظم السادات نوربخش علوم تحقیقات ۱۳۸۶
۹۲ استخراج معادلات ربات ۶R و بکارگیری آنها برای طراحی بخش شبیه ساز کنترلر و هدایت ربات مهدی مسعودی علوم تحقیقات ۱۳۸۶
۹۳ تله ربات تحت شبکه و طراحی اینترفیس ON LINE ربات ۶R و همگام سازی شبیه ساز با واسط کاربر سمیه احمدی علوم تحقیقات ۱۳۸۶
۹۴ بررسی معادلات حرکت ،ارتعاشات غیر خطی و پایداری کابلهای متحرک با سرعت متغیر علی اکبر علی پور علم و صنعت ۱۳۸۶
۹۵ طراحی کنترلر و رویتگر مود لغزان برای ربات با لینک الاستیک رضا حقیقی علم و صنعت ۱۳۸۷
۹۶ تعیین ظرفیت حمل بار با استفاده از ترکیب روش های کنترل غیر خطی و شبکه های عصبی علی اکبر علمداری علم و صنعت ۱۳۸۷
۹۷ جبرانسازی اثرات غیرخطّی در میکروسکوپ­های پروبی روبشی (SPMs) و نانومنیپولیشن خودکار با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) صادق صادق­زاده
 
علم و صنعت ۱۳۸۷
۹۸ کنترل ربات فضایی با تحریک کابلی با استفاده از کنترل بازخورد خطی شده حامی تورجی زاده علم و صنعت ۱۳۸۷
۹۹ تحلیل بیومکانیکی وزنه بردار سید علیرضا مصطفی علم و صنعت ۱۳۸۷
۱۰۰ بررسی رباتهای هوائی با محرک کابلی محمد ایران پور علم و صنعت ۱۳۸۷
۱۰۱ بررسی روشهای تعیین مسیر بهینۀ بازوهای انعطاف پذیر حامد رحیمی علم و صنعت ۱۳۸۷
۱۰۲ طراحی بهینه مسیر برای یک نمونه ربات فضایی موازی با محرک کابلی شراره بیات علوم تحقیقات ۱۳۸۷
۱۰۳ شبیه سازی کنترلر موقعیت در مقیاس نانو/میکرو بر پایه عملگر پیزو الکتریک وحید مشهدی صادق علوم تحقیقات ۱۳۸۷
۱۰۴ مدلسازی فرآیند نانومانیپولیشن بوسیله نانو ربات AFM  و امکان سنجی آزمایش عملی مهدی محمدشاهی علوم تحقیقات ۱۳۸۷
۱۰۵ کنترل از راه دور مانیپولیشن نانوذرات بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) مهدی رضایی علوم تحقیقات ۱۳۸۷
۱۰۶ کنترل حرکت ربات انسان نمای دوپای هفت درجه آزادی با تاثیر نیروهای محیطی یاشار حبیب یار علم و صنعت ۱۳۸۷
۱۰۷ آنالیز حساسیت ظرفیت حمل بار توسط AFM در نانومنیپولیشن آتنا امانتی علوم تحقیقات ۱۳۸۸
۱۰۸ طراحی مسیر بهینه روبات به روش کنترل بهینه مهدی ستایش حق علوم تحقیقات ۱۳۸۸
۱۰۹ کنترل Real-Time  نمونه آزمایشگاهی ربات محرک کابلی اروانی علوم تحقیقات ۱۳۸۸
۱۱۰ ساخت ربات کابلی صفحه ای ۴ محوره رضا ملک زهتاب علوم تحقیقات ۱۳۸۸
۱۱۱ مدلسازی سینماتیکی دینامیکی و تعیین ظرفیت حمل بار یک ربات موازی فضایی   احسان داورزنی علم و صنعت ۱۳۸۸
۱۱۲ مدل سازی و شبیه سازی رفتار دینامیکی نانو کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) یلدا حسینی علوم تحقیقات ۱۳۸۸
۱۱۳ تحلیل دینامیکی ربات محرک کابلی فضایی در حضور انعطاف پذیری کابلها جهت تعیین مسیر بهینه با ماکزیمم حمل بار دینامیکی خالد نجفی
 
علوم تحقیقات ۱۳۸۸
۱۱۴ مقایسه و تعیین ظرفیت حمل بار بازوی ربات با انواع پایه های متحرک برای مرز ثابت و متحرک مجتبی ابوالحسنی علم و صنعت ۱۳۸۸
۱۱۵ ساخت ربات معلق ۶ کابله با تحریک کابلی محسن بابایی علم و صنعت ۱۳۸۸
۱۱۶ مدلسازی و تحلیل دینامیک هیبریدی - غیر خطی نانو میکروسکوپ نیروی اتمی در مد ضربه ای با در نظر گرفتن نیروی واندروالس، تقابل مویینگی و نیروی دافعه عبداله کاوسی علم و صنعت ۱۳۸۸
۱۱۷ مدلسازی و شبیه سازی سینماتیک و دینامیک رباتهای هوائی با محرک کابلی محمد ایران پور علم و صنعت ۱۳۸۸
۱۱۸ محاسبه ظرفیت حمل بار ربات متحرک بازودار غیرهولونومیک با روش چند مرحله ایی و تفکیک اجزا حامد وطن جو
 
علم و صنعت ۱۳۸۸
۱۱۹ بهینه سازی مسیر بازوی انعطاف پذیر با پایهً متحرک به روش کنترل بهینه حامد رحیمی علم و صنعت ۱۳۸۸
۱۲۰ طراحی و ساخت ربات شش کابله برای طی مسیر نقطه به نقطه در فضا حمید شفیعی علم و صنعت ۱۳۸۸
۱۲۱ تحلیل Creep و هیسترزیس در نانومنیپولیشن AFM و مقایسه روشهای PI وPreisach در اصلاح آنها عزیز فتاحی علوم تحقیقات ۱۳۸۹
۱۲۲ کنترل ازراه دور نانومانیپولیشن درمحیط مایع برپایه میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) احمد نائبی علوم تحقیقات ۱۳۸۹
۱۲۳ تعیین حداکثر ظرفیت حمل بار در ربات­های متحرک با بازوی مکانیکی و مفاصل انعطاف پذیر به کمک کنترل به روش SMC ابوالفضل محمدی­جو علم و صنعت ۱۳۸۹
۱۲۴ محاسبه ظرفیت حمل بار ربات متحرک در حضور موانع به روش میدان پتانسیل مجازی مصطفی ناظمی زاده علم و صنعت ۱۳۸۹
۱۲۵ بررسی روشهای آنالیز حساسیت و کاربردهای آن در نانو ربات محمد مهدی اصل زعیم علم و صنعت ۱۳۸۹
۱۲۶ نانو منیپولیشن دو بعدی ذرات در محیط مایع بر پایه AFM علی متقی علم و صنعت ۱۳۸۹
۱۲۷ آنالیز حساسیت پارامتر های موثر ربات متحرک بازودار به روش سوبل جهت به دست آوردن مسیر بهینه حمل بار ماکزیمم حجت بیناباجی علم و صنعت ۱۳۸۹
۱۲۸ کنترل بهینه از روش SDRE وتعیین ظرفیت حمل بار در بازوی مکانیکی صلب و انعطاف پذیر سعید رفیعی نکو علم و صنعت ۱۳۸۹
۱۲۹ شبیه سازی نانومنیپولیشن توسط AFM بر اساس مدل های اصطکاک دقیق مقیاس میکرو/نانو معین طاهری علم و صنعت ۱۳۸۹
۱۳۰ مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی مد ضربه ای در محیط مایع حسین جیریایی علم و صنعت ۱۳۸۹
۱۳۱ بهبود کیفیت تصاویر نانو به کمک الکوریتم های ژنتیک کبری حسن پور علوم تحقیقات ۱۳۸۹
۱۳۲ تحلیل پایداری و شفافیت دریک سیستم نانو تله­اپراتوری ثمین صمدزاده علوم تحقیقات ۱۳۸۹
۱۳۳ مدلسازی تاثیر رطوبت نسبی هوا بر رفتار دینامیکی نانوذرات در منیپولیشن بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی الهام حیدری علوم تحقیقات ۱۳۸۹
۱۳۴ مدلسازی و شبیه سازی دفورمیشن نانوذره در مود تماسی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی رضا حسامی قاضیانی علوم تحقیقات ۱۳۸۹
۱۳۵ کنترل قطبیدگی خطی و غیر خطی در نانوپیزواسکنرهای میمنت کشاورز معتمدی علوم تحقیقات ۱۳۹۰
۱۳۶ بررسی دینامیک میکروسکوپ نیروی اتمی با نانولوله کربنی مهدی اقبال علم و صنعت ۱۳۹۰
۱۳۷ ارائه و اعمال تست‌های آزمایشگاهی خطا و ماکزیمم حمل بار روی ربات­های Sweeper و Scout بابک منصوری علم و صنعت ۱۳۹۰
۱۳۸ کاربرد روش برنامه ریزی پویا در تعیین ظرفیت حمل بار بازوی مکانیکی صلب و انعطاف پذیر علی چاره ساز علم و صنعت ۱۳۹۰
۱۳۹ ارتقاء سخت افزاری ربات کابلی IcasBot به شکل مدار بسته علی ایمانیان علم و صنعت ۱۳۹۰
۱۴۰ ارتقاء نرم افزاری ربات IcasBot  به شکل مدار بسته ابراهیم علینقی مداح علم و صنعت ۱۳۹۰
۱۴۱ مدلسازی دینامیکی جابجایی ریزساختارها براساس روشهای چندمقیاسی وحید راه نشین علم و صنعت ۱۳۹۰
۱۴۲ تحلیل دینامیک غیرخطی هیسترزیس پیزواکچویتورها بر اساس روش المان محدود احمد همایونی علم و صنعت ۱۳۹۰
۱۴۳ مدل سازی رفتار دینامیکی کانتیلور پیزو الکتریک نانو ربات AFM یگانه باغی علوم تحقیقات ۱۳۹۰
۱۴۴ ارایه تستهای آزمایشگاهیجهت تعیین خطا و کالیبراسیون ربات متحرک حسین غفارپور علوم تحقیقات ۱۳۹۰
۱۴۵ طراحی مسیر بهینه برای ربات کابلی فضایی به روش حلقه بسته مود لغزشی مهسا جلالی علوم تحقیقات ۱۳۹۰
۱۴۶ طراحی و شبیه سازی کنترلر مد لغزشی منیپولیشن نانوذره در مد تماسی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی مرضیه نوروزی علوم تحقیقات ۱۳۹۰
۱۴۷ طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم اندازه گیری موقعیت عملگر نهایی برای ربات کابلی فضایی و استفاده از آن به منظور حلقه بسته کردن آن امیرحسین صفاری علوم تحقیقات ۱۳۹۰
۱۴۸ طراحی رابط گرافیکی حقیقت مجازی مانیپولیشن سلول ها مجید شاه کرمی علوم تحقیقات ۱۳۹۰
۱۴۹ ارائه روش های جدید برای بهبود کنترول ربات کابلی    IcasBot علی تاجیک علوم تحقیقات ۱۳۹۰
۱۵۰ منیپولیشن سلول های بیولوژیکی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی مریم گرامی زاده علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۵۱ کاربرد مدل های تماسی در منیپولیشن سلول های بیولوژیک توسط AFM زهرا رستگار علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۵۲ مدلسازی ربات با پایه متحرک غیرهولونومیک با استفاده از روش گیبس-اپل سیاوش فتح اللهی علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۵۳ کنترلر مود لغزشی منیپولیشن نانوذره توسط کانتیلور V-شکل و خنجری شکل میکروسکوپ نیروی اتمی در مود تماسی احسان امیدی علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۵۴ کنترل ربات کابلی IcasBot انعطاف پذیر به روش مد لغزشی همراه با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها محمد طاهری فر علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۵۵ پارامترهای سخت افزاری ساخت ربات با لینک الاستیک فرشید آبسالان علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۵۶ پارامترهای مکانیکی ساخت ربات با لینک الاستیک ارسطو عظیمی علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۵۷ شبیه سازی محیط مجازی برای ربات متحرک  Scout مژگان خویلو علوم تحقیقات ۱۳۹۱
۱۵۸ طراحی و ساخت کنترلر ربات ۶R بر پایه میکروپروسسور ARM و به کار­گیری سیستم بینایی فائزه عبداللهی علوم تحقیقات ۱۳۹۱
۱۵۹ بررسی روش های موقعیت یابی پنجه ربات الاستیک مهسا دوست حسینی علوم تحقیقات ۱۳۹۱
۱۶۰ طراحی و ساخت ربات با لینک الاستیک بهزاد کدخدایی علوم تحقیقات ۱۳۹۱
۱۶۱ مدلسازی و شبیه سازی دینامیک حرکت نانو ذرات استوانه ای در محیط مایع به روش نانو منیپولیشن فاطمه کردی علوم تحقیقات ۱۳۹۱
۱۶۲ مدلسازی و کنترل موتورهای ربات کابلی ICasBot و پیاده سازی کنترل حلقه بسته با هدف مسیر یابی بهینه عملگر نهایی سلیمان منطقی علوم تحقیقات ۱۳۹۱
۱۶۳ تعیین موقعیت و جهت  بازوی ربات به وسیله پردازش تصویر انسیه نیاورانی علوم تحقیقات ۱۳۹۱
۱۶۴ بهینه سازی مسیر ربات Scout به عنوان ربات توان بخش با کمک کنترل بهینه آیدا خسروی پور علم و صنعت ۱۳۹۱
۱۶۵ آنالیز دینامیکی نانو ربات AFM در محیط مایع سعید سامی علوم تحقیقات ۱۳۹۲
۱۶۶ مدلسازی و شبیه سازی نانو منیپولیشن ۳ بعدی با کمک نانو ربات AFM سعید بدرلو علم و صنعت ۱۳۹۲
۱۶۷ طراحی و پیاده سازی کنترلر غیر خطی s‏mc برای ربات ۶R علیرضا خادمی علم و صنعت ۱۳۹۲
۱۶۸ شبیه سازی نرم افزاری میکروکانتیلورهای پیزوالکتریک در مد دامنه در محیط های کاری مختلف عادل محمدی علم و صنعت ۱۳۹۲
۱۶۹ تجزیه و تحلیل ارتعاشی کانتیلور نانو ربات  AFM چند لایه سری و موازی پیزوالکتریک در مد دامنه در محیط هوا سحر رزاززاده علم و صنعت ۱۳۹۲
۱۷۰ کاربرد روش گیبس-اپل بازگشتی در استخراج معادلات حرکت ربات همکار با قیود غیرهولونومیک ابراهیم صیدی علم و صنعت ۱۳۹۲
۱۷۱ طراحی و پیاده سازی کنترلر بهینه ساز مسیر به کمک روش SDRE برای ربات کابلی ICaSbot اشکان زهفروش علم و صنعت ۱۳۹۲
۱۷۲ بررسی تاثیر پارامترهای هندسی درتحلیل دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط مایع پروشات ملکی علوم تحقیقات ۱۳۹۲
۱۷۳ تجزیه و تحلیلنظری و تجربی ماکزیمم ظرفیت حمل بار دینامیکی ربات با لینک انعطاف پذیر نسیبه کرمی علوم تحقیقات ۱۳۹۲
۱۷۴ طراحی و پیاده سازی روش کنترلی خطی سازی پسخورد بر روی ربات ۶R  لیلا علیزاده علوم تحقیقات ۱۳۹۲
۱۷۵ طراحی و ساخت برد اندازه گیری زاویه مفاصل ربات ۶R با استفاده از انکودرهای مغناطیسی AS۵۴۰۵ و به کار­گیری در سیستم کنترلی  محمد حسن قاسمی علوم تحقیقات ۱۳۹۲
۱۷۶ مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی حرکت بازوهای مکانیکی ۶ درجه آزادی با حلقه بسته (Stewart) و آنالیز حساسیت آن به روش سوبل علی اصغر نصیرلو علوم تحقیقات ۱۳۹۳
۱۷۷ شبیه سازی تئوری­های مختلف تماسی میکرو/نانوذرات استوانه­ای جهت کاربرد منیپولیشن در محیط‌های مختلف بیولوژیکی حسام خاکسار علم و صنعت ۱۳۹۳
۱۷۸ مدل­سازی و شبیه­سازی منیپولیشن  میکرو/نانوذرات استوانه­ای در محیط­های مختلف بیولوژیکی بر پایه AFM هدیه بادکوبه علم و صنعت ۱۳۹۳
۱۷۹ استفاده از روش­های مختلف آنالیز حساسیت جهت منیپولیشن میکرو/نانوذرات زیستی مهدی قاسمی علم و صنعت ۱۳۹۳
۱۸۰ طراحی و شبیه‌سازی کنترل کننده مود لغزشی برای منیپیولیشن نانوذره با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط های مختلف غزاله  مسافرچی علم و صنعت ۱۳۹۳
۱۸۱ در نظر گرفتن میکرو/نانوذرات زیستی با شکل‌ها و جنس‌های مختلف در مدل‌سازی و شبیه‌سازی منیپولیشن سه بعدی توسط AFM زهرا محمودی علم و صنعت ۱۳۹۴
۱۸۲ مدل­سازی و شبیه­سازی منیپولیشن سه بعدی میکرو/نانوذرات زیستی زبر بر روی سطوح ناهموار با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی سید علی میرمحمدمیگونی علم و صنعت ۱۳۹۴
۱۸۳ استفاده از روش مود لغزشی جهت کنترل ربات کابلی متحرک و پیاده سازی عملی علیرضا طائب نیا علوم تحقیقات ۱۳۹۵
۱۸۴ شبیه‌سازی منیپولیشن نانو ذرات استوانه ای در محیط گرافیکی حقیقت مجازی مائده غفرانی علوم تحقیقات ۱۳۹۳
۱۸۵ مطالعه و بررسی مدلسازی منیپولیشن انواع اشکال هندسی ذره بوسیلهAFM  به روش دینامیک مولکولی حسن اصلانی علم و صنعت ۱۳۹۵
۱۸۶ آنالیز حساسیت ربات کابلی نسبت به عدم قطعیت های موجود بهزاد بیراوند علم و صنعت ۱۳۹۴
۱۸۷ مطالعه و بررسی مدلسازی دینامیک مولکولی فرآیند منیپولیشن ذرات زیستی بوسیله نانو رباتهای AFM  و SPM محسن استاجی علم و صنعت ۱۳۹۵
۱۸۸ بررسی به کارگیری کنترل کننده SDRE برای ربات همکار و پیاده سازی عملی زهیر فضیلتی علم و صنعت ۱۳۹۴
۱۸۹ طراحی مسیر بهینه و کنترل ربات همکار در حالت نقطه به نقطه به روش تئوری بازی امید نوبری علم و صنعت ۱۳۹۵
۱۹۰ مطالعه و بررسی مدلسازی دینامیک مولکولی در محیط مایع برای فرآیند منیپولیشن بوسیله AFM روزبه نوحی حفظ­آباد علم و صنعت ۱۳۹۴
۱۹۱ مطالعه و بررسی نانو منیپولیشن نانو ذرات بیولوژیکی بکمک ربات AFM حسین­علی رمضان پور علم و صنعت ۱۳۹۵
۱۹۲ بررسی روش کنترلی مود لغزشی در زمان محدود و مقایسه آن با SDRE و کاربرد آن در بازوهای مکانیکی رضا شیری علم و صنعت ۱۳۹۴
۱۹۳ بررسی نحوه استخراج معادلات دینامیکی ربات کابلی شاسی متحرک به روش Gibbs Appell با در نظر گرفتن انعطاف پذیری مفاصل و جرم کابل ها سجاد سوسنی علم و صنعت ۱۳۹۴
۱۹۴ بررسی طراحی رویتگر و کنترل کننده SDRE و کاربرد آن در بازو های مکانیکی با مفاصل انعطاف پذیر نعیم یوسفی علم و صنعت ۱۳۹۴
۱۹۵ طراحی و ساخت درایور یکپارچه هشت موتور جریان مستقیم آهن ربا دایم با قابلیت کنترل در مد گشتاور  و سرعت برای یک ربات کابلی پایه متحرک با توانایی ارتباط با پورت USB و SPI زهرا نجاری علوم تحقیقات ۱۳۹۵
۱۹۷ بررسی روش ها و ارائه پیشنهاد جهت تعیین موقعیت و نیز ارتعاشات عملگر نهایی یک ربات کابلی با کابل های انعطاف پذیر ستاره کیان علوم تحقیقات ۱۳۹۵
۱۹۸ مدلسازی سه بعدی حرکت ارتعاشی میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM در مود دامنه با در نظرگرفتن tip در مجاورت سطح در محیط های کاری و هندسه های مختلف کانتیلور معین عبدی علم و صنعت ۱۳۹۵
۱۹۹ طراحی کنترل ­کننده مود لغزشی بهینه بر مبنای معادله ریکاتی وابسته به حالت برای کنترل و تعیین ظرفیت حمل بار بازوهای مکانیکی امین حبیب نژاد کورایم علم و صنعت ۱۳۹۵
۲۰۰ طراحی و کنترل به روش خطی سازی فیدبک در زمان محدود برای بازوهای مکانیکی شهاب کاظمی علم و صنعت ۱۳۹۵
۲۰۱ کنترل حلقه بسته ربات متحرک با بازوی الاستیک به روش بازخورد خطی ساز علیرضا رحیمی علم و صنعت ۱۳۹۵
۲۰۲ آنالیز حساسیت ارتعاشات میکروتیرک پیزو الکتریک AFM به روش المان محدود در محیط های کاری مختلف در مود ضربه ایی میترا تقی زاده علم و صنعت ۱۳۹۵
۲۰۳ پیاده سازی عملی یک کنترلر حلقه بسته برای ربات کابلی فضایی پایه متحرک (Mobile IcaSbot) آرش صفدری علوم تحقیقات ۱۳۹۵
۲۰۴ طراحی و پیاده سازی کنترلر ربات کابلی پایه متحرک فضایی (Mobile IcaSBot) با استفاده از میکرو کنترلر و مونیترینگ آنلاین از طریق کامپیوتر بردیا بازرگان علوم تحقیقات ۱۳۹۵
۲۰۵ مدل سازی ربات موازی جهت به کارگیری در دستگاه سنگ محور و تحلیل فضای کاری آن جوادی نصر آبادی علوم تحقیقات ۱۳۹۶
۲۰۶ تجزیه و تحلیل ارتعاشی حرکت ارتعاشی نانو ربات AFM با درنظر گرفتن اثر هیسترزیس در محیط هوا نازنین نورخلج علوم تحقیقات ۱۳۹۶
۲۰۷ طراحی و پیاده سازی کنترلر مد لغزشی جهت ربات کابلی سیار علی رضا طائب نیا علوم تحقیقات ۱۳۹۶
۲۰۸ طراحی دستگاه میکرو-نانو منیپولاتور سه جهته بر پایه AFM با قابلیت مشاهده همزمان توسط میکروسکوپ نوری  و مسیر یابی ذرات در ابعاد نانو متری با در نظر گرفتن ناهمواری سینا نوسودی علوم تحقیقات ۱۳۹۶
۲۰۹ مدلسازی ، شبیه سازی  و کنترل بازوی مکانیکی با پایه متحرک در محیط ROS حسین زکی زاده علوم تحقیقات ۱۳۹۶
۲۱۰ طراحی مکانیکی، ساخت و شبیه سازی حرکتی بازوی مکانیکی انعطاف‌پذیر با مفاصل دورانی کشویی محمد رضا جمشیدی علوم تحقیقات ۱۳۹۶
۲۱۱ مطالعه و بررسی پیاده­سازی سیستم­های اندازه­گیری، کنترل حلقه­بسته و طراحی مشاهده­گر حالت برای بازوهای مکانیکی انعطاف­پذیر مرتضی مجردی علم و صنعت ۱۳۹۶
۲۱۲ طراحی، ساخت مکانیکی، تست و راه‌اندازی رابط گرافیکی ربات انعطاف‌پذیر با مفاصل دورانی کشویی پدرام منفرد علم و صنعت ۱۳۹۶
۲۱۳ مدل‌سازی دینامیکی فازهای حرکتی نانومنیپولیشن سه‌بعدی نانوذره­ بیولوژیکی با اعمال مدل تماسی ویسکوالاستیک یوسف حبیبی علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۱۴ بررسی سیستم شنوایی ربات آزمایشگاهی SCOUT به منظور تشخیص فرمان صوتی و موقعیت یابی منبع سمانه آذرگشسب علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۱۵ مدلسازی دینامیکی، توزیع بهینه بار و کنترل حلقه بسته ربات همکار انعطاف پذیر با زنجیره سینماتیکی بسته صادق حاجی آبادی علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۱۶ مدل‌سازی میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM تک لایه با توجه به تئوری تیموشنکو در تقابل سطح نمونه با استفاده از روش‌های چند مقیاسی در محیط‌های هوا و مایع در مود دامنه فاطمه ایمانی علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۱۷ تعیین تجربی ضریب چین‌خوردگی و پارامترهای زبری سلول سرطان سینه و بررسی تاثیر آن‌ها بر منیپولیشن سه‌بعدی ذره ویسکوالاستیک و یافتن مسیر بهینه حرکت ذره با استفاده از الگوریتم ژنتیک سحر شاه‌علی علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۱۸ مدل سازی و شبیه سازی ربات سیار الاستیک با مفاصل دورانی کشویی بدون غلاف به روش لاگرانژ بازگشتی مصطفی آقاجری علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۱۹ مدل­سازی و شبیه ­سازی دینامیکی و محاسبه‌ی ظرفیت بار دینامیکی nربات همکار با پایه مستقل سید شجاع امینی علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۲۰ مدل‌سازی ارتعاشی میکرو کانتیلور AFM با در نظر گرفتن بار محوری در محیط­های کاری هوا و مایع علی حافظی صفت علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۲۱ بررسی رفتار دینامیک غیرخطی منیپولاتورهای الاستیک امید مهرجوئی علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۲۲ مدل­سازی، شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی پایداری حرکتی ربات همکار انعطاف­پذیر سجاد حسینی فهرجی علم و صنعت ۱۳۹۷
۲۲۳ مدل­سازی دینامیک نانو/میکرو ذره در فرآیند نانومنیپولیشن با استفاده از تئوری غیرکلاسیک علی اصغر فرید علوم تحقیقات ۱۳۹۷
۲۲۴ مسیریابی و شبیه‌سازی میکرو/ نانو ذرات استوانه‌ای در محیط مایع‌بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی شهرام خزاعی فر علوم تحقیقات ۱۳۹۷
۲۲۵ ارتقاء ربات سیار Scout ، توسط ایجاد تعاملات اجتماعی با انسان، با استفاده از‌ کانال‌های صوتی و تصویری در یک محیط پویا علی  داوددوست علوم تحقیقات ۱۳۹۷
۲۲۶ استخراج خواص نانو/میکرو ذرات زیستی به روش­های تجربی جهت استفاده در منیپولیشن با نانوربات AFM کاوه حیدری علوم تحقیقات ۱۳۹۷
۲۲۷ شبیه سازی تئوری­های مختلف تماسی میکرو/نانوذرات بیضوی و منیپولیشن فاز دوم ذرات زبر بیضی­گون پاشا پناهی علوم تحقیقات ۱۳۹۷
۲۲۸ مدل سازی و شبیه سازی مودهای حرکتی در منیپولیشن سه­بعدی میکرو/نانوذرات زیستی ویسکوالاستیک به وسیله­ی میکروسکوپ نیروی اتمی مهسا واعظ علم و صنعت ۱۳۹۸
۲۲۹ بررسی تجربی و عددی ارتعاشات غیر خطی و پدیده موضعی شدن مودها در سازه های متقارن صدف عربی علم و صنعت ۱۳۹۸
۲۳۰ مدل‌سازی دینامیکی و کنترل منیپولاتور سیار با در نظر گرفتن لغزش چرخ‌ها به روش کنترل حلقه بسته
 
قبادی نرگس علم و صنعت ۱۳۹۸
۲۳۱ مطالعه، بررسی و شبیه‌سازی ربات‌هایHYUNDAI به منظور کاربردهای آن در صنعت خودروسازی حمیدرضا نظاملو علم و صنعت ۱۳۹۸
۲۳۲ طراحی سیستم الکترونیک برای ربات موجود با هدف بهبود سیستم با استفاده از اترکت مهسا سرایی علم و صنعت ۱۳۹۸
۲۳۳ یافتن مسیر بهینه نانوذرات در منیپولیشن با در نظر گرفتن موانع متحرک با پروفیل
حرکتی گوناگون
لیلا فیروزی علوم تحقیقات ۱۳۹۸
۲۳۴ تخمین موقعیت مرکز نانو ذره کروی در منیپولیشن با استفاده از ربات AFM محیا شاه حسینی علوم تحقیقات ۱۳۹۸
۲۳۵ زیرساخت شبکه اترکت برای کنترل و نظارت بر فرآیندهای چندگانه با استفاده ازبردهای آردوینو برای استفاده در ربات کابلی خلیل قطبی علوم تحقیقات ۱۳۹۸
۲۳۶ مدل‌سازی دینامیکی حرکت منیپولاتور همکار با در نظر گرفتن تماس اصطکاکی و لغزش بین جسم و پنجه‌ها افسانه هدایت علم و صنعت ۱۳۹۹
۲۳۷ طراحی کنترلر هوشمند برای هدف متحرک و پیاده­سازی عملی برای منیپولاتور سیار به‌منظور تعامل اجتماعی با انسان سید داود نیکخوی تنها علم و صنعت ۱۳۹۹
۲۳۸ کنترل بازوی ربات جراح با استفاده از حسگر لیپ موشن  به همراه تخمینگر حالت فیلتر کالمن مریم مدیحی علم و صنعت ۱۳۹۹
۲۳۹ مدلسازی و شبیه سازی قیچی لاپاراسکوپی  و بررسی نحوه کنترل آن ماهرخ آهنی علوم تحقیقات ۱۳۹۹
۲۴۰ طراحی مشاهده‌گر و اعمال روش  اندازه‌گیری خیز بر روی ربات الاستیک پدرام مدنی علم و صنعت ۱۳۹۹
۲۴۱ طراحی کنترل­کننده پیش بین مدل تطبیقی به منظور اجتناب از برخورد با موانع و مقاوم در برابر لغزش برای پایه متحرک ربات اسکات فاطمه نامدارپور علم و صنعت ۱۳۹۹
۲۴۲ مدلسازی دینامیک مولکولی تخریب مکانیکی گرفتگی در رگ مصنوعی امید نبی ئی علم و صنعت ۱۳۹۹
 
عناوین پروژهای کارشناسی
ردیف عنوان پروژه دانشجو دانشگاه تاریخ
۱ تجریه و تحلیل معادلات دینامیکی و شبیه سازی رباتها م غفرانی و سعید روغنی علم و صنعت ۱۳۷۴
۲ تجزیه و تحلیل بار دینامیکی و اثر آن در معاملات دینامیکی ربات ع. ا. مرادی- ع. مرعشی علم و صنعت ۱۳۷۴
۳ تجزیه وتحلیل سیستمهای کنترل به کمک نرم افزارMathematica معصومه فلاح علم و صنعت ۱۳۷۴
۴ بررسی و مشابه سازی حرکت ربات پوما۵۶۰ ش شرکتی م جعفری علم و صنعت ۱۳۷۵
۵ تهیه برنامه جهت تحلیل مسائل مقاومت مصالح به کمک نرم افزار Mathematica امیرحسین مسعودیان علم و صنعت ۱۳۷۵
۶ بررسی و Animation سیستمهای ارتعاشی با استفاده از نرم افزار Mathematica مهدی قاسمی علم و صنعت ۱۳۷۵
۷ بررسی ربات  جوشکاری IRB ۱۵۰۰ امیر افروزی علم و صنعت ۱۳۷۶
۸ دستگاه شتشو و خشک کن سر سیلندر علی اعرابی علم و صنعت ۱۳۷۷
۹ رباتهای متحرک ح. ابک م.م محصصنان علم و صنعت ۱۳۷۷
۱۰ طراحی برنامه کمک آموزشی رباتیک به کمک نرم افزار Quest سید مجید میرزرگر علم و صنعت ۱۳۷۷
۱۱ بررسی اثرات شکل پذیری مفاصل ربات و مشابه سازی حرکت ایمان کمالی سروستانی علم و صنعت ۱۳۷۷
۱۲ طرح آزمایشهای ربات اطلسII به کمک نرم افزار Visual Basic امیرکیوان عمومی علم وصنعت ۱۳۷۷
۱۳ طراحی لیات خط و تجهیزات کارگاه تولید بدنه خودرو مجید شریفلو علم و صنعت ۱۳۷۸
۱۴ طراحی قسمت مکانیکی ربات ۳P غلام یوسفی علم وصنعت ۱۳۷۸
۱۵ مدلسازی سینماتیکی و شبیه سازی حرکت چرخها در روبات متحرک سیامک مرشد- ایازری علم و صنعت ۱۳۷۸
۱۶ طراحی مکانیکی و ساخت روبات مین یاب خلیل زاده –ح. کبیری علم و صنعت ۱۳۸۰
۱۷ مدل سازی و ساخت ربات متحرک دارای بازوی مکانیکی رسول صالحی علم و صنعت ۱۳۸۳
۱۸   امیرسهرابی علم و صنعت ۱۳۸۳
۱۹ تعیین ظرفیت حمل بار دینامیکی ربات با لینک های الاستیک به روش خطی سازی فیدبک کامران شمائی قهفرخی علم و صنعت ۱۳۸۴
۲۰ مدلسازی و شبیه سازی ربات در نرم افزار  MATLABبه کمکRobotics Toolbox امیر تاجیک علم و صنعت ۱۳۸۴
۲۱ مدل سازی و شبیه سازی  ربات راه رونده امیر اسماعیل برزگری علم و صنعت ۱۳۸۵
۲۲ مدلسازی و انجام تست های آزمایشگاهی بر روی بازوی مکانیکی حمل باک خودرو ایدین محرم خانی علم و صنعت ۱۳۸۵
۲۳ مدل سازی و شبیه سازی ربات ۶ درجه آزادی Stewart با مفاصل الاستیک سعید دوستی علم و صنعت ۱۳۸۵
۲۴ مدل سازی و شبیه سازی سینماتیک و دینامیک روبات متحرک با بازوی مکانیکی سحر هاشمی زنوزی علم و صنعت ۱۳۸۵
۲۵ شبیه سازی ربات صاحب نسق علم و صنعت ۱۳۸۶
۲۶ مدل سازی و ساخت ربات متحرک شوقمند-منصوری علم و صنعت ۱۳۸۷
۲۷ مدلسازی دینامیکی کانتیلور AFM سینا مولودی علم و صنعت ۱۳۸۷
۲۸ مدلهای اصطکاکی در مقیاس نانو/میکرو در حرکت stick-slip معظمی زاده علم و صنعت ۱۳۸۷
۲۹ مدلسازی و شبیه سازی ربات کابلی فضایی اشکان اکبریه علم و صنعت ۱۳۸۹
۳۰ تحلیل دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه ای با سرنانولوله کربن در محیط مایع آزاده حیدری علم و صنعت ۱۳۸۹
۳۱ مدلسازی و شبیه سازی ربات کابلی محمد  طاهری فر علم و صنعت ۱۳۸۹
۳۲ مدلسازی و شبیه سازی ربات صلب و انعطاف پذیر  علیرضا حبیب نژاد علم و صنعت ۱۳۹۰
۳۳ رفتار ارتعاشی میکروکانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی غوطه ور در مایع در مجاورت سطح محمد صادق ستودگان علم و صنعت ۱۳۹۰
۳۴ مدلسازی تیرکهای میکروسکوپ نیروی اتمی با استفاده از روش GDQM افشین کریمی علم و صنعت ۱۳۹۱
۳۵ طراحی بسته نرم افزار آموزشی ربات الاستیک با استفاده از نرم افزار LabVIEW امین سماواتی علم و صنعت ۱۳۹۱
۳۶ مطالعات آزمایشگاهی ربات شش درجه آزادی برای برد کنترلی جدید امیرحسن بمانی زاده علم و صنعت ۱۳۹۱
۳۷ شبیه سازی منیپولیشن نانو ذرات استوانه ای در محیط گرافیکی حقیقت مجازی برنامه متلب نیلوفر نخعی آشتیانی علم و صنعت ۱۳۹۱
۳۸ طراحی بسته نرم افزار آموزشی ربات الاستیک با استفاده از نرم افزار Matlab الهه شر یفی علم و صنعت ۱۳۹۱
۳۹ مدلسازی و شبیه‌سازی ربات‌های متحرک همکار و تعیین ظرفیت حمل بار رامین عباسی علم و صنعت ۱۳۹۲
۴۰ شبیه­سازی و استخراج دقیق تئوری­های تماسی نانوذرات استوانه­ای دی اِن اِی روزبه نوحی حفظ آباد علم و صنعت ۱۳۹۲
۴۱ مدل سازی منیپولیشن میکرو/نانوذرات در محیط­های مختلف زیستی با استفاده از انواع مختلف کانتیلورها سپهر دهقانی علم و صنعت ۱۳۹۳
۴۲ تهیه­ی بسته­ی نرم­افزاری جامع مدل­سازی و شبیه­سازی منیپولیشن میکرو/نانوذرات استوانه­ای باجنس­ها و شکل­های مختلف در محیط­های مختلف زیستی محسن محمدی علم و صنعت ۱۳۹۳
۴۳ مدل­سازی و شبیه­سازی زمان و نیروی بحرانی در منیپولیشن نانو ذرات استوانه‌ای در محیط مایع مرضیه بان علم و صنعت ۱۳۹۳
۴۴ مدل­سازی و شبیه سازی دینامیکی حرکت میکرو/ نانوذرات در محیط های مختلف با استفاده از نانو ربات AFM امین حبیب نژاد علم و صنعت ۱۳۹۳
۴۵ بررسی تاثیر زبری سطح بر توپوگرافی سطح نمونه و انتخاب مناسب ترین مدل جهت توپوگرافی علی مشهدیان علم و صنعت ۱۳۹۴
۴۷ شبیه سازی دینامیکی کانتیلورهای مختلف در AFM با اثر نیروی وارد بر سوزن در شرایط محیطی مختلف با استفاده از نرم افزار COMSOL محمدمهدی محرابی
 
علم و صنعت ۱۳۹۴
۴۸ مدل سازی و تحلیل ارتعاشی میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM در محیط هوا آرمین کیانفر علم و صنعت ۱۳۹۴
۴۹ مدلسازی و شبیه سازی میکروکانتیلور پیزوالکتریک به روش المان محدود در محیط های هوا و مایع با اعمال اثر هیسترزیس سروش امیری علم و صنعت ۱۳۹۴
۵۰ آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در توپوگرافی نانو ذرات در محیط مایع با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس فاطمه عمادی علم و صنعت ۱۳۹۵
۵۱ مدل‌سازی و شبیه‌سازی میکروکانتیلور چندلایه پیزوالکتریک بر اساس تئوری‌های تنش کوپله اصلاح‌شده، گرادیان کرنشی و غیر محلی در محیط هوا حسین پوررحمانی علم و صنعت ۱۳۹۶
۵۲ توپوگرافی سطوح ناهموار به دو روش نیرو ثابت و پایه ثابت با توجه به تئوری تنش کوپله اصلاح‌شده در محیط کاری مختلف ارش هاشمی علم و صنعت ۱۳۹۶
۵۳ مدل­سازی فاز اول منیپولیشن دوبعدی نانو/میکرو ذرات زیستی ویسکوالاستیک زبر با هندسه­ی استوانه­ای محدثه مظفری علم و صنعت ۱۳۹۶
۵۴ کنترل حلقه بسته‌ی ربات دورانی-کشویی با استفاده از کنترلر مود لغزشی سروش تقی زاده علم و صنعت ۱۳۹۷
۵۵ طراحی ربات توانبخش کابلی در محیط نرم افزاری و تلفیق آن با ربات انسان نمای موجود محمدعلی اهرابی علم و صنعت ۱۳۹۷
۵۶ طراحی سیستم ربات دوپا و شبیه‌سازی آن در محیط ADAMS و تلفیق آن با ربات توانبخش موجود هادی پرتوی آریا علم و صنعت ۱۳۹۷
۵۷ مدل سازی و شبیه سازی و استخراج معادلات سینماتیک واستاتیک ربات توانبخش کابلی روژن زرگری علم و صنعت ۱۳۹۷
۵۸ مدل سازی و شبیه سازی تعادل انسان و راه رفتن در محیط اپن سیم نرگس جلیل بال علم و صنعت ۱۳۹۸
۵۹ مدلسازی، شبیه‌سازی و کنترل ربات شش محوره در محیط ROS محمدرضا نخعی نژاد فرد علم و صنعت ۱۳۹۸
۶۰ مدل­سازی ماهیچه انسان سالم و بیمار فلج مغزی متینه دخت تقی راد علم و صنعت ۱۳۹۸
۶۱ شبیه‌سازی دینامیکی ربات کابلی توانبخش و طراحی کنترلر مناسب جهت حفظ تعادل سید امین میرفخار علم و صنعت ۱۳۹۹
دفعات مشاهده: 157640 بار   |   دفعات چاپ: 3928 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 305 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 4570